Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Одним кликом читать Пушкина - полное собрание сочинений. Без регистрации


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1660

Доброго дня Шановні! Підкажіть будь-ласка де можна знайти інформацію на тему з екології : "Консументи.Типи консументів"

Грифенко Анатолій
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними сайтами інтернету:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1659

Добрий день, мені потрібно Ковальчук Фінанси

2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Ознайомтесь з наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 32009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1658

Добрий день! Прошу Вас допомогти мені з пошуком інформації в інтернет ресурсах на теми: «Критерій оцінки фінансової стійкості підприємства» та «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість підприємства». Дуже дякую!

Вовк А.Є.
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступну літературу:

65.053
Г 70
Городня Т.А.
Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т. А. Городня. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-284 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр. в кінці розд

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 2002.-384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств : Навч. посібник/ М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. -2-е вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко Г.О.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 2002.-192 с.

Ковальська К.В.
Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку/ К.В. Ковальська // Фінанси України. -2004. -№2. - C. 101-104.

Денисенко М.П.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності / М.П. Денисенко // Проблеми науки. -2008. -№ 1. - C. 34-38. -Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Шаблиста Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості/ Л. Шаблиста // Економіка України. -2009. -№ 6. - C. 53-64. -Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.

Іщук С. О.
Комплексна оцінка ефективності і функціонування промислових територіальних систем регіону/ С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. -2009. -№ 2. - С.40-48. -Бібліогр.: с. 48 (4 назв.).2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1657

Добрий день!=)
Ви не могли б мені допомогти підібрати літературу на курсову роботу з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання (підприємництва)" тема якої "Фінансові аспекти діяльності об'єднань підприємств"

Ігнатюк Вікторія
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступну літературу:

65.29
Ф53
Філіна Г.І.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : навч. посіб./ Г.І.Філіна. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-320 c.. -Бібліогр.: с. 316-319.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 2002.-384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств : Навч. посібник/ М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. -2-е вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко Г.О.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 2002.-192 с.

Зятковська Л. І.
Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств/ Л. І. Зятковська // Фінанси України. -2007 . -№ 6 . - С. 148 – 155.

Підскунова О. В.
Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств/ О. В. Підскунова // Фінанси України. -2007 . -№ 8 . - С. 119 – 129.

Столяров В.Ф.
Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери/ В.Ф. Столяров, Н.М. Любенко // Фінанси України. -2007. -№11. - С.110-118.

Турило А. М.
Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємств як фінансової категорії/ А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 3. - C. 109 - 112. -Бібліогр. с. 112.

Гречан А.П.
Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств / А.П. Гречан, О.С. Бондаренко // Проблеми науки. -2008. -№ 2. - C. 2-8. -Библиогр.: с. 8 (17 назв.)

Бердар М. М.
Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу/ М. М. Бердар // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 5. - C. 133 - 138. -Бібліогр. с. 138.

Турило А.М.
Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства/ А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. -2008. -№ 8. - С.35-44.

Марцин В.С.
Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства/ В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 12. - C. 153- 160.

Стеценко Б.
Теоретичні аспекти обгрунтування цілей фінансової політики акціонерного товариства/ Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. -2008. -№ 7-8. - C. 41 - 44.

Слипачук А.
Разработка финансовой политики предприятия/ А. Слипачук // Контроль. -2009. -№ 6. - C. 6 - 20.

Попович О.В.
Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств/ О. В. Попович // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 8. - C. 29-31. -Бібліогр. в кінці ст.2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1656

добрий день. Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: "Визначення резервів збільшення розмірів власного капіталу ТОВ та напрямів його використання". Дякую.

Таня
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
Слав"юк, Р. А.
Структурування власного капіталу підприємств України [Текст] : общественно-политическая литература / Р.А. Слав"юк // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 123-131.

Капля, І. В.
Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства [Текст] : общественно-политическая литература / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 100-106.
ББК

Головач, В. В.
Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] : общественно-политическая литература / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.


Капля, І. В.
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 110-114. - Бібліогр. у прим.

Телиженко, А. М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 209 - 220. - Бібліогр. с. 219 - 220

Баліцька, В. В.
Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 141 - 149. - Бібліогр. с.

Телиженко, А. М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 209 - 220. - Бібліогр. с. 219 - 220

Якубівський, І.
Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства [Текст] / І. Якубівський // Юридична Україна. - 2009. - № 3 . - С. 58-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Дунас , Наталія.
Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання [Текст] / Н. Дунас // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 8. - С. 42-45 : табл. -

65.9(4УКР)
І -58
Інвестиції та капітал [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 126 с. - (Нова бухгалтерія). - 8 р.

658.153/Б 68-912545
Бланк, Игорь Александрович.
Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2).
65.29
К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-313.
Видання в обробці, тимчасово не видається.
Зборовська, Ольга Михайлівна.
Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] : монографія / О. М. Зборовська. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2008. - 200 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1655

Доброго дня. Допоможить, будь-ласка, знайті календарно тематичне планування з біології 10 класу (листопад грудень). Дякую.

Чернищук Артем Ігорович
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1654

Добрий день! Прошу Вас допомогти мені з пошуком інформації на інтернет ресурсах для написання дипломної роботи з предмету Економіка підприємства на тему: «Фінансова діагностика підприємства». Дуже дякую!

Олександр
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


< />    < />... 324 | 325 | 326 | 327 | 328| 329 | 330 | 331 | 332 | ... >>     >>>