Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7200

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Інформація про видатних діячів краю.

Церкуник Андріана Андріївна
2015-06-10
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Будь ласка уточніть свій запит! Про яких саме діячів цікавить Вас інформація?2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7199

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: чи є у Вашій бібліотеці книга Іштвана Удварі "Образчики" (Ужгород, вид-во В.Падяка, 2000). Дякую!

Олександра
2015-06-03
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Дана книга наявна в фонді нашої бібліотеки:
К 81
У 28
Удварі, Іштван. Образчикы з історії пудкарпатськых Русинув : ХVІІІ ст.: Изглядовання з історії культ. и языка / І. Удварі. - Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2000. - 340 с.2015-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7198

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

література по темі "хореографія"

Волик Марта Валеріївна
2015-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

85.32(4УКР) К 59
Кокуленко, Борис Григорович. Степова Терпсихора / Б.Г. Кокуленко. –Кіровоград : Степ, 1999. – 212 с.

85.32 Б 17
Базарова, Надежда Павловна. Азбука классического танца. Первые три года обучения : учеб. пособ. / Н. П. Базарова, В. П. Мей. – Изд. 4-е, испр. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. – 240 с. : фото, ил, портр.

85.32 Б68
Блазис, Карло. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. – Изд. 2-е, испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2008. – 352 с. : ил., табл. – (Мир культуры, истории и философии).

К 85.32 Б 20
Балог, Клара Федорівна. Танці Закарпаття : репертуарний зб. / К. Ф. Балог. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. – 168 с. : іл, мал., кол.іл, портр.

К 85.32 В 80
Вправи біля станка з народносценічного танцю для дитячих шкіл мистецтв. Тема уроку: "Танці рідного краю" : метод. розробка для хореографів / О. Б. Хижун, Ю. Ю. Керецман ; М-во культури і туризму України, Управління культури Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури. – Ужгород : Ліра, 2009. – 35 с. – Назва обкл. : Танці рідного краю.

К 85.368 Ц 38
Центр естетичного виховання Dz. K. Dzherelcya Karpat : [практ. посіб.] / М-во культури і туризму України, Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури ; упоряд.: Е. М. Сачко, Т. Г. Сакс, Ю. І. Балега ; відп. за вип. В. В. Рудейчук. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2012. – 56 с. : кол.іл.

К 85.32 Б 20
Балог, Клара Федорівна. Танці Закарпаття : [репертуар. зб.] / К. Ф. Балог. – Вид. 3-тє, допов. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2013. – 168 с. : іл.

85.32 Ц 27
Цвєткова, Лариса Юріївна. Методика викладання класичного танцю : підручник / Л. Ю. Цвєткова. – 4-те вид., переробл. та допов. – К. : Альтерпрес, 2012. – 324 с. : іл, кол.іл. – Бібліогр. : С. 323-324.

2015-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7197

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: література по темі "народна медецина"

Богомолова Марина Миколаївна
2015-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

53.5 Е64
Енциклопедія народної медицини : (описи захворювань, рецепти). Т. 1 / Укр. акад. наук; уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - Бережани, 2008. - 2532 c.

53.5 Е64
Енциклопедія народної медицини : (характеристика лікарських рослин та їх застосування). Т. 2 / Укр. акад. наук; уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. - Бережани, 2008. - 1172 c. :z-мал.

53.5 К62
Коляда М. Г. Современная энциклопедия домашней медицины : справочник домашнего доктора / М. Г. Коляда. - Донецк: БАО, 2005. - 400 c.

53.5 Н30
Народна і нетрадиційна медицина України. Вип. ІІ / Автор-упоряд. В. В. Болгов, Відп. за вип. І. Болгов. - К., 2004. - 142 с. :a-іл.

53.5 Т50
Товстуха Є. С. Рослинні лікувальні напої: їх цілюща сила, технологія приготування / Є. С. Товстуха ; ред. І. Ящембська ; уклад. І. Лиховид. - К.: Народна газета, 2009. - 24 c.

53.5 Э 68
Энциклопедия народной медицины : 5000 полезных советов и рецептов / сост. Преображенский В. - Донецк: БАО, 2004. - 384 c. :a-ил.

Колодюк, Ірина. Куди веде коріння знахарства? / І. Колодюк // Київська старовина. - 2006. - №1. - С. 46-55.

