Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-05-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3865

Перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і
«бідними» (у фінансовому розумінні) регіонами.

2011-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ - ХХІ століть : нові пріоритети : Монографія/ М.І. Долішній; НАН України, Інститут регіональних досліджень. -К.: Наук. думка, 2006.-512 c.

Заблоцький Б.Ф. Реґіональна економіка : навч. посіб./ Б. Ф. Заблоцький. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-548 c.

Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки : Навч. посібник/ І.В. Запоточний, В.І. Захарченко. -Х.: Одіссей, 2003.-592 с.

Регіональна політика та механізми її реалізації / М.І. Долішній, С.М. Злупко, С.Й. Вовканич та ін.; За ред. М.І. Долішній. -К.: Наук. думка, 2003.-504 c.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія/ З. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. З. Варналій. -К.: Знання України, 2005.-500 c.

Стратегія соціально-економічного розвитку регіону : [на прикладі Волинської області] : монографія/ М. А. Хвесик, Л. М. Горбач [та ін.]. -К.: Кондор, 2009.-376 c.

Міняйло О.І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні [Текст] / О.І. Міняйло, В.О. Романишин, Ю.А. Швед // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №4. - С. 58-65.

Бондарук, Таїсія. Щодо визначення фінансів місцевого самоврядування [Текст] / Т. Бондарук // Економіст. - 2006. - №6. - С. 44-46.

Артус М.М. Система організації функціонування фінансів [Текст] / М.М. Артус // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №7. - С. 56-64.

Тугай Л.В. Економічна сутність фінансового потенціалу регіону та його оцінка/ Л.В. Тугай // Регіональна економіка. -2007. -№ 1. - С.245-249.

Попов В. Ю. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні [Текст] / В. Ю. Попов // Фінанси України. - 2007 . - № 8 .- С. 44 – 53.

Камінська І. М. Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України/ І. М. Камінська // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 5. - C. 92 - 101.

Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 8. - С. 3-12.

Герцик В.А. Критерії оцінки каналу розподілу / В. А. Герцик // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 123- 129.

Монаєнко, Антон Олексійович. Порівняльно-правовий аспект зарубіжного та вітчизняного досвіду розподілу видатків в державі [Текст] / А. О. Монаєнко // Наше право. - 2008. - № 3. - С. 88-93.

Колот А.М. Методологічні аспекти розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. М. Колот // Економічна теорія. - 2008. - № 4. - С. 3 - 18.

Орлова В. Облік використання та розподілу прибутку [Текст] / В. Орлова, О. Корпан // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 12. - С. 20-24.

посилання 1
посилання 2

2011-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3864

Організація обліку в пакеті 1С, Парус

2011-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3863

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти літературу до теми: "Соціально-психологічні аспекти співбесіди кандидата з працедавцем"
Дякую)

Анна
2011-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Башук Л. П. Психодіагностика мотиваційних чинників працевлаштування молоді/ Л. П. Башук // Практична психологія та соціальна робота. -2008. -№ 12. - C. 58-63.

Як шокувати працедавця // Персонал. -2009. -№ 1. - C. 125.

Крупко Г. Співбесіда, або хто найкраще похвалить себе/ Г. Крупко // Персонал. -2009. -N 4. - C. 120-122.

Башук Л. П. Порівняльна характеристика мотиваційних чинників працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку/ Л. П. Башук // Практична психологія та соціальна робота. -2009. -№ 5. - C. 50-54.

*******************

Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посіб./ В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. -3-тє вид.. -К.: Каравела, 2009.-240 c.

Менеджмент персоналу : Навч. посіб./ В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2006.-400 c.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : Навч.-практ. посіб./ М.І. Мурашко. -2-е вид., стер.. -К.: Знання, 2006.-312 c.

Психологія працевлаштування : (хрестоматія до навч. курсу)/ Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди; упоряд.: О. М. Макаренко ; : М. О. Голубєва, І. В. Федосєєва. -К.: Академперіодика, 2007.-124 c.

Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб./ Є. К. Пашутинський. -5-е вид., стер. -К.: КНТ, 2010.-332 c.-(Кадри підприємства).2011-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3862

Доброго дня! Допоможіть знайти які-небудь матеріали на тему "Телебачення причина насильства", бажано з релігійної точки зору. Дуже дякую!

2011-05-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132011-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3861

Доброго дня. "Інформаційні технології як основа прийняття управлінських рішень", матеріали посилання?

надя
2011-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3860

Характеристика та асортимент офісної техніки

2011-05-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-05-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3859

Добрий день! Підкажіть, де можна безкоштовно скачати книгу М.Тимошик "Історія видавничої справи" 2007 року видання.

Кулікова Анна Володимирівна
2011-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному варіанті видання не знайдено. В бібліотеці Ви отримаєте наступні посібники:

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : Навч. посіб./ М.С. Тимошик. -К.: Наша культура і наука: Ін Юре, 2004.-224 c.

Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник/ М.С. Тимошик; Ред. Л. Щербатенко, Н. Тимошик. -К.: Наша культура і наука, 2005.-560 c.


< />    < />... 52 | 53 | 54 | 55 | 56| 57 | 58 | 59 | 60 | ... >>     >>>