Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-06-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3912

добрий день мені потрібно для інформаційного списка інформація по темі " на допомогу юристу"

Балко.О
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

Брикайло Л.Ф. Інформаційні технології пошуку, підготовки та обробки документів у юриспруденції: Система "Ліга:Закон" : навч. посіб./ Л. Ф. Брикайло; Київський ун-т ринкових відносин. -К.: Видавець Паливода А.В., 2008.-102 c.

Кацавець, Руслан Сергійович.
Мова у професії юриста [Текст] : підручник / Р. С. Кацавець. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с.

Корж, Антоніна Василівна.
Українська мова професійного спрямування [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; М-во освіти і науки України. - К. : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2009. - 296 с.

Логіка для юристів (кредитно-модульний курс) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Цимбалюк [та ін.]. - Львів : Новий Світ - 2000, 2007. - 216 с.

Олійник, Ольга.
Ораторське мистецтво юриста [Текст] : теорія та практика : навч. посіб. / О. Олійник. - К. : Кондор, 2010. - 210 с.

Савчин, Михайло Васильович.
Основи юридичної клінічної практики [Текст] : навч.-метод. посіб. / М.В.Савчин, М.В.Менджул, В.В.Навроцький ; Закарпатський державний університет [та ін.]. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. - 180 с.

Скорина, Людмила Петрівна.
Латинська мова для юристів [Текст] : [підруч. для вищ. навч. закл.] / Л. П. Скорина, Л. П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. - [2-е вид., випр. і доп.]. - К. : Атіка, 2008. - 416 с.

Токарська, Антоніна Семенівна.
Українська мова фахового спрямування для юристів [Текст] : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан. - К. : Знання, 2008. - 416 с.

Кравець, Олександр Олександрович. Основні функції та повноваження управлінь юстиції щодо підвищення кваліфікації юристів органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування [Текст] / О.О. Кравець // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 195-205.

Олійник, Ольга Борисівна. Зміст і стадії "комунікативної атаки" та вимоги щодо мовлення під час її проведення [Текст] / О. Б. Олійник // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 576-582.

Мисевич, Олег Захарович. Профессия юрист - без иллюзий [Текст] / О. З. Мисевич // Сучасна освіта. - 2008. - № 3. - С. 20 - 21.

Перепелиця А.В. Підготовка юридичних працівників у навчальних закладах системи МВС України [Текст] / А.В. Перепелиця // Митна справа. - 2008. - № 2. - С. 114-119.

Про порядок обчислення стажу роботи за спеціальністю юриста [Текст] : роз'яснення ВККА від 21 березня 2008. № V/3-72 // Адвокат. - 2008. - №2. - С. 55.

Грицькова Н. Українська мова для юристів: Система уроків для 10-го класу [Текст] / Н. Грицькова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №16/18. - С. 37-47.

Пашков В. Законодавство про охорону здоров'я в системі підготовки юристів -господарників [Текст] / В. Пашков // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 43-46.

Кацавець Р. Культура думки і слова у професійній діяльності юриста [Текст] / Р. Кацавець // Право України. - 2009. - № 2.- С.144-147.

Модель професійного юриста на ринку юридичних послуг України [Текст] : Дискусії та обговорення // Право України. - 2009. - № 2.- С.148-155.

Юрист, державний і громадський діяч [Текст] // Право України. - 2009. - № 4.- С.179-180.

Свиридюк, Наталія Петрівна. Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста [Текст] / Н. П. Свиридюк // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 40-46.

Грицькова Н.Ф. Ділова українська мова для юристів. Уроки з факультативного спецкурсу [Текст] / Н. Ф. Грицькова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 8. - С. 16-22.

Організатор юридичної науки та освіти - доктор юридичних наук, професор, член - кореспондент Академії наук УРСР Василь Пилипович Маслов [Текст] // Право України. - 2010. - № 2.- С.279.

Вронська, Ганна. Видатні юристи в історії людства [Текст] : Анатолій Коні / Г. Вронська // Юридична газета. - 2010. - № 39. - С. 1, 4.

Манько, Денис Григорович. Щодо визначення поняття юридичої техніки і технології [Текст] / Д. Г. Манько // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 93-98.


2011-06-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3910

все на допомогу хореографу (спеціалісту) дякую

бокарська а.д.
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Базарова, Надежда Павловна.
Азбука классического танца. Первые три года обучения [Текст] : учеб. пособ. / Н. П. Базарова, В. П. Мей. - Изд. 4-е, испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 240 с.

