Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Доставка азофоска автотранспортом | Комплексный ремонт квартир . Узнайте стоимость. | на женском портале


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4017

в. шекспір гамлет, зарубіжна література принц данський. моральна соціальна суть основного конфлікту твору

2011-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо ознайомитись з наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4016

Доброго дня. "Народна медицина : історія, традиції, перспективи" дякую
Гартнер

2011-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4015

Використання інформації первинного обліку для прийняття рішень

2011-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4014

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти докладний опис технологій в бібліотеці, а саме: комплектування,обробки літератури, бібліографічного та довідково-бібліографічного обслуговування.Дякую.

Колесник Т. І.
2011-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Галимова Е.Я. Библиотечный сервис : учеб.-метод. пособие/ Е. Я.Галимова. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-144 c.

Дворкина М.Я. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде/ М. Я. Дворкина. -М.: ФАИР, 2009.-256 c.

Документальное обеспечение технологических циклов библиотеки. -М. - 2005
Ч. 1 : Альбом технологических схем/ Сост. С.П. Меньщикова, Л.Р. Постникова. -2005.-92 c.

Документні ресурси бібліотек (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали) / Нац. парламентська б-ка України; Уклад. Н. Гудімова, С. Кравченко. - К., 2005.-108 с.

Зайцева Т.А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учеб.-метод. пособ./ Т.А.Зайцева. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-128 c.

Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права : основні положення програми та методики дослідження / Л.М. Любаренко; Наук. ред. З.І. Савіна; Нац. парламентська б-ка України. -К., 2005.-28 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник/ Н.Н.Кушнаренко. -2-е изд., стереотипное. -К.: Знання, 2005.-464 c.

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Пашин А.И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ./ А. И. Пашин. -М.: Либерея-Бибинформ, 2008.-168 c.

Петрова Л.Г. Сучасні технології вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.Г. Петрова; Відп. за вип. В. Іващенко; М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України. -К.: Нац. парламентська б-ка України, 2005.-68 c.

Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник. Документы , практика применения/ сост. А. Данилкина. -М.: Либерея-Бибинформ, 2009.-592 c.

Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. -К.: Кондор, 2008.-218 c.

Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие]/ Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

Янішевський О. Нові правила в оформленні списків використаної літератури: драматизм впровадження чи початок правового нігілізму у видавничій галузі?/ О. Янішевський // Вісник Книжкової палати. -2008. -N5. - C. 9 – 11.

Васильєв О. Система пошуку наукової інформації / О. Васильєв, В. Чьочь // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - C. 11. -Бібліогр. в кінці ст.

Мартовицкая Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС"/ Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. -2009. -№ 3. - C. 16-20.

Женченко М. Оформлення списків використанної літератури відповідно до вимог нових стандартів : спроба відповіді на проблемні питання / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. -2009. -№ 6. - C. 19-22.

Замахаєва Г. Головне для нас - обслуговування читачів / Г. Замахаєва // Пам'ять століть. -2010. -№ 1/2. - C. 21-30.

Лисенко Л. Автоматизація процесів групового біблографічного інформування викладачів/ Л. Лисенко // Бібліотечний форум України. -2010. -№ 2. - C. 13-14.

Лашас А. В. СБО на основе новых информационных технологий / А. В. Лашас // Библиография. -2010. -№ 3. - C. 26-30.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. -2011. -№ 4. - C. 15-182011-09-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4013

нікітіна і.п. міфологія стародавнього світу

2011-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті видання не знайдено. Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

Нікітіна І.П. Міфологія стародавнього світу : Дидактичні матеріали/ І.П. Нікітіна. -Харків: Основа, 2004.-128 c.2011-09-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4012

де можна знайти розробки урокiв з англiйськоi мови для 7 класу за пiдручником Бiркун

Бабачук Яна Сергiiвна
2011-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

Зверніть увагу!

В періодичному виданні "Іноземні мови в навчальних закладах" за 2006 р. №5 можно ознайомитись з календарним плануванням за підручником Л. Биркун "Наша Англійська" .2011-09-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4011

Конкурентоспроможність і якість м'ясної продукції

Логвиненко Сергій Станіславович
2011-09-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


Валітов С.С. Конкурентне право України : Навч. посіб./ С.С.Валітов; Міністерство освіти і науки України. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-432 c.

Монополізм та конкуренція в Україні : Нормативна база/ Упорядкув. О.М. Роїн; Відпов. за вип. Є.К. Пашутинський. -К.: КНТ, 2003.-284 с.

Основи експертизи продовольчих товарів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко [та ін.]. -К.: Кондор, 2009.-296 c.

Роман М. И. Научные основы управления конкурентноспособностью : учеб.-метод. пособие/ М. И. Роман ; под ред. А. Аннин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Владим. отд-ние Всерос. вольного о-ва. -Владимир, 2001.-180 с.

Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентоспроможності суб"єктів харчової промисловості [Текст] / А.І. Пляскіна // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2. - С. 52-59.

Шмаглій О.Б. Харчова промисловість та її розвиток [Текст] / О.Б. Шмаглій // Економіка АПК. - 2006. - №8. - С. 40-47.

Лисенко Н.О. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м"ясопереробних підприємств [Текст] / Н.О. Лисенко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 61- 68

Логоша Р. В. Аналіз сучасного стану експорту м'ясної продукції [Текст] / Р. В. Логоша // Економіка АПК. - 2009. - № 10.- С.120-123.

Бойко В. І. Ринок м'яса: проблеми формування ресурсного потенціалу [Текст] / В. І. Бойко // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 97-102.

Цифра Ю. Якість, здобута роками : Як "Полтавський м’ясокомбінат" навчив усіх бекон випускати, ковбаси в’язати, рибу коптити, кавуни солити, хліб з часником випікати... І до Росії стежку топтати/ Юлія Цирфа // Віче. -2010. -№ 11. - C. 44-47.


< />    < />... 37 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | ... >>     >>>