Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3897

Все про біблогафічну діяльність

Адамчук Аліна
2011-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис [Текст] / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка, 2001. - 40 с.

Кушнаренко, Наталя Миколаївна. Бібліотечне краєзнавство [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, 2007. - 504 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник/ Н.Н.Кушнаренко. -2-е изд., стереотипное. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Лиханова, Ірина Геннадіївна. Розвиток концепції національної бібліографії України у ХХ столітті [Текст] : Автореферат дисертації. Спеціальність 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / І.Г. Лиханова; Наук. керівник О.С. Онищенко, 2005. - 20 с.

Лутовинова, Валентина Іванівна. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ - ХХ ст.) [Текст] / В. І. Лутовинова, 2002. - 148 с.

Михлина, Ирина Ильинична. Краеведческая библиография [Текст] : науч.-метод. пособ. / И. И. Михлина, 2008. - 176 с.

Романюк, Мирослав Миколайович. Загальна і спеціальна бібліографія [Текст] : Навч. посібник / М.М. Романюк, 2003. - 96 с.

Савина И.А. Библиографическое описание документа: семиотический подход : Учеб.-метод. пособие/ И.А. Савина. -М.: Либерея, 2004.-88 с.. -(Библиотекарь и время; №4).

Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу [Текст] : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина, 2009. - 592 с.

Українські бібліографи [Текст] : біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України", 2008. - 232 с.

Фокеев, Валерий Александрович. Библиографическая наука и практика [Текст] : терминологический словарь / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева, 2008. - 272 с.

Черниш, Наталія Іванівна. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Черниш , 2006. - 216 с.

Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб./ Г. М. Швецова-Водка; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. -К.: Кондор, 2008.-218 c.

*******************

Петрикова В. Діячі краю в сучасній українській бібліографії/ В. Петрикова // Бібліотечний вісник. -2007. -№ 3. - C. 14-16.

Бодак О. Внесок М.Ю.Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності [Текст] / О. Бодак // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 4. - С. 37-39.

Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси / Т. Заморіна // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 11 – 12.

Швецова-Водка Г. Зародження і розвиток бібліографії документальних історичних джерел у Росії / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 19 – 20.

Прокопенко Л.С. Національна бібліографія Нідерландів [Текст] / Л.С. Прокопенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 69-73.

Абдуллаєва Н. Біобібліографічний довідник "Українські бібліографи" [Текст] / Н. Абдуллаєва // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 30.

Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек/ Л. Трачук // Бібліотечний вісник. -2009. -№3. - C. 6-11.

Промська О. Перші кроки української метабібліографії [Текст] / О. Промська // Бібліотечний вісник. - 2010. - №1. - С. 32-36.

Казакова Н. В. Бібліографія має майбутнє [Текст] / Н. В. Казакова, В. О. Кононенко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 29-31.

Новоженова Т. А. Методология библиографии библиографии: становление, формирование [Текст] / Т. А. Новоженова, А. В. Кухтина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 30-37.

Леонов В. П. Эволюционный синтез библиографии [Текст] / В. П. Леонов // Библиография. - 2011. - № 1. - С. 20-29.

Сухоруков М. К. Новый международный библиографический стандарт RDA [Текст] / М. К. Сухоруков // Библиография. - 2011. - № 1. - С. 146-148.

Устиновський Д. В. Підготовка рекомендаційних бібліографічних покажчиків Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського в 1948-1964 роках [Текст] / Д. В. Устиновський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 64-72.

Котляров И. Д. Совершенствование справочно - библиографического аппарата научной статьи [Текст] / И. Д. Котляров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 73-77.

Сербін О. Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань/ О. Сербін // Бібліотечний вісник. -2011. -№1. - C. 25-36.

2011-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3896

Бібліографічні описи документів і анотації до них про Чорнобиль

Адамчук Аліна Іванівна
2011-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо Вам завітати до бібліотеки і переглянути наступну літературу:

Біль і тривоги Чорнобиля [Текст] / упоряд. Ю. В. Сафонов ; ред. М. М. Сорока ; ред. рада С. Баликов, 2006. - 288 с.

