Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7156

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить

книга Холод, Н. Світовий досвід застосування мінімальної заробітної плати для регулювання доходів населення / Н. Холод // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 46-51. як хх знайти?

Карпова Вікторія Вікторівна
2015-04-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібне Вам видання знаходиться у Відділі обслуговування (3-й поверх).2015-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7155

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить будь-яка інформаця, що стосується наступної теми: "Колірні та світлові номінації в ідеостилі В. Шевчука". Або література, що стосується ідеостилю письменників чи колірних/ світлових номінацій. Дякую

Мендель Л. І.
2015-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитись з наступними джерелами інформації:

Артюх Н. Творчість В. Шевчука як приклад елітарної літератури : Традиція бароко в ХХ ст. : / Наталія Артюх // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2011. № 10. - C. 40-44.

Блєдних Т. Неомітологізм прози Валерія Шевчука / Т. Блєдних // Визвольний шлях. - 2005. -Кн. 9-10. - C. 112-120.

Джугастрянська Ю. На лінії дощу (Валерій Шевчук. Сон сподіваної віри) / Ю. Джугастрянська // ЛітАкцент. Альманах. - Київ: Темпора. - 2008. - C. 401-404.

Левченко Г. Валерій Шевчук - письменник і вчений / Галина Левченко // Слово і час. - 2010. - № 2. - С.121-122.

Монахова Т. Концепти "дім" і "дорога" у творах Валерія Шевчука / Т. Монахова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 1. - C. 90-92.

Приліпко І. Ремінісценції та алюзії у творах Валерія Шевчука / Ірина Приліпко // Слово і час. - 2009. - № 7. - C. 33-37.

Солецький О. Валерій Шевчук і бароко / О. Солецький // Дивослово. - 2010. - № 10. - C. 35-40.

Шевчук Валерій // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. - К.: Велес. - 2013. - C. 285-290.

Шепіль Г. Українська демонологія і Валерій Шевчук / Г. Шепіль // Українська мова та література. - 2009. - Ч. 33. - C. 11-14.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72015-03-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7154

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка у пошуку інформації. Мене цікавлять сучасні дослідники та їх праці з питання: "Народознавчі елементи у вихованні школярів". Спасибі

Тетяна
2015-04-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

74.2 В 54
Виховання в школі : Завуч. Бібліотека. Директор школи. Бібліотека. Шкільний світ. Бібліотека / Упоряд.: В. Варава, В. Зоц. - К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.

74.2 К 88
Кубай Н. О. Виховуємо традиціями українського козацтва : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів: Новий Світ-2000, 2013. - 286 c.

63.5(4УКР) Л72
Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С.Лозко . - 2-е вид., доп. та перероб. - Х.: Видавництво "Див", 2005. - 472 c.

К 82.3 П30
Петрище В. Ю. Такі знайомі казки : (Елементи казкотерапії в роботі з традиційними казками для дітей дошкільного та мол. шк. віку): Метод. посіб. / В. Ю. Петрище; Закарпатський ін-т післядипломної пелагогічної освіти. - Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2006. - 110 c.

74.2 Р 83
Руденко Ю. Д. Основи сучасного українського виховання / Ю. Д. Руденко. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. - 328 с.

74.2 С 29
Сележан Й. Ю. Основи національного виховання : Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й. Ю. Сележан. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. - 272 c.

63.5(4УКР) У45
Українське народознавство : навч. посіб. / Г. Й. Горинь та ін.; За ред. С. П. Павлюк. - 3-є вид., випр. - К.: Знання, 2006. - 568 c.


Пономарьова Н. Відлуння старовини: Дидактичні ігри за народознавчими мотивами / Н. Пономарьова // Дошкільне виховання. - 2007. - № 10. - С. 23-25.

Весна тепло дарує, Великдень Світлий нам звістує: Святкове дійство за народознавчими мотивами // Дошкільне виховання. - 2008. - № 3. - С. 28-30.

Шевчук А. Про що говорить танок? : Комунікативна функція української хореографії / А. Шевчук // Палітра педагога. - 2008. - № 6. - С. 3-5.

Любанська С. Народні символи України : позакласний виховний захід у 2 класі / С. Любанська // Початкова школа. - 2009. - № 9. - С. 61-62.