Балог, Клара Федорівна.
Танці Закарпаття [Текст] : репертуарний зб. / К. Ф. Балог. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. - 168 с.

Блазис, Карло.
Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы [Текст] / К. Блазис. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2008. - 352 с.

Габорець, Василь Степанович.
Жива легенда нашої культури [Текст] / В. С. Габорець ; передм. М. Вантух ; Н. Петій-Потапчук. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 232 с.

Зайцев Є.В. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб./ Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко; М-во культури і туризму України, Наук.-метод. Рада з питань освіти Мін-ва освіти та науки України. -Вид. 3-тє. -Вінниця: Нова книга, 2009.-416 c.

Зразковий дитячий ансамбль народного танцю "Джерельця Карпат" запрошує у "Країну дитячих мрій"/ Закарпатська обласна рада профспілок, Обласний будинок культури профспілок. -Ужгород: Ужгородська міська друкарня, [2008?].-8 c.

Кокуленко, Борис Григорович.
Степова Терпсихора [Текст] / Б.Г. Кокуленко. - Кіровоград : Степ, 1999. - 212 с.

Полятикін М.А. Народні танці Волині і Волинського Полісся/ М. А. Полятикін. -Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.-102 c.

Станішевський Ю. Багатогранність сучасного театру танцю [Текст] / Ю. Станішевський // Музика. - 2007. - № 2. - С. 22-24.

Станішевський, Юрій. На честь Юрія Григоровича [Текст] / Ю. Станішевський // Музика. - 2007. - № 3.- С. 5-7.

Ольховська О. Бальні танці - мистецтво чи спорт? [Текст] / О. Ольховська, В. Єлізаров // Музика. - 2008. - № 2.- С.18-20.

Габорець В. Народна за визнанням [Текст] : До 80-річчя від дня народження К.Ф.Балог (1928) / В. Габорець // Календар знаменних і пам‘ятних дат. - 2008. - № 3. - С. 58-62.

Шевчук А. Жанрові скарби української хореографії [Текст] / А. Шевчук // Палітра педагога. - 2008. - № 5. - С. 3-6.

Бальні танці у школі [Текст] [Текст] : Уроки танців + ноти // Позакласний час. - 2009.- № 1-2. - С. 81-88..

Сердюк, Тетяна. Хореографія у вихованні студентів [Текст] / Т. Сердюк // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 2. - С. 22-25.

Овсянникова А. Формування естетичних цінностей назаняттях з хореографічного мистецтва [Текст] / А. Овсянникова // Рідна школа. - 2010. - № 4-5. - С. 77-78.


2011-06-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3909

доброго дня ,, чи є у вас щось про хореографію..?? видатних хореографів , танці..дякую

куртанич віта
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Базарова, Надежда Павловна.
Азбука классического танца. Первые три года обучения [Текст] : учеб. пособ. / Н. П. Базарова, В. П. Мей. - Изд. 4-е, испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 240 с.

Балог, Клара Федорівна.
Танці Закарпаття [Текст] : репертуарний зб. / К. Ф. Балог. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. - 168 с.

Блазис, Карло.
Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы [Текст] / К. Блазис. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2008. - 352 с.

Габорець, Василь Степанович.
Жива легенда нашої культури [Текст] / В. С. Габорець ; передм. М. Вантух ; Н. Петій-Потапчук. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 232 с.

Зайцев Є.В. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб./ Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко; М-во культури і туризму України, Наук.-метод. Рада з питань освіти Мін-ва освіти та науки України. -Вид. 3-тє. -Вінниця: Нова книга, 2009.-416 c.

Зразковий дитячий ансамбль народного танцю "Джерельця Карпат" запрошує у "Країну дитячих мрій"/ Закарпатська обласна рада профспілок, Обласний будинок культури профспілок. -Ужгород: Ужгородська міська друкарня, [2008?].-8 c.

Кокуленко, Борис Григорович.
Степова Терпсихора [Текст] / Б.Г. Кокуленко. - Кіровоград : Степ, 1999. - 212 с.

Полятикін М.А. Народні танці Волині і Волинського Полісся/ М. А. Полятикін. -Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.-102 c.

Станішевський Ю. Багатогранність сучасного театру танцю [Текст] / Ю. Станішевський // Музика. - 2007. - № 2. - С. 22-24.

Станішевський, Юрій. На честь Юрія Григоровича [Текст] / Ю. Станішевський // Музика. - 2007. - № 3.- С. 5-7.

Ольховська О. Бальні танці - мистецтво чи спорт? [Текст] / О. Ольховська, В. Єлізаров // Музика. - 2008. - № 2.- С.18-20.

