Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-06-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3926

Доброго дня!
чи є у вас література на допомогу перукарю??

Швець Д.С.
2011-06-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Мірошниченко С.А. Дорогоцінна енциклопедія перукарського мистецтва/ С. А. Мірошниченко. -Донецьк: БАО, 2007.-272 c. :a-іл. -(Стиль. Успіх. Краса).

Парикмахер : [учеб. пособие для учащихся учеб. заведений нач. проф. образования : практ. основы проф. деятельности]/ авт.-сост. И. В. Мельников. -Ростов н/Д: Феникс, 2009.-288 c. :a-ил.. -(Профессиональное образование).

Парикмахер-стилист : Учеб-пособ. для учащихся профтехучилищ/ Авт.-сост. А.А. Ханников. -Ростов- н/Д.: Феникс, 2001.-352 c.

Рыжкова М.И. Сама себе стилист : подбор прически и макияжа на компьютере/ М. И. Рыжкова. -СПб. [и др.]: Питер, 2008.-128 c.

Сучасна енциклопедія перукарського мистецтва : 3000 корисних порад фахівців/ пер. з рос. Т. І. Ілик. -Донецьк: БАО, 2006.-320 c.

Спілка перукарів України запрошує на навчання // Сучасна освіта. -2007. -№ 11. - C. 37.

Fashion день в рамках Beautу Salon 2009 // Сучасна освіта. -2009. -№ 6. - C. 67.

Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва - колиска кадрів для промисловості // Легка промисловість. -2010. -№ 1. - C. 21-22.2011-06-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3925

україна на сучасному етапі та погляди у майбутнє.
Якщо можна то з анотаціями

юричко б.ю.
2011-06-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність [Текст] / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Упоряд. І. О. Кресіна, Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. - 2-е вид. - К. : [б. и.], 2006. - 310 с.

Кучма Л.Д. Зламане десятиліття/ Л. Д. Кучма. -К.: Інформ. системи, 2010.-560 c. :a-іл.

Кучма Л.Д. Україна - не Росія/ Л.Д. Кучма; Пер. з рос. І. Пащенко, О. Руденко- Десняк, Фото Ю. Буслинський, В. Соловйов. -М.: Время, 2004.-560 с.

Литвин В.М. Україні бути / В.М. Литвин; за ред. В.А. Смолій, відп. за вип. Н.П. Заболотна . -К.: Лі-Терра, 2006.-480 c.

Новітня історія України. Імена, звершення, творчість [Текст] : справочное издание. Вип. 1 / Автор- упоряд. В.В. Болгов, Відп. за вип. І. Болгов. - К. : Укр. видавничий консорціум, 2003. - 224 с : іл.

Остафійчук, Василь Фокович. Історія України. Сучасне бачення [Текст] : навч. посіб. / В.Ф.Остафійчук ; Київ. екон. ін-т менеджменту. - К. : Знання- Прес, 2006. - 424 с.

Сенченко, Микола Іванович. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? [Текст] / М.І. Сенченко; МАУП. - К. : МАУП, 2003. - 120 с. - (Бібліотека журналу " Персонал").

Сирота, Михайло Дмитрович. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття [Текст] / М. Д. Сирота. - Вид. 2-е. - К. : Пульсари, 2007. - 216 с.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї [Текст]. Вип. 14 / Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; голова редкол. М. І. Михальченко ; редкол. : В. Андрущенко [та ін.]. - К. : [б. и.], 2008. - 416 с.

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти [Текст] : монографія / Міжрегіон. академія управління персоналом ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України; За ред. Ф.М. Рудич. - К. : МАУП, 2002. - 488 с.

Україна від А до Я : сучас. енциклопед. слов./ уклад. О. М. Кожушко. -Х.: Ранок, 2009.-624 c.

Україна на шляху до Європи / упоряд. В.І. Шкляр , А.В. Юричко. -К.: Етнос, 2006.-496 c.

Україна на шляху до суспільства знань: освіта, наука, культура / За ред. А.В. Пазюк. -К.: Прайвесі Юкрейн, 2005.-72 c.

