Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Обучение архитектуре. европейская школа дизайна - domusacademy.ru.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-11-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1579

Де можна безкоштовно скачати літературознавчийний словник-довідник ?

Галина
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.2009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1578

Добрий вечір. Порадьте будь-ласка літературу для теми "Фінансове планування та прогнозування надходження доходів до державного бюджету". Книги, статті, сторінки нету. ДЯКУЮ!!!

Юлія Тернопіль
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Скористайтесь наступними джерелами:

65.9(4УКР)26
З - 36
Засади формування бюджетної політики держави [Текст] : наукова монографія / Нац.академія управління ; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. - К. : НАУ, 2003. - 284 с.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328.

65.9(4УКР)26
П 19
Пасічник, Юрій Васильович.
Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.

65.9(4УКР)26
Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864.

65.26
Б68
Благун, Ігор Григорович.
Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223.

Мельник, О. Г.
Методи бюджетного планування [Текст] / О.Г. Мельник // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 37-46.

Геєць, В.
Бюджетна політика в Україні: проблеми і перспективи [Текст] / В. Геєць // Дзеркало тижня. - 2004. - 7 лют. - С. 1; 8.

Буковинський, С. А.
Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану [Текст] / С.А. Буковинський // Фінанси України. - 2006. - №3. - С. 21-28.

Б12
Бабич, Терезія.
Середньострокове бюджетне планування-основа ефективності бюджетної політики [Текст] / Т. Бабич // Ринок цінних паперів України. - 2006. - №1-2. - С. 25-31.

Семчик, О.
Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України [Текст] / О. Семчик // Право України . - 2003. - №9. - С. 68-73.

Музика, О.
Інститут доходів місцевих бюджетів [Текст] / О. Музика // Юридична Україна. - 2003. - №11. - С. 43-48.

Сунцова, О. О.
Моделювання оптимальної структури доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації [Текст] / О.О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №2. - С. 96-104.

Огонь, Ц. Г.
Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави [Текст] / Ц.Г. Огонь // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 19-28.

Кодацкий, Владимир.
Проблемы увеличения доходов государства в условиях рынка [Текст] / В. Кодацкий // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 7. - С. 169-173. - Библиогр.: 5 наим.

Луніна, І.
Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади [Текст] / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України. - 2008. - № 6. - С. 37-47

Гризоглазов, Денис.
Доходи місцевих бюджетів: сучасний стан та перспективи [Текст] / Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 5-6. - С. 11 - 12.

Падалка, В. Д.
Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва [Текст] / В. Д. Падалка // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 53-57

Зайчикова , В. В.
Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання [Текст] / В. В. Зайчикова // Фінанси України. - 2007 . - № 6 . - С. . 69 - 81

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1577

Доброго дня! Мені потрібні наукові праці Садовської Ірини Борисівни (для дисертації). Чи могли б ви мені допомогти з цим завданням.Дякую!

Романчук А.Л.
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 32009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1576

допоможіть знайти інформацію до теми "Управління активами підприємства" особливо буду вдячна за інтернет-ресурси (статті, журнали), але й від звич. книг або журналів не відмовлюся. Дякую!

Мазуніна Світлана
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатися наступними джерелами:
Варавка, В. В.
Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства / В. В. Варавка // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 184 - 191.

Кодацкий, В. П.
Пути эффективного управления оборотными активами промышленных предприятий / В. П. Кодацкий // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 149- 154. - Бібліогр.: 11 назв

Тарасенко, І. О.
Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / І. О. Тарасенко та ін. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 133-141 : форм, рис., табл. - Бібліогр.: 11 назв

658.153/Б 68-912545
Бланк, Игорь Александрович.
Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2).

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1575

Допоможіть з літературою до теми "Джерела до вивчення культури східних слов'ян". Дуже вам дякую.

Галя
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

63.3(4УКР)2
І-23
Іванченко, Михайло Григорович.
Таємниця нашої прадавнини [Текст] : наук.-популяр. розповідь / М.Г. Іванченко; Ред. Ю.Г. Попсуєнко. - К. : Молодь, 2000. - 174 с.


71.03(4УКР)
І 90
Історія української культури [Текст] : у пяти томах / НАН України; Голов. редкол.: Б.Є. Патон, Г.Д. Вервес, І.Ф. Толочко та ін. - К. : Наук. думка, 2001 -
Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ред. П.П. Толочко, Д.Н. Козак, Р.С. Орлов та ін. - К., 2001. - 1135 с.


71.03(4УКР)
І -90
Історія української культури [Текст] : научное издание / За заг. ред. І.Крипякевич. - 4-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 2002. - 656 с.
К 71
З-15
Задорожний, Володимир Євгенович.
Курс історії української культури (ІХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. посіб. для студент.-україністів / В. Задорожний, Ю. Кундрат ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 432 с. - Бібліогр.: с.388-396 . - Імен. покажч.: с.407-426


71.03(4УКР)
Ш39
Шейко, Василь Миколайович.
Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. - К. : Кондор, 2006. - 264 с. - Бібліогр. в кінці розд.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 32009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1574

у чому полягають складності комп'теризації навчання?

Марина
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1573

Підкажіть будь-ласка де можна знайти електронний варіант книги Бурова "Компютерні мережі".

Олег
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.


< />    < />... 331 | 332 | 333 | 334 | 335| 336 | 337 | 338 | 339 | ... >>     >>>