Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4038

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал за темою Управління персоналом однієї з провідних компаній світу. Дякую

Даяна
2011-10-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
2011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4037

Планування чисельності та складу кадрів

Кухтіна Дар'я Сергіївна
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Данюк, Василь Макарович. Кадрове діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.

Звід документів кадрового діловодства [Текст] : практ. посіб. : [організаційна документація; посадова інструкція; документація з особового складу; табельний облік робочого часу; охорона праці; призначення пенсій; статистична звітність; зберігання кадрової документації] / упоряд. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 976 с.

Менеджмент персоналу : Навч. посіб./ В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2006.-400 c.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : Навч.-практ. посіб./ М.І. Мурашко. -2-е вид., стер. -К.: Знання, 2006.-312 c.

Палеха, Юрій Іванович. Кадрове діловодство [Текст] : (зі зразками сучас. діл. паперів) : [посіб. для вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. - Вид. 5-е, переробл. та допов. - К. : Ліра-К, 2009. - 476 с. : табл. - (Культура діловодства).

Пашутинський, Євген Костянтинович. Діловодство кадрової служби [Текст] : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. - 5-е вид., стер. - К. : КНТ, 2010. - 332 с. - (Кадри підприємства).

Щербина В. Проблеми правового регулювання кадрової роботи в умовах ринкових відносин [Текст] / В. Щербина // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 219-222

Шевченко, Марія. Номенклатура справ: створення, ведення, відповідальність [Текст] / М. Шевченко // Праця і Закон. - 2010. - № 6. - С. 15 - 17.

Локтіонова, Марія. Кадровий аудит - запорука впевненості [Текст] / М. Локтіонова // Праця і Закон. - 2010. - № 6. - С. 18 - 22.

Братанич, Надія. Правила оформлення та ведення службової документації [Текст] / Н. Братанич // Праця і Закон. - 2010. - № 6. - С. 23 - 27.

Капченко Р. Фактори формування робітничих кадрів/ Р. Капченко // Праця і зарплата. -2010. -№ 47. - C. 6-7.

Васильєв, Геннадій. Штатний розпис: як складати і вносити зміни [Текст] / Г. Васильєв // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 41. - С. 54-57.

Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики/ Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. -2011. -№ 6. - C. 54-59.

2011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4036

Клубна ігротека

Віталія Р.
2011-10-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
2011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4035

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал за темою "Перспективи європейської валюти в мвйбутньому". Дякую

Оксана
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо Вам переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4034

ігрова картотека

Віталія
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

Гра - справа серйозна. -К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003.-128 с.. -(Бібліотека "Шкільного світу").

Жданович Ю. Вчимося і граємося : метод. рек. для організаторів дозвілля дітей. Психолог. Бібліотека Сільська школа України. Бібліотека Початкова освіта. Бібліотека/ Ю. Жданович. -К.: Шк. світ, 2008.-128 c.

Лефевр Д. Настольная книга массовика-затейника : объединяющие игры для людей всех возрастов, размеров и способностей/ Д. Лефевр ; пер. с англ. Ю. Рыкунина. -М.: Центрполиграф, 2008.-192 c.

Луговская Ю. Сценарии праздников на работе, пикнике и дома: сценарии праздников, игры, розыгрыши, хохмы и шутки : практич. руководство для веселых компаний/ Ю. Луговская. -Изд. 9-е. -Ростов н/Д: Феникс, 2008.-384 c. -(Хит сезона).

Мадишева О.Л. Енциклопедія розвиваючих ігор. Геометричні ігри для дітей 6-7 років : учебное пособие/ О.Л. Мадишева, Л. Генденштейн. -К.: Грайлик; Х.: Гімназія, 1999.-143 с.

Молнар М. В. Вправи, ігри та розваги для розвитку рухових якостей : навч. посіб./ М. В. Молнар. -Ужгород: ТІМРАNІ, 2009.-28 c.

Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку : [посіб. до Базової прогр. розвитку дитини дошк. віку]/ авт-упоряд. А. П. Бурова. -Тернопіль: Мандрівець, 2010.-256 c. -(Дошкілля).

Ващенко А. Подорож у Країну Гри : сценарій / А. Ващенко // Позакласний час. -2010. - № 5. - С. 30-32.

Сороколіт В. І. Ігрова модель виховання : сценарій гри / В. І. Сороколіт // Позакласний час. -2010. - № 8. - С. 51-53.

Зотова О. Профорієнтаційні ігри для учнів старшого шкільного віку/ О. Зотова // Рідна школа. -2010. -№ 10. - C. 47-50.

Іграшковий дивокрай бережи, люби, пізнай : проекти освітньої роботи // Палітра педагога. -2009. -№ 6. - C. 17-19.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


2011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4033

Дидактична гра як засіб формування пізнавальної активності на уроках музики

Ковальова
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Сіденко, Світлана. Урок літератури і музика. Цікавинки про письменників та композиторів / Світлана Сіденко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 3. - С. 19-22.

