Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1677

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для теми дипломної роботи: "Етикізація англомовного наукового дискурсу". Буду дуже вдячна

Каращук Н.В.
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!Радимо скористатись наступними джерелами:
81.432.1
Є91
Єфімов, Леонід Павлович.
Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз [Text] = Practical Stylistics of English : учбово-метод. посіб. / Л.П. Єфімов, О.А. Ясінецька. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. - 240 p.

81
И75
Йоргенсен, Марианне.
Дискурс-анализ. Теория и метод [Текст] / М. В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс ; пер. с англ., науц. ред. А. А. Киселева. - 2-е изд., испр. - Х. : Изд-во "Гуманитарный центр, 2008. - 352 с.

Медчук, І.
Лексичні особливості функціонування енциклопедичного дискурсу в лінгвістичній науці [Текст] : энциклопедия / І. Медчук // Мандрівець. - 2004. - №6. - С. 47-50.

Кміть, Олена.
Основні сучасні тенденції розвитку англомовної освіти молодших школярів в Україні [Текст] / О. Кміть // Початкова школа. - 2008. - № 5. - С. 13-15. -

Добжинська, Тереза.
Мовна гра як форма персвазії в суспільному дискурсі [Текст] / Т. Добжинська // Слово і час. - 2008. - № 3. - С. 73-79.

Дороз, В.
Актуальні напрямки світового мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання, їх роль і значення для крос-культурного навчання учнів-білінгів української мови [Текст] / В. Дороз // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 6. - С. 2-5. –

посилання 1

посилання 2

посилання 32009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1676

Допоможіть знайти матеріали з теми "Шляхи оптимізації управління якістю товарів"

2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь джерелами:

65.29
А81
Аристов О.В.
Управление качеством : учебник/ О. В. Аристов. -М.: ИНФРА-М, 2009.-240 c.. -(Высшее образование).

65.050.2
В26
Векслер Е.М.
Менеджмент якості : навч. посіб./ Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич; М-во освіти і науки України. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-320 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 289-296

30ц
О-73
Осієвська В.В.
Основи стандартизації, метрології та управління якістю : Навч. посіб./ В.В. Осієвська; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К., 2002.-120 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с. 112-115

Кузьміна М.
Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки/ М. Кузьміна // Підприємництво, господарство і право. -2007. -№ 12. - C. 138-141. -Бібліогр.: с. 141 (7 назв.)

Коршунов Д.
Ще раз про якість.../ Д. Коршунов // Стандартизація. Сертифікація. Якість. -Харків, 2008. -№ 2. - C. 58-61 (Шифр С697913/2008/2). -Бібліогр. в кінці ст.

Зимовець Г.О.
Підходи до створення системи управління якістю примслових підприємств/ Г.О. Зимовець // Вісник економічної науки України. -2008. -№ 1. - C. 33-36. -Библиогр. в конце ст.: 5 назв.

Азарова А.О.
Визначення базових показників управління якістю продукції засобами кореляційно- регресійного моделювання/ А. О. Азарова, О. В. Гіль // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 12. - C. 186- 191

Гольцев Д.Г.
Сутність та маркетинговий підхід до поняття "якість" у системі управління якістю/ Д. Г. Гольцев // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 3. - C. 79- 87 (Шифр А669736/2009/3). -Бібліогр.: 23 назви

Пархоменко В.
Розвиток методики економічного аналізу якості продукції: ретроспективний вимір/ В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 5. - C. 50-55 (Шифр Б082951/2009/5). -Бібліогр. с. 55 (21 назв.)

Пономарьова О.С.
Вплив якості продукції на конкурентноспроможність підприємства/ О. С. Пономарьова, Г. Ю. Кучерук // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 5. - C. 7-9. -Бібліогр. в кінці ст.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1675

Доброго дня, допоможіть знайти матеріали по темі "Ревызія основних прямих витрат на виробництво", спасибі.

Андрій
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1674

Добрий день.На яких сайтах я можу знайти статті про проблеми обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.дякую

Вербовська Маріна
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1673

Добрий день.допоможіть будьласка(схарактеризуйте способи творення терммінів),терміни мають стосуватися спеціальності маркетинг.Наведіть будьласка один приклад.термін -має бути в називному відмінку.

