Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2016-06-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7427

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: як доглядати за трояндами,щоб вони росли та цвіли.

Фіть Оксана Олександрівна
2016-06-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні джерела інформації:

42.374 А 64
Ангелиев В. Г. 599 советов цветоводу-любителю / В. Г. Ангелиев, Н. П. Николова ; пер. с болг. Е. Я. Димитрова. - София: Земиздат, 1986. - 290 c.

42.374 Г 87
Громов А. Н. Книга цветовода / А. Н. Громов. - М.: Колос, 1983. - 320 c. :a-цв.ил.

42.374 Л 17
Лазарева О. В. Выращиваем однолетние садовые цветы / О. В. Лазарева. - Х.: Аргумент Принт, 2014. - 256 c. - (Полезная книга).

42.374 О-52
Оксенов А. Декоративное цветоводство / А. Оксенов. - Донецк: БАО, 2014. - 192 c. :a-цв.ил.

42.374 П 91
Пушкар В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / В. В. Пушкар ; за ред. Є. А. Антонович; М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К.: Альтерпрес, 2007. - 336 c. :a-іл.

42.37 С 14
Садоводство и цветоводство : учеб. пособие / В. В. Фаустов [и др.] ; под ред. В. В. Фаустов. - М.: Колос, 1883. - 336 c. :a-ил.

Клименко З. К. Троянди на штамбах / З. К. Клименко // Квіти України. - 2006. - №2. - C. 10-13.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62016-06-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7426

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Українська біьліографія у 30-40роки ХІХ ст.

Фіть Оксана Олександрівна
2016-06-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

91.9 : 78.33(4УКР) І-90
Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - поч. ХХІ ст. : у 2 т. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. С. Л. Зворський, брали участь Л. М. Любаренко, брали участь Г. П. Нелипа, брали участь А. А. Трокай, склад., редагування імен. покажч. Н. В. Єрмакіна. - К. – 2013.
Т. 1 : (1 - 4160). - 2013. - 256 c.

91.9 : 78.33(4УКР) І-90
Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - поч. ХХІ ст. : у 2 т./ М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. С. Л. Зворський, брали участь Л. М. Любаренко, брали участь Г. П. Нелипа, брали участь А. А. Трокай, склад., редагування імен. покажч. Н. В. Єрмакіна. - К. – 2013.
Т. 2 : (4161 - 7286). - 2013. - 240 c.

01 К 67
Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії / О. Воскобойнікова - Гузєва ; наук. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук Укр., Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського. - К. : [б. и.], 1971. - 372 с.

78.5 К 70
Коршунов О. П. Библиографоведение : общий курс : учебник / О. П. Коршунов. - М. : Кн. палата, 1990. - 232 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 229-230 и в подстроч примеч.

78.5(4УКР) Л86
Лутовинова В. І. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ - ХХ ст.) / В. І. Лутовинова. - К.: Кн. палата України, 2002. -148 c.

78.3(4УКР) У-45
Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська, І. Я. Лосієвський, В. В. Сєдих. - Х.: Фоліо, 2012. - 156 c.

78.5 Ш35
Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - К.: Кондор, 2008. - 218 c.

Геращенко М. Перші вітчизняні друковані бібліографічні пам'ятки як важливе джерело документальної пам'яті України / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 2. - C. 16-18.

Історія бібліотечної справи і бібліографії в Україні // Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Л. М. Любаренко [и др.]. - К., 2013. - C. 212-260.

Малиновська Н. Внесок громадських діячів у розвиток української книги другої половини ХІХ - першої чверті ХХ століття в Одесі / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. -2008. - № 3. - C. 34-36. - Бібліогр. с. 36.

Шатрова М. Нове видання з історії книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства / М. Шатрова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 3. - C. 16-17.

Швецова-Водка Г. Нова монографія з історії бібліографічної діяльності в Україні / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 7. - C. 19-20.2016-06-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7425

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Монографія Березького комітату Легоцького

Cергій
2016-06-14
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі, монографії Т. Легоцького угорською мовою:
К 63.3
Л 38
Lehoczky, Tivadar. Beregvármegye monographiája. I kötet / T. Lehoczky. – Reprint kiadás. – Ungvárott : Pollacsek Miksa Könyvnyomda, 1881 ; Ужгород : Патент, [1994]. – 472 s.

