Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7208

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Огляд на тему: Україна у Другій світовій війні

Лавришинець Марина Михайлівна
2015-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

К63.3(4УКР)624 Д76
Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовт. 2006 р. / Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру [та ін.] ; редкол. В. М. Воронін [та ін.]. - К. : Зовнішторгвидав, 2007. - 416 с.

63.3(4УКР)624 Д 76
Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; редкол.: І. Юхновський ; Л. Герасименко [та ін.] ; упоряд. Л. Герасименко ; Р. Пилявець. - К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. - 248 с. : портр, карти.

63.3(4УКР)624 П 20
Патриляк, Іван Казимирович. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. - 592 с.

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 1 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. - 56 с.
Зміст:
Актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу
Україна наперодні та на початку Другої світової війни (друга половина 1930-х - червень 1941 рр.)

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 2 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. - 84 с. : портр.
Зміст:
Україна у період стратегічного наступу німецьких військ (червень 1941 - листопад 1942 рр.)
Українські землі та становище українців в умовах німецького окупаційного режиму (червень 1941 - жовтень 1944 рр.)
Національно-визвольний рух на окупованих територіях України (1941-1944 рр.)

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 3 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. - 84 с. : портр.
Зміст:
Завершальний період Другої світової війни. Підсумки війни та її наслідки для України
Міжнародне визнання України суб'єктом Антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни: історичні та правові підстави
Україна у Другій світовій війні: формування національної пам'яті українського народу

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії [в Укр. ін-ті нац. пам’яті]. Вип. 4 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. - 96 с. : портр.
Зміст:
Звільнення України від нацистських загарбників (до 65-ї річниці)
Українці на фронтах Другої світової війни та у Русі Опору країн Європи: проблеми історичної та національної пам’яті
Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин і доля України

63.3(4УКР)624 У-45
Україна в Другій світовій війні у документах : зб. нім. архівних матеріалів (1941-1942). Т. 2 / В. М. Косик ; зібрав, впоряд. В. М. Косик, пер. з нім.: В. Мельник, В. Кам’янець [та ін.] ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича . - Львів : [б. и.], 1998. - 384 с.

63.3(4УКР)624 У-45
Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : іст. нариси : у 2 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; редкол.: В. А. Смолій ; Г. В. Боряк [та ін.]. - К. : Наук. думка, 2011.

Пам'ять Другої світової війни в контексті суспільних цінностей в Україні і Європі // Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / М. І. Михальченко, М. Є. Горєлов, В. А. Гриневич [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - С. 292-332.

Картечева, Юлія Олександрівна. Повсякденне життя українських селян під час німецької окупації в роки Другої світової війни / Ю. О. Картечева // Українська державність : історія і сучасність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь : [б.и.], 2012. - С. 23-24.

Левітас, Фелікс. Україна в Другії світовій війні (1935-1945 рр.) : битва за історичну пам'ять / Ф. Левітас // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 5(67). Вересень-жовтень / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, Президія НАН України ; редкол. : Т. А. Бевз, В. А. Войналович [та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - С. 221-237.

Сюндюков, Ігор. Шляхом до прірви : до 75-річчя початку Другої світової війни / І. Сюндюков // День. - 2014. - 29-30 серп. - С. 11.

Гусєв, Віктор. Погляд через 70 років : [Ялта-1945: “Велика трійка” закладає основи післявоєнного світу] / В. Гусєв // Дзеркало тижня. - 2015. - 7 лют. - С. 15.

Рухи опору українців у Другій світовій війні // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 136-169.

Звільнення України // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 170-194.

Українці на фронтах Другої світової війни // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 195-215.

Наслідки війни // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 216-229.2015-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7207

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
огляд на тему: "Шкідливі звички"?

Кручаниця Марина Михайлівна
2015-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Зверніть увагу!

