Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
азартные игровые автоматы www.cristalpalaceonline.com популярные игры | знакомства в томске


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1661

Мито в системі непрямих податків

2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Лисенко, В.
Непрямі методи оподаткування: як засіб виявлення ухилень від сплати податків [Текст] / В. Лисенко // Вісник прокуратури. - 2003. - №9. - С. 71-80.

Данко, І. М.
Непрямі податки : їх вплив на фінансово-господарські рішення [Текст] : общественно-политическая литература / І.М. Данко // Фінанси України. - 2005. - №10. - С. 131-135.
Дудоров, О.
Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів [Текст] / О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7. - С. 93-98.

339.543(094.5)(477)
М 66
Митна справа в Україні [Текст] : збірник нормативних актів: Митний кодекс в Україні. Нормативно-правові акти. Загальні положення. Організація і управління. Митний контроль. Митне оформлення. Митний тариф. Митні збори. Відповідальність. / Ред. В.С Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 448 с. -
67.9(4УКР)301
М66
Митний кодекс України [Текст] : станом на 15 січня 2003 року / Ред. Н.М. Гайдук. - К. : Атіка, 2003. - 160 с.

339.5(075.8)
В 57
Владимиров, Костянтин Миколайович.
Митне регулювання [Текст] : навч. посібник / К.М. Владимиров, В.Ю. Бардачова. - 2-е вид. - Херсон : Олді-плюс, 2002. - 336 с.

339.543(477)/В 41-346955
Вивчаємо митне законодавство. Тематичні завдання. Тести [Текст] : посібник / За заг. ред. О.Б. Єгоров, Уклад.: П.Я. Бабічева, Н.О. Воронцова та ін. - Одеса : ПЛАСКЕA, 2004. - 272 с.

65.9(4УКР)8
М66
Митний контроль та митне оформлення [Текст] : навч. посіб. / За ред. М.М. Каленський, П.В. Пашко, Авт. - упоряд. Л.С. Бакуменко та ін. - К. : Знання, 2002. - 288 с. + Додатки с. 258-284. - (Митна справа в Україні). - Бібліогр.: с. 246-255.

67.9(4УКР)302
Г27
Гега, Петро Терентійович.
Основи податкового права [Текст] : навч. посіб. / П.Т. Гега, Л.М. Доля. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2003. - 302 с. - ISBN 966-620-170-4 : 9.48 грн.
ББК

65.9(4УКР)26
О58
Онисько, Стефанія Михайлівна.
Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. - Львів : Новий Світ- 2000, 2004. - 310 с. : табл. - Алф. покаж.: с. 285-. -Бібліогр.: с. 304-308.

67.9(4УКР)302
О75
Основи податкового законодавства [Текст] : збірка основних законодавчих актів / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет ; Уклад. Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. - 3-є вид., перероб. і доп. - Х. : ІНЖЕК, 2006. - 454 с.
65.26
Е91
Ефимова, Светлана Александровна.
Краткий курс по налогам и налогообложению [Текст] : [учеб. пособ.] / С. А. Ефимова. - М. : Окей-книга, 2008. - 176 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Загл. обл. : Налоги и налогообложение. -

65.9(4УКР)26
М12
Маглаперідзе, Алла Сергіївна.
Податковий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна ; М-во освіти і науки України, Макіївський екон.-гуманіт. ін.т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 323-327. - 67.9(4УКР)302
К95
Кучерявенко, Микола Петрович.
Податкове право України [Текст] : академ. курс : підручник / М. П. Кучерявенко ; М-во освіти і науки України. - К. : Правова єдність, 2008. - 704 с. -

67.9(4УКР)302
С 40
Система оподаткування в Україні [Текст] : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. - Х. : Право, 2008. - 784 с. : табл.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1660

Доброго дня Шановні! Підкажіть будь-ласка де можна знайти інформацію на тему з екології : "Консументи.Типи консументів"

Грифенко Анатолій
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними сайтами інтернету:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1659

Добрий день, мені потрібно Ковальчук Фінанси

2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Ознайомтесь з наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 32009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1658

Добрий день! Прошу Вас допомогти мені з пошуком інформації в інтернет ресурсах на теми: «Критерій оцінки фінансової стійкості підприємства» та «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість підприємства». Дуже дякую!

Вовк А.Є.
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступну літературу:

65.053
Г 70
Городня Т.А.
Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т. А. Городня. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-284 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр. в кінці розд

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 2002.-384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств : Навч. посібник/ М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. -2-е вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко Г.О.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 2002.-192 с.

