Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1696

Підскажіть, будь ласка, де можна знайти план-конспект уроків, до підручника Карпюк Англійська мова 3 клас!!!Заздалегідь дякую!!!!

Куба Ганна
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1694

Будь ласка, допоможіть знайти - специфіка ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах.

Оксана
2009-12-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
66.3(4)
М60
Мілер, Вільям.
Звичаєва корупція ? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі [Текст]/ В. Мілер, О. Ґределанд, Т. Кошечкіна; пер. з англ. Д. Скляренко. - К. : К.І.С., 2004. - 310 с.
65.7
Г12
Гаврилишин, Олег.
Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень [Текст]/ О.Гаврилишин. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 384 с. : іл, табл.
66.3(4УКР)12
Д70
Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні [Текст] : зб. / Упоряд. Л. Грицак. К. : [б. и.], 2005. - 200 с.
66.2(4УКР)
П50
Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія/ А. І. Кудряченко та ін. ; за заг. ред. А. І. Кудряченко; Нац. ін-т стратег. дослідж.. -К.: НІСД, 2007.-396 c. :z-табл..

Іскакова Г. Особливості посткомуністичної трансформації і проблема прав та свобод людини [Текст]/ Г. Іскакова // Політичний менеджмент. - 2005. - №2. - С. 138-144.
Дрозд-П'ясецька, Мірослава. Посткомунізм. Ідейні та суспільні площини діалогу [Текст]/ М. Дрозд-П'ясецька // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 1.- С.27-39
Нікогосян О. Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах [Текст] / О. Нікогосян // Віче. - 2008. - № 2. - С. 8-9
Романюк, Олександр. Моделі державного правління: світовий досвід та реалії посткомуністичних суспільств [Текст] / О. Романюк // Політичний менеджмент. - 2008. - № 4. - С. 74-87.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1693

Правовий статус та організація роботи членів дільничих виборчих комісій

2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2

Зверніть увагу!


67.9(4УКР)300.5
З 19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : за станом на 15 червня 2007 року. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 208 с.

67.9(4УКР)300.5
В 41
Виборче законодавство України [Текст] : збірник / упоряд. Ю. Шайгородський. - К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2002. - 296 с.

67.9(4УКР)300.5
З-19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : наук.-практ. коментар / Центральна виборча комісія України ; Ін-т ген. прокуратури України; Під заг. ред. М.М. Рябець. - К. : Укр. інформ.-правовий центр, 2002. - 361 с.


66.3(4УКР)
О-65
Орієнтири виборця 2004 [Текст] : довідник / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус та ін. - К. : Геопринт, 2004. - 235 с.

67.300.5
К64
Кондорсе
Про вибори [Текст] : общественно-политическая литература / Кондорсе; Пер. з фр. О. Хома, Ред. М. Олійник. - Львів : Літопис, 2004. - 160 с. + Примітки с. 131-153. - Покаж.: с. 157-158.

66.3(4УКР)68
Б73
Богашева, Н. В.
Еволюція виборчого законодавства України (1989 - 2006 роки) [Текст] : деякі аспекти / Н.В.Богашева, Ю.Б.Ключковський, Л.В.Колісецька ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Фоліант, 2006. - 146 с.

66.3(4УКР)68
Е88
Етика поведінки державних службовців під час виборів [Текст] / Асоціація держ. службовців ; упоряд. та ред. М. Чугаєвський. - К. : [б. и.], 1999. - 44 с. - 2.50 грн.

67.9(4УКР)300.5
Ш70
Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права. - К. : Фоліант, 2007. - 160 с.


66.3(4УКР)68
К75
Кочубей , Лариса Олександрівна.
Виборчі технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Кочубей. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). - Бібліогр. в кінці розд.

2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1692

Де можна найти календарне-тематичне планування з зарубіжної літератури 3 клас.Автор підручника Мовчун А.І.

Мовчун А.І.
2009-12-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1690

питання. Локальні механізми податкового регулювання

Печонкіна я. о.
2009-12-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1689

мені потрібен підручник Податковий менеджмент он-лайн

2009-12-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1688

Скажіть будь ласка де можна знайти статистичні дані про інноваційні політику України.

Ирина Фастова
2009-12-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6


< />    < />... 317 | 318 | 319 | 320 | 321| 322 | 323 | 324 | 325 | ... >>     >>>