Шевчук І. Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. - 2010. - № 8. - С. 54-56.

Пасічник В. Хліб - усьому голова : матеріали до виховного заходу для учнів 2-3 класів / Валентина Пасічник // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 61-63 ; Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 51-53.

Ковальова В. Стежинками зимових свят : дослідницько-пошуковий проект / Вікторія Ковальова // Початкова школа. - 2012. - № 1. - С. 27-31.

Максименко Л. Я. "Вода найсмачніша у рідному краю з криниці, де батько і мати пили". Народознавче свято / Л. Я. Максименко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 27. - С. 32-38.

2015-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7153

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Релігія і політика в сучасній Україні

Синевич Катерина Іванівна
2015-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

86.2 Б 20
Балюк С. В. Церква держава суспільство. Прямі що перетинаються / С. В. Балюк. - Ужгород: Сходи 2004. - 44 с.

86.2 З-46
Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття : монографія / С. І. Здіорук; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К.: Знання України 2005. - 552 c.

86.2 П 14
Палінчак М. М. Держава і церква у постсоціалістичних суспільствах : (на прикладі країн Центральної Європи та України) : монографія / М. М. Палінчак; М-во освіти і науки України Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" Ун-т "Україна". - Ужгород: Ліра 2014. - 408 c.

86.2(4УКР) Р 36
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : [монографія] / В. А. Войналович [и др.] ; редкол. Ю. А. Левенець [и др.]; Нац. акад. наук України Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 2012. - 272 c.


Стефанчишена Т. Релігія політика і право: деякі аспекти взаємовпливів / Т. Стефанчишена // Право України. - 2010. - № 1.- С.105-109.

Коваль Іван Васильович. Оцінки та ідентифікація релігійно-церковних процесів в Україні / І. В. Коваль // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 686-692.

Цапко Олег Михайлович. Політика радянського керівництва щодо Української Автокефальної Православнлї Церкви в 20-х роках ХХ ст. / О. М. Цапко // Держава і право. - 2013. - Вип. 60. - С. 467-473.

Чорноморець Юрій. Пріоритети державної політики в релігійній сфері / Ю. Чорноморець // День. - 2014. - 21-22 берез. - С. 7.

Данькевич В. Співвідношення політики і релігії / В. Данькевич С. О. Шкіль // Вісник. - 2014. - № 2. - С. 173-175.

Огульчанський Богдан. Горизонти і виклики українського православ‘я / Б. Огульчанський // День. - 2014. - 8-9 серп. - С. 14.

Пастушенко О. В. Релігійна преса і періодика України як об‘єкт дисертаційних досліджень (2001-2013) / О. В. Пастушенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікал. арх. та бібл. фондів Вип. 17/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.]. - К. 2015. - С. 480-493.

2015-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7152

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить література на дипломну роботу тема: " облік і аудит, аналіз ефективності використання виробничих запасів"

Анна
2015-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

Іващенко О. В. Нормування виробничих запасів на підприємстві / О.В. Іващенко Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - C. 43-46.

Михалевич С. Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 5. - C. 43-47.

Управління виробничими запасами підприємства / Станчевський В. К. [та ін.] // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - C. 196-198.

Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 4. - C. 35-40.

Редько Олександр. Концепція моделі регулювання аудиту в Україні / О. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 1. - С. 42-48.

Козак Вадим. Про українську мову в бухгалтерському обліку / В. Козак // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 2. - С. 13-15.

Моссаковський Валерій. Новації в організації облікового процесу / В. Моссаковський Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 2. - С. 41-48.

Головач Володимир. Поняття аудиту / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 2. - С. 53-57.

Малишкін О. Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 3. - С. 13-20.

Гуцайлюк Зіновій. Системи бухгалтерського обліку: критичний аналіз думок економістів / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 4. - С. 3-11.

Сурніна Катерина. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) / К. Сурніна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 5. - С. 41-48

Нападовська Л. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні / Л. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 6. - С. 3-7.

Свидерський Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість / Д. Свидерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 9. - С. 39-47.

Корягін М. Розвиток методології облікового відродження справедливої оцінки запасів / М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 11. - C. 18-25.

Головач Володимир. Постулати аудиту / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 1. - С. 37-45.

Малишкін Олександр. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 1. - С. 46-54.