Бреславська - Кемінь С. "Чорна хвороба" в народній медичній традиції українців / С. Бреславська - Кемінь // Берегиня. - 2006. - № 4. - С. 49-56.

Метка Л. Деякі аспекти використання глини та глиняних виробів у народній медицині українців / Л. Метка // Берегиня. - 2008. - № 1. - С. 43-48.

Співак М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) / М. Співак // Право України. - 2010. - № 1.- С.175-179.

Гудченко З. С. Родинний дар цілительства / З. С. Гудченко // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 6. - С. 62-67.

Кандричин, Сяргей. Медицина і знахарство: інституціональний конфлікт чи взаємодія? / С. Кандричин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. - 2012. - № 1. - С. 133-147.

Болтарович, Зоріана. Магія дій, предметів, чисел : [лікувальна магія українців] / З. Болтарович // Чумацький шлях. - 2013. - № 1. - С. 22-26.

Горіславець, Віктор. Про Євгена Товстуху - цілителя й мислителя / В. Горіславець // Київ. - 2013. - № 1. - С. 121-123.

Юхно, Петро. Прополіс - справжня фортеця / П. Юхно; підготувала Надія Ященко // Пасіка. - 2013. - № 10. - С. 25-26.

2015-05-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7196

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: інформація про незвичайні бібліотеки світу.

Грицовляк Антоніна Володимирівна
2015-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62015-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7195

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

журнал "музика"№1 1984 рік

Приймич Н.М.
2015-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, у фондах бібліотеки потрібне Вам видання відсутнє.2015-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7194

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Шляхи вдосконалення контрольного процесу та виявлення невикористаних
резервів на підставі фінансово-економічного аналізу в акціонерних товариствах.

Пріоритет наукова література та періодика. Дуже вдячний!

Яцко Максим
2015-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)303 В 48
Вінник О. М. Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства" / О. М. Вінник. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 312 c.

65.053 Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін.; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К.: Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 c.

65.29 Є 15
Євдокимова Н. М. Економічна діагностика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. Дисципліни / Н. М. Євдокимова, А. В. Кірієнко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 112 c.

65.29 І-20
Іванов В. Б. Потенціал підприємства : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. - К.: Кондор, 2009. - 300 c.

65.29 І-23
Іванюта П. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С. М. Іванюта. - 2-е вид. - К.: Центр учбової л-ри, 2011. - 320 c.

65.053 К78
Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 392 c.

65.29 К 82
Кривов'язюк І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Кривов'язюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менедж. - К.: Центр учб. л-ри, 2013.-456 c.

65.9(4УКР)29 М 21
Мальська М. П. Корпоративне управління : підручник/ М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. -К.: Знання, 2012.-352 c.

65.29 М 21
Мальська М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 290 c.

65.29 П 64
Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Н. В. Касьянова [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Центр учб. літ., 2013. - 248 c.

65.29 П 64
Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу // Потенціал підприємства : формування та використання : підручник / Н. В. Касьянова [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Центр учбової літ. - 2013. - C. 214-233.

65.9(4УКР)29 П 58
Попов О. Є. Розподіл і реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства : монографія / О. Є. Попов, А. М. Котов, Т. Г. Зайцева; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2009. - 320 c.

65.29 П 64
Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Н. В. Касьянова [та ін.]. -2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Центр учб. літ., 2013. - 248 c.

65.053 С 29
Селіверстова Л. С. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / Л. С. Селіверстова, О. В. Скрипник ; за заг. ред. С. М. Безрутченко; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. - К.: Центр учбової л-ри, 2012. - 274 c.

65.053 Ч46
Череп А. В. Економічний аналіз : навч. посіб. / А.В. Череп; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т. - К.: Кондор, 2005. -160 c.

65.053 Ш49
Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / О. О. Шеремет; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К.: Кондор, 2009. - 194 c.

Герасимов Р. Р. Закон України "Про акціонерні товариства" : тезисний аналіз основних нововведень / Р. Р. Герасимов // Адвокат. - 2009. - № 7. - C. 42-48. - Бібліогр. наприкінці ст.

Шаповалов В. О. Стратегічні напрями державної політики розвитку акціонерного сектору національної економіки України / В. О. Шаповалов // Економічний часопис -ХХІ. - 2011. - № 11-12. - C. 45-47.


< />    < />... 57 | 58 | 59 | 60 | 61| 62 | 63 | 64 | 65 | ... >>     >>>