Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1714

Приєднання Закарпаття до УРСР?

Світлана
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:

Видання:

К 63.362.3
Б 12
Бабій, Б. М. Возз`єднання Західної України з Українською РСР [Текст] / Б. М. Бабій. – К. : Вид-во Академії наук України. РСР, 1954. – 195 с.

К 63.362.3
В 64
Возз'єднання Закарпаття з Україною [Текст] : (матеріали наук. конф., присв'яч. 60-ти річчю возз'єднання Закарпаття з Україною, Ужгород, 29 черв. 2005 р.) / Ужгородський національний університет, Історичний ф-т, Кафедра історії України ; редкол. : Л. О. Белей [та ін.] – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2006. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст.

К 63.362.3
Г 77
Гранчак, І. М. Закарпаття в сім`ї народів СРСР [Текст] : до 40-річчя возз`єднання Закарпаття з УРСР / Іван Михайлович Гранчак. – К. : Знання, 1985. – 48 с. – (Історія, теорія і політика КПРС).

К 63.362.3
Д 58
Довганич, О. Д. Возз`єднання Закарпаття з Україною очима сучасника [Текст] : за архів. док. / Омелян Дмитрович Довганич ; Закарпат. облас. осередок наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 120 с.

К 63.362.3
К 90
Кульчицький, В. С. Возз`єднання Закарпаття з Радянською Україною [Текст] : соц.-політ. і правові основи / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, А. П. Ткач, В. Ю. Ганчин, П. Ф. Гураль. – Львів : Вища школа, 1985. – 168 с.

К 63.362.3
М 15
Макара, М. П. Закарпатська Україна: шлях до возз`єднання, досвід розвитку (жовтень 1944 – січень 1946 рр.) [Текст] : посіб. на допомогу студентам і вчителям у вивченні історії рідного краю / Микола Петрович Макара. – Ужгород : Патент, 1995. – 108 с.

К 63.362.3
М 27
Маркусь, В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944-1945 [Текст] / Василь Маркусь. – К. : ІНТЕЛ, 1992. – 111 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. 2 / редкол : І. Гранчак [та ін.] – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.

К 63.3
У 45
Українські Карпати [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. "Українські Карпати: етнос, історія, культура" (Ужгород, 26 серп. – 1 верес. 1991 р. ). – Ужгород : Карпати, 1993. – 610 с.

Статті:

Бабенко, В. Доленосний день Закарпаття [Текст] : [про возз'єднання краю з Україною] / В. Бабенко // Уряд. кур'єр. – 2005. – 25 черв. – С. 5.

Бедь, В. В. Політико-правові аспекти питання про возз'єднання Закарпатської України з Україною (кінець 1944 р. – початок 1946 р.) [Текст] / В. В. Бедь // Наук. вісник Закарпат. ін-ту ім. А. Волошина. – 2001. – Вип. 1. – С. 95-98. ; Право України. – 2002. – № 8. – С. 120-122.

Густі, І. Того дня зійшло сонце возз'єднання [Текст] : [до 60-річчя возз'єднання Закарпаття з Україною] / І. Густі // Новини Закарпаття. – 2005. – 30 черв. – С. 1-2.

Данилюк, Д. Д. У щасті й горі разом [Текст] : до 60-річчя возз'єднання Закарпаття з Україною : [інтерв'ю з д-ром іст. наук, проф. / вела І. Звонар] / Д. Д. Данилюк // Новини Закарпаття. – 2005. – 25 черв. – С. 4.

Довганич, О. Алтернативи возз'єднання не існувало [Текст] : [возз'єднання Закарпаття з Україною] / О. Довганич // Новини Закарпаття. – 2001. – 27 січ. – С. 14.

Наукова конференція до ювілею Возз'єднання [Текст] // Карпат. Україна. – 2005. – 9 лип. – С. 3.

Худанич, В. І. Возз'єднання Закарпаття з Україною: оцінки і сучасність [Текст] / В. І. Худанич // Наук. вісник Закарпат. ін-ту ім. А. Волошина. – 2001. – Вип. 1. – С. 68-71.

Худанич, В. Правда і домисли про возз'єднання [Текст] : [возз'єднання Закарпаття з Радян. Україною] / В. Худанич // Закарпат. правда. – 2004. – 19 листоп. – С. 6.2009-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1713

Допоможіть, будь-ласка, мені... Де я можу, знайти інформацію на реферат "Соціологічний портрет господарської діяльності". Буду вдячна за допомогу!!!!!!!!

