Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1812

допоможіть, будь ласка, знайти плани - конспекти з зарубіжної літератури 7 клас

Смородіна Світлана Ігорівна
2009-12-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2009-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1810

Допоможіть, будь ласка, зайти інформацію - формування перестрахувального ринку в Україні. Дякую!!!!!!!!!!!

Оксана Ц.
2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Про внесення змін до Закону України «Про страхування» Закон України від 4 жовня 2001 року // Україна business – 2001. - № 44. – С.6-13.

Порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) – нерезидента. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №124 від 4 лютого 2004 року // Урядовий кур`єр. – 2004. - № 25. – 10 лютого.

Віленчук, О. М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / О.М. Віленчук // Фінанси України. - 2006. - № 11. - С. 90-97.
Волошина А. Фактори розвитку перестрахування в Україні // Страхова справа. – 2008. - №1(29). – С.43-44.
Коломієць В. Законодавчі та економічні умови розвитку перестрахування в Україні //Страхова справа. – 2008. - № 1(29). – С.40-42.
Комадовська, В. Практичні аспекти здійснення перестрахування життя [Текст] : научно-популярная литература / В. Комадовська // Страхова справа. - 2005. - №1. - С. 42-45.

Теребус О.М. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні / О.М. Те ребус //Галицькі економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 105- 109.
Тюгаєва, С. Огляд європейського ринку перестрахування [Текст] : научно-популярная литература / С. Тюгаєва // Страхова справа. - 2005. - №1. - С. 34-41.
Семенова, К. Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти [Текст] / К. Семенова // Право України . - 2005. - №2. - С. 40-43.
Ткаченко , Н.В. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків [Текст] / Н.В. Ткаченко // Фінанси України. - 2007 . - № 3 . - С. . 118 - 123
Семенова, Катерина Геннадіївна. Предмет договору перестрахування [Текст] / К. Г. Семенова // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 355-359. - Бібліогр. в кінці ст.
Шолойко, А. С. Основна сутність понять "страхова послуга" і "страховий продукт" [Текст] / А. С. Шолойко // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С. 105-109. - Бібліогр. в прим.2009-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1809

Добрий день!підскажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію по темі:"Національно-культурні товариства Закарпаття:соціально-політичний та етнокультурний аспекти діяльності".

Наташа
2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 66.5
Є33
Єдина родина [Текст] : національно-культур. т-ва Закарпаття / Відділ у справах національностей Закарпат. облдержадмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; упоряд. Ю. Б. Євчак, М. Ю. Моца (Гаврилешко. – Ужгород : Ліра, 2005. – 96 с. : кол. іл.

К 66.79
М 67
Мітряєва, С. І. Національно-культурні товариства Закарпатської області= National cultural associations of Transcarpathian region [Текст] / С. І. Мітряєва; Нац. ін-т стратег. дослідж. Закарпат. філ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 164 с.

К 71
Н 35
Національно-культурні товариства Закарпаття [Текст]. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ упр. у справах преси та інформації, 1999. – 44 с.

К 0я2
К 17
Федака, П. Невідомі сторінки історії будівництва національно-культурного центру українців Закарпаття : до 80-річчя відкр. і освяч. Нар. Дому т-ва "Просвіта" в Ужгороді [Текст] / Павло Федака // Календар "Просвіти" на 2008 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2008. – С. 99-106. : фото.

***
Довгалюк, Х. Зв'язки товариств національних меншин Карпатського єврорегіону України з історичними батьківщинами [Текст] / Христина Довгалюк // Мандрівець. – 2006. – № 5 (верес.-жовт.). – С. 18-25.

Кроки назустріч... [Текст] : [укр.-пол. зустріч "Кроки по дорозі регіональної співпраці" організ. Т-вом Пол. культури Закарпаття ім. Г. Волосєвич] // Трибуна. – 2009. – 16 трав. – С. 5.

Туряниця, В. Реалізація прав. Освітньо-культурні заклади національних меншин Закарпаття на початку ХХІ століття в умовах поліетнічного регіону [Текст] / В. Туряниця, В. Павлюк // Слово вчителя. – 2007. – 3 верес. – С. 6.2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1808

мені потрібна інформація на тему-"Економічні основи регіонального відтворення"

2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
пропонуємо Вам наступну літературу:

65.049(4УКР)
З-33
Запоточний, І. В.
Державне регулювання регіональної економіки [Текст] : навч. посібник / І.В. Запоточний, В.І. Захарченко. - Х. : Одіссей, 2003. - 592 с. 65.049(4УКР)6
С 69
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України [Текст] : научное издание / С.І. Дорогунцов, Л.Г.Чернюк, П.П. Борщевський та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов; Рада по вивченню продуктивних сил України; НАН України. - К. : Нічлава, 2002. - 690 с.

