Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3905

Все про філологію

Іваниця В.
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до таких джерел:

Войцеківська І. Апологет європейського просвітництва [Текст] : [укр. Філолог О. Котляревський] / І. Войцеківська // Пам'ять століть. - 2007. - № 1. - С. 188.

Еліот Т. Сучасна освіта і класична філологія/ Томас Стернз Еліот // Хроніка-2000. -2007. - Вип. 72. -(З європейських студій про освіту). - C. 764-772.

Коваленко С.Г. Сучасна філолгічна освіта [Текст] / С.Г. Коваленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,ліцеях та колегіумах . - 2007. - № 2. - С. 151-156.

Волошина Н. Й. "Інститут філології - це частина мого життя"/ Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. -2007. -№ 12. - С. 2-4.

Спочатку була мрія... [Текст] : про філолога Ю.Б. Кузнєцова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 3. - С. 96.

Наулко В.Н. Проблеми сучасної славістичної науки. ХІУ Міжнародний з’їзд славістів : (Охрид, Макединія, 10-16 вересня 2008 р.)/ В. Н. Наулко // Університет. -2008. -№ 5. - C. 5-8.

Ільницький Д. Міжнародна наукова конференція "Українська філологія: школи, постаті, проблеми"/ Д. Ільницький, Ю. Римашевський // Дзвін. -2009. -№ 2. - С.135-136.

Півторак Г. Вступ до слов'янської філології : рецензия/ Г. Півторак // Мовознавство. -2009. -№ 3-4. - С.133-136.

Теплинский, Марк. " Не забывайте обо мне " [Текст] : [ к 110 - летию со дня рождения А.В. Чичерина (1900 - 1989 ), ученого, филолога ] / М. Теплинский // Радуга. - 2010. - № 5 - 6 . - С. С.141 – 153.

Клочек Г. Українська філологія початку ХХІ століття: здобутки, проблеми і втрати/ Г. Клочек ; розмову вів М. Славинський // Науковий світ. -2010. -№ 9. - C. 2-5.

Денискіна Г. Науковий простір філолога: етичний вимір/ Г. Денискіна // Дивослово. -2010. -№ 12. - C. 2-5.
***************
Безпечний І.П. Теорія літератури/ Безпечний І.П. ; передм. Р. Семків. -К.: Смолоскип, 2009.-392 c.

Галич О.А. Теорія літератури : Підручник/ О.Галич, В.Назарець, Є.Васильєв; За наук. ред. О.Галич. -К.: Либідь, 2001.-488 с.

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : Навч. посіб./ С.І.Дорошенко; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-288 c.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник/ М.П. Кочерган; Ред. Г.А. Теремко. -К.: Академія, 2003.-464 с. - (Альма-матер).

Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології : підручник/ В. В. Лучик. -К.: Видавничий центр "Академія", 2008.-344 c.

Мішуков, О. В. Філологія. Історія. Культура. : зб. наук. пр. : у 2 т./ Олег Васильович Мішуков. -К. : Парлам. вид-во. -2002.

Нитченко Д.В. Елементи теорії літератури і стилістики/ Д. Нитченко; Українська Центральна Шкільна Рада в Австралії. -Мельборн: Просвіта, 1975.-88 c.

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород. -2000. -
Вип. 10/ упоряд. І. В. Сабадош ; О. Пискач ; редкол. : Барчан В.В. [та ін.]. -2006.-288 c.

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України [та ін.]. -Ужгород : Говерла. -2000. -
Вип. 12 : Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії : до 100-річчя Миколи Андрійовича Грицака/ редкол. : Барчан В.В. [та ін.] ; відп. ред. І. В. Сабадош ; упоряд. І. В. Сабадош ; О. Ф. Миголинець. -2008.-230 с.

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". -Ужгород : Говерла. -2000. -
Вип. 13/ редкол. : Барчан В. В. [та ін.] ; відп. ред. І. В. Сабадош ; упоряд. : І. В. Сабадош ; О. Ф. Миголинець. -2009.-208 c.

Українська мова : енциклопедія/ НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови; Редкол.: В.М. Русанівський та ін.. -2-е вид., випр. і доп. - К.: Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004.-824 c.

