Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4031

Доброго дня!
Мені потрібні нові видання про комп'ютери та діяльність провідних фірм світу які їх випускають

Юля
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Апшай Н. І. Інформатика. Інформаційні системи : навч. посіб./ Н. І. Апшай; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мат. ф-т. -Ужгород: Закарпаття, 2010.-76 c.

Баженов В.А. Будівельна механіка. Комп'ютерні технології : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. А. Баженов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов ; за заг. ред. Б. Баженова. -К.: Каравела, 2009.-696 c.

Головчук А. Ф. Інженерна та комп’ютерна графіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-160 c.

Ибрагимов И. М. Основы компьютерного моделирования наносистем : учеб. пособие/ И. М. Ибрагимов, А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. -СПб.; М.;Краснодар: Лань, 2010.-384 c.

Інженерна та комп’ютерна графіка : навч. посіб./ Б. Д. Коваленко, Р. А. Ткачук, В. Г. Серпученко ; за ред. Б. Д. Коваленко. -К.: Каравела, 2008.-512 c.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В. А. Баженов [та ін.]. -2-е вид.. -К.: Каравела, 2008.-640 c.

Кушнир А.Н. Новейшая энциклопедия компьютера : [всеобъемлющее руководство по эффективному использованию компьютера]/ А. Н. Кушнир. -М.: Эксмо, 2008.-976 c. :a-рис.. -(Новейшая энциклопедия).

Пасько В.П. Ваш ноутбук : [Устройство, выбор и модернизация. Подключение к Интернету. Операционная система Windows XP. Приложения пакета Microsoft Office 2003. Фильмы, телепередачи, музыка. Обработка цифровых фотографий. Ноутбук и GPS]/ В. Пасько. -СПб. [и др.]: Питер: Издательская группа BHV, 2008.-416 c.

Родигин Л.А. Базы данных для карманного персонального компьютера Pocket PC : [учеб.-метод. пособ. для студ высших учеб. зав., обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям)" и др. междисциплинарным спец.]/ Л. А. Родогин. -М.: КНОРУС, 2008.-160 c.

Сетевые информационные технологии : учеб. пособие/ К. А. Бохан, А. В. Волковой [и др.] ; М-во науки и образования Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского, "Харьк. авиац. ин-т". -Х. : НАУ "ХАИ"
Ч. 1 : Протоколы обмена электронной почтой. -2008.-172 c.2011-10-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4030

Добрий день. Допоможіть,будь ласка знайти матеріал на тему "Побудова системи цивільної оборони". Дякую!

Олена
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2011-10-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4029

Доброго дня!!! Мені потрібні розні види документів на тему:" Пісенна творчість композиторів Закарпаття" за останні 8 років. Щиро вдячна за вашу допомогу!!!)))

Дешко Людмила
2011-10-03
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго Дня!

К 85.31
В 36
"Верховино, мати моя." : пісен. творчість М. В. Машкіна, докум. свідчення про митця та з історії фест. ім. Михайла Машкіна / передм., упоряд. В. В. Кузан. – Ужгород : Ужгород. міська друка., 2007. – 80 с.

К 85.9
К 36
Керецман, І. В. Моя Верховина : вибрані вокально-хорові твори та обробки нар. пісень / Іван Васильович Керецман. – Ужгород : Ліра, 2006. – 190 с.

К 85.9
К 36
Керецман, М. М. Материнські співанки : (балади, солоспіви, колискові, коломийки, колядки) / Михайло Михайлович Керецман ; вступ. сл. М. Попенко. – Ужгород, 2009 (ПП "Інвазор"). – 78 с.

К 85.31
К 55
Кобаль, В. В. Через плин років... : творчі портр. видат. митців Закарпаття / Василь Васильович Кобаль ; ред. Є. О. Дунайська ; худ. Н. С. Пономаренко. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ упр. у справах преси та інформації, 2001. – 61 с. : портр.

