Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4097

Факльтатив " Ділова українська мова" О. П. Оперчук

Руденко Т. С.
2011-10-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Оперчук О. Програма факультативного курсу «Українське ділове мовлення» для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 клас / О. Оперчук // Дивослово. – 2003. - № 8. – С.19-212011-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4096

Які існують інтернет джерела на тему - Правове регулювання іпотеки в Росії. Дякую

Юлія
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4095

ХТО є ОУН-УПА, вороги чи герої?

Чава Йсип Йосипович
2011-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел, які є у фондах нашої бібліотеки:

Борець, Юрій. ОУН і УПА в боротьбі за Українську Державу [Текст] / Ю. Борець ; худ. оформ. Л. Маруняк. - Львів : Логос, 2002. - 64 с.

Вегеш, Микола Миколайович. Назустріч волі [Текст] : нариси історії визвольних змагань / М. М. Вегеш ; відп. за вип. О. М. Ситник ; Ужгородський наці. ун-т, Наук.-дослід. ін-т карпатознавства. - Вид. 2-ге, змінене й доп. - Ужгород : Ґражда, 2008. - 148 с.

Дмитрук, Володимир Григорович. Вони боролися за волю України ( Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся ) [Текст] : монографія. Т. 3 / В.Г.Дмитрук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. - 404 с.

Іваненко, Валентин Васильович. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології [Текст] : монографія / В.В.Іваненко, В.К.Якунін. - Днiпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. - 424 с.

Ковальчук, Володимир . Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 - 1944 рр.) [Текст] / В. Ковальчук ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2006. - 512 с. : табл. - (Літопис Української Повстанської Армії. Бібліотека ; т. 7).

Літопис УПА. Нова серія [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України [та ін.]; редрада: П. Сохань [та ін.]. - Торонто, 1995 -
Т. 11 : Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО "Заграва", "Турів", "Богун" (серпень 1942 - грудень 1943 рр.) : док. / упоряд. В. Ковальчук. - 2007. - 848 с.

Киричук, Юрій. Партизанська боротьба УПА - ОУН у західних областях УРСР (травень 1945 - 1946 рр.) [Текст] / Ю. Киричук // "Критика" : Київ - Львів, 2002. - Число 7. - С. 141-164.

Патриляк І. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України/ І. Патриляк // Український історичний журнал. -2004. -№5. - C. 81-95.

Про час утворення УПА [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 17-19.

Протинімецькі збройні акції УПА [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 19-22.

Протистояння українських націоналістів і органів радянської влади в роки війни [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 30-34.

Протистояння українських націоналістів і радянської влади у повоєнний період [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 34-39.

Горак В. УПА проти німецько-фашистського вермахту : общественно-политическая литература/ В. Горак // Персонал. -2006. -№8. - C. 39-41.

Вєдєнєєв, Дмитро. Військова діяльність руху ОУН та УПА й їх противників у світлі норм міжнародного гуманітарного права [Текст] / Д. Вєдєнєєв // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 4. - С. 128-132.

Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної війни (193-1945 рр.) [Текст] // Історія України. Джерельний опис / за ред. Червінського В.І., Обушного М.І. - К. : ДП "Дирекція ФВД", 2008. - Розділ 12. - С. 517-592.

Ільюшин, Ігор. "Феномен ОУН і УПА" в сучасній історіографії та українській суспільній свідомості [Текст] / І. Ільюшин, О. Ільюшина // Університет. - 2009. - № 6. - С. 47-52.

Шляхтич Р. Парамілітарні формування у боротьбі проти ОУН ( Б) та УПА у повоєнний час на території Західної України / Р. Шляхтич // Історія в школі. - 2009. - № 5/6. - С. 20-23.

Мамонтов, Ігор Олександрович. Політико-правові особливості боротьби ОУН і УПА із тоталітарним режимом СРСР у середині ХХ ст. [Текст] / І. О. Мамонтов // Наше право. - 2009. - № 4. ч. 2. - С. 117-120.

2011-10-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4094

Доброго дня мені потрібні нові видання про зміни... і доповнення до бібліографічного опису документів. Дякую.

Кубинець Таня
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф


Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер.. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие]/ Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

Женченко М. Оформлення списків використанної літератури відповідно до вимог нових стандартів : спроба відповіді на проблемні питання / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 19-22
Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Мартовицкая, Лариса. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" [Текст] / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; уклад.: І. Г. Лобановська ; О. Г. Помчалова ; І. С. Хибник // Шкільна бібліотека. -2010. -№ 15-16. - C. 1-96.

