Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1891

Добрий вечір!! ніяк не можу найти будь-яку інформацію про соціально-економічні проблеми Закарпаття 1920-1930-х рр.Допоможіть будь ласка!! дякую!!

Сані Володимир Іванович
2009-12-30
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі переглянути такі матеріали:

К 63.312
Б 76
Божук, Г. Крайова комуністична організація Закарпаття в боротьбі за союз робітників і селян проти соціально-економічного гноблення, за возз`єднання з радянською Україною в 20-хрр. ХХ ст. [Текст] : конспект лекцій / Г. Божук. – Ужгород, 1972. – 27 с.

К 63.312
Б 76
Божук, Г. Становище селянства Закарпаття в 20-х роках ХХ ст. [Текст] : конспект лекцій / Г. Божук. – Ужгород, 1971. – 35 с.

К 63.3
Д 70
Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи [Текст] : доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 70-річчю д-ра іст. наук, проф, засл. працівника освіти України Гранчака І. М. ; 7 жовт. 1997 р. – Ужгород : Патент, 1998. – 436 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку [Текст] : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ійрічниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовтня 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. ІІ / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 663 с.

***
К 79.1
Н 34
Федака, П. М. Національно-культурне відродження закарпатських українців у 20-30-і роки ХХ ст. [Текст] / П. М. Федака // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. Вип. IV. – Ужгород : Патент, 2000. – С. 8-20.2009-12-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1890

Добрий вечір! Допоможіть будь ласка з пошуком матеріалу на тему "Облік пайового, додаткового та резервного капіталу" Дуже вам дякую!!!

Ярина
2009-12-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
33(031)/Е45-900385
Економічна енциклопедія [Текст] : у 3-х т / Б.Д.Гаврилишин, В.А.Ющенко, А.С.Гальчинський та ін. - К. : Академія, 2000 -
Т. 2 : К (Концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз) / Б.Д.Гаврилишин, С.В.Мочерний та ін. - 2001. - 848 с. - ISBN 966-580-101-5 : 100 грн.


658.153/Б 68-912545
Бланк, Игорь Александрович.
Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2). - ISBN 966-521-188-9 : 35 грн.

65.29
К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-313. - ISBN 978-966-364-652-7 (в опр.) : 60 грн

Зборовська, Ольга Михайлівна.
Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] : монографія / О. М. Зборовська. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2008. - 200 с. - ISBN 978-966-434-043-1 : 18 грн

Бидик, А. Г.
Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій [Текст] / А.Г. Бидик // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 68-71. - Бібліогр. у прим.

Афанасьев, А.
Управління структурою капіталу [Текст] / А. Афанасьев, С. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №1. - С. 25-28.

Маргасова, В.
Особливості обігу оборотного капіталу в харчовій промисловості та його вплив на відтворювальні процеси у галузі. [Текст] / В. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №6. - С. 20-24.

Сорока, Р.
Механізм управління оборотним капіталом торговельних підприємств [Текст] / Р. Сорока // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 200-203.

Руденко, Лариса.
Управління екстернальними потоками операційних капіталів транснаціональних сируктур [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Руденко // Банківська справа. - 2005. - №6. - С. 47-65.

Слов"янська, Наталія.
Конкурентна регуляція глобального руху капіталів [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Слов"янська, В. Щербак // Банківська справа. - 2005. - №6. - С. 74-76.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 52009-12-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1889

Можливо знайти в інтернеті (і де)Надруковані задачі по психології з курсу "методика та організація наукових досліджень"

2009-12-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


72.3(4УКР)К 84
Крушельницька, Ольга Володимирівна. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2006. - 206 с.

88Б77
Бочелюк, Віталій Йосипович. Методика та організація наукових досліджень із психології [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк ; М-во освіти і науки України, Класич. приват. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 360 с. - Бібліогр.: с. 353-357.2009-12-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1888

Підкажіть, де можна сайт з електронним виданням книги Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси.Навчальний посібник.

вербський
2009-12-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
2009-12-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1887

Чи є в електронному варіанті підручник
Кузьмін О., Мельник О.
Бюджетування на підприємстві
Навчальний посібник, Київ , Кондор, 2008

кряжик ирина ивановна
2009-12-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

Такий навчальний посібник є у фондах нашої бібліотеки.

