Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1628

де можна почитати словник фразеологізмів онлайн

бондарук лілія сергіївна
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42009-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1627

звьязок грошового потоку з прибутком

Марина
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.29
Л55
Лігоненко Л.О.
Управління грошовими потоками : Навч. посіб./ Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К., 2005.-256 c.

65.9(4УКР)26
Щ70
Щетинін А.І.
Гроші та кредит : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ А. І. Щетинін. -Вид. 3-є, переробл. та допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-430 c.

65.9(4УКР)26
О 61
Оподаткування прибутку підприємств : сборник. -К., 2003.-225 с.. -(Збірник систематизованого законодавства. Вип. 1, січень 2003 р.)

Захарін С.В.
Прибуток як джерело інвестицій й інновацій / С.В. Захарін // Проблеми науки. -2007. -№ 7. - C. 10-19. -Библиогр.: с. 18-19 (7 назв.)

Поддєрьогін А.М.
Ефективність управління грошовими потоками підприємства/ А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. -2007. -№11. - С.119-127.

Савченко В.Ф.
Аналіз альтернативних проектів та оптимальне розміщення інвестицій/ В. Ф. Савченко, О. О. Ромашкін // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 4. - C. 179-187.

Ареф’єв С.О.
Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства/ С. О. Ареф"єв // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 7. - C. 86-902009-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1626

Де можна придбати чи знайти в ел.вигляді підручник "Рідна мова" для 8кл. Тихоші В.І.

Телючик Мар'яна
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Ознайомтесь з сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42009-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1625

Допоможіть знайти інформацію на тему "інвестиції та інвестиційна діяльність в сучасних умовах господарювання"

Денис Георгійович
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
Черкасова, С.
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів. [Текст] / С. Черкасова // Фінанси України. - 2003. - №10. - С. 130-134.

Другов, О.
Регіональні банки та їх інвестиційна політика (стан та шляхи удосконалення) [Текст] / О. Другов // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 116-121.

Станіславович, А.
Роль банків в структурних перетвореннях інвестиційної сфери [Текст] / А. Станіславович // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №11. - С. 14-17.

Коваленко, Ю. М.
Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів [Текст] / Ю.М. Коваленко // Фінанси України. - 2004. - №8. - С. 91-96.

Голляк, Ю. Б.
Формування ефективної системи управління інвестиційною діяльністю міжнародних холдингових компаній в Україні [Текст] / Ю.Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №12. - С. 41-44.

Яструбецька, Л. С.
Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту пілприємства [Текст] : общественно-политическая литература / Л.С. Яструбецька // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 101-109.

Лабенко, О. М.
Інвестування та фінансування: співвідношення економічних понять [Текст] : общественно-политическая литература / О.М. Лабенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №7. - С. 10-12.

Мазур, О. Є.
Інвестиційна діяльність малого підприємництва в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / О.Є. Мазур // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 32-37.

Котик, О.
Поняття, ознаки та класифікація інвесторів [Текст] / О. Котик // Юридична Україна. - 2007. - № 2. - С. 79-83. - Біблігр.: 29 назв

Домбровський, Олександр.
Інвестиційна стратегія, її реальне наповнення-наш пріоритет [Текст] : общественно-политическая литература / О. Домбровський // Діловий вісник. - 2007. - № 7. - С. 8-9.

Вінник, О.
Інвестиційні послуги: вдосконалення правового регулювання з урахуванням досвіду ЄС [Текст] / О. Вінник // Юридична Україна. - 2007. - № 5. - С. 69-75

Михайловська, О. В.
Глобальне інформаційне середовище інвестиційної діяльності: сутність і структура [Текст] / О.В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 199- 209. - Бібліогр.: 16 назв

Ульяницька, О. В.
Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів / О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 36 - 41. - Бібліогр. с. 41.
Щербак, А. В.
Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств / // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 83 - 91. - Бібліогр. с. 90 - 91

Малютін, О. К.
Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів [Текст] / О. К. Малютін // Фінанси України. - 2008. - № 12. - С. 107-113

Романов, Юрий.
Импульсы для инвестиционного прорыва [Текст] / Ю. Романов // Діловий вісник. - 2009. - № 1. - С. 16-17.

Гутаревич, Н.
Корпоративна форма інвестиційної діяльності [Текст] / Н. Гутаревич // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 73-76. - Бібліогр. в кінці ст.

Глухов, Володимир.
Характеристика ефективності використання різних джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні [Текст] / В. Глухов // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 35 - 40.

65.26
І-58
Інвестування [Текст] : навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; А.А.Пересада, О.О.Смірнова та ін. - К. : КНЕУ, 2001. - 251 с.

330.322(477)(075.8)
М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна.
Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с65.9(4УКР)
М 89
Музиченко, Анатолій Степанович.
Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403.

65.9(4УКР)
Ф59
Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України [Текст] : кол. наук. монографія / І. Бурденко [та ін.] ; за наук. ред. О. А. Кириченко ; Національна академія управління. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 252 с. - Бібліогр. в кінці глав.
2009-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1624

Який шифр УДК та ББК для дисципліни Типологія видань

Стародуб Наталя
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Будь - ласка, конкретизуйте Ваш запит.


2009-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1623

Добридень! Допоможіть знайти матеріал за такою темою "Творча спадщина видатних педагогів Чернігівщини". Дякую.

Тітенко М.В.
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72009-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1622

де знайти електронну копію книги :"Методика викладання математики в початкових класах" Богданович М В Козак М В Король Я А.

Юсковець Г.М.
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

В електронному варіанті в доступному секторі мережі потрібну Вам книгу ми не знайшли.

Пропонуємо ознайомитись із сайтом видавництва «Навчальна книга – Богдан» за адресою:
посилання 1


< />    < />... 325 | 326 | 327 | 328 | 329| 330 | 331 | 332 | 333 | ... >>     >>>