Женченко Марина Бібліографічний опис електронних ресурсів [Текст] / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 15-18

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта [Текст] / Е. Э. Протопова // Библиография. - 2011. - № 4. - С. 19-25.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2011-10-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4093

Добрий день! Наочні форми роботи бібліотек з документами.Дякую

Головчак
2011-10-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 478.34(4УКР) К53
Книжкових виставок сузір'я. Кращі виставки року [Текст] : метод. реком. б-кам. Вип. 7 / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва ; Уклад. Т. Марченко та ін., Відп. за вип. Н. Морозова . - Вінниця : [б. и.], 2007. - 56 с.2011-10-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4092

крос культурне навчання української літератури студентів білінгвістів і вищій школі

Шапленко Анна Анатоліївна
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня, Анна Анатоліївна!
За темою Вашого запиту знайдено небагато джерел. Можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10

Бурда Т. Мотивація мовної поведінки білінгвів (Психолінгвістичне дослідження)//Урок української. 1999. № 9-10. С. 6-11.
Бурда Т. Українсько-російський білінгвізм у середовищі школярів м. Києва//Українська мова та література. 1998. № 34. С. 1-3.2011-10-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4091

ДОБРИЙ ДЕНЬ!МЕНЫ ПОТРІБНА ЛІТЕРАТУРА ПРО ВІЛЬЯМА ГОЛДІНГА,УМБЕРТО ЕКО,ШОЛОМА АЛЕЙХЕМА. І ЇХНІ ТВОРИ.ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!

ПАБУК АНЯ
2011-10-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь літературою, яка є у фордах нашої бібліотеки:

Каніболоцька О.А. Формування вміння здійснювати композиційний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури : На матеріалі роману В.Голдінга " Володар мух"/ О.А. Каніболоцька // Зарубіжна література. -2006. -№11. - C. 24-29.

Драч А. Використання новітніх технологій навчання на уроках зарубіжної літератури. На матеріалі роману Умберто Еко "Ім‘я троянди"/ А. Драч // Зарубіжна література в школах України. -2008. -№ 5.

Градовський А. Методика вивчення роману В. Голдінга "Володар мух" на уроці додаткового читання/ А. Градовський // Зарубіжна література в школах України. -2009. -№ 4. - C. 15-17.

Умберто Еко : Лауреат літературної премії "Медичі" // Зарубіжна література в школах України. -2009. -№ 5. - C. 57.

Матюшкіна Т. "Любов і сміх" Шолом-Алейхема. Зі спогодів про письменника/ Т. Матюшкіна // Зарубіжна література в школах України. -2009. -№ 6. - C. 12-13.

Світ очима дитини. Комбінований урок за повістю Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл" // Зарубіжна література в школах України. -2009. -№ 6. - C. 25-27.

Масімова Л. Середньовіччя і сучасність у романах Умберто Еко : матеріали до творчої біографії італійського письменника/ Л. Масімова // Зарубіжна література. -2009. -№ 15-16. - C. 4 - 13.

Назарець В. Методичні рекомендації щодо вивчення постмодерністських творів Йосипа Бродського та Умберто Еко : 11 клас/ В. Назарець // Зарубіжна література в школах України. -2009. -№ 5. - C. 30-33.

Будугай О. Мотиви гріха й каяття у творах для дітей "Маленький грішник" Михайла Коцюбинського і "Дзига" Шолом-Алейхема/ О. Будугай // Дивослово. -2009. -№ 12 . - C. 48-51.

Токань Г. Шолом-Алейхем як майстер літературної іронії: смисли, засоби, український контекст/ Ганна Токмань // Слово і час. -2010. -№ 4. - С.57-72. -Бібліогр. в кінці ст.

Еко У. Ім`я рози : Роман/ У. Еко; Пер. з італ. М. Прокопович; Інститут л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. -Х.: Фоліо, 2006.-576 c.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів : [Зб. есеїв]/ У. Еко; Пер. з англ. М. Гірняк. -Львів: Літопис, 2004.-383 с.

Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник: У 2-х т. -Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. -2005
Т. 1 : А - К/ За ред. Н. Михальська, Б. Щавурський. -2005.-824 c.

Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник: У 2-х т. -Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. -2005
Т. 2 : Л - Я/ За ред. Н. Михальська, Б. Щавурський. -2006.-864 c.

Шолом-Алейхем Вибране/ Шолом-Алейхем ; пер.: Гершбін ; Милоченко ; Райцин. -К.: Україна, 2009.-384 c.

Шолом- Алейхем. Тев'є- молочник : Оповідання/ Шолом- Алейхем.; Шолом- Алейхем; Передмова А. Кацнельсон, Пер. з єврейської С.Х. Райцин. -К.: "Котигорошко" ЛТД, 1993.-128 с.


< />    < />... 292 | 293 | 294 | 295 | 296| 297 | 298 | 299 | 300 | ... >>     >>>