Лобова О. Тематичні розробки уроків музики у 1 класі (II семестр) [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. - 2008. - № 2. - С. 27-32.

Лобова, Ольга. Тематичні розробки уроків музики у 1 класі (II семестр) [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. - 2008. - № 3. - С. 38-42.

Парфьонова С.О. Сила музики та слова: Інтегрований урок: українська література, музика. 6 клас [Текст] / С.О. Парфьонова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №5. - С. 14-15.

Вислоцька Н. Використання інтерактивних технологій на уроці музики [Текст] : (урок у 5-му класі) / Н. Вислоцька // Мистецтво та освіта. - 2008. - № 4.- С.35-37.

Голікова Г. Комунікативно-ситуативні вправи на уроках музики [Текст] / Г. Голікова // Мистецтво та освіта. - 2008. - № 4.- С.37-39.

Кібалова, Тетяна. Завдання та вправи на уроках музики [Текст] / Т. Кібалова // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 4. - С. 23-25.

Куцан, Оксана. Соціо-ігрові методи як спосіб проводити уроки музики цікаво [Текст] / О. Куцан // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 1. - С. 19-25.

Заровська, Ганна. Уроки музики у світі інформаційних технологій [Текст] / Г. Заровська // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 1. - С. 26-28.

Матюшенко, Оксана. Інтерактивні методи навчання на уроках музики [Текст] / О. Матюшенко // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 3. - С. 22-24.

Новикова, Надія. Комп'ютерна презентація на уроках музики [Текст] / Н. Новикова // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 3. - С. 25-29.

Петрович М. Практичне використання ігор на уроках сольфеджіо [Текст] / Марина Петрович, Світлана Симоненко // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 27-29.

Музика : для дітей сер. шк. віку/ авт.- упоряд.: М. О. Володарська. -Х.: Фоліо, 2008.-320 c. :a-іл. -(Дитяча енкциклопедія).

Піров І. Співаю рідному краю : Практ. посіб. для вчителів музики, музичних працівників, дітей дошкільного віку та студентів пед. уч-щ/ І.В. Піров. -Ужгород: Карпати, 2003.-202 с.
2011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4031

Доброго дня!
Мені потрібні нові видання про комп'ютери та діяльність провідних фірм світу які їх випускають

Юля
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Апшай Н. І. Інформатика. Інформаційні системи : навч. посіб./ Н. І. Апшай; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мат. ф-т. -Ужгород: Закарпаття, 2010.-76 c.

Баженов В.А. Будівельна механіка. Комп'ютерні технології : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. А. Баженов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов ; за заг. ред. Б. Баженова. -К.: Каравела, 2009.-696 c.

Головчук А. Ф. Інженерна та комп’ютерна графіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-160 c.

Ибрагимов И. М. Основы компьютерного моделирования наносистем : учеб. пособие/ И. М. Ибрагимов, А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. -СПб.; М.;Краснодар: Лань, 2010.-384 c.

Інженерна та комп’ютерна графіка : навч. посіб./ Б. Д. Коваленко, Р. А. Ткачук, В. Г. Серпученко ; за ред. Б. Д. Коваленко. -К.: Каравела, 2008.-512 c.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В. А. Баженов [та ін.]. -2-е вид.. -К.: Каравела, 2008.-640 c.

Кушнир А.Н. Новейшая энциклопедия компьютера : [всеобъемлющее руководство по эффективному использованию компьютера]/ А. Н. Кушнир. -М.: Эксмо, 2008.-976 c. :a-рис.. -(Новейшая энциклопедия).

Пасько В.П. Ваш ноутбук : [Устройство, выбор и модернизация. Подключение к Интернету. Операционная система Windows XP. Приложения пакета Microsoft Office 2003. Фильмы, телепередачи, музыка. Обработка цифровых фотографий. Ноутбук и GPS]/ В. Пасько. -СПб. [и др.]: Питер: Издательская группа BHV, 2008.-416 c.

Родигин Л.А. Базы данных для карманного персонального компьютера Pocket PC : [учеб.-метод. пособ. для студ высших учеб. зав., обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям)" и др. междисциплинарным спец.]/ Л. А. Родогин. -М.: КНОРУС, 2008.-160 c.

Сетевые информационные технологии : учеб. пособие/ К. А. Бохан, А. В. Волковой [и др.] ; М-во науки и образования Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского, "Харьк. авиац. ин-т". -Х. : НАУ "ХАИ"
Ч. 1 : Протоколы обмена электронной почтой. -2008.-172 c.


< />    < />... 30 | 31 | 32 | 33 | 34| 35 | 36 | 37 | 38 | ... >>     >>>