К 85.3
М 29
Мартон, І. Музичні твори = Zenei muvek : сборник / Іштван Мартон ; вступ. слово, упоряд., муз. ред. В. В.Теличко ; худож. оформ. Р. Реш. – Ужгород : Ліра, 2003. – 92 партит. : муз. тв.

К 85.9
М 29
Марушка, В. І. Мелодії оркестру : репертуар. зб. для орк. нар. інструм. та супроводи до вокал.-хор. творів для мішаного хору і жіночого вокал. квартету / Віктор Іванович Марушка ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Метод. каб. по мистец. навч. закл. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. – 172 с. : портр.

К 85.9
М 33
Матій, П. П. Криниця щастя : пісні / П. П. Матій , В. С. Габорець. – Ужгород : Карпати, 2007. – 172 с. : фото.

К 85.9
М 33
Матій, П. П. "Твоя рука в моїй руці..." : пісні / П. П. Матій, Ю. С. Чорі. – Ужгород : Карпати, 2007. – 88 с.

К 85.31
М 34
Матій, П. П. Храм душі : зб. духовних та світських пісень на вірші закарпат. поетів / П. П. Матій ; передм. В. Густі, М. Попенко, Ю. Шип ; худ. О. Долгош. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 128 с.

К 85.9
П 16
Панцо, В. С. Люблю свій край : вибрані хорові твори, обробки нар. пісень та аранжування муз. творів / Василь Стефанович Панцо ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Упр. інформації та звязку з громадськістю Зак. облдержадмін. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2007. – 160 с. : портр.

К 85.9
П 33
Піров, І. В. Сяє в кольорах весна : [зб. авторськиї муз. творів] / І. В. Піров ; вступ. сл. П. П. Матій. – Ужгород : Карпати, 2007. – 248 с. : іл.

К 85.9
П 57
Попенко, М. Я. Сонце з сердець : авторські твори та обробки нар. пісень / М. Я Попенко ; вступ. сл. М. М. Митровка ; Обл. центр нар. творч. – Ужгород, 1998. – 44 с.

К 85.9
П 58
Попович, В. В. Дарую пісню Верховині : пісні / Василь Васильович Попович. – Прага, 2001. – 24 с.

К 85.9
П 58
Попович, В. В. Доля – лелітка : пісні / В .В. Попович, В. В. Кобаль. – Ужгород : Карпати, 2005. – 52 с.

К 85.9
П 58
Попович, В. В. Я серце в пісню переллю : збірка сольних, ансамблевих та хорових пісень на вірші укр., закарпат. поетів / В. В. Попович. – Прага, 2002. – 120 с.

К 85.9
П 58
Попович, В. В.. Понад сині полонини покотилися пісні : хорові та вокальні твори / В. В. Попович ; передм. П. П. Матій. – Ужгород : Ліра, 2009. – 72 с.

К 85.9
П 58
Попович, В. В. Скрипалик-цвіркунець : зб. пісень для дітей мол. та серед. шк. віку (у супроводі ф-но) / Василь Васильович Попович. – Ужгород : Ліра, 2009. – 48 с.

К 85.9
Р 27
Раховська, Т. Два серця : [пісні] / Т. Раховська, С. Раховський ; вступ. сл. В. В. Попович. – Ужгород : Карпати, 2007. – 62 с. : портр., іл.

К 85.9
Т 50
Товтин, В. Ю. А що ми варті без любові : зб. лірич. та жартівливих пісень / В. Ю. Товтин, П. П. Матій ; вступ. ст. В. Густі. – Ужгород : Ліра, 2009. – 98 с.

К 85.3
Ц 58
Циганин, В. В. Мелодії отчого порога : зб. вокальних творів / Василь Васильович Циганин. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2003. – 60 с. : кольор. іл, муз.тв, тв.

К 85.9
Ч-45
Червеняк, А. А. Кличе сонце : зб. пісень / Андрій Андрійович Червеняк. – Ужгород : Ліра, 2010. – 72 с. : портр, фото.