Габорець В. Народна за визнанням [Текст] : До 80-річчя від дня народження К.Ф.Балог (1928) / В. Габорець // Календар знаменних і пам‘ятних дат. - 2008. - № 3. - С. 58-62.

Шевчук А. Жанрові скарби української хореографії [Текст] / А. Шевчук // Палітра педагога. - 2008. - № 5. - С. 3-6.

Бальні танці у школі [Текст] [Текст] : Уроки танців + ноти // Позакласний час. - 2009.- № 1-2. - С. 81-88..

Сердюк, Тетяна. Хореографія у вихованні студентів [Текст] / Т. Сердюк // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 2. - С. 22-25.

Овсянникова А. Формування естетичних цінностей назаняттях з хореографічного мистецтва [Текст] / А. Овсянникова // Рідна школа. - 2010. - № 4-5. - С. 77-78.


2011-06-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3908

Добрий вечір!
Будь ласка допоможіть скласти список літератури до теми "Валютний курс в Україні"!Буду вдячна!

Ковиньова Юлія Сергіївна
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам літературу, Яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бездітко Ю.М. Валютне регулювання : навч. посіб./ Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. -Херсон: Олді-плюс, 2009.-272 c.

Белінська Я.В. Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики : монографія/ Я.В.Белінська; Нац. акад. упр.. -К., 2007.-372 c.

Валютне регулювання та контроль : навч. посіб./ М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"; за заг. ред. О. В. Боришкевич ; авт. кол.: О. В. Боришкевич ; І. В. Краснова [та ін.]. -К.: КНЕУ, 2008.-400 c.

Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції : Навч. посіб./ Л.А.Віднійчук-Вірван; ЗакДУ. -Львів: Магнолія плюс: Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2005.-212 c.

Лазуренко В.І. Валютний механізм і валютний контроль в Україні : наук.-практ. посіб./ В. І. Лазуренко, О. А. Моргунов, А. В. Д'яченко; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юрид. ін-т . -Донецьк: Каштан, 2007.-440 c.

Лапчук Б.Ю. Валютна політика : навч. посіб./ Б. Ю. Лапчук. -К.: Знання, 2008.-216 c.
**********************

Холопов А. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования [Текст] / А. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - №12. - С. 25-33.

Вахненко Т. Оптимізація валютно-курсової політики в Україні [Текст] / Т. Вахненко // Економіка України. - 2005. - №1. - С. 28-35.

Голуб А. Оптимізація моделі валютного режиму в Україні [Текст] / А. Голуб, Л. Кушнер // Регіональна економіка. - 2005. - №1. - С. 143-147.

Близнюк, Олена. Проблеми правового регулювання відносин валютного управління в Україні [Текст] / О. Близнюк // Юридична Україна. - 2006. - №1. - С. 33-38.

Харазішвілі Ю. Кількісний аналіз можливих наслідків зміцнення та знецінення обмінного курсу гривня / долар [Текст] / Ю. Харазішвілі // Економіка України. - 2006. - №2. - С. 43-49.

Маковкіна А.М. Напрями вдосконалення валютного ринку України [Текст] / А.М. Маковкіна // Вісник. - 2005. - Вип.№2(3). - С. 45-48.

Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування [Текст] / Я. Белінська // Економіка України. - 2006. - №5. - С. 19-27.

Горшкова, Наталія. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації [Текст] / Н. Горшкова // Вісник Національного банку України. - 2007. - №1. - С. 62-66.

Дзюблюк, Олександр. Проблеми реалізації валютної політики в умовах трансформаційних змін економіки України [Текст] : общественно-политическая литература / О. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. - 2006. - Т.5 (№3), вересень. - С. 317-326.

Береславська , Олена. Особливості впливу валютного курсу на внутришні ціни в Україні [Текст] / О. Береславська // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 3. - С. 9-13.

Щербакова О. Валютна політика Національного банку України [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. - С. 6-9.

Белінська Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні [Текст] / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 61-66.

Кораблін С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку [Текст] / С. О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9.- С.112-123

Кучеренко С.А. Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни / С. А. Кучеренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 217- 222.

Рогач Ф. Щодо цілей валютно-курсового регулювання в Україні [Текст] / Ф. Рогач // Економіст. - 2008. - № 1. - С. 25-27.

Драчко-Єрмоленко Є. Деякі математичні підходи до прогнозування валютного курсу [Текст] / Є. Драчко-Єрмоленко // Економіст. - 2008. - № 6. - С. 38-41.

