Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2018-03-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7624

Доброго дня! Мені потрібна література на тему "Фінансування освіти", можете мені порадити ?

Балаж Анастасія Романівна
2018-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

65.9(4УКР)26 В 68
Волохова, І. С. Кошторисне фінансування бюджетних установ : навч. посіб. / І. С. Волохова; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса: Атлант, 2012. - 252 c.

378(477) М 56
Мещанінов, О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія / О. П. Мещанінов; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - К.; Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. -460 c.

Авксентьєв, М. Ю. Характеристика процесу фінансування вищої освіти в Україні / М. Ю. Авксентьєв // Держава та регіони. - 2013. - № 4. - С. 126-131.

Правові засади фінансування освіти // Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / Г. В. Лаврик [та ін.]; за ред. Г. В. Лаврик. - К. : Центр учб. літ., 2014. - С. 54-67.

Бєлий, Володимир. "Гроші ходять за дитиною". Фінансовий вектор нової освіти України / Володимир Бєлий // Директор школи. Шкільний світ. - 2016. - № 2. - С. 57-65.

Герчинський, Я. Прозоре й ефективне фінансування освіти / Я. Герчинський // Директор школи. Шкільний світ. - 2016. - № 3. - С. 55-60.

Беновська, Л. Я. Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління / Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2016. - № 1.- С.121-129.

Башко, Василь. Фінансування освіти: скільки, кому і як? / В. Башко // Дзеркало тижня. - 2016. - 13 серпня. - С. 6.

Волонтерство. Як батьківські кошти рятують систему освіти від краху // Директор школи. Шкільний світ. - 2016. - № 10. - С. 43-46.

Каленюк, І. С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі / І. С. Каленюк // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - № 1. - С. 24-36.

Беновська, Л. Я. Особливості фінансового забезпечення освіти в Карпатському регіоні в умовах адміністративно-територіальної реформи / Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2017. - № 1.- С.38-45

Сторонянська, І. З. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. - 2017. - № 7. - С. 7-24

Петраков, Я. В. Моделі фінансування вищої освіти в Європі та світі / Я. В. Петраков // Фінанси України. - 2017. - № 12. - С. 95-121.

2018-03-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7623

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:

Ужгородська пам’ятка садово-паркового мистецтва — дендропарк Лаудона

Василь
2018-03-06
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Зверніть увагу:
Басараб, Михаил. Дендропарк Лаудона / М. Басараб // Басараб, М. Ужгород : путеводитель / М. Басараб, Виктор Браславец. - Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. - С. 18.
Біланич, Михайло. Пряний присмак слави Лаудона : [про І. Лаудона - д-ра, натураліста, засновника дендропарку] / М. Біланич // Зелені Карпати. - 2012. - № 1-2. - С. 92 : фот. - Бібліогр. наприкінці ст.
Кобаль, Йосип. Сад Лаудона : [про І. Лаудона - вчителя гімназії (20.08.1862-23.07.1924)] / Й. Кобаль // Кобаль, Й. Ужгород відомий та невідомий. - Л. : Світ, 2008. - С. 129 : фот.
Комендар, В. Із сокирою по земній святині, або Реквієм по дендросаду Лаудона] / В. Комендар // Закарпат. правда. - 1990. - 15 трав. - С. 4.
Комендар, В. Як знащити па’ятник природи : [про дендросад І. Лаудона / В. Комендар // Новини Закарпаття. - 2005. - 4 серп. - С. 6 : фот.
Літераті, Тетяна. Іштван Лаудон і його сад : до ювілею натураліста Ужгорода може похвастатися залишками його колекцій / Т. Літераті // Старий Замок. Паланок. - 2012. - 24-29 серп. - С. 14 : фот.
Літераті, Тетяна. Сад Лаудона : [з історії м. Ужгорода] / Т. Літераті // Ужгород. - 2006. - 7 жовт. - С. 12.
За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!2018-02-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7622

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Проростання насіння липи серцелистої

Субота ВасильВасильович
2018-02-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступні посилання:


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102018-02-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7621

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:чи надає бібліотека послугу ЕДД (електронна доставка документів).
З повагою.

