Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
онлайн оценка недвижимости в подмосковье, все ком-кации. | Строительные и отделочные материалы от официального дилера, ремонт seat.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1876

Чи не могли б ви сказати інтернет-ресурси, де можна зкачати книгу "Практична стилістика та культура мовлення."

Юра
2009-12-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
Пропонуємо ознайомитись з джерелами:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52009-12-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1875

Дякую за інформацію, але чи не могли б ви підказати у яких саме друкованих джерелах можна знайти інформацію про Юрія Дрогобича?

Аня Берец
2009-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Шановна, Ганно! Уважніше ознайомтесь з Інтернет – ресурсами які Ви вже отримали у відповідь там є друковані видання в електронному варіанті зокрема, газета День та ін.

Про нього див.: Ісаєвич Я. Д. Юрій Дрогобич. — К., 1972;
Кашуба М. В., Паславський І. В., Захара І. С. Філософія Відродження на Україні. — К., 1990;
Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні. — К., 1991;
Мацюк О., Тимошенко М. До 500-річчя з дня смерті Юрія Дрогобича // Київ. старовина. — 1994. — №3;
Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії XV — поч. XVII ст. — К., 2000;
Вандишев В. М. Філос. підґрунтя прогностики Юрія Дрогобича // Наукові записки НаУКМА. — Т. 20. Сер.: Філософія та релігієзнавство. — К., 2002.2009-12-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1874

Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти літературу та періодичні видання з теми: "Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні". Величне Вам дякую.

Марина
2009-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!


65.9(4УКР)26 З-14
Загородній, Анатолій Григорович. Цінні папери. Фондовий ринок [Текст] : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - Львів : БаК, 1999. - 168 с.

65.9(4УКР)26 К68
Корпоративне управління і фондовий ринок [Текст] : підручник / О.М. Царенко та ін.; За ред. І.В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-333.

65.9(4УКР)26 М87
Мошенський, Сергій Захарович. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави [Текст] : монографія / С. З. Мошенський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2008. - 436 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 359-414.

67.9(4УКР)302Ц65
Цінні папери та фондовий ринок в Україні [Текст] : нормат.-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : Скіф, 2008. - 392 с. : табл.


Азаренкова, Г. Стан фондового ринку в Україні [Текст] / Г. Азаренкова // Економіка України. - 2004. - №3. - С. 27-32.

Міньков, В. І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Міньков // Фінанси України. - 2005. - №12. - С. 104-114.

Рекуненко, І. І. Роль корпоративного кредитного рейтингу у становленні фондового ринку України [Текст] / І.І. Рекуненко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 42-49.
Розинка, Олеся. Фондовий ринок : генезис економіко-правових засад [Текст] : общественно-политическая литература / О. Розинка // Банківська справа. - 2006. - №2. - С. 73-82.
Корнійчук, Олександр. Формування конкурентно-спроможної моделі розвитку фондового ринку України з урахуванням європейського досвіду [Текст] : общественно-политическая литература / О. Корнійчук // Ринок цінних паперів України. - 2006. - №3-4. - С. 17-23.

Назарчук, М. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996-2005 рр. [Текст] : общественно-политическая литература / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України. - 2006. - №10. - С. 14-25.
Поворозник, Василь Орестович. Фондовий ринок України на сучасному етапі : проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] : общественно-политическая литература / В.О. Поворозник // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 1. - С. 127-132.2009-12-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1872

Добрий вечір! Підкажіть, будь-ласка, у яких джерелах шукати інформацію про Юрія Дрогобича - випускника, ректора Болонського університету
(1481 р.).
Дякую!

Аня Берец
2009-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52009-12-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1869

Допоможіть будь-ласка знайти літературу для написання реферату на тему "Правосуб'єктність Мальтійського ордену".
Дякую

Олеся
2009-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.5 А 74
Анцелевич, Г. О. Міжнародне право [Текст] : підручник / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. - К. : Алерта, Пектораль, 2003. - 410 с.

67.5 І 20
Іванов, Юрій Анатолійович. Міжнародне право [Текст] : посібник для підготовки для іспитів / Ю.А. Іванов. - К. : Видавець Паливода А.В., 2004. - 204 с. - (Бібліотечка студента). - Бібліогр.: с. 193- 199.