Бронтерюк, Петро Іванович. Чорнобильський біль - Книга Пам`яті [Текст] : художньо-документальні оповіді історичні матеріали, фотодокументи / П.І. Бронтерюк, 2006. - 120 с.

Долін, Віктор Володимирович. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи [Текст] : монографія / В.В. Долін, Г.М. Бондаренко, О.О. Орлов, 2004. - 224 с.

Мицьо, Марія. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля [Текст] / М. Мицьо; Пер. з англ. Т. Яремко, Ю. Яремко, 2006. - 328 с.

ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття [Текст] : справочное издание. Вип. 1 / Авт.- упоряд. В.В. Болгов, 2004. - 160 с.

Щербак, Юрій Миколайович. Чорнобиль [Текст] : докум. повість / Ю. М. Щербак, 1989. - 224 с.

Соботович Е. Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи [Текст] / Е. Соботович, Р. Белєвцев // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 4.- С.29-39.

Світе, Чорнобиль - то крик мого краю, світе, Чорнобиль - то рана й твоя... [Текст] [Текст] : вечір-пам’ять // Позакласний час. - 2009.- № 5-6. - С. 113, 114.

Барановська Н.П. Про деякі аспекти участі науковців НАН України в мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи [Текст] / Н.П. Барановська // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - С. 147-157.

Гардецький, Олександр. Зона відчуження не повинна бути зоною зловживань [Текст] / О. Гардецький // Вісник прокуратури. - 2009. - № 8. - С. 9-16.

Мельник А.М. Шана та вдячність ліквідаторам Чорнобильської катастрофи [Текст] / А.М. Мельник // Безпека життєдіяльності. - 2009. - № 12. - С. 3-4.

Гутаревич Н. Реалізація правових форм інвестиційної діяльності на територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Текст] / Н. Гутаревич // Юридична Україна. - 2010. - № 2. - С. 84-89.

Кот Н. Потрібно жити ! [Текст] / Н. Кот // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 1. - С. 27-28.

Талалай, Христина. І через чверть століття не зменшилася гострота чорнобильських проблем... [Текст] / Х. Талалай, М. Перепльотченко // Соціальний захист. - 2011. - № 3. - С. 13-16.

Квурт, Костянтин. Чорнобиль - це назавжди [Текст] / Костянтин Квурт // Науковий світ. - 2011. - № 4. - С. 2-3.

Коновалов В.С. Генетические аспекты Чернобыльской катастрофы - 25 лет спустя [Текст] / В. С. Коновалов // Екологічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 10-11.

Половинчак, Юлія. 25-річчя Чорнобильської трагедії: уроки та перспективи мирного атома [Текст] / Ю. Половинчак // Україна Бізнес Ревю. - 2011. - 25 квіт. (№ 17). - С. 1.

Помазанова, Тетяна. Чорнобильська трагедія не має терміну давності [Текст] / Т. Помазанова // Вісник Чорнобиля. - 2011. - 30 квіт. - С. 6.

Солошенко, Наталя. Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі [Текст] / Наталя Солошенко // Віче. - 2011. - № 7. - С. 31-33.

Поташній, Юрій. Чорнобиль. 25 років по тому [Текст] / Юрій Поташній // Віче. - 2011. - № 7. - С. 38-41.

Гощинець І. Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця ХХ століття [Текст] / І. Гощинець // Вивчаємо українську мову та літературу . - 2011. - № 13. - С. 4-6.

2011-05-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3894

Моделювання бібліотечного фонду

Моделювання бібліотечного фонду
2011-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42011-05-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3893

Необхідна література по вдосконаленню кредитних операцій банку. Допоможіть, будь-ласка!

Липова Юлія Андріївна
2011-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Слобода Л. Вдосконалення методів регулювання рівня кредитних ризиків у банківському менеджменті [Текст] / Л. Слобода, Ю. Салюта // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 134-139.

Вербицька М. Оцінка ефективності використання довгострокових банківських кредитів [Текст] / М. Вербицька // Регіональна економіка. - 2004. - №1. - С. 159-164.

