Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Компании, u stal.ru ооо юнистальпром. | купить утюг в киеве


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3791

Допоможіть знайти матеріали на тему "Основні напрямки та парадигми філософії освіти" Дякую.

Пазюк Д.М.
2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:


Таран В.О. Соціальна філософія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова; М-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-272 c.

Кремінь В. Філософія освіти ХХі століття. [Текст] / В. Кремінь // Урядовий кур'єр. - 2003. - 6 лют. - С. 7-8.

Романенко М. Употребление понятия "парадигма" в философии образования [Текст] / М. Романенко // Персонал. - 2004. - №5. - С. 51-54.

Романенко М. Становление философии образования на пересечении философии и педагогики [Текст] / М. Романенко // Персонал. - 2004. - №6. - С. 50-53.

Верніков, Марат. Філософія освіти і культура: рефлексія над буттям роду [Текст] : рецензия / Марат Верніков // Вища школа. - 2008. - № 5. - С. 83-85

Секундант, Сергій. "Paedagogia mathematica" versus "topica universalis" (реформа освіти в контексті філософії ХVІ - ХVІІ сторіч) [Текст] / Секундант С. // Філософська думка. - 2008. - № 5. - С. 52-63.

Ярошовець, Володимир. Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: "постболонські" реалії і викладання історії філософії [Текст] / В. Ярошовець // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 98-102.

Кулик, Оксана. Становлення та розвиток сучасної філософії освіти в Україні [Текст] / О. Кулик // Науковий світ. - 2010. - № 5. - С. 8-10.

Подковенко Т.О. Філософія права в системі юридичної освіти [Текст] / Т. О. Подковенко // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 26-31.

Кузьміна, Світлана. Філософія освіти в Україні ХІХ - початку ХХ століття: що кажуть архівні джерела? [Текст] / Світлана Кузьміна // Філософська думка. - 2010. - № 6. - С. 5-21.

Ткачук, Марина. Філософська освіта в радянській Україні: досвід осмислення історичних документів та архівних матеріалів [Текст] / Марина Ткачук // Філософська думка. - 2010. - № 6. - С. 35-67.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

2011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3790

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему: "Розвиток культури та освіти України у 60-х - на початку 80-х років ХХ століття". Дякую.

Дубова Ольга
2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Задорожний В.Є. Курс історії української культури (ІХ - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. для студент.-україністів/ В. Задорожний, Ю. Кундрат; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Ґражда, 2009.-432 c.

Історія України ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб./ П.П. Панченко, Н.П. Барановська та ін.; За заг. ред. В.А. Смолій. -К.: Знання, 2004.-584 c.

Культурологія : навч. посіб./ В. Л. Петрушенко, Кравець [та ін.] М.С. ; за заг. ред. В. М. Піча. -3-тє вид., переробл. і допов.. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-360 c.

Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб./ М.М. Закович та ін.; За ред. М.М. Закович. -2-е вид., стер. -К.: Знання, 2006.-568 c.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб./ За ред. А.В. Яртись, В.П. Мельник. -2-е вид., перероб. і доп.. -Львів: Світ, 2005.-568 c.

Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник/ О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко; За ред. О.О.Любар. -К.: Знання, 2003.-450 с.

Новітня історія України (1900-2000) : Підручник/ А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін.. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Вища школа, 2002.-719 с.

Сірополко С.О. Історія освіти в Україні/ С. О. Сірополко ; підгот. Ю. Вільчинський. -2-е вид. -Львів: Афіша, 2001.-664 с.

Турченко Ф.Г. Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях/ Ф. Г. Турченко; М-во освіти і науки України, Гол. управління заг. сер. освіти. -К.: Магістр-S, 1996.-160 c.

Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник/ О.Л. Шевнюк. -2-е вид., випр. -К.: Знання- Пресс, 2003.-277 с.

Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб./ В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. -2-е вид., випр.. -К.: Знання, 2010.-272 c.

Янкович О. Розвиток освітніх технологій у педагогічних інститутах України в 70-х роках ХХ століття/ О. Янкович // Вісник Книжкової палати. -2008. -№ 1. - C. 41 - 44.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3789

Фразеологізм дати пояснення: Гнути курку

Джур Валерій Едуардович
2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3788

Зовнішня політика в сучасній Україні в документах

Марченко С.В.
2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

Науковий вісник Дипломатичної академії України [Текст]. Вип. 7 : Зовнішня політика та дипломатія: теорія, історія, практика / ред.: О. В. Бабкіна ; М. М. Білоусов ; В. С. Бруз [та ін.], 2002

Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України [Текст] : аналітич. дослідж. / В. Р. Сіденко, І. І. Жовква, Г. М. Немиря та ін. ; упоряд. , ред. І. І. Жовква, відп. ред. В. А. Горбач, 2004. - 88 с.

Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО : громадська думка та експертні оцінки [Текст] : Зб. наук.-аналітичних матеріалів / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, 2005. - 224 с.

Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки [Текст] : Наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, 2005. - 256 с.

Овсій, Іван Олексійович. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року [Текст] : Навч. посіб. / І.О.Овсій, 1999. - 240 с.

Зовнішня політика України: думка молоді [Текст] : общественно-политическая литература / Ред. - упоряд. Л. Кудіна, Н. Демчук, О. Кузьмич, 2006. - 120 с.

Зовнішня політика України та шлях країни до Європи : 2007 : січень-червень [Текст] : [аналітичний проект] / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 2007. - 170 с.

Зовнішня політика України: здобутки і проблеми [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.

Україна в міжнародних організаціях [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.

Україна. Президент (2004 - ; В.А.Ющенко) Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році [Текст] / Україна. Президент (2004 - ; В.А.Ющенко), 2006. - 182 с.

Зовнішня політика України - 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] : щорічник / В. Є. Бєлашов [та ін.] ; під ред. Г. М. Перепелиця, 2008. - 316 с.

Зовнішня політика України - 2008: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] : щорічник / Б. І. Гуменюк, М. М. Гончар [та ін.] ; під ред. Г. М. Перепелиця, 2009. - 340 с.

Артьомов, Іван Володимирович. Актуальні проблеми зовнішньої політики України [Текст] : навч.-метод. посіб. і робоча програма навчальної дисципліни / І. В. Артьомов ; відп. за вип. Л. І. Середа, 2008. - 180 с.

Зовнішня політика України - 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] : щорічник / В. П. Горбулін, Б. І. Гуменюк, С. М. Есаулов [та ін.] ; за ред. Г. М. Перепелиця, 2010. - 324 с.

Чекаленко, Людмила Дмитрівна. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк ; за заг. ред. Л. Д. Чекаленко, 2010. - 464 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
2011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3786

Де можна знайти інформацію про український народний характер, щоб повязати її з творчістю Нечуя-Левицького? Бажано інтернет джерела! Дякую!

Наталія
2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Курочкін О. Культура і побут карпатських горян за спостереженнями І. С. Нечуя –
Левицького / О. Курочкін // Берегиня. -2006. -№3. - C. 23-30.

Погребенник В. Культурологічний набуток Івана Нечуя-Левицького / В. Погребенник // Визвольний шлях . -2006. -Кн.7-8. - C. 186-191.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3785

Як знайти цілителя Пумпинець В.

2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Нажаль, ми не володіємо інформацією, яка Вас цікавить.2011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3784

Твір з української мови на тему "Якби я був Президентом України"

Андрущенко Алла Анатоліївна
2011-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 62 | 63 | 64 | 65 | 66| 67 | 68 | 69 | 70 | ... >>     >>>