Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-05-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3844

Довідка про результати участі учнів міста в інтелектуальних конкурсах

Цемко
2011-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Нажаль, потрібної Вам інформації в доступному секторі мережі нами не знайдено.2011-05-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3843

Доброго дня!допоможіть знайти літературу на тему"Диференціація заробітної плати за посадами".Дякую

Ковальова І.О.
2011-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб./ О. І. Гадзевич. -К.: Кондор, 2008.-402 c.

Наумович В.Р. Все про заробітну плату / В.Р. Наумович. -К.: Факт, 2002.-52 с.

Валецька, Оксана Валеріївна. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах [Текст] / О.В. Валецька // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 417-423.

Валецька, Оксана. Аналіз структурних особливостей заробітної плати в трудовому праві [Текст] / О. Валецька // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 107-110.

Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - С. 70 - 80.

Ревенко А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 7-14.

Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 8. - С. 3-12.

Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 4. - С. 16-22.

Огляд заробітних плат і компенсацій 2010 [Текст] // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 2. - С. 43-46.

Формування заробітної плати в Ураїні: позиції фахівців [Текст] : заоч. круглий стіл // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 7(118). - С. 78-84.

Ткаченко Л. Г. Міжрегіональна диференціація заробітної плати: чинники та напрями регулювання [Текст] / Л. Г. Ткаченко // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 159-168.

Сімутіна, Яна Володимирівна. Єдність та диференціація правового регулювання заробітної плати [Текст] / Я. В. Сімутіна // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 139-142.

2011-05-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3841

як скачати безкоштовно книгу з економічногоананлізу

ира
2011-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-05-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3840

Доброго дня. Порадьте літературу для теми "Становлення валютного ринку на Україні".Дякую.

Маріанна
2011-05-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бездітко Ю.М. Валютне регулювання : навч. посіб./ Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. -Херсон: Олді-плюс, 2009.-272 c.

Загородній А.Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності : термінологічний словник/ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. -Львів: БаК, 2000.-184 с.

Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підручник/ Б.С.Івасів; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. -2-е вид., змінене. і доп.. -Тернопіль: Карт-бланш, 2005.-528 c.

Лапчук Б.Ю. Валютна політика : навч. посіб./ Б. Ю. Лапчук. -К.: Знання, 2008.-216 c.

Белінська Я.В. Роль інформаційних потоків у функціонуванні сучасного валютного ринку [Текст] / Я.В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №10. - С. 17-24.

Маковкіна А.М. Напрями вдосконалення валютного ринку України [Текст] / А.М. Маковкіна // Вісник. - 2005. - Вип.№2(3). - С. 45-48.

Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування [Текст] / Я. Белінська // Економіка України. - 2006. - №5. - С. 19-27.

Козюк В.В. Валютні резерви в глобальних умовах [Текст] / В.В. Козюк // Фінанси України. - 2007 . - № 2 .- С. 127 – 137.

Міщенко, Володимир. Доларизація: причини та наслідки для економіки України [Текст] / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 5. - С. 28-31.

Щербакова О. Валютна політика Національного банку України [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. - С. 6-9.

Рогач, Федір. До системи валютних курсів [Текст] / Ф. Рогач, Ю. Курза // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 4. - С. 56-61.

Євтух Л.Б. Функціональні особливості банківських установ у структурі фінансової системи України [Текст] / Л.Б. Євтух // Регіональна економіка. - 2008. - № 1.- С.146-15.

Барановський О.І. Актуальні проблеми функціонування валютних ринків [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. - 2009. - № 4.- С.13-32.

Шестопалов О. Від чого залежать та як прогнозувати курси валют [Текст] / О. Шестопалов, Н. Цвєткова // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 6-7. - С. 44 - 49.

2011-05-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3839

дякую за співпрацю.

намуравна ольга іванівна
2011-05-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3838

Допоможіть підібрати інформацію по питанню "Напрями вдосконалення видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення в сучасних умовах". Дякую.

Оксана
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42011-05-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3837

Доброго дня. Порадьте літературу для теми "Обєднання громадян України в системі демократії". Зокрема, чи є у вас книга Безчастного В.М. - Г ромадські обєднання в Україні?

Іван
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо літературу, яка є у фондах бібліотеки. Потрібне Вам видання не знайдено.

Громадські об’єднання в Україні : навч. посіб./ В. М. Бесчастний [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастний. -К.: Знання, 2007.-416 c.

Об'єднання громадян Закарпаття : Буклет/ Закарпат. обл. упр. статистики; уклад. Л. М. Гринчук ; відп. за вип. М. Ю. Осипчук. -Ужгород, 2002.

Партнерство органів влади та недержавних організацій : общественно-политическая литература/ К. Даене, Л. Гривняк, Л. Логгінова, С. Іванкова. -К., 2004.-76 с.

Тищенко Ю. А. Громадянське суспільство в Україні та "політика ідентичності"/ Ю. А. Тищенко, С. А. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж.. -К.: Україна, 2010.-76 c.

Ткачук А. Населення чи громада? або як впливати на місцеву владу : общественно-политическая литература/ А. Ткачук. -2-е вид., випр. та доп. -К.: [Ін- т громадянського суспільства], 2003.-72 с.

Гаєва, Надія Петрівна. Закони в системі законодавства про об’єднання громадян: теоретичний аспект [Текст] / Н.П. Гаєва // Часопис Київського ун-ту права. - 2006. - №4. - С. 53-58.

Гаєва, Надія Петрівна. Об’єднання громадян - суб’єкти конституційно-правових відносин [Текст] / Н. П. Гаєва // Часопис Київського ун-ту права. - 2007. - № 3. - С. 63-68.

Атаманська В.О. Основні напрямки кримінологічної політики відносно неформальних молодіжних об’єднань/ В. О. Атаманська // Наше право. -2008. -№ 3. - C. 114-116.

Менджул, Марія Василівна. Види громадських організацій в Україні [Текст] / М. В. Менджул // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 1. - С. 184-189.

Корнієвський, Олександр Анатолійович. Громадські об’єднання як суб’єкт політики національної безпеки : постановка проблеми [Текст] / О. А. Корнієвський // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1. - С. 43-50.

Мішина Н. Право на територіальну самоорганізацію населення: поняття і гарантії реалізації в Україні/ Н. Мішина // Юридический вестник. -2009. -№ 1. - C. 33-39.

Кулі К. Конституційно-правове регулювання некомерційних організацій в Україні/ К. Кулі // Юридичний вісник. -2009. -№ 3. - C. 11-18.

Богашева, Наталя. Свобода об’єднання та конституційний інститут об’єднань громадян [Текст] / Н. Богашева // Вибори та демократія. - 2010. - № 4. - С. 62-70.

Збіжна О. Всеукраїнські молодіжні товариства "Громади" : віхи, програми, мрії/ Ольга Збожна // Науковий світ. -2011. -№ 3. - C. 14-15.< />    < />... 59 | 60 | 61 | 62 | 63| 64 | 65 | 66 | 67 | ... >>     >>>