К 85.9
Ч-45
Червеняк, А. А. Любім Україну : [зб. пісень] / А. А. Червеняк ; вступ. сл. П. М. Рак ; спец. ред. нот М. Рибалко. – Ужгород : Ліра, 2009. – 44 с. : портр.
* * *
Фединишинець, М. Бранець електронної музики : інструментал. твори С. Андріюка зареєстровані Держ. департаментом інтелектуал. власності [про комп. і піаніста] / Михайло Фединишинець // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 15 – 21 лип. – С. 18. : фото.

Баяновська, М. Р. Виховні можливості авторської пісні Ганни Андрусевич : [самодіял. комп.] / Марія Романівна Баяновська // Слово вчителя. – 2010. – 15 жовт. – С. 8.

Сможаник, В. Творчий шлях виконавця, композитора і педагога : (з нагоди 55-річчя від дня народж. заслуж. артиста України С. Барвіка-Карпатського) / Василь Сможаник // Культурологічні джерела. – 2006. – № 2. – С. 41-48. : фото.

Федака, С. Карпатські мелодії Бейли Бартока : [про комп.] / С. Федака // Закарпатська правда. – 2006. – 6-12 трав. – с.14.

Лиховид, М. Творчість Володимира Волонтира у контенсті сучасної музичної культури Закарпаття : [комп., дириг., педагога] / Мар’яна Лиховид // Культурологічні джерела. – 2006. – № 3. – С. 55-62. : портр.

Бедзір, В. Кантата-ораторія до ювілею : [про прем’єру муз. твору комп. В. Гайдука у Закарпат. облас. філармонії] / Василь Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 черв. – С. 25. : фото.

Індріксон, Є. "Моє серце повністю віддане музиці" : [інтерв’ю з ужгород. комп. Є. Індріксоном / вів М. Віторган] / Євген Індріксон // Репортаж. – 2007. – 20 січ. – С. 4.

Боднар, М. "Моя пісня якимось дивом потрапила на "Поле Чудес". Але для композитора Михайла Керецмана це далеко не найбільша творча удача / Марина Боднар // Новини Закарпаття. – 2010. – 22 трав. – С. 21. : фото. М. Керецмана.

Терпка і солодка музика її душі : [про М. Лиховид – музикознавця, комп., поетесу, піаністку] // Світ Карпат. – 2009. – № 17. – С. 25. : фото. кольор.

Юрчик, М. Не журися, світе : [про комп. О. Лиховик] / М. Юрчик // Новини Закарпаття. – 2006. – 6 трав. – с.17.

Хланта, І. Народна пісня й музика – його життя : І. Ліберу виповнилося 75: [комп.] / Іван хланта // Трибуна. – 2007. – 3 берез. – С. 13.

Росул, Т. Натхненний співець Карпат (до 80-річчя від дня народження Іштвана Мартона) : [комп.] / Тетяна Росул // Культурологічні джерела джерела. – 2003. – № 4. – С. 42-44. : портр.

Сможаник, В. Кожна людина неповторна : (з нагоди 75-ти річчя з дня народж. В. Панца) : [комп., педагога] / Василь Сможаник // Культурологічні джерела джерела. – 2004. – № 4. – С. 37-39. : фото.

Сможаник, В. Творча майстерня : [до 55-річчя від дня народж. І. Пірова – комп., педагога, кер. нар. вокал. ансамблю санаторію "Карпати"] / Василь Сможаник // Культурологічні джерела. – 2006. – № 1. – С. 41.

Біляк, С. Відомий в краї митець, талановитий диригент і композитор, педагог Микола Попенко / Степан Біляк // Карпатська Україна. – 2008. – 27 черв. – С. 14.

Микуланинець, Л. Микола Попенко та його роль у становленні Закарпатського заслуженого народного хору : [про комп., засл. артиста України] / Леся Микуланинець // Трибуна. – 2010. – 12 черв. – С. 11. : фото.