Чирва, Людмила. Шкідливі звички : куріння, алкоголізм, наркоманія : урок ОБЖ, 11 -й клас / Л. Чирва // Здоров`я та фізична культура. – 2006. – №35. – С. 21-24.

Сизанов, А. Н. Профилактика курения среди школьников (7-11 классы) / А.Н. Сизанов // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 50-62.

Сизанов, А. Н. Профилактика курения среди школьников (8 клас) / А.Н. Сизанов, Н. Н. Поплавский, В. А. Хриптович // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 5. – С. 79-80.

Пестушко, В. Альтернатива "Гарячому" палінню / В. Пестушко // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 6. – С. 7.

Правда про куріння // Позакласний час. – 2009. – № 5-6. – С. 78-82.

Це має знати кожен: правда про алкоголь // Позакласний час. – 2009. – № 5-6. – С. 73-77.

Третяк, О. І. Вікові особливості у профілактиці шкідливих звичок / О. І. Третяк; С. В. Тимошук, З. М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 7. – С. 21-22 : мал.

Шугай, Т. Й. Профілактика вживання алкоголю серед молоді (Рекомендації класним керівникам для організації виховних годин, заходів тощо) / Т. Й. Шугай // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 9. – С. 42-48.

Алкоголь – це небезпечно : матеріали до бесід з учнями // Позакласний час. – 2009. – № 13-14. – С. 69-80.

Курити – здоров’ю шкодити : матеріали до бесід з учнями // Позакласний час. – 2009. – № 15-16. – С. 111-118.

Шкідливі звички // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 8. – С. 39-40.

Превентивне виховання та профілактика шкідливих звичок у позаурочний час : матеріали Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних проектів організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді // Позакласний час. – 2010. –№ 2. –С. 13-44.

Кремечек, Г. А. Деякі аспекти організації навчального процесу у ВНЗ щодо підвищення якості навчання студентів та збереження їхнього здоров’я / Г. А. Кремечек; Л. Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 6. – С. 28-30. – бібліогр. в кінці ст.

Грузєва, О. В. Обгрунтування функціонально-організаційної моделі системи освітньо-просвітницької діяльності з профілактики куріння та моделі моніторингу її реалізації / О. В. Грузєва // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2010. – № 4. – С. 107-115.

Балицька, Р. Вивчення теми "Корисні та шкідливі звички, їх вплив на здоров'я в сім'ї і школі" : основи здоров'я, 2 клас / Романія Балицька // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 36-38.

Тараненко, Катерина. Шкідливі звички та їх наслідки : заняття для учнів 6-7 класів / К. Тараненко // Психолог. – 2012. – № 17. – С. 17-18. – Бібліогр. наприкінці ст.

Данилюк, М. Алкогольна залежність: як не потрапити на гачок / М. Данилюк // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 8. – С. 7.

Пастушок, Олександра. Крапля нікотину, грамулька алкоголю і дрібка наркотику... / О. Пастушок // Шкільний світ. – 2012. – № 44. – С. 6-9. – Бібліогр. наприкінці ст.

Шипілова, І. Математика про шкідливість куріння / І. Шипілова // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 45-46.

Низенко, Ольга. Батьки, діти і шкідливі звички : батьківські збори у формі круглого столу / О. Низенко // Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 7-12.

Книшенко, Н. Г. Математика про шкідливість паління / Н. Г. Книшенко // Все для вчителя. – 2013. – № 1. – С. 106-107.

Попіна, Л. Вивчення схильності учнів до небажаних учинків / Л. Попіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 4. – С. 30-32.

Здоров’я дитини – здоров’я нації : [добірка матеріалів] // Позакласний час. – 2013. – № 19-20. – С. 65-83.

Мисяк, Л. Твоє життя - твій вибір : захід / Л. Мисяк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 67-68.

Гейсман, Ольга. Как избавиться от пагубных привычек? : в городе действует центр “Жизнь без наркотиков” / О. Гейсман // Библиотека. – 2013. – № 11. – С. 67-71.