Соломченко Д. Оптимізація процесу банківського кредитування [Текст] : общественно-политическая литература / Д. Соломченко // Вісник. - 2005. - Вип.№1(2). - С. 58-60.

Халіменко, Юлія. Оптимальний розподіл функціональних повноважень працівників банку з обслуговування кредитних операцій із суб'єктами господарювання [Текст] / Ю. Халіменко, Ю. Семениченко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 11. - С. 56-61.

Семенюк М. М. Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні [Текст] / М. М. Семенюк // Держава та регіони. - 2010. - № 4. - С. 170-175.

Васюренко О.В. Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку / О. В. Васюренко, В. Ю. Подчесова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 170-177.

*******************

Васюренко, Олег Володимирович. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О.В.Васюренко, 2002. - 255 с.

Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України : Монографія/ Л.А.Віднійчук-Вірван; Закарпатський державний університет. -Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.-188 c.

Галушка, Євген Омелянович. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка, 2009. - 336 с.

Косова, Тетяна Дмитрівна. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов, 2008. - 372 с.

Череп, Алла Василівна. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Череп, О. Ф. Андросова, 2008. - 408 с.

Шевченко, Раїса Іванівна. Банківські операції [Текст] : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Р.І. Шевченко; Мін. освіти і науки України, 2003. - 276 с.


2011-05-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3892

Добрий вечір! Я навчаюсь за спеціальністю психологія. Допоможіть будь ласка знайти досить специфічний матеріал для написання диплому на тему "Схильність до анонімності учнів старших класів".

Тетяна
2011-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яку Ви маєте змогу переглянути в читальній залі нашої бібліотеки:

Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.], 2009. - 400 с.

Заброцький, Михайло Михайлович. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М.М. Заброцький, 2002. - 104 с.

Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (курс лекцій) : навч. посіб. / В. П. Кутішенко, 2010. - 128 с.

Кутішенко, Валентина Петрівна. Психологія розвитку та вікова психологія [Текст] : практикум / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька, 2009. - 448 с.

Поліщук, Валерій Миколайович. Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В.М.Поліщук, 2007. - 336 с.

Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді [Текст] : матеріали 5 та 6 обл. наук.-практ. конф. (Ужгород, 6-7 черв. 2008 р.) (Ужгород, 5-6 черв. 2009 р.) / Секція дитячої та юнац. психотерапії УСП, Закарпат. осередок Укр. спілки психотерапевтів [та ін.], 2009. - 144 с.

Савчин, Мирослав Васильович. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин, 2009. - 360 с.

Лучанська, Вікторія. Проблема креативності в сучасній психології [Текст] / Вікторія Лучанська // Соціальна психологія. - 2007. - № 3. - С. 154-161.

Панаскевич, Галина. Психологічні аспекти управління навчально - виховним процесом [Текст] : Заняття - тренінг / Г. Панаскевич // Завуч. - 2007. - № 33 ( 327 ).- листоп. - С. 14 -15.

Котельник, Анастасія. Соціально-психологічні чинники формування ціннісних орієнтацій старшокласників [Текст] : научно-популярная литература / А. Котельник // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 146-154.

Мусатенко, Ніна. Важковиховуваність [Текст] : Психодіагностика та корекція / Н. Мусатенко // Психолог. - 2008.- берез. - С.14 -17.

Лєпіхова, Лора. Соціально-психологічні передумови постановки життєвих завдань / Лора Лєпіхова // Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 102-117.

Корольова , Каріна. Діагностування рівня особистісного розвитку з урахуванням вікового фактора / Каріна Корольова (Введено оглавление) // Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 118-123.

Кучеренко С. Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків [Текст] / С. Кучеренко // Психологія і суспільство. - 2009. - № 1. - С. 134-151.

Корольова , Каріна. Ефективність тренінгу особистнісного зростання з урахуванням вікового фактора [Текст] / К. Корольова // Соціальна психологія. - 2008. - № 6. - С. 156-163.

Лебедюк, Олена. Крок у доросле життя [Текст] : вивчення особистості учня / О. Лебедюк // Шкільний світ. - 2010. - № 14. - квіт. - С. 7-9.

