Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-09-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4003

Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про впровадження АБІС у публічніх бібліотеках України. Дякую

Попова С. І.
2011-09-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-09-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4002

будь ласка де можна знайти підручник Біоорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Лендєл [та ін.] ; Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний ун-т". - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Ужгород

Шобей Світлана
2011-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

28.072 Н 15
Навчальний посібник з біоорганічної хімії [Текст] : навч. посібник / УжНУ В.Г. Лендєл, І.М. Балог, М.Ю. Онисько, Г.В. Різак. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 214 с.

24.2 М64
Миронович, Людмила Максимівна. Біоорганічна хімія [Текст] : (скорочений курс) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Миронович. - К. : Каравела, 2008. - 184 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Предм. покажч.: с.174-180 . - Бібліогр.: с. 181.

28.072 Б63
Біоорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Лендєл, І. М. Балог [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Вид. 2-е, переробл. та допов. - Ужгород : Патент, 2008. - 360 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 358.2011-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4001

Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: електронна доставка документів.

Сніжана
2011-09-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

78.34 З-35
Земсков, Андрей Ильич. Электронные библиотеки [Текст] : учеб. для вузов / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. - М. : Либерея, 2003. - 352 с. - Бібліогр.: 110 назв.

78.37 А72
Антоненко, І. П. Каталогізація електронних ресурсів [Текст] : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : [б. и.], 2007. - 116 с. : табл. - Бібліогр.: с. 109-115. -

65.050.2 А90
Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с. - Библиогр.: с. 478-498.

78.36 М14
Майстрович, Татьяна Викторовна. Электронный документ в библиотеке [Текст] : науч.-метод. пособ. / Т. В. Майстрович. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 144 с. : табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 71). - Библиогр.: с. 133 . - Библиогр.: в подстроч. примеч.

Шемаєва, Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку [Текст] : методические рекомендации / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 21-25.

Перехрест, Г. Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету [] / Г. Перехрест // Бібліотечна планета. - 2007. - № 3. - С. 26-29

Антоненко, І. Каталогізація електронних ресурсів [Текст] : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 14-20. - Бібліогр.: 22 назви

Литвин, В. Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек [Текст] : міжнародна наукова конференція "Інтернет/екстранет - ресурси в наукових бібліотеках" / В. Литвин // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. - С. 48-53

Бенз, С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки [Текст] / С. Бенз // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 11-13

Кузнєцова, М. Корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек України / М. Кузнєцова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 20 - 23. - Бібліогр. с. 23 (6 назв)

Некипелова, О. Краєзнавчі електронні ресурси : погляд крізь призму сайту центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва / О. Некипелова // Бібліотечна планета : щоквартальний

Ярошенко, Т. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №3. - С. 3-5
Вітенко, В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи [Текст] / В. І. Вітенко // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 69 - 78.

Волохін, О. М. Електронні ресурси сучасної регіональної бібліотеки [Текст] / О. М. Волохін // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 51 - 63.

Животовська, В. Г. Бібліотечно-інформаційні послуги та продуктив контексті взаємодії бібліотеки і користувача [Текст] / В. Г. Животовська // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 40 - 51.

Прокошева, Т. М. Політика Міністерства культури і мистецтв України у питаннях створення електронних ресурсів бібліотек [Текст] / Т. М. Прокошева // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 21 - 31.

Кузнєцова, М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з кразнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / М. Кузнєцова // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 24-28 : мал. - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв)

Іваницька, А. С. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів [Текст] / А. С. Іваницька // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 82 - 86.

Григаш, Л. З. Розвиток інформатизації в бібліотеках закарпатської області [Текст] / Л. З. Григаш // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 78 - 81.

Ракитянська, В. Д. До питання збереження електронних ресурсів бібліотек [Текст] / В. Д. Ракитянська // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 86 - 91.

Архипська, О. І. Проект "Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України" [Текст] / О. І. Архипська // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 104 - 126.

Степаненко, І. П. До питання повнотекстового електронного ресурсу [Текст] / І. П. Степаненко // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 92 - 97.

Станкевич, О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету [Текст] / О. Станкевич // Бібліотечний вісник. - 2010. - №1. - С. 14-21 : табл.

Маєр, Тетяна. Електронні інформаційні ресурси [Текст] / Т. Маєр // Пам'ять століть. - 2010. - № 1/2. - С. 52-60. - Бібліогр.: 33 назв.

Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки [Текст] / О. Лопата // Бібліотечний вісник. - 2010. - №3. - С. 8-15

Лопата, Олена. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки [Текст] / О. Лопата // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 3. - С. 8-15. - Бібліогр. наприкінці ст.

Фесенко, Кирилл. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки [Текст] : зарубежный опыт / К. Фесенко // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 2. - С. 30-36. - Бібліогр. наприкінці ст.

Ковальчук, Галина. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках [Текст] / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 13-16. - Бібліогр. наприкінці ст.

