Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-01-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1920

"Проектне фінансування", підкажіть де можна безкоштовно скачати цю книгу?

Мельник Вікторія Вікторівна Київ
2010-01-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь сайтом:

посилання 12010-01-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1919

Де мені знайти інформаційний пакет спеціальності банківська справа

МАША
2010-01-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-01-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1918

Допоможіть знайти діючі у Європі системи страхування якості освіти

Марія
2010-01-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Зверніть увагу!

Бабин, І. І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті Європейського простору вищої освіти [Текст] / І. І. Бабин // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 61-71. - Библиогр.: с. 71 (10 назв)

Луговий, В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні [Текст] / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 13-25. - Библиогр.: с. 24-25 (28 назв)

Голубенко, Олександр. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього постору / Олександр Голубенко // Вища школа. - 2009. - № 3. - С. 44-56

Сухарніков, Юрій. Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки Національної рамки кваліфікації України / Юрій Сухарніков // Вища школа. - 2009. - № 3. - С. 26-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Степко, М. Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 34-39

Винницький, Михайло. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу / Михайло Винницький // Вища школа. - 2008. - № 12. - С. 20-2

Шевченко, Сергій. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу / Сергій Шевченко // Вища школа. - 2008. - № 11. - С. 14-23 : табл. - Бібліогр.: 11 назв.


2010-01-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1917

помогите найти материал на тему"нормативно правове регулювання казначейськои справи в Украини"

Ефимова И.П.
2010-01-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-01-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1916

Добрий день. допопможыть знайти выдповыдь на питання "Взаємозв’язок бюджету з макроекономічними показниками"

Бобрушко Павло Олексыйович
2010-01-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо наступні джерела :

Кудряшов, В. П.
Фінансування бюджету та економічне зростання / В. П. Кудряшов // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С.98-111. - Бібліогр.: 7 назв
Башлай, В. Й.
Вплив дефіцітів бюджету на рівноважний обсяг виробництва / В. Й. Башлай // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 2. - С. 30-36
Башлай, В. Й.
Зовнішнє фінансування дефіциту бюджету в контексті інвестиційної діяльності держави / В. Й. Башлай // Економіка. Фінанси. Право. - 2006. - № 12. - С. 27-30
Царук, О.
Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету / О. Царук // Статистика України. - 2006. - № 3. - С. 21-25. - Бібліогр.: 14 назв.
Гайдуцький, П. І.
Утвердження соціально-ринкової моделі економіки в Україні / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2006. - № 8. - С.3-9
Харазішвілі, Ю.
Про взаємозв'язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України. - 2006. - № 6. - С. 31-40
Загорський, Володимир.
Боргова політика: концепції та реалії / Володимир Загорський ; В. Загорський // Економіст. - 2006. - № 3. - С. 24-26. - Бібліогр.: 5назв
Горбачук, В.
Вычисление совместимых значений бюджетного дефицита и инфляции: пример на основе данных экономики Украины 2005 года / В. Горбачук, Н. Гаркуша // Економіст. - 2005. - № 9. - С.31-33. - Бібліогр.: с.33
Сова, О. Ю.
Сутність та види дефіциту державного бюджету / О. Ю. Сова // Фінанси України. - 2005. - № 9. - С.20-24. - Бібліогр.: 8 назв
Кодацький, В.
Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку / В. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 6.
Базилевич, К.
Моделювання взаємозв'язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки / К. Базилевич // Банківська справа. - 2002. - № 3. - С. 24-29
Крижанівська, Ю.
Бюджетний дефіцит у макроекономічній стабілізації / Ю. Крижанівська // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С. 26-29посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-01-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1915

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію про ціни на ринку фінансових послуг! Дякую!

Людмила В.
2010-01-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 А57
Альманах фінансових послуг [Текст] : інформ.-аналіт. довід. / голов. ред. Н. Захаревич. - К. : [б. и.], 2007. - 408 с. - Назва обкл.: Страховий ринок України. Інститути спільного інвестування. Недержавні пенсійні фонди. Кредитні спілки. Ломбарди. Фінансові компанії. - Текст укр., англ. мовами. - 20 грн.

65.26 Ш44
Шелудько, Валентина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шелудько. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 535 с : табл., іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Предм. покаж.: с.525-534 . - Бібліогр. в кінці розд.

65.26 С51
Смолянська, О. Ю. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О.Ю. Смолянська ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 384 с. - Бібліогр.: с. 379-382.

65.9(4УКР)26 Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; За заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471.

65.26 М31
Маслова, Світлана Олексіївна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К. : Кондор, 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190.

65.26 Б90
Буднік, Марина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 334 с. - Бібліогр.: с. 195-198.

65.26 У-59
Унинець-Ходаківська, Валентина Павлівна. Ринок фінансових послуг: теорія та практика [Текст] : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. - К. : Кондор, 2009. - 484 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.386-394 та наприкінці тем.

65.9(4УКР)26 В19
Васильєва, Віта Володимирівна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 368 с. - Бібліогр.: с. 363-367.

Лінніков В., Мізецька О. Становлення ринку цінних паперів в Україні
// Банківська справа. – 2006. – № 3. – С.35 – 46.

Мартинюк Ж.М. Формування ресурсів комерційними банками України
// Фінанси України. – 2005. – № 10. – С.32.2010-01-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1914

Допоможіть будь ласка з пошуком матеріалу на тему " Зарубіжний досвід обліку власного капіталу"
Дуже вам дякую!!!

Ярина
2010-01-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурс:

посилання 1< />    < />... 291 | 292 | 293 | 294 | 295| 296 | 297 | 298 | 299 | ... >>     >>>