Гурлєва, Тетяна. Особиста автономність становлення, вивчення і психологічна допомога [Текст] / Т. Гурлєва // Психолог. - 2011. - № 16. - С. 3-8.


2011-05-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3890

допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про засоби активізації навчально-пізнавальної активності на уроках образотворчого мистецтва

2011-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах бібліотеки:

Котляр, Володимир Пилипович. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей [Текст] : навч. посіб. / В. П. Котляр, 2009. - 200 с.

Тюшко Б.С. Уроки образотворчого мистецтва у народознавчому аспекті [Текст] : учебно-методический комплекс / Б. С. Тюшко, 2008. - 80 с.

Тюшко, Богдан Степанович. Принципи наочності в шкільному образотворчому мистецтві [Текст] / Б. С. Тюшко, Л. Б. Гуменюк, 2008. - 40 с.

Федун, Сергій Ігоревич. Розробки уроків образотворчого мистецтва для 1 класу [Текст] : (метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закладів і для системи підгот. та перепідгот. вчителів образотворчого мистецтва) / С.І. Федун, Т.Є. Рубля, 2004. - 64 с.

Федун, Сергій Ігоревич. Розробки уроків образотворчого мистецтва для 2 класу [Текст] : (метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закладів і для системи підгот. та перепідгот. вчителів образотворчого мистецтва) / С.І. Федун, Т.Є. Рубля, 2004. - 64 с.

Федун, Сергій Ігоревич. Розробки уроків образотворчого мистецтва для 3 класу [Текст] : (метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закладів і для системи підгот. та перепідгот. вчителів образотворчого мистецтва) / С.І. Федун, Т.Є. Рубля, 2004. - 64 с.

Федун, Сергій Ігоревич. Розробки уроків образотворчого мистецтва для 4 класу [Текст] : (метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закл. і для системи підгот. та перепідгот. вчителів образотворчого мистецтва) / С.І. Федун, Т.Є. Рубля, 2004. - 64 с.

Голінська Т. Інтегрований урок як заспів синтезу різних видів мистецтва [Текст] / Т. Голінська // Початкова школа. - 2007. - № 3. - С. 41-42.

Любарська Л. Орієнтовний запитальник для актуалізації опорних знань учнів 3 класу з образотворчого мистецтва, визначення рівня засвоєння учнями базових теоретичних положень предмета [Текст] / Л. Любарська, Л. Вовк // Початкова школа. - 2007. - № 8. - С. 14-17.

Братко В. Зображення Запорозької Січі на сторінках повісті М. Гоголяі "Тарас Бульба". Інтегрований урок: зарубіжна література + образотворче мистецтво [Текст] : 7 клас / В. Братко // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 7-8. - С. 40-43.

Приходько Л. Тиціан - неперевершений колорист епохи Відродження, геній живопису : урок-знайомство [Текст] / Л. Приходько // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 10. - С. 24-27.

Волошина, Ніла Йосипівна. Використання образотворчого мистецтва на уроках літератури в умовах профільного навчання [Текст] : на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. АПН України. - К. : Антросвіт, 2009. - № 11. - С. 2-5.

Волошина, Ніла Йосипівна. Вивчення поеми "Енеїда" І. Котляревського у взаємозв'язках з образотворчим мистецтвом [Текст] / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. № 12. - С. 2-6.

Руда, Лариса. Зимові візерунки [Текст] : Розробка уроку в 2 класі / Л. Руда, О. Скубко // Образотворче мистецтво. - 2010. - № 11. - С. 13-14.

Чернявка, Тетяна. Маско, чи я вас знаю? [Текст] : Урок у 6 класі / Т. Чернявка // Образотворче мистецтво. - 2010. - № 11. - С. 14-15.


2011-05-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3889

стаття пр Орябко Василину Василівну з Тячівського району
У газеті "Фест"

2011-05-27
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Нажаль, інформація про необхідну Вам статтю в електронній базі даних відділу краєзнавчої літератури відсутня (дані вводяться з 2005 року).
Газета "Фест" наявна у фонді.


< />    < />... 48 | 49 | 50 | 51 | 52| 53 | 54 | 55 | 56 | ... >>     >>>