Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4111

Цікавить все що стосується каркасного будівництва

Іванців Іван Омелянович
2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Зверніть увагу!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання :

38.7 Г 44
Гетун, Галина В'ячеславівна. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Гетун, Б.Г. Криштоп. - К. : Кондор, 2005. - 208 с. : мал., кол.іл + Додатки с. 171-200. - Бібліогр.: с. 201-202.

К 38 Б 90
Будівництво та облаштування житла [Текст]. - Ужгород : [б. и.], 2002. - 32 с. - 1 грн

38.6Э 68
Энциклопедия строительства дома [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Издательство Оникс, 2008. - 688 с. : рис. - Загл. обл. : Энциклопедия строительства дома. Благоустройство участка. Постройки на участке. Строительство дома. Отделочные работы. Инженерное обеспечение.

38.71 П51
Полная энциклопедия строительства домов [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Оникс, 2008. - 192 с. : ил., рис. - (Строительство без ошибок).

38.7 Д25
Девятаева, Галина Викторовна. Технология реконструкции и модернизации зданий [Текст] : [учеб. пособ. для студ. сред. спец. учеб. заведений, обуч. по спец. 2902 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений] / Г. В. Девятаева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 256 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 246-247.

38.6 Э 68
Энциклопедия строительства дома [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Оникс, 2010. - 688 с. : ил., табл. - Загл. обл. : Энциклопедия строительства дома. Благоустройство участка. Постройки на участке. Строительство дома. Отделочные работы. Инженерное обеспечение. - ISBN 978-5-488-02610-0 (в пер.).


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4110

Допоможіть найти матеріал на реферат "Аналіз стану нормування праці на підприємстві та підвищення якості норм." Наперед дякую!

Наталя
2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : Навч. посіб./ Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. -К.: Кондор, 2005.-332 c.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О. А. Грішнова. -4-е вид., оновл.. -К.: Знання, 2009.-392 c.

Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. -3-є вид., стер.. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-248 c.

Нормування праці : навч.-практ. посіб./ Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський [та ін.]; М-во освіти і науки України. -К.: Професіонал, 2009.-368 c.

Червінська Л. П. Економіка праці : навч. посіб./ Червінська Л.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-288 c.

Ядранський Д. Нормування праці як управлінський інструмент запобігання соціальній кризі/ Дмитро Ядранський // Соціальна психологія. -2009. -№ 2. - C. 85-92.

Ядранський Д. Людина у соціальному нормуванні праці/ Д. Ядранський // Психологія і суспільство. -2009. -№ 3. - C. 123-128.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4109

Не могу найти -
Михайлов В.І. Непродовольчі товари: Підручник - К.: Книга, 2005.

Яценко Татьяна Вячеславовна
2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам підручник є у фондах нашої бібліотеки, його Ви отримаєте у відділі читальної зали:

Михайлов В.І. Непродовольчі товари : підручник/ В.І. Михайлов, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К.: Книга, 2005.-556 c.. -Бібліогр.: с. 549-554.2011-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4108

Доброго дня!
мені потрібні журнальні статті що стосуються теми "історія книги"

2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В читальній залі нашої бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:

Василенко, Микита. Ті, які стали пам'ятниками [Текст] / М. Василенко // Вітчизна. - 2007. - № 11-12.- С.160-161.

Малиновська Н. Внесок громадських діячів у розвиток української книги другої половини ХІХ - першої чверті ХХ століття в Одесі / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 34 – 36.

Тимошик М.С. Українське книгознавство в лещатах застрілих ідеологічних догм [Текст] / М.С. Тимошик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 51-62.

Люзняк М. Роль української науково-популярної книги у формуванні характерних рис української культури / М. Люзняк // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - С. 7 – 9.

Тимошенко, Ірина. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. [Текст] / Ірина Тимошенко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - С. 17-23.

Власов В. Історія української культури XVI ст. [Текст] : Матеріали до уроків / В. Власов // Історія в школах України. - 2008. - № 10. - С. 21-28.

Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI-ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 38 – 41.

Снігир, Володимир. Уславлений давньоукраїнський книжник [Текст] / В. Снігир // Наука і суспільство. - 2009. - № 3/4.- С.36-38.