Малишкін О. Історичні аспекти ровитку податкового обліку в Україні: методика та побудова / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 3. - С. 3-10

Пожарицька І. Проблемні аспекти формування аудиторського висновку / І. Пожарицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 3. - С. 49-56.

Кулик Вікторія. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В. Кулик М. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 6. - С. 12-18.

Чумакова Ірина. Зміна ідеології контролю або перспективи розвитку функції аудиту в секторі управління державними фінансами України / І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 9. - С. 28-36.

Кравченко Юлія. Державний фінансовий аудит: реалії застосування в Україні / Ю. Кравченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 10. - С. 46-51.

Кафка Софія. Вибіркові прийоми аудиту: особливості організації та застосування / С. Кафка О. Кобрин Н. Василенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 11. - С. 42-46.

Пожарицька Ірина. Практичні аспекти вибору типу думки у звіті незалежного аудитора / І. Пожарицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 11. - С. 47-52.

Каменська Тетяна. Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 12. - С. 39-44.

Легенчук С. Ф. Розвиток облікового відображення виробничих запасів: на шляху до усунення інформаційної асиметрії / С. Ф. Легенчук І. B. Жиглей // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 12. - C. 339-347.2015-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7150

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: чи є в бібліотеці періодичні видання русинів, типу "Подкарпаття - наш край"чи щось у цьому дусі? Щиро вдячна за допомогу.

Ольга
2015-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
В фонді нашої бібліотеки наявні такі видання на дану тему: Календарь альманах, Русинськый альманах, Русиньскый народный календарь, журнал Русин та газети Народы новинкы, Інфо-Русин,Подкарпатский русин.2015-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7149

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: література з теми "Видатні вчені екологи"

Котлан Тетяна Миколаївна
2015-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

20.1(4УКР) Б 61
Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2005. - 408 c.

20.1 Б77
Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай. - 4-е вид., випр. і доп. - Суми: Університетська книга, 2007. - 320 c.

28.08 В 20
Васюкова Г. Т. Екологія : підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К.: Кондор, 2009. - 528 c.

72.3(4УКР) Г62
Голубець М. А. Дерево життя / М. А. Голубець, Б. Ф. Смоляк. - Львів: Камула, 2008. - 208 c.

20.1(4УКР) Д56
Добровольський В. В. Екологічні знання : навч. посіб. / В. В.Добровольський; М-во освіти і науки України, Миколаївський держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - К.: Професіонал, 2005. - 304 c.

20.1 Е 45
Екологічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. А. В. Толстоухов [та ін.]. - К. : ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації". - 2006-2008.

20.1 З-68
Злобін Ю. А. Загальна екологія : навч. посіб. / Ю.А.Злобін, Н.В.Кочубей. - 2-е вид., стереотип. - Суми: Університетська книга, 2005. - 416 c.

20.1 М 91
Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. - К.: Знання, 2007. - 624 c.

20.1 О-54
Олійник Я. Б. Основи екології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. - К.: Знання, 2012. - 560 c.


Арнаутова Л. Экологическая функция государства и вклад профессора А. В. Сурилова в ее обоснование / Л. Арнаутова // Юридичний вісник. - 2012. - № 1. - С. 9-14.

Борейко В. Е. Идея абсолютной заповедности в "Лесной песне" Леси Украинки / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. - 2015. - № 1. - С. 13-14.

Бурковський О.П. Участь Всеукраїнської екологічної ліги у громадській кампанії "Збережемо українські степи!" / О. П. Бурковський // Екологічний вісник. - 2011. - № 5. - С. 12-13.

Гожик П.Ф. Микола Олександрович Айбулатов / П. Ф. Гожик, О. Ю. Митропольський, Є. Ф. Шнюков // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 5.

Гоюшова, Алла. Краса природи у творах Кобзаря : [засідання екологічного гуртка] / А. Гоюшова // Біологія. Шкільний світ. - 2015. - № 2. - С. 30-39.

Митропольский А.Ю. К 40-летию творческой деятельности Сергея Андреевича Остроумова / А. Ю. Митропольский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 5. - С. 81-85.

Огняник Николай Степанович : (К 70-летию со дня рождения) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 3. - С. 94-96.
< />    < />... 63 | 64 | 65 | 66 | 67| 68 | 69 | 70 | 71 | ... >>     >>>