Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1506

Потрібно знайти питання - Забруднення довкілля і здоров’я людини. Буду дуже вдячна

Ольга
2009-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо використати наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82009-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1505

Можливі наслідки глобальної екологічної кризи та шляхи виходу
людства зі стану глобальної екологічної кризи.
Заранее благодарна

Лиля
2009-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72009-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1503

де можна скачати посібник: Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища./ Ю.Д.
Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. -3-тє вид., випр. і доп. - Суми;
Київ: Університетська книга, 2005. - 302 с.

Олександр Валентинович
2009-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Ознайомтесь, будь ласка, з наступним сайтом:

посилання 12009-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1502

де можна знайти відповідь на фінанси муніципальних підприємст зарубіжних країнах

скобенко тетяна
2009-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Ознайомтесь з наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82009-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1500

Допоможіть знайти літературу до теми: "Законник С. Душана" - збірник сербського феодального права!!!

Віка
2009-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
67.3(0)
Б85
Бостан, Л. М.
Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 736 с.

67.2(0)
М15
Макарчук, В. С.
Загальна історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. - Вид. 5-е, допов. - К. : Атіка, 2006. - 680 с. - Бібліогр. наприкінці тем.

67.2
О-66
Орленко, В. І.
Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - Вид. 3-є, стер. - К. : Видавець Паливода А.В., 2008. - 244 с.

67.2(0)
Х76
Хома, Н. М.
Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Н.М. Хома. - 4-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 476 с.

67.2(0)
Р82
Рубаник, Володимир Євдокимович.
Лекції з історії держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В.Є. Рубаник. - Х. : Консум, 2003. - 528 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42009-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1499

Потрібно знайти питання - соціальні аспекти праці

Ксенія
2009-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь такими джерелами:

65.24
Б74
Богоявленська, Юлія В'ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-329

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Галина Терентіївна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с. + Додатки: с. 273-286. - Бібліогр.: с. 298-299. -Алф. покаж.: с. 287-297.

Безтелесна, Л.
Ефективність управління соціальними ризиками найманих працівників [Текст] / Л. Безтелесна, С. Мартинюк // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 6. - С. 17-25 : Рис.: 11. - Бібіліогр.: 2 назв

Ривак, О.
Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу [Текст] / О. Ривак // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 7. - С. 35-42 : Табл.: 3. - Бібліогр.: ( 34 нсзв)

Колот, А.
Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та лібералізації економічних відносин / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 1. - С. 3-11.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42009-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1498

Скажіть, будь ласка, де можна знайти літературу на тему комунікативна компетенція: її зміс та структура

Аня
2009-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте, будь лака, наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


Береза, В.
Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості [Текст] / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - № 12. - Бібліогр.:20 назв.

Мамчур, Лідія.
Лінгвістичні основи формування комунікативних умінь текстотворення [Текст] / Л. Мамчур // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 2. - С. 2-5. - Бібліогр.: 18 назв.


76.01
К 26
Карпенко, Віталій.
Журналістика: основи професіональної комунікації [Текст] / В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. - К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.

65.29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Маркетингові комунікації на сучасному ринку [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак. - К. : МАУП, 2003. - 200 с.

65.29
Л84
Лук'янець, Тамара Іванівна.
Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / Т.І. Лук'янець ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2004. - 524 с. - Бібліогр.: с. 522-523.

65.050
О 75
Осовська, Галина Володимирівна.
Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.211-212 та на почат. робіт.< />    < />... 339 | 340 | 341 | 342 | 343| 344 | 345 | 346 | 347 | ... >>     >>>