Скарби Печерської друкарні [Текст] (Введено оглавление) // Світло духовності і культури. З історії Києво-Печерської лаври XVII - XVIII ст. / С. Р. Кагамлик. - Киiв : Наш час, 2008. - Розд. 3. - С. 154-227.

Низовий, Микола. Хто такий Іван Федоров (Федорович)? [Текст] / М. Низовий // День. - 2011. - № 9-10. - С. 20.

Ружанська, Тетяна. Іван Федоров - засновник книгодрукування в Україні та Росії [Текст] : урок у 8 класі / Т. Ружанська // Шкільний світ. - 2011. - № 18. - С. 18-23.

Дегтяренко Л. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький [Текст] / Л. Дегтяренко, О. Супронюк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 32-35

Соколов Віктор Розвиток гражданського книгодрукування з природничих наук в Україні у ХVІІІ столітті [Текст] / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 21-26.

Дубовик Олена Пересопницькому Євангелію - 450 [Текст] / Олена Дубовик // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 39-40.

2011-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4107

Доброго дня! Мене цікавить чи є у Вас в наявності підручник Міжнародний менеджмент під редакцією Чернеги. Буду вдячна за відповідь!

Шкопитко Христина
2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є потрібний Вам посібник, який Ви отримаєте у відділі читальної зали:

Міжнародний менеджмент : навч. посіб./ О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Під ред. О.Б. Чернега; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-592 c.2011-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4106

доброго дня. мені необхідно видання Романа Іваничука, та про нього

2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури : зб. наук. праць/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. л-ри ім. акад. М. Возняка; редкол. : Т. Ю. Салига ; Я. І. Гарасим [та ін.]. -Львів; Ужгород: Ґражда, 2009.-320 c.

Михальчук О. Прийдешні прийдуть : (Про кн. Р. Іванчука "Вогнені стовпи"). [Текст] / О. Михальчук // Літературна Україна. - 2002. - 7 листоп. - С. 6.

Логвиненко О. "Встигти порозумітися..." [Текст] : Про мисленний диптих Романа Іваничука(Повісті "Гражда" і "Море") / О. Логвиненко // Літературна Україна. - 2004. - 12 лют. - С. 6.

Яремчук І. "...Але найбільша із них -любов" [Текст] : До 75-річчя з дня народження Р. Іваничука / І. Яремчук // Дивослово . - 2004. - №5. - С. 46-54.

Залізняк Б. Роман Іваничук : "50 років творчості - 50 книг " [Текст] / Б. Залізняк // Літературна Україна. - 2004. - 1лип. - С. 4.

Підопригора С. Художня рецепція комплексу Валенрода у романному триптиху "Вогненні стовпи" Романа Іваничука [Текст] / С. Підопригора // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №10. - С. 7-10.

Колядич, Юлія. Традиціоналізм і традиція як джерела поетики малої прози Романа Іваничука [Текст] / Ю. Колядич // Дивослово . - 2006. - №9. - С. 51-55.

Жила, Світлана Олексіївна. "Народ маліє тоді, коли втрачає духовність..." [Текст] : до проблеми вивчення історичного роману "Орда" Романа Іваничука у ВНЗ / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. - К. : видавництво "Антросвіт", 2008. - N 11(листопад). - С. 14.

Вітаємо побратима! : Героєві України лауреатові шевченківської премії Романові Іваничуку - 80! [Текст] // Дзвін. - 2009. - № 5/6.- С.30-31.

Линник, Наталя. Не втрачена країна : відгук на новий роман Романа Іваничука "Країна ірридента" [Текст] / Н. Линник // Дзвін. - 2009. - № 5/6.- С.153-154.

Підопригора С. Художньо-стильова специфіка оповідної манери в романному триптиху "Вогненні стовпи" Р. Іваничука [Текст] / С. Підопригора // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 6. - С. 35-39.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2011-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4105

доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти меріал на тему "Соціокультурна теорія Сатерледа". Наперед вдячна

Анна Йовбак
2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12


< />    < />... 290 | 291 | 292 | 293 | 294| 295 | 296 | 297 | 298 | ... >>     >>>