Шаров, Ігор Федорович. 100 сучасників: роздуми про Україну [Текст] / І.Ф. Шаров; Ред. Ю. Іванченко. - К. : Преса України, 2002. - 518 с.2011-06-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3924

Як знайти книгу Ціноутворення

Кучінська Вікторія Олександрівна
2011-06-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб./ М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-332 c.

Основи ціноутворення : навч. посіб./ Н.І. Верхоглядова [та ін.]. -К.: Кондор, 2007.-252 c.

Пінішко В.С. Ціно- і тарифотворення : навч. посіб./ В. С. Пінішко. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-304 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні).

Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб./ Ю. І. Літвінов, Л. А. Останкова [та ін.]. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-400 c.

Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підручник/ Л.О.Шкварчук; Міністерство освіти і науки України. -К.: Кондор, 2006.-460 c.

Пропонуємо ще переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2011-06-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3923

Огляд літературних джерел з обліку і контролю бюджетних видатків

Носенко Екатерина Васильевна
2011-06-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яку Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік : навч. посіб./ В. Сопко та ін.. -Тернопіль: Астон, 2005.-496 c.

Бухгалтерський фінансовий облік : підручник/ за ред. Ф. Ф. Бутинець. -5-е вид., допов. і переробл.. -Житомир: Рута, 2003.-736 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика : навч.-практ. посіб./ авт. кол.: Н. І. Верхоглядова ; В. П. Шило ; С. Б. Ільіна [та ін.]. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-536 c.

Бюджетний менеджмент : підручник/ В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-868 c.

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб./ Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. -К.: Центр учб. л-ри, 2009.-424 c.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2008.-672 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття).

Свірко С.В. Облік виконання бюджету : навч. - метод. посіб./ С. В.Свірко; Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-292 c.

Старостенко Г.Г. Бюджетна система : навч. посіб./ Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-240 c.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник/ Б.Ф. Усач. -4-е вид., стер.. -К.: Знання- Пресс, 2002.-253 с. -(Вища освіта ХХІ століття).

Фінансовий облік : навч. посіб./ В. К. Орлова, М. С. Орлів [та ін.] ; за ред.: В. К. Орлова ; М. С. Орлів ; С. В. Хома; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу . -К.: Центр учбової літератури, 2010.-510 c.

Павлюк К. В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків/ К. В. Павлюк , Т. В. Ахмед // Фінанси України. -2007 . -№ 8 . - С. 73 – 90.

Крутов Р. Застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету : Готуємось до змін/ Р. Крутов // Контроль. -2009. -№ 4. - C. 36 - 38.

Стадніченко О. В. Функціональне призначення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу видатків ВНЗ за захищеними статтями бюджету/ О. В. Стадніченко // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 6. - C. 12-16.

Пищуліна О.М. Державні видатки та економічне зростання: теоретичний та емпіриний аналіз/ О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. -2010. -№ 2. - C. 109-114.

Чорна О. Авансування видатків на закупівлю товарів, робіт і послуг у світлі нового Бюджетного кодексу/ О. Чорна // Фінансовий контроль. -2010. -№ 8. - C. 12- 13.

Лістрова С. Здійснення видатків із бюджету: особливості та обмеження/ С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. -2011. -№ 29. - C. 53-55.
2011-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3922

анотація до
Полуденний,Ю.А. Виктор Ющенко и Украина [текст]/Ю.А.Полу-денний.- Краматорск :Контраст, 2007.- 40с.

Осташ А.Я. ( викладач)
2011-06-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Згідно Правилам користування віртуальною довідкою такі запити ми не виконуємо.2011-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3921

1.Михальченко,М.І. Україна розділена в собі : від Леонідії до Вікторії [монографія]/М.І.Михальченко, В.Андрущенко.- К.:ІПЕНД ім.І.Ф.Кураса,2009.- 458с. анготація будь ласка .. дяк.

каріна
2011-06-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібне Вам видання Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки, перегляньте його і самостійно зробіть анотацію.2011-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3920

будь шо про Л.Кучму, Л.Кравчук президентів України

наталя
2011-06-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2


< />    < />... 44 | 45 | 46 | 47 | 48| 49 | 50 | 51 | 52 | ... >>     >>>