К 63.3
Л 38
Lehoczky, Tivadar. Beregvármegye monographiája. II kötet / T. Lehoczky. – Reprint kiadás. – Ungvárott : Pollacsek Miksa Könyvnyomda, 1881 ; Ужгород : Патент, [1994]. – 508 s.

К 63.3
Л 38
Lehoczky, Tivadar. Beregvármegye monographiája. III kötet. 1 rész / T. Lehoczky. – Reprint kiadás. – Ungvárott : Pollacsek Miksa Könyvnyomda, 1881 ; Ужгород : Патент, [1994]. – 428 s.

К 63.3
Л 38
Lehoczky, Tivadar. Beregvármegye monographiája. III kötet. 2 rész / T. Lehoczky. – Reprint kiadás. – Ungvárott : Pollacsek Miksa Könyvnyomda, 1881 ; Ужгород : Патент, [1994]. – 429-868 s.2016-06-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7424

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Перший з’їзд Народних Комітетів Закарпатської України. Доповіді і резолюції. Ужгород: Видавництво Народної ради, 1944.

Одовічук Ярослав
2016-06-14
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:
К 63.362.3
В 64
Возз'єднання Закарпаття з Україною : (матеріали наук. конф., присв’яченої 60-ти річчю возз’єднання Закарпаття з Україною, Ужгород, 29 черв. 2005 р.) / Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т, Кафедра історії України ; редкол. : Л. О. Белей, М. М. Вегеш, Д. Д. Данилюк та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2006. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст.

К 63.362.3
К 90
Кульчицький, Володимир Семенович. Возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною : соц. – політ. і правові основи / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, А. П. Ткач, В. Ю. Ганчин, П. Ф. Гураль . – Львів : Вища школа, 1985. – 168 с.

К 63.362.3
М 27
Маркусь, Василь. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944-1945 : ист. лит. / В. Маркусь. – К. : ІНТЕЛ, 1992. – 111 с.

К 63.3
П 12
Пагиря В. Разом з Україною : іст. нарис до 55-річчя Першого зїзду Народ. комітетів Закарпат. України / Пагиря В. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 64 с.

К 63.3
Ш 70
Шляхом Жовтня : визволення Рад. армією Закарпат. України і возз’єднання її з Рад. Україною: VIII-1944–I-1946 рр. Т. 6 / редкол.: В. І. Белоусов, І. М. Ваш [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 1965. – 446 с.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Відділу краєзнавства нашої бібліотеки!2016-06-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7423

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Михайло Орест - поезія, а саме вірш "До вас, ліси, в побожному мовчанні..."

Корпанець Іван Іванович
2016-06-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам вірш є в книзі:

Орест Михайло. Держава слова : вірші та переклади / М. Орест. - К. : Основи. - 526 с.

Звертатись у Відділ художньої літератури (ІІ поверх).2016-06-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7422

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: газета угорською та російською мовами "Народ", яка виходила в 1944-1945 роках в місті Сигіт.

Одовічук Ярослав
2016-06-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, у фондах нашої бібліотеки потрібне Вам видання відсутнє.2016-05-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7421

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: які оповідання і повісті знаходяться у книзі О. Маркуша "Марамороські оповідання" 1956 р. видання?. Дякую

Пастор Тімеа Іванівна
2016-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі, матеріал зі змісту: Дроворуби, Дараба розбилася, Федорова служба, Баламута із зайцями, Біда і без неї, Оленка сватачкою, Злочинець, Іван перед судом, Старі гонведи, Сільський дипломат, Маляр на селі, Як Данило Чуб депутата обирав, Петрик, Юлина.
За більш детальною інформацією звертайтеся до Відділу краєзнавства нашої біблотеки!


< />    < />... 26 | 27 | 28 | 29 | 30| 31 | 32 | 33 | 34 | ... >>     >>>