Філологічні науки, 1996 : наук.-допом. бібліогр. покажч./ Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Нац. парламент. б-ка України; авт.-уклад. О. О. Козак ; наук. ред. Г. М. Нога [та ін.]. -К.: Стилос, 2007.-526 c.2011-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3904

чи є у вас виставка до дня незалежності України

Митровка М.Т.
2011-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Виставка до Дня Незалежності України буде організована у бібліотеці у серпні. Детальнішу інформацію Ви зможете отримати на сайті нашої бібліотеки.2011-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3903

доброго дня мені потрібно на рекомендаційний список.. по темі " Ми на нашій на своїй сімї"
дякую

Матьола Т.В,
2011-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3902

добрий день мені потрібно все про голодомор в Україні

Швець Д,С,
2011-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

Василенко, Володимир.
Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду [Текст] : правова оцінка / В. Василенко ; Укр. ін-т нац. пам’яті. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. - 48 с.

Відлуння жахливої трагедії [Текст] : (до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні : зб. статей, опублікованих у газетах 30-х рр. ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / упоряд.: М. В. Делеган ; С. А. Вискварко. - Ужгород : Патент, 2008. - 160 с. : іл.

Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні [Текст] : методичні матеріали / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. [та ін.] ; упоряд. : В. Піскун ; І. Пасько ; відп. за вип. О. Г. Бенч. - К. : [б. и.], 2007. - 24 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 25-26 верес. 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 448 с. : табл.

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд., авт. вступ.ст., пер. з нім. А. І. Кудряченко, передм. Ю. Г. Рубан. - К. : НІСД, 2008. - 336 с. : іл. - Текст укр., нім. мовами.

Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні очима дослідників і свідків [Текст] : чернігівщина : зб. матеріалів / І. Р. Юхновський [та ін.] ; упоряд.: С. В. Бутко ; : В. М. Бойко, Т. П. Демченко ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Черніг. облдержадмін., Черніг. центр перепідготов. та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг. - Чернігів : Сіверщина : ЦППК, 2008. - 160 с. : іл.

Голод в Україні 1932-1933 [Текст] : вибрані статті / упоряд. Дюк Н. - вид. 2-е., доп. - Луцьк : ВМА "Терен", 2006. - 164 с. - (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 168).

Голодомор 1932 - 1933 років в Україні [Текст] : документи і матеріали / Нац. акад. наук України [та ін.] ; упоряд. Р. Я. Пиріг ; редкол. В. А. Смолій [та ін.]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 1146 с. - (Більше не таємно ; т. 2).

Кому був вигідний голодомор? [Текст] : на допомогу тим, хто вивчає Голодомор в Україні: Статті / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Бібліотека журналу " Персонал").

Конквест, Роберт.
Жнива скорботи [Текст] : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест ; пер. зангл. Н. Волошинович. - Луцьк : Терен, 2007. - 456 с.

Марочко, Василь.
Голодомор в Україні 1932 - 1933 років в Україні [Текст] : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 296 с.

Марочко, Василь.
Голодомор 1932 - 1933 рр. [Текст] / В. Марочко. - К. : [б. и.], 2007. - 64 с. : іл. - (Голодомори).

Папуга, Ярослав Богданович.
Західна Україна і Голодомор 1932-1933 років [Текст] : морально-політична і матеріальна допомога постраждалим / Я. Б. Папуга ; відп. ред. Я. Р. Дашкевич ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Львівське відділення. - Львів : Астролябія, 2008. - 248 с.
*********************
Марочко В.І. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932-1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? [Текст] / В.І. Марочко // Український історичний журнал. - 2006. - №3. - С. 186-199.

Васьківська, Ольга. Голодомор 1932-1933 рр. в України [Текст] / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. - 2006. - №11. - С. 40-42.

Сидорук, Аркадій. Голодомор: коли Україна й світ визнають правду? [Текст] / А. Сидорук // Україна молода. - 2007. - 6 лют. - С. С. 8-9.

Мейс, Джеймс. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? [Текст] / Дж. Мейс // Український історичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 185-200.

Козел В. Застосування методів непрямого управління процесами голодомору в Україні [Текст] / Козел В. // Персонал. - 2007. - № 2. - С. 12- 14.