Світлана Юріївна
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16

2009-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1712

Добрий дань. Допоможіть. будь ласка, знайти якусь інформацію про мінімалізм - стиль в сучасному інтер'єрі.
Дякую.

Женя
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82009-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1711

Шановні бібліографи!
Підкажіть будь-ласка літературу з теми "неподаткові доходи державного бюджету"

Петраков Ярослав Валерійович
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
В 19
Василик, Остап Дмитрович.
Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 608с.

65.9(4УКР)
С 45
Скрипник, Андрій Васильович.
Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) [Текст] : курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.

Дворецька, Ганна.
Державний бюджет України: аналіз, тенденції, проблеми [Текст] / Г. Дворецька // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 7-8. - С. 31 - 39.

Кириченко, Олександр.
Державний бюджет як дзеркало соціально-економічних та політичних проблем України [Текст] / О. Кириченко
// Економічний часопис - ХХІ. - 2008. - № 9-10. - С. 8 - 11.

Гончарова, Наталія.
Шляхи оптимізації видатків та збільшення доходів державного бюджету [Текст] / Н. Гончарова // Економічний часопис - ХХІ. - 2008. - № 7-8. - С. 43 - 46.

Гой, В.
Роль великих платників податків у наповненні державного бюджету України [Текст] / В. Гой, Л. Шестак // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 208-211. - Бібліогр. в кінці ст.

Поташній, Ю. Бюджет - як сито [Текст] / Ю. Поташній // Віче. - 2009. - № 4. - С. 40-41


2009-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1710

Підкажіть де можна скачати кигу Платіжні системи автор Пиріг 2008року

2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено2009-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1709

доброго день! підкажіть, будь ласка, чи є якісь Інтернет-ресурси, де вказані статистичні дані податкової політики україни чи просто інформація щодо "податкова система та її вплив на економіку!. дякую, сподіваюсь на допомогу!

Русецька Наталія
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Інтернет –ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Зверніть увагу!
65.9(4УКР)26
О58
Онисько, Стефанія Михайлівна.
Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. - Львів : Новий Світ- 2000, 2004. - 310 с. : табл. - Алф. покаж.: с. 285-. -Бібліогр.: с. 304-308.

65.9(4УКР)26
І 20
Іванов, Юрій Борисович.
Податкова система [Текст] : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. - К. : Атіка, 2006. - 920 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 904-914.


65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 258-262. -Алф.-Предм. покаж.: с. 313-314.


65.9(4УКР)26
Г12
Гавриленко, Н. В.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2007. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).

65.9(4УКР)26
З 14
Загорський , Володимир Степанович.
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285.

65.9(4УКР)26
Г 12
Гавриленко, Наталія Вікторівна.
Податкова система [Текст] : практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 352 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 346-348.

67.9(4УКР)302
С 40
Система оподаткування в Україні [Текст] : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. - Х. : Право, 2008. - 784 с. : табл.


65.9(4УКР)26
Е96
Еш, Світлана Миколаївна.
Податкова система України [Текст] : наочний посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 108 с. - Бібліогр.: с. 105-106.)2009-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1708

доброго дня! підкажіть, будь ласка, де у мережі Інтернет можна знайти інформацію на тему: "Податкова система і її вплив на економіку"

Пільгуй А.М.
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Інтернет –ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Зверніть увагу!
65.9(4УКР)26
О58
Онисько, Стефанія Михайлівна.
Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. - Львів : Новий Світ- 2000, 2004. - 310 с. : табл. - Алф. покаж.: с. 285-. -Бібліогр.: с. 304-308.

65.9(4УКР)26
І 20
Іванов, Юрій Борисович.
Податкова система [Текст] : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. - К. : Атіка, 2006. - 920 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 904-914.


65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 258-262. -Алф.-Предм. покаж.: с. 313-314.


65.9(4УКР)26
Г12
Гавриленко, Н. В.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2007. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).

65.9(4УКР)26
З 14
Загорський , Володимир Степанович.
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285.

65.9(4УКР)26
Г 12
Гавриленко, Наталія Вікторівна.
Податкова система [Текст] : практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 352 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 346-348.

67.9(4УКР)302
С 40
Система оподаткування в Україні [Текст] : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. - Х. : Право, 2008. - 784 с. : табл.


65.9(4УКР)26
Е96
Еш, Світлана Миколаївна.
Податкова система України [Текст] : наочний посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 108 с. - Бібліогр.: с. 105-106.)


< />    < />... 315 | 316 | 317 | 318 | 319| 320 | 321 | 322 | 323 | ... >>     >>>