Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4053

Проблема економічної ефективності та соціальної справедливості

2011-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вам скористатися наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4052

Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку дебіторської заборгованості

2011-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо Вам скористатися наступними джерелами:

Бутинець, Франц Францович.
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с. + Додатки. - ISBN 966-8059-42-5 (в опр.) : 40.60 грн.

Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл. - ISBN 966-8059-32-8 (в опр.) : 34.80 грн.

Калетнік, Григорій Миколайович.
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська ; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 284-286. - ISBN 978-966-2143-33-1 (в опр.) : 108.90 грн

Макарович, В.
Удосконалення методології обліку дебіторської заборгованості [Текст] : общественно-политическая литература / В. Макарович // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип. 4. - С. 145-152.

Кияшко, О. М.
Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Кияшко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 190- 196 : табл., рис. - Бібліогр.: 21 назва

Іванілов, О. С.
Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / О. С. Іванілов, В. В. Смачило, Є. В. Дубровська // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1. - С. 156 - 163. - Бібліогр.: 10 назв. - Рис.

Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 22011-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4051

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі "Виборча система в Україні та країнах ЄС". Дякую!

Олена
2011-10-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літератую:

Європейський демократичний доробок у галузі виробничого права : матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ / БДІПЛ, ПАРЄ/ пер. з англ. О. Россоха ; Л. Колісецька ; за ред. Ю. Ключковський. -К.: ФАДА: ЛТД, 2008.-340 c.

Конончук, Світлана Григорівна. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем [Текст] / С. Г. Конончук, О. А. Ярош, С. А. Горобчишина ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : УНЦПД, 2009. - 80 с.

Конончук, Світлана Григорівна. Непрямі вибори в європейських демократіях [Текст] / С. Г. Конончук ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : [б. и.], 2010. - 64 с. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Рейнолдс, Ендрю. Посібник з розробки виборчих систем [Текст] / Е. Рейнолдс, Б. Рейллі ; Міжнар. ін-т демократії та сприяння виборам; Перекл.: Г. Сеник, М. Селіванова, О. Ципняк. - К. : Нора- Друк, 2003. - 168 с.

Табачник, Дмитрий Владимирович. Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека [Текст] : монография / Д. В. Табачник, О. И. Верник. - Х. : Фолио, 2009. - 272 с.

Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права. - К. : Фоліант, 2007. - 160 с.

Райковський, Броніслав. Михайло Грушевський - завсновник системи демократичних виборів в Україні [Текст] / Б. Райковський, Ю. Донченко, С. Смолянніков // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2006. - №1. - С. 94-98.

Ключковський Ю.Б. Пропорційні вибори і розвиток партійної системи в Україні [Текст] / Ю.Б. Ключковський // Вибори та демократія. - 2006. - №3. - С. 11-19.

Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика [Текст] / Ю. Шведа // Віче. - 2007. - № 15. - С. 24-26.

Харченко, Людмила Вікторівна. Виборча система Республіки Польща: досвід для України [Текст] / Л. В. Харченко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 35-40.

Черленяк, Іван Іванович. Особливості парламентської виборчої системи Угорщини [Текст] / І. І. Черленяк // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 41-47.

Мансвєтов, Юрій Тарасович. Реформування виборчої системи у Чеській Республіці [Текст] / Ю. Т. Мансвєтов // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 48-55

Яжборовская, Инесса Сергеевна. Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы [Текст] / И. С. Яжборовская // Новая и новейшая история. - 2008. - № 2. - С. 3-20.

Савчин, Михайло . Політичні партії та виборчі системи : спроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму [Текст] / М. Савчин // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 3. - С. 62-75.

Cенюта, Ігор Васильович. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" [Текст] / І. В. Cенюта // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 297-303.

Баймуратов, Михайло. Парламентська виборча система України: системний аналіз та шляхи вирішення проблеми [Текст] / М. Баймуратов, І. Сліденко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 4. - С. 29 - 33.

Теліпко В. Оптимальна виборча система у площині пошуку [Текст] / В. Теліпко // Віче. - 2009. - № 3. - С. 4-8.

Чемсак Ю. Виборча система як категорія державознавства: конституційно-правовий аспект [Текст] / Ю. Чемсак // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 7-9.

Рибачук, Микола. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем [Текст] / М. Рибачук, Б. Райковський // Політичний менеджмент. - 2009. - № 3. - С. 46-59.

Баймуратов, Михайло. Парламентська виборча система : оптимальний вибір для України [Текст] / М. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 29-34.

Остапець Ю. Виборчі системи і процеси [Текст] / Ю. Остапець, М. Токар // Політична наука / ред. М. Вегеш. - Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2009. - С. с.165-172.

Ключковський , Юрій. Вибір виборчої системи : деякі уроки українського досвіду [Текст] / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. - 2009. - № 4. - С. 80-84.

