Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1859

Мені необхідна інформація (література, яка її містить) на тему "Формування судово - правової системи в середні віки"! Дякую.

Ляшенко Олена Валеріївна
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.7Ш 65
Шишкін, Віктор Іванович. Судові системи країн світу [Текст] : навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 1 / В.І. Шишкін. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

67.7Ш 65
Шишкін, Віктор Іванович. Судові системи країн світу [Текст] : навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 2 / В.І. Шишкін. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 336 с.

67.2(0)Ш 95
Шульженко, Федір Пилипович. Історія політичних і правових вчень [Текст] : навч.посібник / Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. - 3-є вид.,стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 304 с.

67.2(4УКР)
К 90
Кульчицький, Володимир Семенович. Історія держави і права України [Текст] : навч.посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. - К. : Атіка, 2001. - 320 с.

67.1 Т76
Трофанчук, Григорій Іванович. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Трофанчук ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. - 256 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1858

мені потрібен твір на тему"Суспільство у якому я хочу жити" Знайдіть будь ласка, дуже нада.

2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

В читальній залі нашої бібліотеки є такі видання:

83.3(4УКР)
Т67
Кращі твори третього тисячоліття з української мови, української і зарубіжної літератури [Текст] : 5 - 11 класи / І. А. Павленко, Ю. В. Русакова, Г. В. Захарова та ін. - Донецьк : БАО, 2007. - 880 с. - Текст укр., рос. мовами. - ISBN 966-338-028-4 : 25 грн.
Авт. зазначені на звороті тит. арк.

83.3(4УКР)
З 80
Золоті твори з української мови і літератури: 10-11 класи [Текст] : посіб. для учнів / С. А. Мележик та ін. - Донецьк : БАО, 2008. - 448 с.2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1855

твір у публіцистичному стилі на тему"Суспільство, у якому я хочу жити"

Юра!
2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Шановний, користувач будь-ласка уважніше ознайомтеся з умовами виконання "Віртуальної довідки".2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1854

Добрый день! Подскажите где найти литературу,и информацию по теме Податковий контроль його сутність і значення.

Анастасия
2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.26 Г96
Гусак, Н. Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б.Гусак, Ю.Д.Гусак ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Буковин. держ. мед. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. + Додаток с. 311-316. - Бібліогр.: с. 308-310.

65.9(4УКР)26 Е96
Еш, Світлана Миколаївна. Податкова система України [Текст] : наочний посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 108 с. - Бібліогр.: с. 105-106.

65.9(4УКР)26 Г 12
Гавриленко, Наталія Вікторівна. Податкова система [Текст] : практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 352 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 346-348.

65.9(4УКР)26 О58
Онисько, Стефанія Михайлівна. Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. - Львів : Новий Світ- 2000, 2004. - 310 с. : табл. - Алф. покаж.: с. 285-. -Бібліогр.: с. 304-308.

67.9(4УКР)302 С 40
Система оподаткування в Україні [Текст] : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. - Х. : Право, 2008. - 784 с. : табл.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 22009-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1850

Мовою освіти тривалий час залишалася латина. Як цей факт впливав на розвиток та поширення освіти?

Шперун Марія Богданівна
2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

81.46 Л64
Литвинов, Володимир Дмитрович. Довідник з граматики латинської мови [Текст] / В. Д. Литвинов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 112 с. - Текст укр, лат. мовами.
81.46 С44
Скорина, Людмила Петрівна. Латинська мова для юристів [Текст] : [підруч. для вищ. навч. закл.] / Л. П. Скорина, Л. П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. - [2-е вид., випр. і доп.]. - К. : Атіка, 2008. - 416 с.
81.461 О-53
Оленич, Роман Михайлович. Латинська мова [Текст] : підручник / Р.М. Оленич. - 2-е вид., випр. - Львів : Світ, 2001. - 352 с.
81.461 Г 85
Гриценко, Світлана Павлівна. Латинська мова й основи римського права [Текст] : навч. посіб. / С.П. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т, Природничо-гуманитарний науково-навчальний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.
81.461 Х91
Хрестоматия по латинскому языку: Средние века и Возрождение [Текст] : книга для чтения латиноязычных авторов / Авт.-сост. Н.А. Федоров. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 464 с. - На лат. языке.2009-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1848

Допоможіть з літературою для напиання лекції на тему "Вульгаризми в українському мовленні". Дякую

2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

81.411.2К88
Кудрявцева, Людмила Алексеевна. Словарь молодежного сленга города Киева [Текст] : 2300 слов и выражений : [учеб. пособ.] / Л. А. Кудрявцева, И. Г. Приходько ; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко, Ин-т филологии. - К. : ИД "Аванпост-Прим", 2006. - 192 с. - Библиогр. в подстроч. прим.

81.411.1С48
Словник сучасного українського сленгу [Текст] : справочное издание / упоряд. Т.М. Кондратюк. - Х. : Фоліо, 2006. - 352 с.

811.411.1С 76
Ставицька, Леся. Короткий словник жаргонної лексики української мови [Текст] = A Sht Dictionary of Ukrainian Slang : містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень / Л. Ставицька. - К. : Критика, 2003. - 336 с.

Прозор, Наталія. Погляди Івана Огієнка на вульгаризми в українській мові в контексті сучасної стилістичної науки [Текст] / Н. Прозор // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). - Ужгород, 2006. - Вип. 10. - С. 118 - 131. - Бібліогр. наприкінці ст.


Інтернет – ресурси:


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

2009-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1846

Доброго дня, скажіть, чи є в електронному вигляді книга Н. Бабич "Основи культури мовлення". Дякую

Свєтуля
2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2


< />    < />... 302 | 303 | 304 | 305 | 306| 307 | 308 | 309 | 310 | ... >>     >>>