Загоруйко Леонід Вікторович
2018-02-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Послугу "Електронна доставка документів" бібліотека не надає.2018-02-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7620

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:"Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури як складова структурної модернізації регіону"

Вірван Діана Юріївна
2018-02-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

К75.8 П 47
Пойда-Носик, Н. Н. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання : монографія / Н. Н. Пойда-Носик, Р. Й. Бачо, І. І. Січка; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014.-210 c.

26.82 С 45
Скрипник, Н. Я. Рекреаційна географія : навч. посіб. / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. - К.: Центр учб. л-ри, 2013.-296 c.

53.5 Ф76
Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. / Н.В.Фоменко; Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2007.-312 c.

Уварова, Г. Рекреаційно-туристичний потенціал України / Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 2. - С. 29-36.

Мігущенко, Юліана Валеріївна. Локальні туристично- рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльності у туристичній галузі / Ю. В. Мігущенко // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 3. - С. 163 - 169.

Іляшенко, А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 93 - 99.

Лендєл, О. Д. Маркетингове стратегічне планування розвитку туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / О. Д. Лендєл, Ж. Ф. Магурська // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2012. - Вип. 35, ч. 1. - С. 129-137.

Кінаш, І. П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг / І. П. Кінаш // Екологічний вісник. - 2012. - № 6. - C. 25-26.

Волошенко, С. С. Стимулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери та сільського туризму / С. С. Волошенко // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 81-84.

Лендєл, М. А. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери України та її регіонів / М. А. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 196-199.

Лендєл, О. Д. Шляхи оптимізації управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу регіону / О. Д. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 200-207.

Карбівничий, Олег. Еколого-економічні аспекти розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Дунайського регіону України / Олег Карбівничий // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 61-63.

Дмитрук, О. В. Структура маркетингу - резерв підвищення ефективності діяльності підприємств рекреаційно-туристичної сфери / О. В. Дмитрук // Держава та регіони. - 2013. - № 4. - С. 64-68.

Лебедев, К. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов / К. Лебедев // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - С. 186-190.

Федонюк, В. В. Економічне оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України / В. В. Федонюк, О. Ф. Картава, В. В. Іванців // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 209-216.

Котенко, Тетяна. Діагностика соціальної результативності національної сфери рекреації та туризму / Тетяна Котенко // Економіст. - 2016. - № 3. - С. 16-22.

Головня, Олена Михайлівна. Туристично-рекреаційна сфера Вінницької області як передумова формування соціально орієнтованої економіки / О. М. Головня // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 7. - С. 41-43.

Сірик, А. Є. Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку ринку туристичних послуг України / А. Є. Сірик // Держава та регіони. - 2017. - № 2. - С. 9-13.

Іванова, Кристина Олександрівна. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів (показники оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів) / Кристина Олександрівна Іванова // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 10. - С. 18-23.

2018-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7619

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:газетні та журнальні публікації про будівництво за всі роки. Дякую

Аліна
2018-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Просимо конкретизувати запит.2018-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7618

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить чи є у Вас статті про фандрейзингу?

Люда
2018-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література по вашій темі:

Башун, О. В. Фандрейзингова діяльність бібліотек / О. В. Башун // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 2(лютий). - С. 20-21.

Гайшенець, Анастасія. Не бюджетом єдиним / А. Гайшенець // Український театр. - 2012. - № 6. - С. 28-31.

Жерліцин, Дмитро. Фандрейзинг як інструмент забезпечення якості послуг органів місцевого самоврядування / Д. Жерліцин // Розвиток взаємодії і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012р., м. Київ) / упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк. - К. : НІСД, 2013. - С. 442-444.

Коротун, Н. І. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора / Н. І. Коротун // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4(жовт.-груд.). - С. 20-21.

Кривобок, О. Фандрейзинг - джерело додаткового фінансування бібліотек / О. Кривобок // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - К. : Плеяди, 2015. - № 7/8. - С. 47-48.

Мельник, Сергій. Результат реформи - понад 100 міліардів гривень додаткових ресурсів на місяць / С. Мельник // Голос України. - 2017. - 1 квіт. - С. 9.

Осецький, В. Л. Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Фінанси України. - 2016. - № 3. - С. 86-100.

Шеина, Ирина. Фандрейзинг - поиск средств для общественных инициатив : рекомендации по составлению грантовых заявок / И. Шеина // Библиотека. - 2013. - № 3. - С. 16-19.
< />    < />... 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | ... >>     >>>