Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3766

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Інформаційне право європейських країн: конституційні положення про права і свободи ЗМІ".

Поліна
2011-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Гринюк Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб./ Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: Істина, 2009.-376 c.

Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна та ін.; за заг. ред. В.О. Ріяка; М-во освіти і науки України. -2-е вид., доп. і перероб.. -К.: Юрінком Інтер, 2004.-544 c.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб./ В. М. Бесчастний, О. В. Філонов [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастний. -2-е вид. стер.. -К.: Знання, 2008.-472 c.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Цимбалюк В.С. Інформаційне право : (основи теорії і практики) : [монографія]/ В. С. Цимбалюк; Акад. прав. наук України, Н.-д. центр прав. інф-ки . -К.: Освіта України, 2010.-392 c.

Кобзар Ю. Інформаційне законодавство : Європейський вектор розвитку [Текст] / Ю. Кобзар // Віче. - 2003. - №2. - С. 51-55.

Хоруженко О. Свобода медіа та доступ до інформації в Польщі: досвід модернізації : научное издание/ О. Хоруженко // Визвольний шлях . -2005. -Кн.4 (685). - C. 30-38.

Марценюк О. Етапи розвитку інформаційного законодавства: міжнародний та національний аспекти [Текст] / О. Марценюк // Право України. - 2007 . - № 7 .- С. 120 – 124.

Прудник М. Свобода преси як вияв політичного розвитку/ М. Прудник // Віче. -2008. -№ 1. - C. 54-55.

Колтунова А. Судова влада та засоби масової інформації: соціально-правовий аналіз/ А. Колтунова, О. Овсяннікова // Юридична Україна. -2008. -№ 11. - C. 10-15.

Селезньова О. Норми інформаційного права: онтологічні засади [Текст] / О. Селезньова // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 8. - С. 65-68.

Залізняк В. Міжнародно-правове регулювання права на інформацію [Текст] / В. Залізняк // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 8. - С. 69-72.

Полетило К. Європейська конвенція про судовий захист інформаційних прав і свобод людини [] / К. Полетило // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - С. 181-184.

посилання 1
посилання 22011-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3765

біографія бездрабко валентини

2011-04-08
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліографВідповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет - ресурс:

посилання 12011-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3764

Доброго вечора!Пишу дипломну роботу на тему "Мовностилістичні особливості поетичного перекладу сучасних авторів". Підкажіть,будь ласка відповідну літературу.

Нагірняк Поліна Олександрівна
2011-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! За літературою, яка Вам потрібна, звертайтесь у Відділ літератури іноземними мовами. Адреса: м. Ужгород, вул. Капітульна, буд. № 10.2011-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3763

Поняття і процесуальне становище підозрюваного і обвинуваченого, зміст іхніх прав.... Допоможіть будь ласка знайти щось цікаве на дану тему. Дякую!

Злата
2011-04-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф2011-04-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3762

Допоможіть будь ласка знайти відповідь на питання:
"Логічні операції над поняттями:узагальнення і обмеження понять,поділ понять,загальна характеристика поділу,види поділу,правила поділу та помилки...приклади

Моруга Катерина Віталіївна
2011-04-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2011-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3761

Доброго дня...
підскажіть будь ласка де можна знайти інформацію для написання теми:
"Способи виникнення і припинення права власності"

Анна
2011-04-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

Заіка, Юрій Олександрович. Право власності. Спадкове право [Текст] : Навч. посібник / Ю.О. Заіка, 2000. - 150 с.

Право власності та інші речові права [Текст] : нормативна база / упоряд. О. М. Роїна, 2008. - 340 с.

Яворська, Олександра Степанівна. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України [Текст] : навч. посіб. / О. С. Яворська, 2008. - 256 с.

Шандровська Л. До питання про момент виникнення права приватної власності у громадянина - набувача майна за договором [Текст] / Л. Шандровська // Юридична Україна. - 2004. - №3. - С. 33-39.

Маковій, Віктор. Добросовісність в юридичному складі, що є підставою виникнення права власності [Текст] : общественно-политическая литература / В. Маковій // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №5. - С. 83-87.

Гриняк, Андрій. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація як моменти виникнення права спільної власності фізичних осіб за цивільно-правовим договором [Текст] / Андрій Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 1. - С. 37-40

Іщук, Сергій Іванович. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування [Текст] : общественно-политическая литература / С. І. Іщук // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 414-419

Гирняк, Андрій. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами [Текст] / А. Гирняк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 11. - С. 87-91

Шаперенков, Кирило Володимирович. Договір простого товариства як підстава виникнення права власності на новостворене нерухоме майно [Текст] / К. В. Шаперенков // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 416-422

Зубков, Сергій Олександрович. Виникнення права власності на новостворені об’єкти нерухомості у вигодонабувача за договорами, укладеними учасниками фонду фінансування будівництвом [Текст] / С. О. Зубов // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 344-349

