Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1804

Підкажіть, де можна знайти статтю М. Лелекач «Ідейний розвій підкарпатської літератури»

Таня
2009-12-18
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Статтю М. Лелекач «Ідейний розвій підкарпатської літератури» Ви можете знайти у журналі "Пробоєм" за 1934 рік (І), ч. 2-3, 11-13; ч. 4, 46-48; ч. 5.
У фондах нашої бібліотеки таке видання незбереглося.2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1803

Підкажіть, будь ласка, бібліографію 12-и томника В. Гренджі-Донського

Оля
2009-12-18
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Уточніть, будь ласка, своє запитання.2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1802

Доброго вечора, допоможіть злітературою до теми "Розвиток української літератури до і після Другої світової війни". Дякую

Аня
2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1801

добрий день, для виконання вправ 142, 156,151,207 потрібен підручник.
Волкотруб Г. Й., Венцковський А. М. Українська ділова мова.

пінчук юрій олександрович
2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

У фондах нашої бібліотека є така книга:

65.050.9(4УКР)2
В67
Волкотруб, Галина Йосипівна.
Українська ділова мова [Текст] : практикум / Г.Й. Волкотруб, А.М. Венцковський ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 156 с. - Бібліогр.: с. 151-153.2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1800

цитати до образу "Фауста" Йогана Гете.

ЮРЕЦ
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1799

добрий день) скажіть, будласка, де мені скачати підручники до теми "програмно цільовий підхід до прийняття управлінських рішень", предмет :моделювання і прийняття управлінських рішень

2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
У фондах нашої бібліотеки є такі книги:
65.050.2Г27
Гевко, Іван Богданович.
Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підручник / І. Б. Гевко. - К. : Кондор, 2009. - 188 с. : табл.

65П 30
Петров, Едуард Петрович.
Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах [Текст] : навч. посіб. / Е.Г. Петров, М.В. Новожилова, І.В. Гребеннік; а ред. Е.Г. Петров. - К. : Техніка, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 247.

65.24Б74
Богоявленська, Юлія В'ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-329.

88.5Т 80
Трухін, Ігор Олексійович.
Соціальна психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І.О. Трухін ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 336 с. + Додатки с. 317-329. - Бібліогр.: с. 330-333.

88.4П21
Пачковський, Юрій Франкович.
Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Ю.Р. Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 408 с. : табл. - Бібліогр.: с. 390-407.

88.5Ц98
Цюрупа, Михайло Володимирович.
Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Кондор, 2009. - 192 с. - Бібліогр. наприкінці лекцій та у підрядк. прим.

88В18
Варій, Мирон Йосипович.
Психологія [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с. - Бібліогр. наприкінці глав.

88.4К 90
Кулініч, Іван Олексійович.
Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / І. О. Кулініч. - К. : Знання, 2008. - 296 с. : табл. - Бібліогр.: с. 285-292.

Олексів, І. Б. Метод прийняття управлінських рішень на засадах компромісного розв"язання [Текст] / І.Б. Олексів
// Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №12. - С. 141-149.
Бережной, О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень [Текст] / О.А. Бережной // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №9. - С. 26-29.
Білорус, Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту [Текст] / Т.В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №4. - С. 170-175.
Биковець, В. Громадські колегії, координаційні ради з питань розвитку підприємництва як інструмент впливу на прийняття рішень [Текст] / В. Биковець // Пріоритети. - 2003. - №4. - С. 8-15.
Оксьом, І. Прийняття управлінських рішень органами місцевого управління [Текст] : общественно-политическая литература / І. Оксьом // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №7. - 63.65.
Марченко В. Сучасні інформаційні технології прийняття раціональних управлінських рішень [Текст] / Марченко В., Надточій О. // Техніка АПК . - 2007. - № 3. - С. 9-11. - Бібліогр.: 5 назв
Окопник, Олена. Сутність організаційно-правового механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ [Текст] : общественно-политическая литература / О. Окопник // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №6. - С. 94-97.
Ширшикова, Руслана Миколаївна. До питання про ознаки управлінського рішення, що приймаються центральними органами державної влади [Текст] : общественно-политическая литература / Р.М. Ширшикова // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 271-277. - Бібліогр.: 20 назв.
Аннотация: На сучасному етапі розвитку державності в Україні політичний аспект управління суттєво впливає на формування, прийняття та реалізацію управлінських рішень централних органів влади.
Крижановський, Станіслав Вікентійович. Актуальні питання прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності керівника органів внутрішніх справ України [Текст] : общественно-политическая литература / С.В. Крижановський // Наше право. - 2007. - № 3. - С. 18-21. - Бібліогр.: 9 назв.
Мікулін, Віктор. Принципи аналізу проблем національної безпеки України для прийняття управлінських рішень [Текст] / В. Мікулін // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 1. - С. 29-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
Буряченко, Андрій. Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень [Текст] / А.Є. Буряченко // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 4. - С. 32-36. - Библиогр.: с. 36 (18 назв.)
Аннотация: У статті розглядається значення місцевого маркетингу як частини стратегії регіонального економічного розвитку, установлюється його вплив на фінансовий потенціал територіальної одиниці, пропонується зорієнтувати владні управлінські рішення на ключові інтереси громадськості.
Герасимчук, О. Б. Використання fuzzy-технології у задачах прийняття рішень / О. Б. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 166-173 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 22 назв
Аннотация: У статті запропоновано теоретико-ігровий підхід до розв2язання задач прийняття рішень. Обгрунтовано метод "розмивання" вхідних данних. Визначено прогнозні оцінки експортно-імпортної діяльності України на засадах нечіткої ігрової моделі.
2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1797

Доброго дня, скажіть, де можна скачати книгу "Історія української літератури"". Дякую

Аня
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

В електронному варіанті в доступному секторі мережі книгу ми не знайшли


< />    < />... 308 | 309 | 310 | 311 | 312| 313 | 314 | 315 | 316 | ... >>     >>>