Cоловяненко, Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфрастуктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів [Текст] / Д. Cоловяненко // Бібліотечний вісник. - 2010. - №5. - С. 3-15
Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек [Текст] / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога [Текст] / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Кузьмина, О. В. Каталогызация ресурсов Интернета : проблемы и решения (опыт создания каталога веб - ресурсов в Самарской областной универсальной научной библиотеке) [Текст] / О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова // Библиотековедение. - 2011. - № 1. - С. 46-50. - Бібліогр. наприкінці ст.

Женченко, Марина Бібліографічний опис електронних ресурсів [Текст] / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 15-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Іваницька, Тамара. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 113-122. - Бібліогр. в кінці ст.
2011-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4000

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які є види інформаційного обслуговування користувачів за допомогою мережі Інтернет.

Сніжана
2011-09-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

78.5(4УКР) Д58
Довідково-інформаційне обслуговування: реальність і можливість [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 29-30 липня 2008 р. Вип. 6 / Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка ; уклад. Г. К. Ковальчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2008. - 72 с. : кол.іл. - (Бібліо-клас). - 18 грн.

Каліберда , Н. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища [Текст] : міжнародна наукова конференція " Інтранет/ екстранет - ресурси в наукових бібліотеках" / Н. Каліберда , А. Бровкін // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. - С. 20-21

Берьозкіна, Н. Інформаційне забезпечення науки у Білорусі / Н. Берьозкіна // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С. 10-13

Лебедюк, О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів / О. Лебедюк // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 11. - С. 15 - 17. - Бібліогр. с. 17 (6 назв)

Ісаєнко, О. О. Розвиток інноваційних складових технологій інформаційного обслуговування в провідних бібліотеках України [Текст] / О. О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 2. - С. 42-48. - Бібліогр. наприкінці ст.

Васильєв, О. Система пошуку наукової інформації : огляд / О. Васильєв, В. Чьочь // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2009. - № 2. - С. 11. - Бібліогр. в кінці ст.

Бондаренко, З. Інтернет-центр у дії [Текст] / З. Бондаренко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 32

Дригайло, С. В. Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги для користувачів наукових бібліотек [Текст] / С. В. Дригайло // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 79-86.

Круліковська, О. Центр правової інформації НПБУ [Текст] / О. Круліковська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 7

Шалівський, М. І. Зал довідково-інформаційного обслуговування [Текст] / М. І. Шалівський // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 8


Подокопная, Є. Ю. Роль библиотек в формировании информационного общества в Украине [Текст] / Є. Ю. Подокопная // Вісник. - 2010. - № 3. - С. 223-226. - Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2
2011-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3999

Доброго дня! Мены потрібно написати дипломну роботу по темі ''Інтертекстуальність роману Джуліана Барнса '''Історія свату у 10 1/2 розділах''...підскажіть будь-ласка літературу

Тіхомірова Тетяна Олександрівна
2011-09-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!

Барнс Дж. История мира в 10Ѕ главах. // Иностранная литература. – 1994.– №1.

Богачевська М. Націоналізм та фемінізм – одна монета спільного вжитку //Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2000. – №17. – 167 с.

Гундорова Т.І. Ґендер і письмо // Кур‘єр Кривбасу. – Грудень 2002. –№157. – С.2-3.

Суковатая В. Феминистская теология и гендерные исследования в религии:перспективы новой духовности.
// Общественные науки и современность. –
2002. – №4. – С.183–192.

Чучин-Русов А. Гендерные аспекты культуры // Общественные науки и современность. – 1996. – №6. – С.141-154.

Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 5-6. – С.112-120.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3998

календарне планування з риторики для 4 класу

2011-09-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Науменко, В. Риторика [Текст]: календарне планування: [за посібниками] / В. Науменко, М. Осколова // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 1 – 12. – (Наша вкладка).

Науменко, В. Риторика. Спілкуймося красно [Текст] / В. Науменко, М. Осколова // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 43 – 45.

Нестеренко, Л. Загальне поняття про прикметник [Текст]: укр. мова. 3-й клас / Л. Нестеренко // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 16 – 17.


Підсумкові контрольні роботи з окремих предметів за І семестр [Текст] // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 23 – 34.

Вашуленко, М. Читання, письмо, розвиток мовлення [Текст]: [календарне планування для 1 – 4 класів] / М. Вашуленко, О. Прищепа // Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 15 – 31.


Планування виховної роботи на навчальний рік [Текст]: 1 – 4 класи // Початкова освіта. – 2009. – № 33 – 35 (вересень). – С. 3 – 173.


Планування виховної роботи на навчальний рік [Текст]: 1 – 4 класи // Початкова освіта. – 2009. – № 33 – 35 (вересень). – С. 3 – 173.2011-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3996

Скажіть, будь ласка,де знайти календарне планування з англ. мови для 3 класу за підручником В.М.Плахотника

Дзюба Людмила Іванівна
2011-09-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
посилання 4
посилання 5< />    < />... 39 | 40 | 41 | 42 | 43| 44 | 45 | 46 | 47 | ... >>     >>>