Олексюк, Богдан. Проблеми курсоутворення в Україні [Текст] / Б. Олексюк // Сучасність. - 2008. - № 11.- С.85-90.

Нідзельська, Інна. Гнучкий режим курсоутворення: можливі наслідки для економічного розвитку України / Інна Нідзельська // Банківська справа. - 2009. - № 1. - С. 45-50.

Береславська О.І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв'язку [Текст] / О. І. Береславська // Фінанси України. - 2009. - № 3.- С.66-76

Лучковська, Світлана Ігорівна. Механізм валютного контролю та його закріплення у чинному законодавстві [Текст] / С. І. Лучковська // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 1. - С. 125-129.

Барановський О.І. Актуальні проблеми функціонування валютних ринків [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. - 2009. - № 4.- С.13-32.

Нідзельська , Інна. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні [Текст] / Інна Нідзельська // Банківська справа. - 2009. - № 4. - С. 12-18.

Береславська О.І. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О. І. Береславська, Д. М. Серебрянський // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 209-214.

Корнєва І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І. В. Корнєва // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 233-237.

Паливода К. Вплив обмінного курсу національної валюти на стан інвестиційного процесу [Текст] / К. Паливода // Економіст. - 2009. - № 9 . - С. 15-19.

Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження [Текст] / С. Кораблін // Економіка України. - 2010. - № 4. - С. 76-87.

Шпенюк, Ольга. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики [Текст] / О. Шпенюк // Економіст. - 2011. - № 1. - С. 66-69.

Савченко Т.Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні [Текст] / Т. Г. Савченко, М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 161-170.

Волянська, М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору [Текст] / М.І. Волянська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 209-215.

2011-06-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3907

Всем доброго времени суток!
Пожалуйста помогите найти для меня список литературы к теме "Контроллинг в системе государственного регулирования економикой".Лучше бы и в руском виде и в украиском!Буду благодарна!!

Ковынева Юлия Сергеевна
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф


Давидович, Ігор Євгенович.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 550 с.

Івахненков, Сергій Володимирович.
Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології [Текст] : [монографія] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. - К. : Знання, 2009. - 320 с.

Калайтан, Тетяна Вікторівна.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 252 с.

Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев'янко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 2-е, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 264 с.

Портна, Оксана Валентинівна.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 192 с.

Цигилик, І. І.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 76 с.
*****************
Басюк Т.П. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу/ Т.П. Басюк // Економіка. Фінанси. Право. -2004. -№2. - C. 7-12.

Стефанюк І.Б. Викортстання контролінгу в національній системі фінансового контролю : общественно-политическая литература/ І.Б. Стефанюк // Фінанси України. -2005. -№10. - C. 142-150.

Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів : общественно-политическая литература/ Д.М. Морозов // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№11. - C. 136-148.

Стефанюк І.Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. -2006. -№5. - C. 149-156.

Ареф'єва О.В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів / О.В. Ареф'єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№8. - C. 165-171.

Аксентюк М.М. Роль контроллера в управлінській діяльності / М.М. Аксентюк // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№9. - C. 187-191.

Валуев Б. Контроллинг : некоторые спорные положения концепции/ Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст. -2009. -№ 7 . - C. 56-60.

Нечипорук С. Служба контролінгу: ефективний відділ чи бюрократизація?/ С. Нечипорук // Персонал. -2010. -N 2. - C. 56-61.

Семанюк В.З. Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу/ В. З. Семанюк // Наукові записки. -2010. -№ 2. - C. 132-138.

Олійничук В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою/ В. М. Олійничук, А. В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. -2010. -№ 12. - C. 120-127.

Терещенко О.О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу (до підсумків українсько-російського "круглого столу")/ О. О. Терещенко, Д. М. Стащук, Д. Г. Савчук // Фінанси України. -2011. -№ 2. - C. 117-126.

Зоріна О. А. Проблематика трактування контролінгу/ О. А. Зоріна // Статистика України. -2011. -№ 1. - C. 40-44.
2011-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3906

Митці Закарпаття

Іваниця В.
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємова вашій увазі:


К 91.9:72
З 18
Закарпатські митці - лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка : бібліогр. посіб. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. О. А. Канюка ; М. Б. Бадида ; упоряд. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2008. - 256 с. : кол.іл. - Імен. покажч.: с. 245-253.


К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття : до 55- річчя Закарпат. орг. Нац. Спілки художників України / упоряд. : Б. І. Кузьма, К. Є. Стельмах. - Ужгород : Карпати, 2001. - 240 с. : фото. кольор., портр. - Текст укр. та англ. мовами.