Попова, І. Інна Попова: "Мені цікаво жити – я бачу життя як величезне поле діяльності" : [розмову із викл.-методистом Ужгород. держ. муз. уч-ща, членом Нац. спілки комп. України / вела С. Сорока] / Інна Попова // Ужгород. – 2010. – 3 квіт. – С. 12. : фото.

Рак, П. Не зупинятися на досягнутому : [про комп. Віру Сентипал] / Петро Рак // Дукля. – 2007. – № 1 . – С. 62-64.

Неповторні миті високого звучання мелодії : [про зустріч-концерт з композ. М. Скориком до 70-річчя з Дня його народж. в Мукачеві] // Панорама. – 2008. – 29 листоп. – С. 2.

Зінькевич, О. Справжня, вистраждана, чесна музика Євгена Станковича : [про комп.] / Олена Зінькевич // Світ Карпат. – 2007. – № 11 (Спецвип.). – С. 29. : фото. кол.

Макара, О. Віктор Теличко відзвітував авторським концертом : [звіт голови Закарпат. орг. Нац. спілки комп. України у великому залі облас. філармонії] / Олена Макара // Ужгород. – 2010. – 29 трав. – С. 12. : фото.

Сідор, О. Лірика душі, лірика життя (штрихи до портрета) : [про О. С. Худу – комп., педагога] / Оксана Сідор // Культуролог. джерела. – 2004. – № 3. – С. 19-21.

Туряниця, К. Людина, яка любить музику : [про естрад. самодіял. комп. і музиканта В. Цанько та самодіял. ансамбль "Швалбах"] / Катерина Туряниця // Культуролог. джерела. – 2008. – № 4. – С. 27-28. : фото.

Зубченко, М. Його пісня жива : [про комп. М. С. Чайковського] / Магдалина Зубченко // Дукля. – 2007. – № 1 . – С. 38-40.

За більш детальною інформаціює звертайтесь до відділу краєзнавчої літератури.2011-10-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4028

Доброго дня! Допоможіть у написанні доповіді на тему "Аналіз дохідної частини діяльності Пенсійного фонду України" (за 2 роки). необхідно щоб була періодика, підручники. Щиро дякую!

Ступак Л.О.
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

Пенсійна система України : навч. посіб./ В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В.І. Грушко. -К.: Кондор, 2006.-336 c.

Пенсійна система в Україні: три рівні пенсійного забезпечення : зб. законів станом на 20 січн. 2008 року/ відп. за вип. С. В. Карплюк. -Х.: Одіссей, 2008.-248 c.

Ткачук І. Організація облікового процесу в пенсійних фондах [Текст] / І. Ткачук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 9. - С. 37-39.

Адамик, Оксана. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти [Текст] / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 39-49.

Ткаченко Л. Резерви збільшення доходів пенсійної системи України [Текст] / Л. Ткаченко // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 5. - С. 15-19

Адамик О. Пенсійні витрати з Держбюджету: проблеми класифікації та адміністрування [Текст] / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 11. - С. 13-29.2011-10-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4027

Добрий день)Допоможіть,будь ласка знайти матеріал на тему "Звичаї,традиції українського народу та їх відображення в образотворчому мистецтві". Гарно дякую!!!

Бегені В.
2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-10-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4026

Доброго дня. Допоможіть,будь ласка підібрати літературу по темі:"Добро і зло в зарубіжній літературі" та "Дорога до храму.Церкви і монастирі Закарпаття". Дуже дякую.

Світлана Василівна
2011-10-03
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо вашій увазі:

К 86.3
Д18
Данилець, Ю. В. Православний монастир Різдва Богородиці у селі Липча / Юрій Васильович Данилець ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т , іст. ф-т, Каф. історії України. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 88 с. : фото. – Бібліогр.: с. 79-83.

К 86.3
Д18
Данилець, Ю. В. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі Домбоки / Юрій Васильович Данилець ; М-во освіти і Науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії України. – Ужгород : Гражда, 2006. – 104 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 89-101.

