Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1826

Підкажіть, будь ласка, де можна знайти таку працю: Фрейд З. Достоевский и отцоубийство.// Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., 1995.

Руслан
2009-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Потрібна Вам книга є у фондах нашої бібліотеки:

88
Ф86
Фрейд З. Художник и фантазирование.- М.: Республика, 1995. - 400 с.2009-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1825

Допоможіть знайти книгу - Нариси історії Закарпаття

Денис
2009-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Потрібною Вам книгою Ви можете скористатись у відділі краєзнавчої літератури нашої бібліотеки, яка представлена у фонді у трьох томах:

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : з найдавніших часів до 1918 року. Т. І / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Госпрозрахун. ред.-вид. від. Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. – 436 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. ІІ / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.

К 63
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1946-1991). Т. ІІІ / Закарпат. облдержадмін. ; ред. : І. М. Різак, М. І. Андрусь. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.2009-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1824

Допоможіть будь ласка з пошуком інформації про особливості обліку бухгалтерії у Франції!
Дуже дякую!!!

Ярина
2009-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


Губачова, Ольга Марківна. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник, 2008. - 432 с.2009-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1823

Де можна знайти інформацію про внесок англомовних країн у розвиток бухгалтерського обліку?

Вдович Я.А.
2009-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62009-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1822

Будь ласка, допоможіть знайти літературу по темі:Принципи прийняття адекватних рішень в аварійних ситуаціях. Дуже дякую.

Григор'єва Вікторія
2009-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступні джерела:


Бедрій, Ярослав Іванович.
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. І. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 286 с. : рис. - Бібліогр.: с. 285.

Гайченко, Віталій Андрійович.
Основи безпеки життєдіяльності людини [Текст] : навч. посібник / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль. - К. : МАУП, 2002. - 232 с. : іл.

Мащенко, Н. П.
Радиационное воздействие и радиационная защита населения при ядерных авариях на атомных электростанциях : учеб. пособие для вузов / Н. П. Мащенко, В. А. Мурашко. - К. : Вища школа, 1992. - 111 с.

Митрога, Марія Кузьмівна.
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / М. К. Митрога ; М-во освіти і науки України, Ужгородський комерційний технікум. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. - 164 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 158-159.

Михайлюк, Валерій Олександрович.
Цивільна безпека [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 158 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 154-156.

Пістун, Ігор Павлович.
Безпека життєдіяльності (психофізіологічні аспекти): Практичні заняття [Текст] : навч. посібник / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт. - Львів : Афіша, 2000. - 239 с.

Стеблюк, М. І.
Цивільна оборона : Підручник / М.І. Стеблюк. - 3-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 490 с.

Сусло, С. Т.
Цивільний захист : навч. посібник для вузів / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 32009-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1821

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти літературу по темі: Виникнення, розвиток та становлення вищої освіти у Закарпатті. Дуже дякую.

Вікторія
2009-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття [Текст] : (ХІХ–ХХ ст.) / Василь Васильович Гомоннай ; Закарпат. від-ня педт-ва України. – Ужгогод : Закарпаття, 1992. – 298 с.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Педагогічна освіта на Закарпатті [Текст] / В. В. Гомоннай, П. Ходанич, В. Росул. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 112 с. : іл.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Школа та освіта Закарпаття [Текст] / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, М. І. Талапканич. – Ужгород : Госпрозрахунк. редакційно-видав. від. Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.

***
К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : з найдавніших часів до 1918 року. Т. І / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Госпрозрахун. ред.-вид. від. Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. – 436 с.
Зі змісту : [про освіту Закарпаття] – С. 165-175, 399-405.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. ІІ / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Зі змісту : [про освіту в Закарпатті в 20-30-х рр.] – С. 352-361, 549-554.

К 63
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1946-1991). Т. ІІІ / Закарпат. облдержадмін. ; ред. : І. М. Різак, М. І. Андрусь. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.
Зі змісту : [про вищу освіту Закарпаття] – С. 361-370.

***
Бунда, В. Актуальні питання розвитку вищої освіти регіону [Текст] / В. Бунда // Ужгород. – 2005. – 26 лют. – С. 5.

Вища освіта краю: проблеми і перспективи [Текст] // Новини Закарпаття. – 2004. – 23 верес. – С. 1.

Головей, В. Навчальні заклади недержавної форми власності: альтернатива державній вищій школі – чи рівноправне доповнення до неї [Текст] / В. Головей // Срібна Земля. – 2003. – 20 груд. – С. 6.2009-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1820

Допоможіть будь ласка з літературою на тему "Облік математичних резервів"
Велике вам ДЯКУЮ!!!!!!

ВІКА
2009-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


< />    < />... 301 | 302 | 303 | 304 | 305| 306 | 307 | 308 | 309 | ... >>     >>>