Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Каталог товаров детская маугли это прекрасный и удивительный мир детства.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3806

Доброго дня!Будь ласка чи не могли б ви відповісти на моє запитання "Законодавче регулювання керування документаційними процесами". Дякую.

Ревера С. М.
2011-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
2011-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3805

Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на доповідь про історію розвитку друкарських машинок.

Ганна
2011-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3804

Добрий день. Будь ласка допоможіть знайти літературу до теми: "На прикладі 2-х систем різної природи проаналізувати фактори середовища, що впливають на систему". Дякую)

Ганна
2011-04-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-04-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3803

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти "Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності. Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003 р." в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді.

та інформацію на тему: Актуальність маркетингової логістики в умовах реформування економіки України.

Велике дякую.

Ткаченко Анна Василівна
2011-04-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному вигляді потрібне Вам видання не знайдено. Цей посібник є у фондах нашої бібліотеки:

Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності : Навч. посібник/ Б.А. Обритько. -К.: МАУП, 2003.-264 с.

По другій темі радимо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
2011-04-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3802

Где можно найти электронный вариант этих книг?
Базилевич В.Д. Державні фінанси : Навч. посіб.

Василик О.Д. Державні фінанси України : Підручник

Лаврентьева Анна Игоревна
2011-04-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному вигляді потрібні Вам посібники не знайдено. Ці видання є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)26 Б17
Базилевич В.Д. Державні фінанси : Навч. посіб./ В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; За заг. ред. В.Д. Базилевич. -2-е вид., доп. і перероб.. -К.: Атіка, 2004.-368 c.

65.9(4УКР)26 В 19
Василик О.Д. Державні фінанси України : Підручник/ О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-608 с.2011-04-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3801

Добрий день!Підкажіть будь-ласка,інформацію на тему "Школа майбутнього" за такими критеріями:
* Творчий підхід і креативність у використанні інформаційних технологій для вдосконалення процесу навчання та подолання цифрової нерівності шляхом спілкування.
* Значимість ідеї в аспекті підвищення якості навчання та розвитку суспільства.

Ісаєва Тетяна Олександрівна
2011-04-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бондаренко О. Вимоги до мультимедійних систем навчання та їх класифікація/ О. Бондаренко // Рідна школа. -2007. -№ 3. - C. 60-63.

Гур'янова О. У пошуках школи майбутнього [Текст] / О. Гур'янова // Рідна школа. - 2007. - № 4. - С. 79-80.

Єргіна О.В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива/ О. В. Єргіна // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2008. -№ 2. - C. 12-16.

Носкова М. В. Проблема мотивації педагогів до використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі/ М. В. Носкова // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2009. -№ 1. - C. 6-10.

Сідєльник С.О. Інтеграція інформаційних технологій в навчально-виховний процес/ С. О. Сідєльник // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2009. -№ 8. - C. 17 - 18.

Буйницька О. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі/ О. Буйницька // Фізика та астрономія в школі. -2010. -№ 4. - C. 39-41.

Габрієлян, Олег. Школа майбутнього: дещо про методологію [Текст] / О. Габрієлян // Директор школи . - 2010. - № 5. - С. 18 - 19.

Школа майбутнього [Текст] : рекомендації з досвіду роботи // Позакласний час. - 2010.- № 5. - С. 95-112.

Даниленко, Лідія. Школа майбутнього як інноваційний ЗНЗ [Текст] / Л. Даниленко // Директор школи . - 2011. - № 4. - С. 1-8.

Євтух, Олексадр. Наука й освіта за крок до майбутнього [Текст] / О. Євтух // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 16-28.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3799

Добрий вечір,напишіть будь ласка список літератури на тему:Ефективність бюджетної політики в Україні.

Олена
2011-04-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдена нами література стане Вам у нагоді:


Алєксєєв І.В. Бюджетна система : навч. посіб./ І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько; Національний ун-т "Львівська політехніка". -К.: Хай-Тек Прес, 2007.-376 c.

Благун І.Г. Фінанси : навч. посіб./ І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. -Львів: Магнолія-2006, 2007.-316 c.

Засади формування бюджетної політики держави : наукова монографія/ Нац.академія управління; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. -К.: НАУ, 2003.-284 с.

Буковинський, Станіслав. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі / С. Буковинський // Вісник Національного банку України. - 2006. - №6. - С. 14-21.

Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання / М.Я. Азаров // Фінанси України. - 2006. - № 9. - С. 3-9.

Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 3-12.

Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку / В.П. Кудряшов // Фінанси України. - 2007. - № 7.- С.3-19.

Дем"янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України / В.Г. Дем"янишин // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 133- 156.

Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні / С.А. Буковинський // Фінанси України. - 2007. - №11.- С.3-30.

Филюк Г.М. Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні / Г. М. Филюк // Фінанси України. - 2009. - № 5.- С.56-65.

Макаренко Є.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку через механізм бюджетної політики держави / Є. В. Макаренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 8. - С. 19-22.

Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / І. О. Лютий // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.13-19.

Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні / І. Сторонянська // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 43-52.

Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України / В. Ф. Піхоцький // Фінанси України. - 2010. - № 3.- С.30-37.

Гордей О. Д. Соціальний аспект бюджетної політики / О. Д. Гордей // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 194 – 198.

Рожко О.Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні / Л.Д. Федорова // Фінанси України. - 2011. - № 1.- С.64-72.
< />    < />... 60 | 61 | 62 | 63 | 64| 65 | 66 | 67 | 68 | ... >>     >>>