К 86.3
Д18
Данилець, Ю. В. Православний Свято-Іоанно-Предтеченський чоловічий монастир у с. Бедевля : іст. нарис / Юрій Васильович Данилець, Пімен (Мацола) ; Укр. Православна Церква, Хустська Православна єпархія, Каф. історії України УжНУ. – Ужгород : Карпати, 2009. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-183 та у підрядк. прим.

К 86.3
Д18
Данилець, Ю. В. Православні монастирі Хустського району (ХХ століття) / Юрій Васильович Данилець ; М– во освіти і науки України; УжНУ; Іст. ф-т; Каф. історії України ; передм. Д. Данилюк. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 168 с. : іл, портр. – Бібліогр.: с. 143-163.

К 86.3
Д18
Данилець, Ю. В. Православні монастирі Хустського району (ХХ століття) / Юрій Васильович Данилець ; передм. Д. Д. Данилюк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т , іст. ф-т, Каф. історії України. – 2-е вид., змінене і доп. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158-164.

К 86.3-6
Д18
Данилово. Церква св. Миколая, 1779р. / фото, текст, пер. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с.

К 86.3-6
К 78
Крайниково. Церква св. арх. Михайла, 1668 р. / фото, текст, пер. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с.

К 86.3
М 60
Мільчевич, І. І. Домбоківський монастир / Іван Іванович Мільчевич. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 72 с. : кольор. іл. – (Монастирі Закарпаття – обереги духовності краю).

К 86.3
М 77
Монич, О. І. (диякон). Заневський монастир в Полонинах : нариси з історії Угольського та Углянського монастирів / Олександр Іванович Монич ; Укр. Православна Церква, Мукачівська православна єпархія, Держ. архів Закарпат. обл. – Ужгород : Патент, 2009. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 288-305. – Абет. покажч.: с. 310-318.

К 86.3
М 77
Монич, О. І. (диякон). Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря / Олександр Іванович Монич ; під заг. ред. В. В. Бедь ; передм. О. І. Гук ; Укр. Православна Церква [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2008. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-235. – Алф. покаж.: с. 239-245.

К 86.3
М 90
Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи = Episcopia greco-catolica de Munkacevo. Documente / ред. В. Чубота ; уклад. В. Чубота . – Ужгород : Вид-во Сатумарськго музею, 2007. – 392 с. – Текст укр., рум. мовами. – Імен. покажч.: с. 317-388.

К 86.3
М 90
Мукачевский Свято-Николаевский православный монастырь : (крат. ист. очерк) / по благословению высокопреосвященнейшего епископа мукачев. и ужгор. Феодора ; отв. за вып. Епистимия, игуменья ; авт.-сост. М. М. Попович ; фото О. Гудак. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 52 с. : цв.ил. – Библиогр.: с. 20.

К 86.3-6
О 53
Олександрівка. Церква св. Матері Параскеви, 1753 р. / фото, текст, пер. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с.

К 86.3
Р 14
Рагель, М. Мукачівський монастир на Чернечій горі: історія і сучасність / Маргарита Рагель. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 64-66 та у підрядк. прим.

К 86.3-6
С 24
Світлинець, А. А. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському / А. А. Світлинець, С. П. Канайло . – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 184 с. : кольор. іл.

85.11
С 40
Сирохман, М. Церкви України. Закарпаття = Churches of Ukraine Zakarpattia / Михайло Сирохман. – Львів : Вид-во "Мс", 2000. – 879 с. : іл.

К 86.3
С 40
Сирохман, М. Втрачені церкви Закарпаття / Михайло Сирохман ; Фундація енцикл. Укр., Торонто, Канада ; Ужгород. коледж мистец. ім. А.Ерделі, Ужгород, Україна. – [б. м.], 1999. – 117 с. – Текст укр. та англ. мовами.

К 86.3-6
С59
Сокирниця. Церква св. Миколая, ХVІІ ст. / фото, текст, перекл. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с. : кольор. іл.