Рома
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Уважно прочитайте правила користування віртуальною довідкою!2009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1670

Підкажіть, будь ласка, в яких газетах та журналах можна знайти статті про В. Гренджу-Донського?

Світлана
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі такі матеріали:

К 0я2
К 17
Вегеш, М. Якої України хотів Василь Гренджа-Донський? [Текст] / Микола Вегеш // Календар "Просвіти" на 1993 рік. – Ужгород : ВВК "Патент", 1993. – С. 120-122.

К 0я2
К 17
Відзначення 100-річчя від дня народин Василя Гренджі-Донського [Текст] // Календар "Просвіти" на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1998. – С. 108-110.

К 0я2
К 17
Гренджа-Донська, З. Похорон Василя Гренджі-Донського [Текст] : [нарис] / Зірка Гренджа-Донська // Календар "Просвіти" на 1994 рік. – Ужгород : ВВК "Патент", 1994. – С. 166-168.

К 0я2
К 17
Гренджа-Донська, З. Спогади дочки [Текст] : думки з приводу 100-ої річниці з дня народж. В. Гренджі-Донського / Зірка Гренджа-Донська // Календар "Просвіти" на 1997 рік. – Ужгород : Закарпат. край т-во "Просвіти", 1997. – С. 79-84.

К 0я2
К 17
Мишанич, О. Василь Гренджа-Донський (1897-1974) [Текст] / Олекса Мишанич // Календар "Просвіти" на 1997 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1997. – С. 77-78.

К 0я2
К 17
Пагиря, В. Спогад про останню зустріч [Текст] : [про В. Гренджу-Донського] / Василь Пагиря // Календар "Просвіти" на 1997 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1997. – С. 85-87.

К 0я2
К 17
Пагиря, В. Зустрічі і листування з Василем Ґренджею-Донським та його дочкою Зіркою [Текст] : до 110-річчя народж. письм., публіциста, громад. діяча / Василь Пагиря // Календар "Просвіти" на 2007 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2007. – С. 54-58. : портр., фото.

К 0я2
К 17
Рекіта, В. Рід Василя Ґренджі-Донського [Текст] / Віктор Рекіта // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2004. – С. 195-197.

К 0я2
К 17
Ференц, Н. Василь Гренджа-Донський [Текст] : [жит. і творч. шлях] / Надія Ференц // Календар "Просвіти" на 1993 рік. – Ужгород : ВВК "Патент", 1993. – С. 117-120.

***
Бабота, Л. Художня проза Василя Гренджі-Донського після 1939 року [Текст] / Любиця Бабота // Дукля. – 1997. – №5. – С. 38-40.

Густі, В. "Не лінуватися і не жаліти себе" (про Василя Гренджу-Донського) [Текст] / Василь Густі // Едельвейс Закарпаття. – 2008. – 25 квіт. – С. 4.

Кундрат, Ю. Василь Гренджа-Донський як перекладач [Текст] : історико-літератур. огляд / Юрій Кундрат // Дукля. – 1998. – №4. – С. 40-41.

Мушинка, М. Василь Гренджа-Донський і Пряшівщина [Текст] : до 100-ліття з дня народж. / Микола Мушинка // Дукля. – 1997. – №2. – С. 13-21.

Рекіта, Г. Вона встане, встане... Ідея соборності України у творчості Василя Гренджі-Донського [Текст] / Ганна Рекіта // Слово вчителя. – 2009. – 5 лют. – С. 3.

Федака, Д. Василь Гренджа-Донський – літописець Карпатської України [Текст] : до 70-річчя Карпат. України : [культ.-освіт. та громад. діяч Закарпаття про Карпат. Україну] / Дмитро Федака // Вісник Хустщ. – 2009. – 28 лют. – С. 3.2009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1669

Доброго дня! Мені потрібні наукові праці Крупки Ярослава Дмитровича за останні 3 роки. Допоможіть, будь ласка.

Романчук А.Л.
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
На жаль, потрібних Вам праць цього автора в нашій бібліотеці не знайдено. Радимо переглянути наступні сайти в інтернеті:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


< />    < />... 322 | 323 | 324 | 325 | 326| 327 | 328 | 329 | 330 | ... >>     >>>