67.5 Т41
Тимченко, Л. Д. Международное право: основные отрасли, институты, нормы [Текст] : учеб. пособ. / Л.Д. Тимченко, Л.А. Тимченко ; Гос. налоговая админ. Украины, Нац. академия гос. налоговой службы Украины. - Ирпень : Нац. акад. ГНС Украины, 2004. - 288 с.

67.5 Б93
Буткевич, Володимир Григорович. Міжнародне право. Основи теорії [Текст] : підручник / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній; За ред. В.Г. Буткевич. - К. : Либідь, 2002. - 608 с. - Бібліогр. в кінці глав. -Предм. покаж.: с. 551-568.

67.5 Ц98
Цюрупа, М. В. Міжнародне гуманітарне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа, В. І. Дяченко ; Нац. акад. оборони України. - К. : Кондор, 2008. - 368 с.

67.5 П81
Пронюк, Наталія Василівна. Сучасне міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Пронюк ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2008. - 344 с.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
2009-12-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1868

Добрий день !!
Допоможіть знайти джерела до контрольної :Розподіл та використання прибутку!
Спасибі

Настя
2009-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 З-99
Зятковський, Ігор Володимирович. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.)

65.29 Ф 53
Філімоненко, Олександр Сергійовч. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненко. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 360 с.

65.9(4УКР)29 Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.
65.9(4УКР)26 Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; За заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471.

65.29 Ф53
Філімоненков, Олександр Сергійович. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненков. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2005. - 396 с. - Бібліогр.: с.393-397 . -Алф. покаж.: с. 386-392.)

65.9(4УКР)29Г85
Гриньова, Валентина Миколаївна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 419-423.

65.9(4УКР)26 Ф59
Фінанси ( теоретичні основи ) [Текст] : підручник / М.В. Грідчіна та ін.; Під керівництвом і за наук. ред. М.В. Грідчіна , В.Б. Захожай ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2007. - 312 с. - Бібліогр.: с. 299-303.

65.29 Ф53
Філіна, Галина Ісаївна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

65.29 А35
Азаренкова, Галина Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-є вид., випр. і допов. - К. : Знання-Прес, 2009. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 297-299.2009-12-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1867

Допоможіть знайти літературу до теми:"Факторингові операції"

Чередниченко А.
2009-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 В20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О.В.Васюренко. - 3-є вид., стереотип. - К. : Знання, 2002. - 255 с. + Додатки: с. 209-251. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.26 К56
Коваленко, Микола Андрійович. Операції сучасного комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 468 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 456-467.

65.9(4УКР)42 С40
Сирохман, Ганна Михайлівна.
Організація і технологія торговельних процесів [Текст] : навч. посіб. / Г.М.Сирохман ; Ужгородський комерційний технікум. - Ужгород : Ліра, 2007. - 204 с. - Бібліогр.: с. 201-203.

65.26 Ч-51
Чесноков , Віктор Леонтійович. Біржові операції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чесноков В.Л. ; під ред. М. А. Коваленко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 192 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 187-191.
Склеповий, Є. В. Ринок факторингових послуг в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / Є.В. Склеповий
// Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 109-115.

Колесова, І. В. Використання факторингу в управлінні фінансами корпорації [Текст] / І.В. Колесова // Фінанси України. - 2004. - №3. - С. 135-143.

Тараба, Н. Види договорів факторингу [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Тараба // Право України. - 2006. - №1. - С. 78-81.

Волкова, Наталя. Щодо окремих переваг факторингу над кредитуванням [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Волкова // Юридична Україна. - 2006. - №11. - С. 40-42.

Смачило В. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах [Текст] / Смачило В., Дубровська Є. // Персонал. - 2007. - № 4. - С. 75- 78. - Бібліогр.: 4 назви

Ігнатенко, Станіслав. Правові та облікові особливості окремих різновидів факторингових операцій [Текст] / С. Ігнатенко, Л. Барановська // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 7. - С. 34-39

Смачило, В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні [Текст] / В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 35-45. - Бібліогр.: 18 назв


Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6< />    < />... 300 | 301 | 302 | 303 | 304| 305 | 306 | 307 | 308 | ... >>     >>>