К 86.3
Х55
Хланта, І. В. Копашнівський Свято-Іоанно-Богословський жіночий монастир / Іван Васильович Хланта, Семен Юрійович Мельник. – Ужгород : Патент, 2008. – 32 с. : фото. кольор.

К 86.3-6
Ч 75
Чопик-Микунда, І. С. Св. Вознесенська церква с. Теребля на Закарпатті / Іван Степанович Чопик-Микунда. – Теребля, 2006. – 56 с. : іл.

* * *
К 0я2
Б 27
Кафедральный греко-католический собор // Басараб, М., Браславец, В. Ужгород : путеводитель. – Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. – С. 8-9. : фото.

К 0я2
Б 27
Кафедральный православный собор // Басараб, М., Браславец, В. Ужгород : путеводитель. – Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. – С. 21.

К 0я2
З 18
Монастирі й церкви : [на території Закарпаття] // Закарпаття туристичне : путівник. – К. : Світ успіху, 2007. – С. 26-27. : фото. кольор.

К 0я2
Б 27
Покровская церковь // Басараб, М., Браславец, В. Ужгород : путеводитель. – Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. – С. 21.

К 0я2
Б 27
Преображенская церковь // Басараб, М., Браславец, В. Ужгород : путеводитель. – Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. – С. 14. : фото.

К 0я2
Б 27
Римо-католический храм // Басараб, М., Браславец, В. Ужгород : путеводитель. – Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. – С. 10-11. : фото.

К 0я2
З 18
Церкви : [м. Ужгорода] // Закарпаття туристичне : путівник. – К. : Світ успіху, 2007. – С. 50-51. : фото. – Зміст: Кафедральний греко-католицький собор ; Покровська православна церква ; Ужгородська римо-католицька церква св. Георгія Переможця ; Православний Хресто-Воздвиженський собор ; Горянська Ротонда.
* * *
Белей, М. Римо-католицькому костелу у Тур’я-Реметі – 125 років / Марія Белей // Ремітська новинка. – 2010. – № 11 (листоп.). – С. 4. : фото.

Білак, Л. Відродженому Грушівському монастирю – 4 роки / Л. Білак // Дружба. – 2010. – 29 лип. – С. 1, 2. : фото.

Білецький, П. Таємниці Грушівського монастиря. Будуючи церкву, святі отці натрапили на залишки центру православ’я майже всієї Західної України / Павло Білецький // Чиста політика. – 2008. – 20 листоп. – С. 6.

Гаврош, О. Ужгород греко-католицький : подорож 14 храмами одного міста / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 25 листоп. - 1 груд. – С. 20.

Горянська ротонда : [церква в с. Горяни Ужгород. р-ну] // Наше село. – 2009. – 7 жовт. – С. 3. : фото.

Гулан, Я. Православні сятині Закарпаття : [подорож по монастирям Закарпаття] / Ярослав Гулан // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 28 жовт. – 3 листоп. – С. 24.

9 років тому в Колочаві заснували монастир на честь ікони Божої Матері "Нечаянна Радість" : [чол. монастир на території Нац. природ. парку "Синевир"] // Неділя. – 2011. – 14-20 трав. – С. 5а.

До 300-річчя шаланківського сейму : [театраліз. свято у с. Шаланки Виноградів. р-ну ; в т. .ч. про старовин. церкву, збуд. у 14 ст.] // Неділя. – 2011. – 19-25 лют. – С. 7а. : фото.

Дорога, яка веде до святині, ніколи не заросте : [Свято-Успен. жін. монастир в с.Угля Тячів. р-ну] // Неділя. – 2010. – 19-19 берез. – С. 8b.

Жарчинська, О. За афонськими правилами живуть ченці Свято-Пантелеймонівського монастиря біля Хуста : [Хуст. р-н] / Ольга Жарчинська // Неділя. – 2010. – 29 трав. - 4 черв. – С. 8а.

