Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-05-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3835

Доброго дня!мені потрібно літературу до теми курсової Механізм і причини інфляції

Богдан
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є в бібліотеці:

Круш П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації/ П. В. Круш, О. В. Клименко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-288 c.

Фельдгольц, Максим. Інфляція і фіксальна політика в Україні [Текст] / М. Фельдгольц // Ринок цінних паперів України. - 2006. - №1-2. - С. 11-18.

Макаренко, Михайло. Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації [Текст] / М. Макаренко, В.Л. Осецький // Банківська справа. - 2006. - №3. - С. 39-45.

Скрипник, Андрій. Вплив валютно-курсової політики на інфляційні процеси в Україні [Текст] / А. Скрипник, Г. Варваренко // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 1. - С. 40-48.

Петрик, Олександр. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи [Текст] / О. Петрик // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 3. - С. 2-8.

Петрик, Олександр. Визначення оптимального рівня інфляції для України [Текст] / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. - С. 10-21.

Шаповалов, Анатолій. Системні особливості розвитку інфляційних процесів в Україні [Текст] / А. Шаповалов // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 12. - С. 3-7.

Олефір, Володимир. Вплив інфляції на кон’юктуру економіки [Текст] / В. Олефір // Діловий вісник. - 2008. - № 9. - С. 11-12.

Калюжний В. Механізми розвитку та протидії інфляції в Україні [Текст] / В. Калюжний // Економіст. - 2008. - № 6. - С. 16-22.

Щербак А. Як приборкати інфляцію в Україні [Текст] / А. Щербак // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 43-45.

Семенова Ю. Прогнозування як інструмент управління інфляцією в Україні [Текст] / Ю. Семенова // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 11. - С. 179-183.

Карпенко Г.В. Аналіз основних факторів інфляції в Україні [Текст] / Г. В. Карпенко, В. Й. Башко // Фінанси України. - 2008. - № 11.- С.29-40.

Петрик, Олександр. Теоретико-концептуальні основи таргетування інфляції / Олександр Петрик, СергійНіколайчук // Банківська справа. - 2009. - № 2. - С. 3-12.

Комашко, Олег. Моделювання очікувань інфляції в Україні [Текст] / Олег Комашко // Банківська справа. - 2009. - № 4. - С. 82-86.

Горбанський А. Б. Ідентифікація типу інфляційного процесу в Україні [Текст] / А. Б. Горбанський // Держава та регіони. - 2010. - № 1. - С. 76 - 81.

Шепель Є.В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення [Текст] / Є. В. Шепель // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 32-41.

2011-05-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3834

Добрий день, де можна знайти електронну версію статті: Грибанич І. На святвечір до столу запрошували душі померлих, або про старі традиції гуцулів, бойків, лемків. // Фест. - 10-14 січня 2009 р.

Іван
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Нажаль, потрібну Вам статтю в електронному секторі мережі нами не знайдено.
Можливо чимось Вам допоможе контактна інформація про газету, в якій була надрукована стаття:
тел.
0312 660084
тел/факс 0312 660084
е-mail [email protected]
[email protected]2011-05-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3833

Література з Обліку цінних паперів 2006-2011

Голубка Василь Васильович
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Лень В.С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец./ В. С. Лень. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-440 c.

Павлов В.І. Цінні папери в Україні : навч. посіб./ В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Терноп. акад. нар. госп-ва. -[Вид. 2-е, допов.]. -К.: Кондор, 2009.-400 c.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності : збірник / відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -К.: КНТ, 2008.-308 c.

Снігурська, Людмила. Відображення в обліку перекласифікації цінних паперів [Текст] / Л. Снігурська // Вісник Національного банку України. - 2006. - №8. - С. 46-51.

Кушина О. Оюлік акцій у акціонерів : общественно-политическая литература/ О. Кушина // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . -2006. -Вип.11. - C. 101-106.

Кушина, Олена. Облік цінних паперів ІСІ у інвесторів [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2006. - Вип.11. - С. 172-174.

Андрєєва, Ніна. Облік у власників іпотечних цінних паперів (іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів) [Текст] / Н. Андрєєва // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2006. - Вип.11. - С. 215-217.

Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливості вартості векселів/ Амеліна О.В. // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 8. - C. 184 - 193.