2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7206

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:інформація про костюми

Паллагі Вікторія Андріївна
2015-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

63.5(4УКР) В 19
Васіна, Зінаїда. Український літопис вбрання : Книга-альбом/ Зінаїда. Васіна; Переднє слово О.Субтельний. - К. : Мистецтво. - 2003
Т. 1 : 11 000 років до н.е. - ХІІІ ст. н.е. : Наук.-худож. реконструкції. -2003. - 448 с. :іл.

63.5(4УКР) В19
Васіна, Зінаїда.Український літопис вбрання : Книга-альбом / Зінаїда. Васіна. - К. : Мистецтво. -2003
Т. 2 : ХІІІ - поч. ХХ ст. : Наук. худож. реконструкції. - 2006. - 448 с. :a-кол.іл.

85.12 К43
Киреева, Е. В. История костюма : европейський костюм от античности до 20 в. : учеб. пособ. для сред. театр. учеб. Заведений / Е. В. Киреева. - Изд. 2-е, испр. - М.: Просвещение, 1976. - 176 с.

85.12 К 68
Короткова, М. В. Культура повседневности: История костюма : учебное пособие / М. В. Короткова. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 304 с. :ил.

63.5(4УКР) Н63
Ніколаєва, Т. О. Український костюм : Надія на ренесанс : [Альбом- монографія] / Т. О. Ніколаєва; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т.Рильського. - К.: Дніпро, 2005. - 320 c. :a-кол.іл.

85.12 Х 99
Хэрольд, Р. Костюмы народов мира : Иллюстрированная энциклопедия / Р. Хэрольд; Пер. с англ. А. Гостев, Худ. И. Сауков. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. - 240 с. : ил.

85.12 Ш37
Шевнюк, О. Л. Історія костюма : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. - К.: Знання, 2008. - 376 c. :a-іл.

Клочко, Л. С. Скіфський костюм / Л.С. Клочко // Чумацький шлях. - 2005. - №3. - С. 16-19.

Терентьєва, Н. Лялька знайомить зі світом / Н. Терентьєва // Дошкільне виховання. - 2007. - № 10. - С. 16-17.

Білевич, А.Ю. Систематизація складових компонентів українського національного костюма для дітей / А.Ю. Білевич, Ю.В. Плішка // Легка промисловість. - 2007. - № 2. - С. 54-55.

Кожолянко, Г. К. Доповнювальні елементи традиційного українського костюма українців Буковини / Г. К. Кожолянко // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 1. - С. 57-65.

Тканко, Ольга. Художні особливості костюма в колекціях українських дизайнерів одягу кінця ХХ - початку ХХІ століття / Ольга Тканко // Віче. - 2010. - № 13. - С. 58-61.

Зоріна, О. Б. Обрядове значення української хустки. Народознавче дослідження / О. Б. Зоріна // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 3. - С. 33-39.

Хілобок, Наталія. Жіноча мода епохи ампір / Н. Хілобок // Дніпро. - 2012. - № 5. - С. 131-133.

Іваневич, Л. А. До особливостей класифікації жіночого натільного одягу українців Поділля / Л. А. Іваневич // Народна творчість та етнологія. - 2013. - N 3. - С. 91-98.

2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7205

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: які нові надходження надійшли до Вашої бібліотеки.

Ярем Марина Василівна
2015-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Зверніть увагу!
На сайті нашої бібліотеки є розділ "Нові надходження".2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7204

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: маловідомі сторінки про місто Ужгород.

Буртова Маріанна Юріївна
2015-06-10
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 85.12
А 87
Архитектурно–художественное оформление Ужгорода : [альб.] / Е. Т. Барабаш, В. И. Лезу [и др.] ; отв. за вып. Е. Т. Барабаш ; Ужгород. гор. ком. Компартии Украины, Ужгород. гор. Совет нар. депутатов. – Ужгород : Карпаты, 1986. – бес пагинации : ил.

