Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-09-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3979

Де можна скачати безкоштовно "Історія видавничої справи" М.Тимошик

2011-09-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!
На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті в доступному секторі мережі не знайдено.
Зверніть увагу!У фондах нашої бібліотеки є такі видання:
76.17 Т 41
Тимошик, Микола Степанович. Видавнича справа та редагування [Текст] : навч. посіб. / М.С. Тимошик. - К. : Наша культура і наука : Ін Юре, 2004. - 224 с. - Бібліогр.: с. 222-223.

76.17Т41
Тимошик, Микола Степанович. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] : практичний посібник / М.С. Тимошик; Ред. Л. Щербатенко, Н. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 560 с. + Додатки. - (Бібліотека видавця, редактора, автора). - Бібліогр.: с. 550-554 . Предм. покаж.: с. 555-558.

76.17 Е 64
Енциклопедія видавничої справи [Текст] : навч. посібник / В. П. Ткаченко [та ін.]. - Х. : Прапор, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 309-311.

76.17 Т35
Теремко, Василь Іванович. Видавничий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В. І. Теремко. - К. : Академвидав, 2009. - 272 с. : табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 270-271.

Важливий крок на шляху до усвідомлення власної історії: До виходу у світ підручника "Історія видавничої справи" Миколи Тимошика/ Черниш Н. // Вісник Книжкової палати. -2004. -№ 1. - С. 25 - 26
Рудий Г.Доба Української Держави: становлення видавничої справи/ Г.Рудий // Бібліотечний вісник. -2001. -№ 6. - С. 25-30. -Бібліогр.: 34 назви
Рева Л.Літературний Київ середньовіччя/ Л.Рева // Вісник книжкової палати. -2001. -№ 11. - С.43-46

Тимошик М.Видавнича справа періоду Української Народної республіки (1917-1920)// Вісник Книжкової палати. -2003. -№ 4. - с.30-35

Тимошик М.Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920-1990): ідеологічний та творчий аспект/ М. Тимошик // Вісник Книжкової палати. -2003. -№ 9. - С.32-34
2011-09-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3977

Доброго дня! Підскажіть чим можна скоритстатися щоб розкрити тему "Аналіз дохідної діяльності частини Пенсійного фонду України". Завчасно дякую!

Тетяна Петрівна
2011-09-08
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 П 19
Пасічник, Юрій Васильович. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.

65.29 О-75
Основи бюджетування [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Білик, Р. І. Заворотній [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. М. Д. Білик. - К. : КНЕУ, 2009. - 456 с. : рис., табл.

65.9(4УКР)26 Н 72
Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання [Текст] : аналіт. доп / О. О. Молдован, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко ; за ред. Я. А. Жаліло ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2010. - 72 с. : іл, табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42011-09-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3976

доброго дня!підскажіть де можна знайти "Умови забезпечення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні"

Бабенко Світлана Сергіївна
2011-09-08
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


65.29 Р 99
Рясних, Євгенія Григорівна. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. - К. : Академвидав, 2010. - 336 с. : іл, табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 334. - ISBN 978-966-8226-88-5 (в опр.) : 63 грн


65.26 Н 34
Науменкова, Світлана Валентинівна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 536 с. : іл, табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.26 У59
Унинець-Ходаківська, Валентина Павлівна. Ринок фінансових послуг: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. - 2-е вид., допов. і переробл. . - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с. : рис. - Бібліогр.: с. 384-391.

65.26 Ч-48
Черкасова, Світлана Василівна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 496 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці тем.


65.26 У-59
Унинець-Ходаківська, Валентина Павлівна. Ринок фінансових послуг: теорія та практика [Текст] : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. - К. : Кондор, 2009. - 484 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.386-394 та наприкінці тем

65.26 М31
Маслова, Світлана Олексіївна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К. : Кондор, 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190.


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 32011-09-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3975

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка в яких джерелах я можу знайти "Структуризація фінансового ринку за основною групою фінансових активів". Буду Вам дуже вдячна.

Яна
2011-09-08
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.26 Н 34
Науменкова, Світлана Валентинівна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 536 с. : іл, табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.26 У59
Унинець-Ходаківська, Валентина Павлівна. Ринок фінансових послуг: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. - 2-е вид., допов. і переробл. . - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с. : рис. - Бібліогр.: с. 384-391.

65.26 Ч-48
Черкасова, Світлана Василівна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 496 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці тем.


65.26 У-59
Унинець-Ходаківська, Валентина Павлівна. Ринок фінансових послуг: теорія та практика [Текст] : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. - К. : Кондор, 2009. - 484 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.386-394 та наприкінці тем

65.26 М31
Маслова, Світлана Олексіївна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К. : Кондор, 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190.


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 32011-09-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3974

доброго дня! де я можу знайти електронний виглід книги Денисинко М.П Кредитування та ризики

Веклюк Павліна Ярославівна
2011-09-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!
На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті в доступному секторі мережі не знайдено.
Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки є таке видання:
65.26 К79
Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с. : табл2011-09-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3973

Доброго дня! Де можна знайти календарно-тематичний план з англійської мови, 4 клас, за підручником Плахотник? Дякую!

Л.О.М.
2011-09-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Доброго дня!
Пропонуємо переглянути освітні сайти:

Освіта-UA
посилання 1
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.
посилання 22011-09-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3972

Доброго дня.
Будь ласка допоможіть знайти інформацію на тему "Психолого-педагогічне консультування як вид професійної діяльності". Дякую.

Неля Василівна
2011-09-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліографДоброго дня!
Пропонуємо переглянути освітні сайти:

Освіта-UA
посилання 1

Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.


< />    < />... 38 | 39 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | ... >>     >>>