65.049(4УКР)6
К 93
Курочкін, Геннадій Федорович.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / Г. Ф. Курочкін ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр." . - К. : [б. и.], 2004. - 273 с.

65.049(4УКР)6
Ж 85
Жук, Микола Васильович.
Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - К. : Кондор, 2004. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-293.

65.049(4УКР)6
Р 32
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку [Текст] : монографія / З. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. З. Варналій. - К. : Знання України, 2005. - 500 с. : табл. + Додатки с. 480-497.

65.9(4УКР)
Д64
Долішній, Мар'ян Іванович.
Регіональна політика на рубежі ХХ - ХХІ століть : нові пріоритети [Текст] : монографія / М.І. Долішній ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - К. : Наук. думка, 2006. - 512 с. : табл.

65.049(4УКР)6
Л67
Лишиленко, Василь Іванович.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В.І.Лишиленко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 328 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

К 65.632
Р32
Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-414.

65.049(4УКР)6
Ж85
Жук, Микола Васильович.
Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. - К. : Академія, 2008. - 416 с. : табл., іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 413-415.

65.049(4УКР)6
М23
Манів, Зіновій Олексійович.
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 640 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.636-639 та у підрядк. прим.


Талан, М.
Трудовий потенціал України: проблеми збереження та відтворення [Текст] / М. Талан // Соціальний захист. - 2004. - №4. - С. 28-31.

Дорогунцов, С.
Інвестиційне забезпечення відтворення основного капіталу в регіонах України [Текст] / С. Дорогунцов, А. Федорищева // Регіональна економіка. - 2004. - №3. - С. 159-171.

Саєнко, Д.
Визначення критеріїв та показників регіональної ефективності відтворювальних процесів [Текст] : общественно-политическая литература / Д. Саєнко // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - С. 75-84.

Манцуров, Ігор.
Статистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці України [Ноты] : общественно-политическая литература / І. Манцуров // Журнал європейської економіки. - 2006. - Т.5 (№1). - С. 19-29.

Щурик , М. В.
Фінансове забезпечення відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 120 - 126

Щурик, М. В.
Парадигма показників оцінки відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М.В. Щурик // Регіональна економіка. - 2007. - № 3. - С. 265-270. - Бібліогр.: 7 назв.

Кваснюк, Б. Є.
Відтворювальна структура національної економіки [Текст] : тема 5 / Б. Є. Кваснюк // Економічна теорія. - 2007. - № 4. - С. 71 - 82. - Бібліогр.: с. 71.

Щурик, М. В.
Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. - 2009. - № 1. - С. 107-114

Жибак, М. М.
Вплив міграційних процесів на відтворення сільського населення в західному регіоні [Текст] / М. М. Жибак // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С. 139-142. - Бібліогр. в прим.

Бойко, Є. І.
Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону [Текст] / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 14-22. - Бібліогр.: с. 22 (2 назв.).


2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1807

Де можна знайти підручніки з іміджології онлайн?

Горобець Аліна Віталіївна
2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – сайти:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4

Зверніть увагу!

87.8Д 18
Данильчук, Лариса Алексеевна. Основы имиджа и этикета [Текст] : учеб. пособ. / Л.А. Данильчук. - К. : Кондор, 2004. - 236 с. - Бібліогр.: с. 232.

87.7М69
Михайлец, Георгий Петрович. Практическая имиджелогия: управляй своей репутацией! [Текст] / Г. П. Михайлец. - М. : Вершина, 2008. - 200 с.2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1806

Допоможіть, будь ласка, знайти книгу Ватуля І.Д. "Організація обліку у фермерських господарствах" в електронному варіанті.

Тищенко Наталія Петрівна
2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Радимо, Вам скористатися наступними сайтами:

посилання 1

посилання 2

У фондах нашої бібліотеки є така книга:
65.052.9(4УКР)232
В21
Ватуля, Іван Данилович.
Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 312 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 250-252.
2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1804

Підкажіть, де можна знайти статтю М. Лелекач «Ідейний розвій підкарпатської літератури»

Таня
2009-12-18
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Статтю М. Лелекач «Ідейний розвій підкарпатської літератури» Ви можете знайти у журналі "Пробоєм" за 1934 рік (І), ч. 2-3, 11-13; ч. 4, 46-48; ч. 5.
У фондах нашої бібліотеки таке видання незбереглося.


< />    < />... 303 | 304 | 305 | 306 | 307| 308 | 309 | 310 | 311 | ... >>     >>>