Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4070

Де можна придбати (допоможіть) Комендар В.І. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні. - 3-тє вид., доп. І перероб. - Ужгород: Мистецька лінія, 2007. - 504 с.: іл. - Бібліогр. : с. 487 - 493.

Носко Г.О.
2011-10-17
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Ми пропонуємо Вам поцікавитись необхідною книгою у видавництві, що її випускало:
Мистецька лінія
88000, Ужгород, вул. Жупанатська 15/4
........................тел./факс (0312) 61 6007
....................E-mail: [email protected]
посилання 1

Можливо, зможете знайти книгу і в одному з книжкових магазинів:
Абетка
88000, Ужгород, вул. Легоцького, 66а
......................(0312) 66 0522

Абетка, магазин
88000, Ужгород, вул. Волошина, 26
..............тел. моб. 0501777345

Абетка плюс, магазин
88015, Ужгород, вул. Грушевського, 61/27
................тел./факс (0312) 66 4113

Книгарня, магазин
88018, Ужгород, вул. Льва Толстого, 4
.......................(03122) 3 7218

Книги, магазин
88000, Ужгород, просп. Свободи, 3
...................(0312) 61 3695

Кобзар, ТОВ
88000, Ужгород, пл. Корятовича, 1
...................(03122) 3 3516

Обласна організація Товариство книголюбів
88000, Ужгород, вул. Капітульна, 3
............тел. моб. 093 782 06252011-10-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4066

Допоможіть знайти цікаве про зарубіжний досвід місцевих позабюджетних коштів!!!!дякую

Ткачова Т.А.
2011-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу !

65.9(4УКР)26 П29
Петленко, Юлія Володимирівна. Місцеві фінанси [Текст] : опорний конспект лекцій / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. - К. : Кондор, 2004. - 282 с. - Бібліогр.: с. 280-281. - ISBN 966-7982-17-3 (в опр.) : Для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання)

65.9(4УКР)26 К56
Ковальчук, С. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 568 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562-567.


65.9(4УКР)26 Р32
Рева, Т. М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 184-188.


65.9(4УКР)26 В57
Владимиров, К. М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Фінанси" / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 352 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 311-322.


65.9(4УКР)26 С89
Сунцова, Олеся Олександрівна. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. О. Сунцова. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 488 с. : табл. - Бібліогр.: с. 482-487.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-10-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4065

Доброго дня мені потрібні всі видання які у вас є Юрія Яновського, і про нього.

Шпілка Наталія
2011-10-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є 2-х, 5-ти томні видання Ю. Яновського, є видання окремих творів автора , зокрема: «Вершники», «Дума про Британку», «Чотири шаблі», «Майстер корабля», «Мир. Київська соната» та ін.
Що стосується публікацій про Ю. Яновського, рекомендуємо переглянути:

Панченко, В. Є. Юрій Яновський: життя і творчість. – К.: Дніпро, 1988. – 294 с.

Плачинда, С. П. Юрій Яновський: біографічний роман. – К.: Молодь, 1986. – 256 с.

Семенчук, І. Р. Юрій Яновський: життя і творчість: кн.. для вчителя. – К.: Рад. шк., 1990. – 256 с.

Плачинда, С. Велика таємниця автора "Вершників" : (Ю. Яновському - 100 років) [Текст] / С. Плачинда // Україна і світ сьогодні. - 2002. - № 31. - С. 6.

Наєнко, Михайло. Юрій Яновський [Текст] / М. Наєнко // Костанкевич, І. М. Історія української літератури ХХ ст. (20-30-ті роки) : хрестоматія / І.М. Костанкевич, Л. С. Дружинович. - Луцьк : Вежа, 2009. - С. 172-179.2011-10-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4064

Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформація на тему : використання технологія сендплей для дітей раннього віку в дошкільному закладі

Ткач
2011-10-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел, які Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

Коваленко Н. Сендплей - гра з піском : програма роботи з дітьми 5 - 7 років. Інтегрована освіта. [Базова програма "Я у світі"]/ Н. Коваленко, А. Гречишкіна // Палітра педагога. -2010. -№ 4. - C. 20 - 25.

Гречишкіна А. Пісочна психотерапія : [Базова програма "Я у Світі". Ігри з піском (сендплей)]/ А. Гречишкіна, Н. Коваленко // Палітра педагога. -2010. -№ 5. - C. 10-14.

Алексєєнко Г. Таємниці водного світу : інтегроване заняття з використанням технології сендплей для старших дошкільнят/ Г. Алексєєнко // Дошкільне виховання. -2011. -№ 5. - C. 34-35.

Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку : [посіб. до Базової прогр. розвитку дитини дошк. віку]/ авт-упоряд. А. П. Бурова. -Тернопіль: Мандрівець, 2010.-256 c. -(Дошкілля).

Жданович Ю. Вчимося і граємося : метод. рек. для організаторів дозвілля дітей. Психолог. Бібліотека Сільська школа України. Бібліотека Початкова освіта. Бібліотека/ Ю. Жданович. -К.: Шк. світ, 2008.-128 c. :a-іл. -(Бібліотека "Шкільного світу").

Левенцова Я.Н. Детская энциклопедия досуга : поделки, игры, праздники/ Я. Н. Левенцова, Р. А. Соболевская. -Ростов н/Д: Феникс, 2008.-256 c. :a-ил. -(Мир вашего ребенка).
2011-10-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4063

Доброго дня!!!
підскажіть будь-ласка яку літературу можна знайти у ваших фондах стосовно письменника Стендаля його видання, збірки, видання про нього Дякую

2011-10-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Творів Ф. Стендаля у фондах нашої бібліотеки є багато. Стосовно літератури про нього, пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Андреев, Л. Г.
История французской литературы. – М. : Высш шк.., 1987. – 542 с.

Мюллер-Кочеткова, Т. В.
Стендаль. Встречи с прошлым и настоящим. – Рига.: Лиесма, 1989. – 262 с.

Тимашева, О. В.
Стендаль: (200 лет со дня рожд.). – М. : Знание, 1983. – 64 с.

Дітькова, С.
"Жив, кохав, страждав..." До вивчення творчості Стендаля [Текст] / С. Дітькова // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 7-8. - С. 12-15.

Дяків, М.
Жив, писав, любив…[до дня народ. Ф. Стендаля] // Заруб. л-ра. – 2002. – Ч. 33. – С. 11-12.

Миронов, Е. М.
Фредерік Стендаль (Анрі-Марі Бейль 1783-1842) // Заруб. л-ра в навч. закл. – 1996. - № 5-6. – С. 52.2011-10-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4062

Доброго дня!!!
підскажіть будь-ласка яку літературу можна знайти у ваших фондах стосовно письменника Есенин С.А. його видання, збірки, видання про нього

Медве М.І.
2011-10-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Творів Сергія Єсеніна та публікацій про нього є багато у фондах нашої бібліотеки. Можливо Вам потрібно якісь конкретні його твори або відомості про конкретний період його життя.2011-10-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4061

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію з теми :"Особливості створення бібліотечного веб-сайту"

Олейніченко Наталя
2011-10-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо Вам переглянути статтю:

Цуріна, І.
Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним [] / І. Цуріна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 34-36. - Бібліогр.: 5 назв

Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


< />    < />... 26 | 27 | 28 | 29 | 30| 31 | 32 | 33 | 34 | ... >>     >>>