Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-09-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7232

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Меня интересует, есть ли у Вас Александр Солженицын "Архипелаг ГУЛАГ"?

Nadiya
2015-09-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібні Вам видання знаходяться у Відділі художньої літератури (ІІ поверх):

84(4РОС) С 60
Солженицын, Александр Исаевич. Малое собрание сочинений : в 7 т. / А. И. Солженицын. - М. : ИНКОМ НВ. - 1991. -
Т. 5 : Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : опыт худож. исслед., Ч. 1-2. - 1991. - 432 c.

84(4РОС) С 60
Солженицын, Александр Исаевич. Малое собрание сочинений : в 7 т. / А. И. Солженицын. - М. : ИНКОМ НВ. – 1991. -
Т. 6 : Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : опыт худож. исслед., Ч. 3-4. - 1991. - 574 c.

84(4РОС) С 60
Солженицын, Александр Исаевич. Малое собрание сочинений : в 7 т. / А. И. Солженицын. - М. : ИНКОМ НВ. – 1991. -
Т. 7 : Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : опыт худож. исслед., Ч. 5-7. - 1991.- 383 c.2015-09-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7229

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Люба Гавур "Чарівні візерунки". Дякую!

Віталія
2015-09-03
ВІДПОВІДАЄ

Гумен Марія Василівна
завідувачка інформаційно-бібліографічним відділом

Доброго дня ! Просимо вибачення, але необхідна Вам книга відсутня у фондах бібліотеки.2015-08-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7228

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: книга Васюкова.А.Т. Справочник повара

Пелагія
2015-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Шановна п. Пелагія! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

36.99 В 20
Васюкова А. Т. Справочник повара : учеб. пособие / А. Т. Васюкова. - М.: Дашков и К, 2010. - 496 c. :a-ил.

2015-08-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7227

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему "Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів". Дякую!

Жайворонок Людмила Миколаївна
2015-08-21
ВІДПОВІДАЄ

Гумен Марія Василівна
завідувачка інформаційно-бібліографічним відділом


Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступні видання:

78.34(4УКР) І 74
Інформатизація бібліотек (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали) / Мін-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; уклад. С. Кравченко. – К, 2007. – 128 c.

78.5 М 42
Медведєва, В. М. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. М. Медведєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 180 c.

78.34 З-35
Земсков, Андрей Ильич. Электронные библиотеки : учеб. для вузов / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. – М. : Либерея, 2003. – 352 с. : рис., табл. – Библиогр.: 311-318.

78.34 Л 68
Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності / К. В. Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2012. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-249.

78.37 Л 68
Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / К. В. Лобузіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 132 с. : іл. – Бібліогр.: с. 113-127.

78.3 Э45
Электронные ресурсы и электронные библиотеки : ежегодный межвед. сб. науч. трудов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; гл. ред. Я. Л. Шрайберг. – М. , 2006. – 92 с. – Текст рос. мовою.

78.36 М14
Майстрович, Татьяна Викторовна. Электронный документ в библиотеке : науч.-метод. пособ. / Т. В. Майстрович. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 144 с. : табл. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 71). – Библиогр.: с. 133. – Библиогр.: в подстроч. примеч. – Текст рос. мовою.

78.38 Б88
Брофи, Питер. Оценка деятельности библиотек : принципы и методы / П. Брофи ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. А. И. Земсков. – М. : Омега-Л, 2009. – 360 с. : рис., табл. – (Электронные ресурсы в библиотеках и образовании). – Библиогр. в конце разд. – Указ.: с. 348-357. – Текст рос. мовою.

78.34(4РОС) Ш 85
Шрайберг, Я. Л. Автоматизарованные библиотечно-информационные системы России: состояние, выбор, внедрение, развитие : монография / Я. Л. Шрайберг, Ф. С. Воройский. – М. : Либерея, 1996. – 273 с. : илл. – Бібліогр.: с. 260-266 . – Предм. покаж.: с. 267-271. – Текст рос. мовою.

78.34 Ш 85
Шрайберг, Яков Леонидович. Основные положения и принципы разработки автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей : главные тенденции и окружения, основные положения и предпосылки, базовые принципы / Я.Л. Шрайберг ; ГПНТБ России. – М. : ГПНТБ России, 2000. – 130 с. – Текст рос. мовою.

78.3 К 70
Коряковцева, Нина Александровна. Техники информационно-библиотечной работы : учеб.-практич. пособие / Н.А. Коряковцева. – М. : Либерея, 2004. – 136 с. – Текст рос. мовою.