посилання 1
посилання 22011-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3905

Все про філологію

Іваниця В.
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до таких джерел:

Войцеківська І. Апологет європейського просвітництва [Текст] : [укр. Філолог О. Котляревський] / І. Войцеківська // Пам'ять століть. - 2007. - № 1. - С. 188.

Еліот Т. Сучасна освіта і класична філологія/ Томас Стернз Еліот // Хроніка-2000. -2007. - Вип. 72. -(З європейських студій про освіту). - C. 764-772.

Коваленко С.Г. Сучасна філолгічна освіта [Текст] / С.Г. Коваленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,ліцеях та колегіумах . - 2007. - № 2. - С. 151-156.

Волошина Н. Й. "Інститут філології - це частина мого життя"/ Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. -2007. -№ 12. - С. 2-4.

Спочатку була мрія... [Текст] : про філолога Ю.Б. Кузнєцова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 3. - С. 96.

Наулко В.Н. Проблеми сучасної славістичної науки. ХІУ Міжнародний з’їзд славістів : (Охрид, Макединія, 10-16 вересня 2008 р.)/ В. Н. Наулко // Університет. -2008. -№ 5. - C. 5-8.

Ільницький Д. Міжнародна наукова конференція "Українська філологія: школи, постаті, проблеми"/ Д. Ільницький, Ю. Римашевський // Дзвін. -2009. -№ 2. - С.135-136.

Півторак Г. Вступ до слов'янської філології : рецензия/ Г. Півторак // Мовознавство. -2009. -№ 3-4. - С.133-136.

Теплинский, Марк. " Не забывайте обо мне " [Текст] : [ к 110 - летию со дня рождения А.В. Чичерина (1900 - 1989 ), ученого, филолога ] / М. Теплинский // Радуга. - 2010. - № 5 - 6 . - С. С.141 – 153.

Клочек Г. Українська філологія початку ХХІ століття: здобутки, проблеми і втрати/ Г. Клочек ; розмову вів М. Славинський // Науковий світ. -2010. -№ 9. - C. 2-5.

Денискіна Г. Науковий простір філолога: етичний вимір/ Г. Денискіна // Дивослово. -2010. -№ 12. - C. 2-5.
***************
Безпечний І.П. Теорія літератури/ Безпечний І.П. ; передм. Р. Семків. -К.: Смолоскип, 2009.-392 c.

Галич О.А. Теорія літератури : Підручник/ О.Галич, В.Назарець, Є.Васильєв; За наук. ред. О.Галич. -К.: Либідь, 2001.-488 с.

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : Навч. посіб./ С.І.Дорошенко; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-288 c.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник/ М.П. Кочерган; Ред. Г.А. Теремко. -К.: Академія, 2003.-464 с. - (Альма-матер).

Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології : підручник/ В. В. Лучик. -К.: Видавничий центр "Академія", 2008.-344 c.

Мішуков, О. В. Філологія. Історія. Культура. : зб. наук. пр. : у 2 т./ Олег Васильович Мішуков. -К. : Парлам. вид-во. -2002.

Нитченко Д.В. Елементи теорії літератури і стилістики/ Д. Нитченко; Українська Центральна Шкільна Рада в Австралії. -Мельборн: Просвіта, 1975.-88 c.

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород. -2000. -
Вип. 10/ упоряд. І. В. Сабадош ; О. Пискач ; редкол. : Барчан В.В. [та ін.]. -2006.-288 c.

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України [та ін.]. -Ужгород : Говерла. -2000. -
Вип. 12 : Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії : до 100-річчя Миколи Андрійовича Грицака/ редкол. : Барчан В.В. [та ін.] ; відп. ред. І. В. Сабадош ; упоряд. І. В. Сабадош ; О. Ф. Миголинець. -2008.-230 с.

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". -Ужгород : Говерла. -2000. -
Вип. 13/ редкол. : Барчан В. В. [та ін.] ; відп. ред. І. В. Сабадош ; упоряд. : І. В. Сабадош ; О. Ф. Миголинець. -2009.-208 c.

Українська мова : енциклопедія/ НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови; Редкол.: В.М. Русанівський та ін.. -2-е вид., випр. і доп. - К.: Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004.-824 c.

Філологічні науки, 1996 : наук.-допом. бібліогр. покажч./ Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Нац. парламент. б-ка України; авт.-уклад. О. О. Козак ; наук. ред. Г. М. Нога [та ін.]. -К.: Стилос, 2007.-526 c.


< />    < />... 46 | 47 | 48 | 49 | 50| 51 | 52 | 53 | 54 | ... >>     >>>