Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1728

Допоможіть, будь ласка, підготуватись досемінару на тему: "Емоційно-ціннісний розвмток дошкільників: психологічний аспект." Дякую!

Маріна
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92009-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1727

назвіть форми і методи роботи з віктимними особистостями

ром окс
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Журов, Михайло.
Масова віктимність як фактор взаємовідносин [Текст] / Михайло Журов // Соціальна психологія. - 2007. - № 2. - С. 93-100. - Бібліогр.: 8 назв.

Андрушко, Андрій Васильович.
До питання про віктимність осіб похилого віку [Текст] / А. В. Андрушко // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.

Міщенко, Ніна.
Чорна тінь страху і голос розуму [Текст] / Н. Міщенко // Науковий світ. - 2007. - № 6. - С. 20 - 21. : мал.

Бовть, Оксана.
Моральні аспекти віктимної поведінки / Оксана Бовть // Соціальна психологія. - 2007. - № 5. - С. 100-110. - Бібліогр.: 45 назв.

Гришко, Оксана Миколаївна.
Віктимологічна характеристика осіб похилого віку як жертв корисливих злочинів [Текст] / О. М. Гришко // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 2. - С. 250-255. - Бібліогр. наприкінці ст.

посилання 1
посилання 2
посилання 32009-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1726

доброго дня! допоможіть будь ласка! де можна знайти в Інтернеті електронний варіант або скачати Система оподаткування та податкова політика: Навч. посіб./ В.Б.Захожай, Я.В.Литвиненко, К.В.Захожай. – К.: Центр навч. літ., 2006.
дуже треба! сподіваюсь на допомогу!

панченко валентина
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте, будь ласка, наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62009-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1725

Доброго дня. аідкажіть, будь ласка, літературу на тему : "Способи активізації аізнавальної діяльності школярів"

Олена
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Зверніться до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

Садовнікова, О.
Метод проектів на уроках української мови як засіб формування пізнавально-творчих умінь старшокласників [Текст] / О. Садовнікова // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - С. 8-13. - Бібліогр.: 4 назв.

Не готові знання, а вміння їх здобувати: Від розвитку до саморозвитку [Текст] // Дошкільне виховання. - 2007. - № 8. - С. 3-6.

Буряк, В.
Система дидактичних умов ефективної організації навчально пізнавальної діяльності [Текст] / В. Буряк // Рідна школа. - 2007. - № 9. - С. 25-27.

Ніколаєва, Л.
Роль виражальних мовних засобів в активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів [Текст] / Л. Ніколаєва // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 5. - С. 19-22. - Бібліогр.: 7 назв.

Мартиненко, Світлана.
Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи [Текст] / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2008. - № 4. - С. 52-55. - Бібліогр.: 5 назв.

Мартиненко, Світлана.
Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів третього класу [Текст] / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2008. - № 5. - С. 45-48. - Бібліогр.: 5 назв.

Розумна карусель : для дітей 3-6 років [Текст] / Л. Гончарова, В. Мельянцова, Л. Тризна та ін. // Дошкільне виховання. - 2009. - № 1. – С. 28-29.

Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання та виховання учнів [Текст] [Текст] : методичні рекомендакії // Позакласний час. - 2009. - № 13-14. - . С. 33-48.2009-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1724

де знайти сценарій або приклад заняття з громадянського виховання дошкільнят

савуляк В.В.
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шапновний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Галашевська, О.
У дусі громадськості [Текст] / О. Галашевська // Дошкільне виховання. - 2007. - № 8. - С. 15-18. - Бібліогр.: 12 назв.
74.1
З-58
"Зернятко" [Текст] : метод. рек. до програми розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Під ред. О.Л. Кононко. - К. : Кобза, 2004. - 188 с. - Бібліогр.: с.184-187 . -Алф. покаж.: с. 173-183.
74.1
Д49
Дитина [Текст] : метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін. ; Київський міський пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. - 2-е вид., доопр. і доп. - К. : Богдана, 2004. - 232 с.

74.58
О-57
Омеляненко, Віталій Лукич.
Педагогіка: завдання і ситуації [Текст] : практикум / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк. - 2-е вид. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
74.1
Б 90
Булдович, Маргарита.
Гармонія: книга для батьків і вихователів [Текст] : дитячий садок. Бібліотека / М. Булдович, Н. Бадь. - К. : Шк. світ, 2008. - 128 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Дошкілля). -
74.9
Е 64
Енциклопедія батьківства [Текст] : посіб. з сімейного виховання / Є. І. Коваленко [та ін.] ; за заг. ред. Є. І. Коваленко. - К. : КНТ, 2008. - 592 с. - Бібліогр.: с. 567-572. -

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62009-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1723

Доброго дня, підкажіть де можна скачати навчальний посібник Національна економіка Гринів Л. С., Кічурчак М. В.

Олена
2009-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
В читальній залі нашої бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:

65.9(4УКР)
Г85
Гринів, Лідія Святославівна.
Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 464 с. : рис. - Бібліогр.: с. 420-461.

65.9(4УКР)
З 12
Заблоцький, Богдан Федорович.
Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 578-581

65.9(4УКР)
Н35
Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевич ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр. на поч. глав та у підрядк. прим.

65.01
Н35
Національна економіка [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / П. В. Круш [та ін.] ; за ред. П. В. Круш. - К. : Каравела, 2008 ([Видавець СПД Піча Ю.В.]) . - 416 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці розд.

Радимо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

2009-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1722

Допоможіть розшукати інтерв'ю В. Гренджі-Донського датоване 1935 роком.

Світлана
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:

Нажаль, у наших фондах не зберігаються документи датовані 1935 роком, в яких би могло бути інтерв'ю, яке Ви шукаєте.
Але ми пропонуємо Вам звернутися до архіву і переглянути такі журнали як “Наша Земля”, “Українське слово”, “Свобода” і “Нова свобода”, на шпальтах яких В. Гренджа-Донський викладав історію закарпатської “Просвіти”.
Або, можливо, Вам вдасться розшукати львівську газету “Новий час” за жовтень 1935 р., в якій теж має бути інтерв'ю В. Гренджі-Донського.
(Інформація взята з книги:
К 83.3
В26
Вегеш, М. Громадсько-політична і культурно-освітня діяльність Василя Гренджі-Донського (1897-1974) [Текст] : матеріали до спецкурсу "Історія укр. л-ри ХХ ст." / Микола Миколайович Вегеш. – Ужгород, 2000. – С. 27, 30.)


< />    < />... 313 | 314 | 315 | 316 | 317| 318 | 319 | 320 | 321 | ... >>     >>>