Мейс Джеймс Политические причины голодомора в Украине (1932-1933 гг.) [Текст] / Джеймс Мейс // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости. - 2006. - № 1-2. - С. 52-76.

Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр. [Текст] : Свідчення німецьких дипломатів / А. Кудряченко // Пам'ять століть. - 2007. - № 2. - С. 153-161.

Левицька, Галина. СБУ видала книжкою документи про Голодомор [Текст] / Г. Левицька // Слово Просвіти. - 2007. - № 36.- 6-12 верес.- С. 5.

Кульчицький С.В. Голодомор 1932-1933 рр.: механізми сталінського терору [Текст] / С.В. Кульчицький // Український історичний журнал. - 2007. - № 4. - С. 4-25.

Дорошко М. Визнання Голодомору 1932- 1933 років в Україні геноцидом: міжнародний аспект / М. Дорошко // Персонал. - 2008. - № 1. - С. 102- 104

Петренко, Микола. Сни про окраєць хліба / Микола Петренко (Введено оглавление) // Березіль. - 2008. - № 5-6. - С. 96-119.

Василенко, Володимир. Голодомор 1932-1933 років в Україні: правова оцінка [Текст] / В. Василенко // Дзеркало тижня. - 2008.- 4-10жовт.-С.1,20.

Музиченко, Ярослава. Свічки і душі [Текст] : Молитва біля нового Меморіалу пам`яті жертв Голодомору / Я. Музиченко // Україна молода. - 2008. - 25 листоп . - С. 4 -10.

Васюник, Іван. Крок до власної історії : [Україна відзначає 75-ті роковини Великого Голоду] [Текст] / І. Васюник // Сучасність. - 2008. - № 11.- С. 3-4.

Кульчицький, Станіслав Владиславович. Голодомор в Україні й український голокост [Текст] / С. В. Кульчицький // Голокост і сучасність. - 2008. - № 1. - С. 88-98.

Юхновський, Ігор. Голодомор - геноцид українського народу [Текст] / І. Юхновський, В. Верстюк // Пам'ять століть. - 2008. - № 5-6. - С. 37-51.

Чурікова Г. А. Пам’ять про голодні роки [Текст] [Текст] : сценарій / Г. А. Чурікова // Позакласний час. - 2009.- № 19-20. - С. 98-100.

Сулима, Людмила. Українська голгофа [Текст] : [голодомор 1932-1933 рр.] / Л. Сулима // Україна козацька. - 2010. - № 21-22. - С. 14.

Василашко, Василь. "Не підлягає забуттю" [Текст] / В. Василашко // Наука і суспільство. - 2010. - 11/12.- С.28-35.

Франчук, Валерій. Книга Пам’яті та Ріка Забуття [Текст] : над циклом із 126 полотен, присвячених пам’яті жертв Голодомору, я працював 17 років / В. Франчук // День. - 2011. - 11-12 лют. - С. 24.2011-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3901

Організація і методика економічного аналізу

2011-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Багров В.П. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.П. Багров, І.В. Багрова, 2006. - 158 с.

Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник / Житомирський інженерно-технічний ін-т, 2003. - 684 с.

Івахненко, Валентин Михайлович. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко, 2010. - 352 с.

Кіндрацька, Галина Іванівна. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній, 2008. - 488 с.

Приймак, Василь Іванович. Математичні методи економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Приймак, 2009. - 292 с.

Прокопенко, Іван Федорович. Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, 2008. - 430 с.

Тарасенко, Ніна Вікторівна. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. В. Тарасенко, 2008. - 344 с.

**********************

Лазаришина І.Д. Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу [Текст] / І.Д. Лазаришина // Фінанси України. - 2004. - № 1. - С. 44-48.

Мних, Євген. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації [Текст] : общественно-политическая литература / Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №1. - С. 55-61.

Парасей-Вергуненко І. Сучасний інструментарій економічного аналізу в системі стратегічних досліджень [Текст] / І. Парасей-Вергуненко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 30-39.

Ковальчук Т. М. Економічний аналіз у системі антикризового управління [Текст] / Т. М. Ковальчук // Економіка АПК. - 2010. - № 5.- С.128-134.