Іванов А. Підстави припинення права спільної часткової власності [Текст] / А. Іванов // Право України. - 2009. - № 3.- С.95-101

Настіна О. Щодо питання законодавчого закріплення підстав припинення права державної власності на землю в Україні [Текст] / О. Настіна // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 1. - С. 104-107

Харченко О. Окремі питання припинення права власності помимо волі власника [Текст] / О. Харченко // Право України. - 2010. - № 3.- С.140-145

Скрипник В. Конфіскація як підстава припинення права власності [Текст] / В. Скрипник // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 78-81

Скрипник В. Вилучення земельних ділянок для суспільних потреб як особлива підстава припинення права власності [Текст] / В. Скрипник // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 6. - С. 28-31

Скрипник, Володимир Леонідович. Примусове припинення права власності в Україні: історія становлення законодавства [Текст] / В. Л. Скрипник // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 90-95

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

2011-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3760

Допоможіть підібрати літературу для бакалавської роботи "Наслідки вступу Польщі до ЄС"
та книгу в електронному вигляді 11. Ложечкін В.С. Етапи європейської інтеграції Республіки Польща (1994-2004 рр.)
Дякую.

Кирик Анна Вікторівна
2011-04-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Ніццький договір та розширення ЄС : научное издание/ М-во юстиції України; Центр порівняльного права; За наук. ред. С. Шевчук. -К.: Логос, 2001.-196 с.

Зюлковський М. Розширення ЄС. Польща і Україна: виклики майбутнього суспільства [Текст] / М. Зюлковський // Аналітичний щоквартальник. - 2003. - №2. - С. 19-24.

Лега Ю. Співробітництво України й Польщі на шляху до європейської інтеграції [Текст] / Ю. Лега, Т. Качала // Економіст. - 2003. - №12. - С. 54-56.

Рибак А. Розширення ЄС: на задвірках Європи/ А. Рибак // Журнал європейської економіки. -2004. -Т.3. - C. 363-366.

Власов В.І. Сільське господарство Польщі після вступу до Європейського Союзу [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Власов, М. Оніщук, О.В. Овсянніков // Економіка АПК. - 2005. - №12. - С. 117-123.

Грозна В.В.Розширення ЄС на Схід. Нові виклики : общественно-политическая литература/ В.В. Грозна // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№1. - C. 122-131.

Андре, Ян. Економічна інтеграція у спільний європейський ринок: порівняльна характеристика зовнішньої торгівлі Польщі, Румунії та України [Текст] : общественно-политическая литература / Я. Андре // Журнал європейської економіки. - 2006. - Т.5 (№2). - С. 143-148.

Розширення ЄС: минуло два роки : общественно-политическая литература // Євробюлетень. -2006. -№5. - C. 5.

Власов В.І. Особливості підготовчого періоду вступу Республіки Польща до ЄС [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Власов, О.О. Гуцаленко // Економіка АПК. - 2006. - №7. - С. 153-157.

Возняк, Тарас. Українсько-польські стосунки після розширення Европейського Союзу [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Возняк // Ї. - 2006. - №41-д. - С. 5-7.

Лаазер, Клаус-Фрідріх. Інтеграція Польщі в аспекті розподілу праці в ЄС: приклад для України? [Текст] : общественно-политическая литература / К.-Ф. Лаазер // Журнал європейської економіки. - 2006. - Т.5 (№3), вересень. - С. 267-285.

Кузьменко, Андрій. Адміністративна реформа як одна з передумов адаптації Польщі до вступу до Європейського Союзу [Текст] : общественно-политическая литература / А. Кузьменко // Регіональна економіка. - 2006. - № 4. - С. 233-237

Лизогуб А. М. Вплив на підготовчий процес вступу Польщі до Європейського Союзу змін у законодавстві ЄС щодо Європейської Комісії [Текст] : общественно-политическая литература / А. М. Лизогуб // Віче. - 2007. - № 18. - С. 5 - 8.

Лизогуб, Анатолій. Історико-правові передумови інтеграції Польщі з Євросоюзом [Текст] : общественно-политическая литература / А. Лизогуб // Віче. - 2007. - № 11. - С. 27 - 29.

Ложечкін В.С. Етапи європейської інтеграції Республіки Польща (1989 - 2004 рр.) [Текст] / В. С. Ложечкін // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 2. - С. 49 - 53.

Бочаров С. В. Адміністративна реформа в Польщі як крок до інтеграції в Європейський Союз [Текст] / С. В. Бочаров // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 4. - С. 60 - 64.

Джевіцкі, Артур. Роль Польщі в реалізації регіонального виміру "Східного партнерства" [Текст] / А. Джевіцкі // International Review (Міжнародний огляд). - 2010. - № 3. - С. 13-20.< />    < />... 335 | 336 | 337 | 338 | 339| 340 | 341 | 342 | 343 | ... >>     >>>