К Оя656
В 68
Волошин, Олександр. Ужгород у старовинній листівці : фотоальб. / О. Волошин ; передм. М. М. Вегеш. – Ужгород : Два кольори, 2003. – 142 с. : фот. кольор.

К 63.3
І-90
Історія Ужгорода / авт. кол. Е. А. Балагурі. – Ужгород : Патент, 1993. – 224 с. : фот.
К 63.3
К 55
Кобаль, Йосип Васильович. Ужгород відомий та невідомий / Й. В. Кобаль. – Львів : Світ, 2003. – 196 с : іл.

К 26.8
К 96
Кушнір, Борис Григорович. Ужгород : нарис–путівник / Б. Г. Кушнір, А. І. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1990. – 250 с.

К 63.3
Л 22
Ландовський, Еміл. Ужгород на зламі епох : кн. про пережите, прожите і здійснене / Е. Ф. Ландовський. – Ужгород : "Карпати", 2008. – 536 с. : кольор. іл.

К 63.3
С 56
Сова П. Прошлое Ужгорода / Сова П. – Факс. изд. по изд. :Ужгород : Шк. помощь, 1937. – Ужгород: Карпати, Патент, 1992. – 312 с.

К Оя656
У 33
Ужгород. Древнє місто у центрі Європи = Uzhhorod. Ancient city in the center of Europe : фотоальб. / Автори проекту: А. Чмельов, В. Браславець, М. Басараб, Вступ. ст. М. Вегеш, Текст до худ. частини Ф. Шандор, Англійська версія О. Драган. – Ужгород : Карпати , 2004. – 144 с. : кольор. іл.

К 26.18
У 33
Ужгород – древнє місто над Ужем [Карти] : путівник, карта-схема / С. Пеняк, В. Ньорба ; уклад. ДП "Закарпатгеодезцентр" ; фот. В. Ньорба ; вступ. ст. П. М. Скунць. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2007. – 1 арк. : кольор. іл, карти.

К 63.3
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Ужгород крізь віки : нариси з історії Ужгорода / С. Д. Федака. – Ужгород : Патент, 2010. – 296 с. : карти, іл.

К 26.89
Ш 20
Шандор, Федір. Обличчя Ужгорода : гід–довід. / Ф. Шандор, С. Федака. – Ужгород : Патент, 1996. – 67 с.
За більш детальною інформацією звертайтеся до Відділу краєзнавства нашої бібліотеки.2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7202

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Інформація документів про воду. Загальні відомості про водні ресурси.

Штефуряк Євгенія Павлівна
2015-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

26.2 Э40
Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды: научное издание / В.В. Гончарук и др.; Под ред. В.В. Гончарук ; НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – К. : Наук. думка, 2005. – 400 с. : табл.

26.2 К41
Кінько, Тарас Андрійович. Земля – планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи : деякі аспекти екологічної, економічної, геополітичної безпеки людства в епоху глобальної водної кризи. Кн. І / Т.А. Кінько, М.Т. Кінько. – К. : [б. и.], 2004. – 288 с.

26.2 W 67
Wiesner, Frantisek. Vodstvo a mineralni prameny zeme Podkarpatoruske / F. Wiesner. – Факс. вид. 1935 V Uzhorode Nakladem vlastnim- tiskem "Politiky" v Praze. – Ужгород : [s. n.], 2005 (Віддруковано у приватній друкарні Романа Повча). – 68 с. : іл, карти.

26.2 В62
Водна рамкова директива ЄС 2000/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення [Текст] = EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms : материал технической информации / Пер. з англ В. Лозанський. – Київ : [б. и.], 2006. – 240 с. – Алф. покаж. : С. 239-240.

К 26.2 Г 19
Гапак, Михайло Васильович. Тур’ябистрянські керниці/ М. В. Гапак. – Ужгород : Ліра, 2006. – 140 с.