Зубач, В. Монастир із присілка Поляна : [про Копашнів. Свято-Іоанно-Богослов. жін. монастир, що на Хустщині] / Василь Зубач // Правозахист. Наш час. – 2008. – 16 груд. – С. 6.

Копинець, Дмитро. Буштинському Петро-Павлівському храму – 110 років / Д. Копинець // Дружба. – 2010. – 10 лип. – С. 4. : фото.

Костевич, І. Рунівський чоловічий монастир кличе мирян на Божу молитву : [Тячів. р-н] / Іван Костевич // Фест. – 2010. – 9-15 груд. – С. 6.

Кравчук, О. Церква Різдва Пресвятої богородиці в селі Ділове справить 250-річний ювілей / Орися Кравчук // Зоря Рахівщини. – 2010. – 18 верес. – С. 7.

Кричфалушій, Л. Костьол Святого Стефана короля: історія та сьогодення : [м. Тячів] / Людмила Кричфалушій // Тячів. – 2010. – 18 верес. – С. 4. : фото.

Крушинська, О. Життя після смерті : [про дерев’яну церкву у с. Стеблівка Хуст. р-ну] / О. Крушинська // Вісник Хустщини. – 2010. – 6 лист. – С. 5. : фото.

Лапига, С. Місце спокою і благодаті : Свято-Покров. чолов. монастир, що у Ракошино, відсвяткував 10-річчя / Світлана Лапига // Неділя. – 2011. – 26 берез. – 1 квіт. – С. 8а.

Лойко, Н. Церка на Червоній горі (Цілюще джерело у храмі) : [про Свято-Преображен. церкву м. Хуст] / Н. Лойко // Нарцис. долина. – 2010. – 17 верес. – С. 2. : фото.

Маджара, Н. Углянський монастир відзначив 20-ліття відродження / Н. Маджара // Дружба. – 2010. – 5 серп. – С. 1, 3. : фото.

Макара, О. Ужгород греко-католицький : лівобережжя : [екскурсія ж-стів по церк. громадам] / О. Макара // Ужгород. – 2010. – 20 листоп. – С. 7. : фото.

Немеш, Любов. Церква, ровесниця Колумба, стане музеєм : [про дерев'яну церкву св. Миколая Чудотворця в с. Колодне Тячів. р-ну] / Л. Немеш // Тячів. – 2011. – 12 лют. – С. 5. : фото.

Одольська, Р. Монастир – моє покликання : [про Свято-Кирило-Мефодіїв. жіноч. монастир в м.Сваляві] / Ружена Одольська // Світ Карпат. – 2007. – № 11 (Спецвип.). – С. 52-53. : фото. кольор.

Поліха, П. На Перечинщині почав повноцінно діяти перший у районі православний монастир : [відкр. жін. монастиря на честь св. Марії-Магдалини в с. Зарічово] / Петро Поліха // Новини Закарпаття. – 2011. – 25 січ. – С. 6.

Рошко, В. Святині, що не знають порухів часу : [про дерев'яні храми Закарпаття, зокрема про церкву Св. Миколая в с. Данилово Хуст. р-ну] / В’ячеслав Рошко // Музеї України. – 2010. – № 3. – С. 28-29. : фото.

Савицька, Е. Невідома ікона : [про монастир отців-василіян с.Імстичево Іршав. р-ну] / Еліна Савицька // Експрес. Закарпатські новини. – 2008. – 30 жовт. - 5 листоп. – С. 11.

Тернавська, Н. Наймолодша дерев’яна церква Хустщини з дня на день може завалитися : [про Данилів. дерев. готич. церкву збудовану в 1779 р.] / Наталія Тернавська // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 19-25 трав. – С. 12. : фото. кольор.

У Мукачеві освятили дерев’яний храм // Неділя. – 2011. – 19-25 лют. – С. 7а. : фото.

Фазекаш, Д. Місце, освячене боротьбою. Давній греко-католицький монастир був колись дитячим садочком, а тепер у ньому відбуваються справжні дива : [Бороняв. монастир] / Денис Фазекаш // Закарпатська правда. – 2009. – 16 трав. – С. 6. : фото. кольор.