65.29
К 89
Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К. : Кондор, 2008. - 312 с. : табл. - Бібліогр.: с. 295-306.
2009-12-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1886

У яких творах М.Хвильового герої закінчують життя самогубством?

2009-12-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами, що є в нашій бібліотеці:
83.3(4УКР)6
П40
Плющ, Леонід.
Його таємниця, або " Прекрасна ложа " Хвильового [Текст] : научное издание / Л. Плющ; Передм. М.Р. Стех. - К. : Факт, 2006. - 872 с. - Бібліогр.: с.808-820 . -Покаж.: с. 821-869. - ISBN 966-359-134-Х (в опр.) : 68 грн.

Безхутрий, Ю. М.
Микола Хвильовий-романтик, імпресіоніст, модерніст? [Текст] / Ю.М. Безхутрий, І.І. Московкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2004. - №10. - С. 7-11.

Сулима, М.
Микола Бажан: між Михайлем Семенком і Миколою Хвильовим [Текст] / М. Сулима // Слово і час . - 2004. - №10. - С. 18-24.

Левіна, В. Г.
Українська ментальність у художніх творах М. Хвильового [Текст] : научно-популярная литература / В.Г. Левіна // Collegium. - 2005. - №18. - С. 109-145/

Юрченко, Володимир.
Бінаризм творчого мислення Миколи Хвильового [Текст] : лінія анарх-Карно у повісті "Санаторійна зона" / В. Юрченко // Дивослово . - 2006. - №1. - С. 56-58.


Ковалів, Юрій.
Деміфізація світу як тексту у прозі Миколи Хвильового [Текст] : фрагменти / Ю. Ковалів // Дивослово . - 2006. - №6. - С. 43-48.


Софійчук, Г.
Розіп'ятий на хресті фанатичної ідеї [Текст] : урок в 11 класі за новелою Миколи Хвильового "Я(Романтика)" / Г. Софійчук // Дивослово. - 2008. - № 10 . - С. 19-21


Омельчук, Олеся.
Ідеологема смерті в українських літературно-критичних дискурсах (критика М. Хвильового, В. Блакитного, С. Єсеніна, В. Маяковського) [Текст] / О. Омельчук // Слово і час. - 2008. - № 8. - С. 12-21. - Бібліогр.: 32 назви.


Бондаренко, Юрій.
Феноменальна та рутинна історія у прозі Миколи Хвильового: зони конфліктів і небезпек [Текст] / Ю. Бондаренко // Слово і час. - 2009. - № 2. - С. 74-81. - Бібліогр. : с. 81


Коробоненко, Т. В.
Микола Хвильовий (Фітільов) і літературна дискусія 1925-1928 років [Текст] / Т. В. Коробоненко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 10. - С. 25-30.
2009-12-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1885

Які вірші написав О.Стефанович,та до яких збірок вони входять?

Луніна Анна Степанівна
2009-12-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
[Рецензія] [] / І.Х. // Слово і час. - 2007. - № 6. - С. 92-93.
Рец. на кн.: Рязанцева Тетяна. Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича / Тетяна Рязанцева. - К.: Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 106 с.
Рубрики: Українська діаспора -- Стефанович О., ХХ ст.

Аннотация: У книжці розглянуто творчість одного з найменш дослідженех українських поетів-емігрантів Олекси Стефановича. Авторка засереджує увагу головно на трансформації тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ ст., намагається вписати творчість письменника в загальноєврепейський контекст.

Поліщук , Олена.
Бранець вічності Олекса Стефанович [Текст] / О. Поліщук // Слово і час. - 2007. - № 8. - С. 89-94.
Рубрики:
Українська література -- Діаспора, ХХ століття
Письменники -- Художня творчість

Кл.слова (ненормированные): поезія -- компаративіст -- культурна традиція
Аннотация: Під рубрикою "Літопис подій" вміщено замітку, що 19 квітня 2007 року в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України відбулося чергове засідання літературознавчо-критичного клубу "Академічні бесіди". Предметом дискусії стала книжка Тетяни Рязанцевої "Бранець вічності: Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича", на сьогодні єдине монографічне дослідження художньої практики поета. Увазі читачів пропонується скорочена стенограма дискусії-обговорення цієї теми.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6


< />    < />... 294 | 295 | 296 | 297 | 298| 299 | 300 | 301 | 302 | ... >>     >>>