Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1789

скажіть будь ласка,де можна закачати безкоштовно програмні засоби по географії за шкільною програмою?

марієнко лілія вікторівна
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет - ресурси:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1788

Доброго вечора. Допоможіть з літератрою з теми "Література до і після Другої світової війни". Бажано списком бібліографії. Дякую

Свєтік
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Конкретизуйте Ваш запит.2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1787

Чи є у вашій бібліотеці книга В. Бірчака "Літературні стремління Підкарпатської Русі"

Катя
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Потрібна Вам книга в бібліотеці є. Ви її можете знайти у відділі краєзнавчої літератури.

К 83.3
Б 11
Бірчак, В. Літературні стремління Підкарпатської Русі / Володимир Бірчак. - Факс. вид. - Ужгород : Карпати, 1937.2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1786

Допопожіть, будь ласка, знайти - стан ринку страхування життя та здоров'я в найбільш розвинених країнах. Дякую!!!!!!!!!!!!

Оксана
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

65.9(4УКР)26
Б 17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Страхова справа [Текст] / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 203 с.

65.9(4УКР)26
Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Страхова справа [Текст] : [Монографія] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 5-е вид., стереотипне. - К. : Знання, 2006. - 352 с.

65.9(4УКР)27
Р79
Ротова, Тетяна Анатоліївна. Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Ротова ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с.388-392 . -Предм. покаж.: с. 393-398.


65.9(4УКР)27
С81
Стожок, Людмила Григорівна. Страхування [Текст] : навч. посіб. / Л. Г.Стожок ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2005. - 168 с.

65.27
В61
Вовчак, Ольга Дмитрівна. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 656 с. : табл. + Додатки с. 343-655.

67.9(4УКР)305
С83
Страхування: договори, суд, законодавство [Текст] : наук.-практ. посіб. / Центр правових досліджень Фурси ; Уклад. Л.Л. Нескороджена. - К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. - 544 с. - (Правова допомога).

65.9(4УКР)26
Б40
Безугла, Вікторія Олександрівна. Страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. політех. ун-т ім. М. Остроградського. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 582 с. : табл. - Бібліогр.: с. 541-548.

Мних М.В. Шляхи розвитку страхових ринків країн Східної Європи та страховий ринок України // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 4. - С.14 - 17.
Німеччина. Страхові ринки світу. // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.56.
Огляд міжнародного страхового ринку : Кожна країна - своя історія, традиції та щляхи становлення // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.40-44.
Страхові ринки світу. Італія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.54.
Страхові ринки світу. Бельгія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.47-48.
Страхові ринки світу.Ізраїль // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.52.
Страхові ринки світу.Австрія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.46.
Страхові ринки світу.Великобританія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.50-51.
Страхові ринки світу.Країни Східної Європи, які входили до складу СРСР : Україна,Росія,Беларусь,Молдова,Литва,Латвія,Естонія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.60-61.
Страхові ринки світу.Нідерланди // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.48-49.
Страхові ринки світу.Польща // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.58-60.
Страхові ринки світу.Туреччина // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.66-67.
Страхові ринки світу.Франція // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.68.
Страхові ринку світу.Швеція // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.69.
Страхові ринку світу.Японія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.71.
Страхові рнки світу.США та Канада // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.64-65.

Радимо Вам скористатися наступними :
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1785

Де можна знайти тексти для читання мовчки з українької мови про козаків.

тарас
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1784

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, де можна скачати книгу Кириченко В. Нова і новітня історія раїн Азії, Африки та Латинської Амерки або Козицький А. Нова і новітня історія раїн Азії та Африки. Дякую

Свєтулька
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібні Вам підручники в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
В читальній залі бібліотеки Ви отримаєте:

63.3(0)6
К 43
Кириченко В.П.
Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки : Навч. посібник/ В.П. Кириченко. -К.: Либідь, 2002.-168 c. -Бібліогр.: с. 163-165.2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1783

Доброго дня! Будь ласка допоможіть знати будь-чку інформацію про тіньовий (чорний) ринок взагалі та України. Зазадлегіть дякую.

Давидова Юлія
2009-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)
Т42
Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації [Текст] : монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. З.С. Варналій. - К. : НІСД, 2006. - 576 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)
О 75
Особливості та шляхи детінізації економіки України [Текст] : матеріали засідання "круглого столу" / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. З. С. Варналій. - К. : [б. и.], 2007. - 110 с.

Базилевич, В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки [Текст] / В. Базилевич, І. Мазур // Економіка України. - 2004. - №8. - С. 36-44.

Зуєва, Л. С. Подолання тіньової економіки-нагальна проблема суспільства України [Текст] / Л.С. Зуєва, О.І. Драган
// Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №7. - С. 26-28.

Озерська, А. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності [Текст] / А. Озерська // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №1. - С. 32-36.

Шиманський, Ф. Анатомія виникнення й розвитку тіньової економіки України [Текст] / Ф. Шиманський // Юридичний вісник України. - 2004. - №1. - С. 129-132.

Пушкаренко, П. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки [Текст] / П. Пушкаренко, М. Логвиненко
// Економіка України. - 2004. - №10. - С. 43-49.

Прилипко, Ю. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки [Текст] : общественно-политическая литература / Ю. Прилипко, Л. Мусіна, Т. Кваша // Економіка України. - 2005. - №6. - С. 37-44.

Мазур, І. Корупція як інститут тіньової економіки [Текст] : научно-популярная литература / І. Мазур // Економіка України. - 2005. - №8. - С. 68-74.

Предборський, Валентин. Транснаціональна тіньова економіка як активний тінізатор національного економічного простору [Текст] / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 159-163. - Бібліогр.: 4 назв.
Шарікова, О. В. Економічні наслідки тінізації економічної системи / О. В. Шарікова // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.

Чернявський, Сергій Сергійович. Тіньова економіка як підгрунтя організованої економічної злочинності в Україні: аспекти співвідношення [Текст] : юридические статьи / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 1. - С. 113-126. - Бібліогр. в кінці ст.

Мазур, Ірина Іванівна. Детінізація економіки як пріоритет економічної безпеки України [Текст] / І. І. Мазур // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 3. - С. 76 - 83.


< />    < />... 310 | 311 | 312 | 313 | 314| 315 | 316 | 317 | 318 | ... >>     >>>