Фатула, Р. Грушівський монастир : [історія] / Руслан Фатула // Срібна Земля. – 2009. – 10 жовт. – С. 15.

Федака, С. Відродження Турянської долини : [церкви Перечинщини] / Сергій Федака // Трибуна. – 2011. – 9 квіт. – С. 6.

Церкву гуцульського стилю звели на Рахівщині : [церков Христа Царя греко-католиц. громади в с. Луги Рахів. р-ну] // Неділя. – 2010. – 23-29 жовт. – С. 8b. : фото. кольор.

Чужа, Оксана. Подорож з єпископом селами Турянської долини : [церкви Перечинщини] / О. Чужа // Фест. – 2011. – 7-13 квіт. – С. 14.

Штефаньо, О. Журналістам розкрили монастирські секрети : але, звісно не всі... : [подорож по монастирям Закарпаття] / Оксана Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2010. – 2 листоп. – С. 6.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавчої літератури.2011-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Сподіваємось, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-10-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4025

Грошові розрахунки у фінансовому забезпеченні діяльності підприємств України

Кухтіна Дар'я Сергіївна
2011-10-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу, яку Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.

Бланк, Игорь Александрович. Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с.

Гриньова, Валентина Миколаївна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Грошові кошти. Розрахунки / Р. Грачова. -К.: Преса України, 2001.-210 с.

Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с.

Любенко, Ніна Миронівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 272 с.

Сла`юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств [Текст] : навчальне видання / Р.А. Сла`юк; Ред. Н.Я. Ярмольчук. - 2-е вид. доп. і перероб. вид. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського університету ім. Л. Українки, 2001. - 456 с.

Філіна, Галина Ісаївна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О. М. Бандурка [и др.]. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

Русин Л. Модель розрахунку чистої теперішньої вартості : общественно-политическая литература/ Л. Русин // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. -2004. -Вип.4. - C. 88-92.

Біла О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств [Текст] / О. Г. Біла // Фінанси України. - 2007. - № 4.- С.112-118.

Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства [Текст] / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 92 – 100.

Теличко Р.К. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах / Р. К. Теличко // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 8. - С. 14-16.

Марченко О. І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств [Текст] / О. І. Марченко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 .- С. 136 – 143.

Білик М. Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті / М. Д. Білик , С. І. Надточій // Фінанси України. -2007 . -№ 6 . - С. 133 – 147.

Зятковська Л. І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств [Текст] / Л. І. Зятковська // Фінанси України. - 2007 . - № 6 .- С. 148 – 155.

Столяров В.Ф. Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери [Текст] / В.Ф. Столяров, Н.М. Любенко // Фінанси України. - 2007. - №11.- С.110-118.

Поддєрьогін А.М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства [Текст] / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. - 2007. - №11.- С.119-127.

Турило А. М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємств як фінансової категорії / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 109 – 112.

Гречан, Алла Павлівна. Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств [Текст] / А.П. Гречан, О.С. Бондаренко // Проблеми науки. - 2008. - № 2. - С. 2-8.

Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства [Текст] / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. - 2008. - № 8.- С.35-44.

Марцин В.С. Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 153- 160.

Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємств / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 148-154.

Пузирьова П. В. Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 151 – 156.

Пєнкіна І. Сучасна фінансова стратегія компанії та процес її розробки [Текст] / І. Пєнкіна // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 10. - С. 26 - 28.

Семенов Г. А. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст] / Г. А. Семенов, А. В. Пелешко // Держава та регіони. - 2010. - № 4. - С. 164-170.

Чишко, І.С. Концептуальні аспекти формування і оцінювання фінансової гнучкості суб’єктів господарювання в умовах нестабільної економіки [Текст] / І.С. Чишко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 152-163.

< />    < />... 35 | 36 | 37 | 38 | 39| 40 | 41 | 42 | 43 | ... >>     >>>