66.4(0)633 В62
Вода - важнейший фактор безопасности. – [Б. м. : б. и.], 2005. – 8 с. : ил.

26.1(4УКР) У45
Україна. Екологічні проблеми природних вод [Карты] / В. А. Барановский, В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук. – К. : [б. и.], 2000.

К 20.1 Г 18
Гамор, Федір Дмитрович. Екологічна ситуація у басейні Верхньої Тиси на ділянці українсько-румунського кордону та шляхи її стабілізації / Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда ; Закарпат. обл. вироб. упр. по меліорації і водному госп-ву, Карпат. біосфер. заповідник. – Ужгород : ІВА, 2010. – 72 с. : іл, табл. – (Спільний український-румунський проект "Покращення протипаводкового захисту та екологічне оздоровлення навколишнього середовища на українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиса"). – Бібліогр. : С. 60-61.

К 26.2 Е-45
Екологічний потенціал водних об’єктів меліорованих заплав річок Закарпатської низовини : (на прикладі Берегівської транскордонної польдерної системи) / С. О. Афанасьєв, Л. В. Гулейкова [та ін.] ; за ред. С. О. Афанасьєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т гідробіології НАН України, Закарпат. обл. вироб. упр. по меліорації і водному госп-ву. – Ужгород : ІВА, 2010. – 80 с. : іл, табл. – (Спільний українсько-угорський проект "Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні р. Тиса"). – Бібліогр. наприкінці ст.

26.2 В 62
Вода без кордонів. Вода та кліматична стабільність регіону / М. Кравчік, Ю. Когутяр [та ін.] ; пер. Н. Волошина ; А. Клайзнер [та ін.]. – Кошіце : [б. и.], 2010. – 176 с. : іл, табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

20.1(4УКР) П 37
План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / авт. кол.: С. В. Артеменко, З. С. Бройде [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кравченко ; пер. з англ. Г. І. Хомечко. – Львів : Манускрипт, 2012. – 120 с. : рис., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

26.2 V 83
Voda. Wasser. Watter. Woda [Text] / preklady: J. Bohdanová, D. Halászová, B. Chovancová. - Košice : [s. n.], 2006. - 20 с.

67.9(4УКР)307 П 84
Процевський, Віктор Олександрович. Водне право України : навч. посіб. / В. О. Процевський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 176 с. – Бібліогр. : С. 163-174 та у підрядк. прим. – Покажч. : С. 175.

67.9(4УКР)307.1 У-45
Україна. Закони. Закон України "Про аквакультуру" : за станом на 10 січ. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 28 с. – (Закони України).

26.2 Ш 64
Широкова, Вера Александровна. Вода: океаны и моря, реки и озера : [для среднего школьного возраста] / В. А. Широкова, Н. Л. Фролова. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с. : цв.ил., табл. – (Энциклопедия ОЛМА). – Указ.: с. 284-303.

53.5 В 62
Вода і здоров’я людини : матеріали міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., сан. "Квітка полонини", 19-20 квіт. 2013 р. (с. Солочин Сваляв. р-ну) / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", НДІ фітотерапії [та ін.] ; за ред. Т. М. Ганич ; редкол.: П. П. Гаврилко, Я. Бриндза [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2013. – 304 с. : рис., табл. – Текст укр., англ., слов. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.


26.2(4УКР)Е45
Екологічна ситуація та стан питних вод України [Карты] / Д. О. Ляшенко, С. В. Размєтаєв. – К. : [б. и.], 2006.
Всеукр. еколог. ліга

2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7201

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
інформація про Другу Світову війну

Станинець Каріна Василівна
2015-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

63.3(0)62 Б19
Бакшеев, Ефим Алексеевич. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны / Е. А. Бакшеев. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с. : табл., портр.

К63.3(4УКР)624 Д76
Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовт. 2006 р. / Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру [та ін.] ; редкол. В. М. Воронін [та ін.]. - К. : Зовнішторгвидав, 2007. - 416 с.