78.34(4УКР) П 30
Петрова, Людмила Григорівна. Сучасні технології вищої бібліотечно-інформаційної освіти : научное издание / Л. Г. Петрова ; відп. за вип. В. Іващенко ; М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України. – К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. – 68 с. – Бібліогр. в кінці глав

78.34(4УКР) В 43
Використання комп'ютерних технологій у методичній діяльності : метод. поради / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Г. Д. Ковальчук. – Х. : ХДНБ, 2006. – 28 с

78.34(4УКР) І 85
Ісаєнко, Олександр Олександрович. Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980 – 2007 рр.) : автореферат дисертації : спец. 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / О. О. Ісаєнко ; наук. кер. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 2009. – 20 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2010. – 536 с. : табл. – (Библиотека). – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. прим. – Имен. указ. : с. 527-532. – Текст рос. мовою.
******

Александров, В. Державна програма автоматизації бібліотек / В. Александров // Бібліотека. ІнформацІя. Суспільство : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. / УБА ; НПБУ. – К. , 1998. – С. 135-143.
Василенко, О. Основні тенденції використання інформаційно-бібліотечних ресурсів на сучасному етапі / О. Василенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 83-90.
Воскобойнікова-Гузєва О.В. Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності бібліотеки / О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Бровкін А. // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 9-16.
Гранчак, Т. Електронна інформація: вдосконалення організації та використання / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 22-25.
Іваницька, Т. Н. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років/ Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. – 2011. – № 4. – C. 113-122. -Бібліогр. в кінці ст.
Ковальчук Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук, Н.Кучерява // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 13-16.
Лисенко Л. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів / Л. Лисенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2. – С. 13-14.
Михальчук Л. Сучасні інформаційні технології в бібліотечній практиці: реалії сьогодення / Л. Михальчук // Світ дитячих бібліотек. – 2008. – № 3. – С. 15-19.
Моргенштерн, И. Г. Автоматизация библиографических процессов / И. Г. Моргенштерн // Библиография. – 1999. – № 3. – С. 3-9.
Новакова Л.О. Нові інформаційні технології в бібліотеках: стан і перспективи / Новакова Л.О. // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва: матеріали 5-ї Ювілейної міжнародної конференції "Крим-98"(Судак, 6-14 червня 1998 р.). – 1999. – Т. 1. – С. 225-226.
Пашкова В. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України : за матеріалами дослідження / В.Пашкова, І.Шевченко, Я.Хіміч // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 1. – С. 2-25.
Пашкова В. Публічні бібліотеки: виклики ХХІ століття / В. Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 16-19. – (Інтернет-технології в бібліотеках).
Солонська, Н. Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 6-9.
Чекмарьов, А. Бібліотечно-інформаційні технології обробки знань та інтелектуалізація пошукових систем / А. Чекмарьов, О. Жабін // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 16-18.
Шрайберг, Я. Л. Автоматизація як новий науковий напрям в бібліотечно-інформаційній галузі. Десять головних принципів автоматизації / Я. Л. Шрайберг // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 5-ї Ювілей. міжнар. конф. "Крим-98" (Судак, 6-14 черв. 1998 р.). – 1999. – Т. 1. – С. 95-98.2015-08-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7226

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Календар знаменних і памятних дат на 2015-2016 навч.рік.

Гончарова М.
2015-08-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступні видання:

КО К 17
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2015 рік : рек. бібліогр. посіб. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка; уклад.: Вачиля Н.М., О. В. Шмайда, Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2014. - 320 c.

КО К 17
Календар краєзнавчих пам’ятних дат Іршавщини на 2015 рік : рек. бібліогр. посіб. / Іршав. центр. район. б-ка; уклад. М. М. Матішинець ; відп. за вип. А. І. Лакатош. - Іршава, 2014. - 44 c.

КО К 17
Календар пам’ятних дат м. Мукачева на 2015 рік / Мукачів. міська центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзнав. літ.; уклад. Т. М. Туряниця ; відп. за вип. О. А. Стадник. -Мукачево, 2014. - 40 c.

КОя2 К 17
Календар "Просвіти" на 2015 рік / Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во "Просвіта"; уклад.: П. М. Федака, П. П. Федака. - Ужгород, 2015. - 176 c. :a-іл.

Календарі на 2016 рік готуються до випуску.2015-08-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7225

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
Підручник Кримінальне право України 2014 рік. Дякую!

Пелагія
2015-08-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

67.9(4УКР)308 В 31
Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша ; відп. за вип. О. В. Діордійчук; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. - Вид. 3-тє, переробл. та доп. - К.: Алерта, 2014. - 352 c.

67.9(4УКР)308 Д 53
Дмитрук М. М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія / М. М. Дмитрук; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Юрид. літ., 2014. - 224 c. :z-табл.2015-07-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7224

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
есть ли в библиотеке электронная доставка документов?
Дякую за відповідь

Загоруйко Леонид Викторович
2015-07-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібну Вам послугу бібліотека не виконує.


< />    < />... 53 | 54 | 55 | 56 | 57| 58 | 59 | 60 | 61 | ... >>     >>>