Демченко Т.В. Методи економічного аналізу та їх особливості [Текст] / Т. В. Демченко, Н. О. Лисенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 179-184.

2011-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3900

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка найти статистичні дані та інформацію на тему "іноформаційно аналітичне забезпечення роботи податкових органів". Дякую!

Коршак Наталія
2011-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3899

Бібліографія і бібліографічна діяльність

Митровка М
2011-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яку Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис [Текст] / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка, 2001. - 40 с.

Кушнаренко, Наталя Миколаївна. Бібліотечне краєзнавство [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, 2007. - 504 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник/ Н.Н.Кушнаренко. -2-е изд., стереотипное. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Лиханова, Ірина Геннадіївна. Розвиток концепції національної бібліографії України у ХХ столітті [Текст] : Автореферат дисертації. Спеціальність 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / І.Г. Лиханова; Наук. керівник О.С. Онищенко, 2005. - 20 с.

Лутовинова, Валентина Іванівна. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ - ХХ ст.) [Текст] / В. І. Лутовинова, 2002. - 148 с.

Михлина, Ирина Ильинична. Краеведческая библиография [Текст] : науч.-метод. пособ. / И. И. Михлина, 2008. - 176 с.

Романюк, Мирослав Миколайович. Загальна і спеціальна бібліографія [Текст] : Навч. посібник / М.М. Романюк, 2003. - 96 с.

Савина И.А. Библиографическое описание документа: семиотический подход : Учеб.-метод. пособие/ И.А. Савина. -М.: Либерея, 2004.-88 с.. -(Библиотекарь и время; №4).

Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу [Текст] : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина, 2009. - 592 с.

Українські бібліографи [Текст] : біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України", 2008. - 232 с.

Фокеев, Валерий Александрович. Библиографическая наука и практика [Текст] : терминологический словарь / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева, 2008. - 272 с.

Черниш, Наталія Іванівна. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Черниш , 2006. - 216 с.

Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб./ Г. М. Швецова-Водка; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. -К.: Кондор, 2008.-218 c.

*******************

Петрикова В. Діячі краю в сучасній українській бібліографії/ В. Петрикова // Бібліотечний вісник. -2007. -№ 3. - C. 14-16.

Бодак О. Внесок М.Ю.Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності [Текст] / О. Бодак // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 4. - С. 37-39.

Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси / Т. Заморіна // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 11 – 12.

Швецова-Водка Г. Зародження і розвиток бібліографії документальних історичних джерел у Росії / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 19 – 20.

Прокопенко Л.С. Національна бібліографія Нідерландів [Текст] / Л.С. Прокопенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 69-73.

Абдуллаєва Н. Біобібліографічний довідник "Українські бібліографи" [Текст] / Н. Абдуллаєва // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 30.

Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек/ Л. Трачук // Бібліотечний вісник. -2009. -№3. - C. 6-11.

Промська О. Перші кроки української метабібліографії [Текст] / О. Промська // Бібліотечний вісник. - 2010. - №1. - С. 32-36.

Казакова Н. В. Бібліографія має майбутнє [Текст] / Н. В. Казакова, В. О. Кононенко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 29-31.

Новоженова Т. А. Методология библиографии библиографии: становление, формирование [Текст] / Т. А. Новоженова, А. В. Кухтина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 30-37.

Леонов В. П. Эволюционный синтез библиографии [Текст] / В. П. Леонов // Библиография. - 2011. - № 1. - С. 20-29.

Сухоруков М. К. Новый международный библиографический стандарт RDA [Текст] / М. К. Сухоруков // Библиография. - 2011. - № 1. - С. 146-148.

Устиновський Д. В. Підготовка рекомендаційних бібліографічних покажчиків Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського в 1948-1964 роках [Текст] / Д. В. Устиновський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 64-72.

Котляров И. Д. Совершенствование справочно - библиографического аппарата научной статьи [Текст] / И. Д. Котляров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 73-77.

Сербін О. Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань/ О. Сербін // Бібліотечний вісник. -2011. -№1. - C. 25-36.
< />    < />... 51 | 52 | 53 | 54 | 55| 56 | 57 | 58 | 59 | ... >>     >>>