63.3(4УКР)624 Д 76
Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; редкол.: І. Юхновський ; Л. Герасименко [та ін.] ; упоряд. Л. Герасименко ; Р. Пилявець. - К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. - 248 с. : портр, карти.

63.3(4УКР)624 П 20
Патриляк, Іван Казимирович. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. - 592 с.

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 1 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. - 56 с.
Зміст:
Актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу
Україна наперодні та на початку Другої світової війни (друга половина 1930-х - червень 1941 рр.)

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 2 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. - 84 с. : портр.
Зміст:
Україна у період стратегічного наступу німецьких військ (червень 1941 - листопад 1942 рр.)
Українські землі та становище українців в умовах німецького окупаційного режиму (червень 1941 - жовтень 1944 рр.)
Національно-визвольний рух на окупованих територіях України (1941-1944 рр.)

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 3 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. - 84 с. : портр.
Зміст:
Завершальний період Другої світової війни. Підсумки війни та її наслідки для України
Міжнародне визнання України суб'єктом Антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни: історичні та правові підстави
Україна у Другій світовій війні: формування національної пам'яті українського народу

63.3(4УКР)624 У-45
Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії [в Укр. ін-ті нац. пам’яті]. Вип. 4 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Л. С. Герасименко ; Р. І. Пилявець. - К. : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. - 96 с. : портр.
Зміст:
Звільнення України від нацистських загарбників (до 65-ї річниці)
Українці на фронтах Другої світової війни та у Русі Опору країн Європи: проблеми історичної та національної пам’яті
Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин і доля України

63.3(4УКР)624 У-45
Україна в Другій світовій війні у документах : зб. нім. архівних матеріалів (1941-1942). Т. 2 / В. М. Косик ; зібрав, впоряд. В. М. Косик, пер. з нім.: В. Мельник, В. Кам’янець [та ін.] ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича . - Львів : [б. и.], 1998. - 384 с.

63.3(4УКР)624 У-45
Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : іст. нариси : у 2 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; редкол.: В. А. Смолій ; Г. В. Боряк [та ін.]. - К. : Наук. думка, 2011.

Пам'ять Другої світової війни в контексті суспільних цінностей в Україні і Європі // Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / М. І. Михальченко, М. Є. Горєлов, В. А. Гриневич [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - С. 292-332.

Картечева, Юлія Олександрівна. Повсякденне життя українських селян під час німецької окупації в роки Другої світової війни / Ю. О. Картечева // Українська державність : історія і сучасність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь : [б.и.], 2012. - С. 23-24.

Левітас, Фелікс. Україна в Другії світовій війні (1935-1945 рр.) : битва за історичну пам'ять / Ф. Левітас // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 5(67). Вересень-жовтень / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, Президія НАН України ; редкол. : Т. А. Бевз, В. А. Войналович [та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - С. 221-237.

Сюндюков, Ігор. Шляхом до прірви : до 75-річчя початку Другої світової війни / І. Сюндюков // День. - 2014. - 29-30 серп. - С. 11.

Гусєв, Віктор. Погляд через 70 років : [Ялта-1945: “Велика трійка” закладає основи післявоєнного світу] / В. Гусєв // Дзеркало тижня. - 2015. - 7 лют. - С. 15.

Рухи опору українців у Другій світовій війні // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 136-169.

Звільнення України // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 170-194.

Українці на фронтах Другої світової війни // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 195-215.

Наслідки війни // Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: Л. Герасименко, В. Гриневич [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Юхновський. - К. : Емма, 2014. - С. 216-229.

Цікаві факти з історії II світової війни // Шкільна бібліотека. - 2015. - N 4(квітень). - С. 45-46.

< />    < />... 56 | 57 | 58 | 59 | 60| 61 | 62 | 63 | 64 | ... >>     >>>