Ковальська К.В.
Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку/ К.В. Ковальська // Фінанси України. -2004. -№2. - C. 101-104.

Денисенко М.П.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності / М.П. Денисенко // Проблеми науки. -2008. -№ 1. - C. 34-38. -Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Шаблиста Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості/ Л. Шаблиста // Економіка України. -2009. -№ 6. - C. 53-64. -Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.

Іщук С. О.
Комплексна оцінка ефективності і функціонування промислових територіальних систем регіону/ С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. -2009. -№ 2. - С.40-48. -Бібліогр.: с. 48 (4 назв.).2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1657

Добрий день!=)
Ви не могли б мені допомогти підібрати літературу на курсову роботу з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання (підприємництва)" тема якої "Фінансові аспекти діяльності об'єднань підприємств"

Ігнатюк Вікторія
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступну літературу:

65.29
Ф53
Філіна Г.І.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : навч. посіб./ Г.І.Філіна. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-320 c.. -Бібліогр.: с. 316-319.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 2002.-384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств : Навч. посібник/ М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. -2-е вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко Г.О.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 2002.-192 с.

Зятковська Л. І.
Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств/ Л. І. Зятковська // Фінанси України. -2007 . -№ 6 . - С. 148 – 155.

Підскунова О. В.
Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств/ О. В. Підскунова // Фінанси України. -2007 . -№ 8 . - С. 119 – 129.

Столяров В.Ф.
Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери/ В.Ф. Столяров, Н.М. Любенко // Фінанси України. -2007. -№11. - С.110-118.

Турило А. М.
Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємств як фінансової категорії/ А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 3. - C. 109 - 112. -Бібліогр. с. 112.

Гречан А.П.
Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств / А.П. Гречан, О.С. Бондаренко // Проблеми науки. -2008. -№ 2. - C. 2-8. -Библиогр.: с. 8 (17 назв.)

Бердар М. М.
Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу/ М. М. Бердар // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 5. - C. 133 - 138. -Бібліогр. с. 138.

Турило А.М.
Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства/ А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. -2008. -№ 8. - С.35-44.

Марцин В.С.
Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства/ В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 12. - C. 153- 160.

Стеценко Б.
Теоретичні аспекти обгрунтування цілей фінансової політики акціонерного товариства/ Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. -2008. -№ 7-8. - C. 41 - 44.

Слипачук А.
Разработка финансовой политики предприятия/ А. Слипачук // Контроль. -2009. -№ 6. - C. 6 - 20.

Попович О.В.
Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств/ О. В. Попович // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 8. - C. 29-31. -Бібліогр. в кінці ст.2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1656

добрий день. Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: "Визначення резервів збільшення розмірів власного капіталу ТОВ та напрямів його використання". Дякую.

Таня
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
Слав"юк, Р. А.
Структурування власного капіталу підприємств України [Текст] : общественно-политическая литература / Р.А. Слав"юк // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 123-131.

Капля, І. В.
Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства [Текст] : общественно-политическая литература / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 100-106.
ББК

Головач, В. В.
Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] : общественно-политическая литература / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.


Капля, І. В.
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 110-114. - Бібліогр. у прим.

Телиженко, А. М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 209 - 220. - Бібліогр. с. 219 - 220

Баліцька, В. В.
Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 141 - 149. - Бібліогр. с.

Телиженко, А. М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 209 - 220. - Бібліогр. с. 219 - 220

Якубівський, І.
Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства [Текст] / І. Якубівський // Юридична Україна. - 2009. - № 3 . - С. 58-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Дунас , Наталія.
Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання [Текст] / Н. Дунас // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 8. - С. 42-45 : табл. -

65.9(4УКР)
І -58
Інвестиції та капітал [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 126 с. - (Нова бухгалтерія). - 8 р.

658.153/Б 68-912545
Бланк, Игорь Александрович.
Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2).
65.29
К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-313.
Видання в обробці, тимчасово не видається.
Зборовська, Ольга Михайлівна.
Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] : монографія / О. М. Зборовська. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2008. - 200 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1655

Доброго дня. Допоможить, будь-ласка, знайті календарно тематичне планування з біології 10 класу (листопад грудень). Дякую.

Чернищук Артем Ігорович
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.


< />    < />... 321 | 322 | 323 | 324 | 325| 326 | 327 | 328 | 329 | ... >>     >>>