Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1645

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для теми дипломної роботи:"Оцінка фінансової стійкості підприємства". Заздалегідь дякую!

Варга Є.І.
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступну літературу:

65.053
Г 70
Городня Т.А.
Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т. А. Городня. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-284 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр. в кінці розд

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 2002.-384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств : Навч. посібник/ М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. -2-е вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко Г.О.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 2002.-192 с.

Ковальська К.В.
Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку/ К.В. Ковальська // Фінанси України. -2004. -№2. - C. 101-104.

Денисенко М.П.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності / М.П. Денисенко // Проблеми науки. -2008. -№ 1. - C. 34-38. -Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Шаблиста Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості/ Л. Шаблиста // Економіка України. -2009. -№ 6. - C. 53-64. -Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.

Іщук С. О.
Комплексна оцінка ефективності і функціонування промислових територіальних систем регіону/ С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. -2009. -№ 2. - С.40-48. -Бібліогр.: с. 48 (4 назв.).2009-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1644

доброго дня
допоможіть підшукати матеріал, зокрема в періодиці, на тему:
бухгалтерський облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

Ярослава
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо переглянути наступні джерела:

Дугар Т.
Умови визнання заборгованості при обліку розрахункових операцій/ Т. Дугар // Економіка АПК. -2003. -№2. - C. 120-123.

Дмитренко О.
Деякі питання правової організації розрахунків в оптовій торговлі/ О. Дмитренко // Юридична Україна. -2004. -№9. - C. 62-68.

Ірха Л.І.
Облік безготівкових розрахунків експортно-імпортних операцій/ Л.І. Ірха // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№5. - C. 97-103.

Корнєва Т.В.
Проблеми митного контролю , що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків при ввезенні іноземних інвестицій на митну територію України : общественно-политическая литература/ Т.В. Корнєва, І.В. Сало // Митна справа. -2006. -№ 5. - C. 42-46.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92009-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1642

Підкажіть, будь ласка, де в Інтернеті можна знайти інформацію про схеми ухиляння від податків та методи боротьби з цим. Дякую!

Володимир
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122009-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1640

Будь ласочка, допоможіть знайти інформацію та літературу по темі "Аналіз собівартості продукції комунальних підприємств". Наперед дякую.

Швець Н.Я.
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)42
М 82
Москвітіна, Тетяна Дмитрівна.
Комерційні звязки торговельного підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.Д. Москвітіна, В.В. Черепов. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 126 с.

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

65.29
Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с.


К 65.6-05
О 60
Операційні витрати на виробництво продукції, робіт і послуг [Текст] : статистичний бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад. І. В. Олексієнко [та ін.] ; відп. за вип. І. П. Зуй. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 19 с.

65.32
М71
Мищенко, Владимир Андреевич.
Организация заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. системы потребительской кооперации по спец. "Экономика и управление на предприятии", "Коммерческая деятельность", "Товароведение и экспертиза товаров"] / В. А. Мищенко, Л. В. Мищенко. - Минск : Изд-во Гревцова, 2008. - 344 с. : табл. - Библиогр.: с. 341-343.

Інтернет – ресурси:

посилання 12009-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1639

Де можна ознайомитися в електронному варіанті з книгою Практикум з філософії: Навч. посіб. / За ред. В. Л. Петрушенка. Львів, 2003.

Перек Р.А.
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Потрібна Вам книга є у фондах нашої бібліотеки. На жаль в електронному варіанті ми її не знайшли.
Чекаємо на Вас!
87
П 69
Практикум з філософії : навч. посіб./ В. Л. Петрушенко, Ю. Е. Берій [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Петрушенко ; відп. за вип. В. М. Піча. -Львів: "Новий Світ- 2000": Магнолія плюс, 2003.-256 c..2009-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1637

Добрий день!допоможіть мені будь ласка знайти хоч якусь інформацію про поетику збірки І.Ірлявського "Голос Срібної землі".дякую.

чоповдя вікторія василівна
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 83.3
П 35
Козак, М. Іван Ірлявський [Текст] / Марія Козак // Письменники Срібної Землі. До 60-річчя Закарпатської організації Національної спілки письменників України / упоряд. П. М. Ходанич. – Ужгород: КП "Ужгородська міська друкарня", 2006. – С. 167-176.

К 83.3
У 45
Національні константи поетичного стилю Івана Ірлявського [Текст] // Українська поезія Закарпаття ХХ століття : наук. зб. / упорядкув. та передм. В. Барчан. – Ужгород : Ліра, 2004. – С. 159-167.

К 83.3
Ф 43
Ференц, Н. “Неспокійних я буднів поет” [Текст] : [про І. Ірлявського] / Надія Ференц // Ференц, Н. С. Поетичні горизонти Закарпаття / Надія Станіславівна Ференц. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2006. – С.169-184.

К 84
І-81
Федака, Д. Неспокійні будні Івана Ірлявського [Текст] : [штрихи жит. і творчого шляху поета, публіциста, борця за Соборну Україну] / Дмитро Федака // Ірлявський, І. Брості : твори / І. Ірлявський ; упрорядкув., вступ. ст. та прим. Д. М. Федаки. – Ужгород : ВАТ "Закарпаття", 2002. – С. 5-16.

***
Пагіря, О. Віднайдено дві перші рукописні збірки Івана Рошка-Ірлявського [Текст] : [закарпат. поета 30-40-их рр. XX ст.] / Олександр Пагіря // Екзиль. – 2007. – № 2. – С. 26-27. : портр., фото.

Ребрик, Н. Блискучий Метеор [Текст] : [про творчість поета І. Ірлявського] / Наталія Ребрик // Дзвін. – 2009. – Чис. 7. – С. 125-129.2009-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1636

Допоможіть знайти підручник для визначення поняття культури управління і методологічних основ культури управління

Тарутіна Олена
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Звертайтесь до фондів нашої бібліотеки:
65.050.2
Г41
Герчанівська П.Е.
Культура управління : навч. посіб./ П.Е. Герчанівська, К.М. Левківський, І.І. Федорова. -К.: Політехніка, 2005.-152 c.. -Бібліогр. в кінці розд.

Нижник Н.
Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка? / Н. Нижник, Л. Пашко // Політичний менеджмент. -2005. -№5. - C. 103-113.

Аніщенко В.О.
Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень/ В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 3. - C. 64- 72.

Ліфінцев Л.С.
Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу : общественно-политическая литература/ Л.С. Ліфінцев // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№2. - C. 154-158.

Радимо ознайомитися також з Інтернет-ресурсами:
посилання 1
посилання 2


< />    < />... 326 | 327 | 328 | 329 | 330| 331 | 332 | 333 | 334 | ... >>     >>>