Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-09-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3972

Доброго дня.
Будь ласка допоможіть знайти інформацію на тему "Психолого-педагогічне консультування як вид професійної діяльності". Дякую.

Неля Василівна
2011-09-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліографДоброго дня!
Пропонуємо переглянути освітні сайти:

Освіта-UA
посилання 1

Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2011-09-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3971

англійська мова 10 та 11 класи академ рівень

Демченко С.О.
2011-09-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути освітній сайт:

Освіта-UA
посилання 1
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2011-09-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3970

Де можна знайти всі календарні планування з Англійської мови? Дякую...

Великий Володимир Володимирович
2011-09-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Доброго дня!
Пропонуємо переглянути освітні сайти:

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 1
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2011-09-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3969

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі: "Економічна привабливість та економічна ефективність проекту: оцінка економічних аспектів проекту в контексті його впливу на економіку країни."

Валентина
2011-09-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.012.12 Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с. : табл.

65.053 Ч 46
Череп, Алла Василівна. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А.В. Череп ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т. - К. : Кондор, 2005. - 160 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 151-152.

65.053 Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін. ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 371-374.

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94.

65.053 М 73
Мних, Євген Володимирович. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Мних, І.Д. Ференц. - Львів : Армія України, 2000. - 144 с.

65.29 С13
Савицька, Глафіра Вікентіївна. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 664 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 658-662.

65.053 Ч-49
Черниш, Світлана Степанівна. Економічний аналіз [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. С. Черниш ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 312 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 303-305.

65.053 І-23
Івахненко, Валентин Михайлович. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. - 352 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 336-342.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4

2011-09-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3968

Де знайти і скачати безкоштовно календарне планування уроків англ.мови 8 клас до підручника Калініної Самойлюкевич

Шурхно Наталія Францівна
2011-09-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Зверніть увагу!


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2011-09-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3966

Особливості організації обліку в Португалії.

Крученкова С.П
2011-09-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Зверніть увагу!

65.052(0)Г93
Губачова, Ольга Марківна. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 428-430.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-09-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3965

Облік і контроль грошових коштів в зарубіжних країнах. Дякую.

Крученкова С.П
2011-09-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Зверніть увагу!

65.052(0)Г93
Губачова, Ольга Марківна. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 428-430.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 43 | 44 | 45 | 46 | 47| 48 | 49 | 50 | 51 | ... >>     >>>