Єрмак О. Бухгалтерський облік розрахунків векселями/ О. Єрмак, О. Басенко // Бухгалтерський облік і аудит. -2010. -№ 6. - C. 29-33.

Кушина О. Основи податкового та бухгалтерського обліку з цінними паперами/ О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. -2010. -Вип. 10. - C. 19 - 21.

Коблянська Г. Ю. Актуальні аспекти обліку вексельних операцій/ Г. Ю. Коблянська // Економіка АПК. -2010. -№ 11. - С.84-90.

Кушина О. Емісія акцій (часток): оподаткування та облік/ О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. -2011. -Вип. 3. - C. 122-128.

Кушина О. Придбання акцій (часток) на етапі емісії: оподаткування та облік/ О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. -2011. -Вип. 3. - C. 129-134.

Кушина О. Викуп акцій у акціонерів: порядок, податки, облік/ О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. -2011. -Вип. 3. - C. 161-164.2011-05-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3832

поняття податкоспроможності адміністративної одиниці

2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-04-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3831

Доброго дня!мені потрібно літературу до теми курсової :Моральне виховання дітей дошкільного віку в умовах співробітництва дошкільного навчального закладу із сім’єю.

Намуравна Ольга Іванівна
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Двіжона, Оксана. Ситуації морального вибору [Текст] : Техніка спілкування дорослого з дитиною / О. Двіжона // Дошкільне виховання. - 2006. - №1. - С. 26.

Згонник С. Добро, як сонце, гріє: Заняття для старших дошкільнят [Текст] / С. Згонник // Дошкільне виховання. - 2007. - № 6. - С. 22-23.

Поніманська Т. Виховання людяності [Текст] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - № 2. - С. 6-9.

Поніманська Т. Виховання людяності: технологічний аспект [Текст] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - № 4. - С. 3-5.

Поніманська Т. Виховання людяності: програмні вимоги [Текст] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - № 5. - С. 7-10.

Духовно-моральне виховання Особистості: інноваційний підхід [Текст] [Текст] // Позакласний час. - 2008.- № 11. - С. 9-24.

Українська родинна педагогіка [Текст] [Текст] : методичні рекомендації // Позакласний час. - 2008.- № 12. - С. 11-26.

Жир Н. Доброта - найдорожчий скарб [Текст] : Заняття-бесіди для старших дошкільнят / Н. Жир (Введено оглавление) // Палітра педагога. - 2008. - № 6. - С. 6-9.

Лісняк, Любов. "Мій світ і я". Курс етичного виховання [Текст] / Л. Лісняк // Початкова освіта. - 2009. - № 22-23. - С. 61 - 63.

Завгородня О. Моральність як психологічна проблема [Текст] / О. Завгородня // Психологія і суспільство. - 2009. - № 2. - С. 60-77.

Лазаревич С. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників [Текст] / С. Лазаревич // Дошкільне виховання. - 2009. - № 8. - С. 12-14.

Білоногова Т. Все починається з добра : заняття з емоційно-ціннісного розвитку для старших дошкільнят [Текст] / Т. Білоногова // Дошкільне виховання. - 2009. - № 8. - С. 14-15.

Бех І. Педагогічне регулювання виховної ситуації [Текст] / І. Бех // Дошкільне виховання. - 2010. - № 4 . - С. 2-3.

Бех І. Дорослий і дитина: оптимізація особистісно-розвивального впливу [Текст] / І. Бех // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 2-4.

Тюлюнова Л. Ліки від вередливості : інтегроване заняття соціально-морального спрямування для старших дошкільнят [Текст] / Л. Тюлюнова // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 16-19.

Бех І.Д. Життя особистості як шлях до духовної далини [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 3. - С. 15-32.

Безпарточна, Вікторія. Роль казки в житті дитини [Текст] : Тренінгове заняття для батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / В. Безпарточна // Психолог. - 2010. - № 44. - С. 24-25.

Лебеденко, Наталя. Дітям про сім’ю-родину [Текст] : [українознавство] / Н. Лебеденко // Палітра педагога. - 2009. - № 4. - С. 8-14.

2011-04-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3830

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі Аудит використання фонду оплати праці. Підскажіть сайти.

саша
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-04-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3829

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти статистичний матеріал по фонду оплати праці в Україні за 2010р.

Оксана
2011-04-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6< />    < />... 56 | 57 | 58 | 59 | 60| 61 | 62 | 63 | 64 | ... >>     >>>