Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-08-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3947

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти журнал "Математика в школах України. Позакласна робота"

Гриценюк Надія Леонідівна
2011-08-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день! Шановна Надія Леонідівна, пропонуємо Вам електронну адресу сайту, на якому у вільному доступі (безкоштовно) можна переглянути журнал який Вас цікавить.

посилання 1
«Математика в школах України. Позакласна робота»
Практичний журнал учителя математики. Усе для позакласної роботи: розробки позакласних заходів, матеріали для гуртків і факультативів, підготовки до олімпіад та ще багато цікавого.
Безкоштовно: повнокольорова вкладка з наочними матеріалами.2011-08-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3946

Добрий день! Дуже потрібно знайти курс лекцій з дисципліни "Географія туризму". Дуже вдячна Вам за допомогу

Галина Михайлівна
2011-08-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день! У читальній залі бібліотеки є такий підручник:

75.8 Г35
География туризма [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по напр. подгот. 100200 (специальности 100201) "Туризм" / А. Ю. Александрова ; под ред. А. Ю. Александрова. - Второе изд., испр. и допол. - М. : КНОРУС, 2009. - 592 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-390-00224-7 (в пер.) : 187.80 грн2011-08-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3945

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ (1918-1940 рр.): УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ- чи можете підказати де знайти хоч якусь інформацію? ДЯКУЮ!

2011-08-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитись з наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Васюта І.К. Політична історія Західної України ( 1918 - 1939 ) / І.К. Васюта; Під ред. С.В. Кульчицький. -Львів: Каменяр, 2006.-336 c.

Довжук І.В. Нариси історії культури України (до кінця ХХ ст.) : навч. посіб./ І. В. Довжук; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. -Луганськ, 2007.-508 c.

Захарченко П.П. Історія держави та права України : Навч. посіб./ П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Ун-т Україна, 2005.-212 c.

Західна Україна : боротьба за соборність : До 85-их роковин проголошення ЗУНР: Методико-бібліогр. посібник/ Упоряд. І. Лешнівська, Відп. за вип. Ю. Дурдель. -Львів: Ліга-Прес, 2004.-108 c.

Іванов В.М. Історія держави і права України : підручник/ В. М. Іванов; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. -К.: МАУП, 2007.-552 c.

Кобилецький М. М. Утворення та структура державного апарату ЗУНР : [навч. посіб.]/ М. М. Кобилецький; М-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т. -Львів, 1998.-60 c.

Нариси з історії української державності (ХХ століття) : монографія/ В. М. Бодрухин [та ін.]; Міністерство освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т . -Луганськ: СНУ, 2001.-140 c.

Кульчицький В.С. Історія держави і права України : навч.посібник/ В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. -К.: Атіка, 2001.-320 с.

Турченко Ф.Г. Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях/ Ф. Г. Турченко; М-во освіти і науки України, Гол. управління заг. сер. освіти. -К.: Магістр-S, 1996.-160 c.

Реєнт О. П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації : До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР/ О. П. Реєнт // Український історичний журнал. -2009. -№ 1. - C. 4-11.

Соляр І.Я. Радянофільство у Західній Україні (1920-ті рр.) : До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР/ І.Я. Соляр // Український історичний журнал. -2009. -№ 1. - C. 55-67.

Дацків І. Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції/ І. Дацків // Університет. -2009. -№ 1. - C. 61-70.

Редько А. Адміністративно-територіальні зміни в Західній Україні в умовах Другої світової війни/ А. Редько // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 8. - C. 142-145.

Пропонуємо ще переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-08-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3944

Доброго дня.
чи є у Вас у фондах підручник "Політична економія", автор О.К. Гаршина ?

Анна
2011-08-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібний Вам підручник у фондах бібліотеки відсутній. Ми пропонуємо переглянути сайт, де підручник представлено в електронному вигляді:

посилання 12011-08-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3943

добрий день!
підкажіть, яку літературу можна використати з п питання "описові схеми-символи в роботі з дошкільниками"

добродій ольга іванівна
2011-08-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути джерела на паперових і електронних носіях:

Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : у 3 ч. : навч. посіб. Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста; М-во освіти і науки України. -К.: Слово, 2010.-360 c.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : практикум/ Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. -К.: Слово, 2004.-352 с.

Степанова Т. М. Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині ХХ століття : монографія/ Т. М. Михайлова; М-во освіти і науки України. -К.: Слово, 2010.-184 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-08-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3940

Доброго дня, чи можу я замовити до Вас книгу Любомира Госейка "Історія українського кіно", якої у Ваших фондах немає, з іншої бібліотеки? Дякую.

Мирослава
2011-08-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Зверніть увагу!

посилання 1

Любомира Госейко Історія українського кінематографа 1896-1995рр.
2011-06-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3935

Шановні бібліотекарі підкажіть будь-ласка літературу для написання контрольної роботи на тему: Характеристика журналу"Вісник Книжкової Палати України"

2011-06-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам звернутись до наступних джерел інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


< />    < />... 42 | 43 | 44 | 45 | 46| 47 | 48 | 49 | 50 | ... >>     >>>