Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-05-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3881

Де можна знайти відповіді до ДПА з географії 11 клас?

2011-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-05-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3880

Допоможіть знайти матеріали для написання дипломної роботи по темі "Аналіз формування ресурсної бази комерційного банку"

Юрченко Леонід
2011-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14

Банківський менеджмент : Підручник/ За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. -К.: Знання, 2005.-832 c. -(Вища освіта ХХІ століття).

Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств : навч. посіб./ М. Р. Ковбасюк. -К.: Скарби, 2001.-336 с.

Кочетков В.М. Основи аналізу діяльності комерційного банку : Навч. посібник/ В.М. Кочетков; О.В. Омельченко; Європейський університет. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.-96 с.

Савіна Л.О. Фінансовий аналіз у комерційному банку : навч. посіб./ Л. О. Савіна; М-во освіти і науки України, . -К.: Кондор, 2009.-190 c.

Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності : навч. посіб./ З.І. Щибиволок. -2-е вид., стереотип.. -К.: Знання, 2007.-312 c.
2011-05-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3879

доброго дня.... чи є у вас про президентів України?,декларації про незалежність? сучасне обличчя держави та погляди у майбутнє) дякую

матоляк тетяна
2011-05-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Конституційне право України : Підручник/ Ред. Ю.М. Тодик, В.С. Журавський. -К.: Ін Юре, 2002.-544 с.

Конституційно-правові засади становлення української державності : Монографія/ Ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування; В.Я. Тацій, Ю.М. Тодик, О.Г. Данильян та ін.; За ред. В.Я. Тацій, Ю.М. Тодик. -Х.: Право, 2003.-328 с.

Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Зб. нормативних актів: У 2-х кн. / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Атіка, 2004.

Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії : [монографія], Т. 1/ М. І. Михальченко, В. П. Андрущенко; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. -К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009.-492 c.

Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії : [монографія], Т. 2/ М. І. Михальченко, В. П. Андрущенко; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. -К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009.-458 c.

Народження нової ери // Лук’яненко Л. Народження нової ери : Збірник статей. -Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС. -2008. - C. 149-155.

Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник/ О.Ф. Фрицький. -3-є вид., перероб. і доп.. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-512 c.

Політичні портрети кандидатів на пост президента України:Ющенко Віктор Андрійович. Янукович Віктор Федорович // Юридичний вісник України. -2004. -№42. - C. 6-7.

Піскун В. Незалежність України як визначальний чинник національної ідентифікації українців/ В. Піскун // Історія України (Шкільний світ). -2004. -№43. - C. 1-6.

Гончаренко В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави/ В. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. -2010. -№ 2. - C. 85-95.

Розсоха Є.Ф. Проголошення незалежності України / Є. Ф. Розсоха // Історія та правознавство. -2010. -№ 3. - C. 23 - 27.

Бушанський В. Декларація і Конституція. Ці речі змінюють людське життя і змушують думку чіплятися за них/ Валентин Бушанський // Віче. -2010. -№ 13. - C. 15-17.2011-05-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3877

добрий день допоможіть знайти книгу
Аудит за міжнародними стандартами Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами. — К.: Знання, 2005. — 247 с.

або щось про аудит операцій з пластиковми картками

Сердюк Сергій
2011-05-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
2011-05-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3876

Ковба Ж.М. “Просвіта” – світло, знання, добро і воля українського народу. – Дрогобич: “Відродження”, 1993. – С. 12-13.
Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні XIX – першої третини XX ст. – К.: Хрещатик, 1992. – С. 25-27.

Макар Ю.М.
2011-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібні Вам видання в бібліотеці не знайдено.2011-05-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3874

добрий день!!!...мені дуже потрібні анотації до таких видань, як 1. Нарис історії «Просвіти» [Текст]// Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середняк. – Львів; Краків; Париж : Просвіта, 1993. – С 43-60 2.
Перський С. Популярна історія Товариства "Просвіта"[Текст]// С. Перський. –Львів, 1932. – С. 129.

Макар Ю. М.
2011-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах бібліотеки:

Нарис історії "Просвіти" / Р. І. Іваничук, Т. Комаринець [та ін.] – Львів-Краків-Париж : Просвіта, 1993. - 232 с.

"Просвіта" Закарпаття. Історія і сучасність: програма міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 трав. 1995 р., м. Ужгород. – Ужгород : Гранда, 1995. – 18 с.

Федака П.М. Десять років відродженої "Просвіти" (1990 - 2000) / П.Федака; Закарпатське крайове культурно-освітнє т-во "Просвіта". -Ужгород, 2000.-44 c.

Міщенко Н. "Просвіта": вчора, сьогодні, завтра / Н. Міщенко //Демократична Україна. – 2001. – 27 лют. – С. 1.

Коновець О. На началах української духовності : [історія товариства "Просвіта"] / О. Коновець // Слово Просвіти. – 2003. – 29 січ.-4 лют. – С. 4.

Коновець О. Національні пріоритети : [товариство "Просвіта"] / О. Коновець // Слово Просвіти. – 2003. – Ч. 41. – С. 8.

Просвітництво, відродження, єднання : [товариство "Просвіта"] // Уряд. кур'єр. – 2003. 12 груд. – С. 7.

Голота Л. Просвітянське віче / Л. Голота // Слово Просвіти. – 2007. – 6-12 груд. – С. 1.

Божук Л. "Матір усього українського зорганізованого національного життя" : [товариство "Просвіта"] / Л. Божук // Слово Просвіти. – 2008. – Ч. 5, 6.

Шульський М. Г. Роль "Просвіти" в налагодженні ефективної господарської діяльності в Галичині/ М. Г. Шульський // Регіональна економіка. -2009. -№ 4. - C. 215-222.

2011-05-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3873

мені потрібні "Сучасні українські книги для дітей." які є книжки-абетки для дошкільнят.

...
2011-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Радимо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 50 | 51 | 52 | 53 | 54| 55 | 56 | 57 | 58 | ... >>     >>>