Царьова, Марія. Проблема оптимальної виборчої системи [Текст] : перша щоріч. міжн. конф. "Парламентські читання" (Київ, 1-2 жовт. 2010 р) / М. Царьова // Вибори та демократія. - 2010. - № 4. - С. 109-113.

Донченко, Юрій. Характеристика виборчої системи та демократичних інститутів в Україні [Текст] / Ю. Донченко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2011. - № 1. - С. 24-30.

Вагіна О. Змішана виборча система: світовий досвід застосування [Текст] / О. Вагіна // Вибори та демократія. - 2011. - № 1. - С. 29-37.

2011-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4050

допоможіть знайти тести для перевірки знань вчителів етики

бондаренко св.ів.
2011-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

На жаль, ми не змогли знайти такі тести.2011-10-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4049

Менi потрiбне коротке повiдомлення про життя воiна в Давньому Эгиптi

Cнiжка
2011-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!

63.3(0)3 Д94
Дэвид, Розали. Древний Египет [Текст] : [энциклопедич. справочник] / Р. Дэвид ; пер. на рус. Ю. С. Евтушенков. - М. : Вече, 2008. - 464 с. : ил. - (Великие цивилизации. Библиотека мировой истории).


63.3(0)3 Т 86
Тураев, Борис Александрович. Древний Египет [Текст] : [очерк истории и культуры] / Б. А. Тураев. - М. : URSS : Либроком, 2009. - 182 с. - (Академия фундаментальных исследований: история).

63.3(0)4 С91
Сушинський, Богдан Іванович. Всесвітня історія лицарства [Текст] / Б. І. Сушинський . - Одеса : "Видавничий Дім ЯВФ", 2005. - 640 с. : іл. - Бібліогр.: с.630-634 . - Бібліогр. у підрядк. Прим

63.3(0)Г61
Голованов, Сергій Олександрович. Всесвітня історія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Голованов. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с. - Бібліогр.: с.292-295 та наприкінці лекцій.

63.3(0)3 П27
Перзашкевич, О. В. Древний мир [Текст] : культура, искусство, история : иллюстр. энцикл. / О. В. Перзашкевич. - М. : Эксмо : Наше слово, 2008. - 256 с. : цв.ил.


63.3(0) З-51
Земерова, Тетяна Юріївна. Всесвітня історія [Текст] : основні події всесвітньої історії, політичний, економічний та культурний розвиток : схеми і таблиці / Т. Ю. Земерова. - Х. : Весна : ФОП Співак В. Л., 2010. - 704 с.2011-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4048

Скажите, пожалуйста,где я могу найти информацию для написания реферата на тему "Влияние глобализации на экономическое развитие Украины"

Киреева Анастасия
2011-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

2011-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4047

Допоможіть знайти літературу (мемуари, статті)з теми "Історія українського народного костюму Слобідської україни в 17 - 18 ст" Дякую.

Аліна
2011-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел інформації:


Малєй, Антоніна. Забутий український костюм [Текст] / А. Малєй // Без цензури. - 2006. - 19-25 січня (№3). - С. 23.

Косміна, Оксана. Іноетнічні запозичення та їх вплив на формування одягу українських міщан (За матеріалами XIV-XVI століть) [Текст] / О. Косміна // Народна творчість та етнографія. - 2005. - №5. - С. 80-88.

Кокоріна Г.В. Реконструкція українського історичного костюма: створення бази даних [Текст] / Г. В. Кокоріна // Легка промисловість. - К., 2007. - № 4. - С. 50-51.

Соколянська, Галина. Український одяг з глибини століть [Текст] / Г. Соколянська // Трудове навчання. - 2011. - №3. - С. 36-49.

Васіна, Зінаїда. Український літопис вбрання : Книга-альбом/ Зінаїда. Васіна; Переднє слово О.Субтельний. -К. : Мистецтво. -2003
Т. 1 : 11 000 років до н.е. - ХІІІ ст. н.е. : Наук.-худож. реконструкції. -2003.-448 с.

Васіна, Зінаїда. Український літопис вбрання : Книга-альбом/ Зінаїда. Васіна. -К. : Мистецтво. -2003
Т. 2 : ХІІІ - поч. ХХ ст. : Наук. худож. реконструкції. -2006.-448 с.

Косміна, О. Ю. Традиційне вбрання українців/ Оксана Юліївна Косміна. -К. : Балтія-Друк. -2008
Т. 1 : Лісостеп. Степ.-160 c.

Ніколаєва Т.О. Український костюм : Надія на ренесанс : [Альбом- монографія]/ Т.О. Ніколаєва; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. -К.: Дніпро, 2005.-320 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


< />    < />... 28 | 29 | 30 | 31 | 32| 33 | 34 | 35 | 36 | ... >>     >>>