Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3814

У чому трагедія Гамлета?

2011-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Ненич Г.М. Конспекти уроків з вивчення трагедії Шекспіра " Гамлет" / Г.М. Ненич // Зарубіжна література. - 2006. - №11. - С. 48-50.

Лімборська О. Гамлет - вічний образ світової культури: урок-дослідження / О. Лімборська // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 11. - С. 45-47

Назарчук О. Висока місія Людини. Урок-пошук істини за трагедією В. Шекспіра "Гамлет" / О. Назарчук (Введено оглавление) // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 6. - С. 27-30

Рогозинський В. Психологічна загадка принца Данського : уроки до вивчення трагедії Шекспіра "Гамлет" / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 19-22.

Лімборська О. М. Гамлет - вічний образ світової культури / О. М. Лімборська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 23-24.

Градовський А. В. "Геть не шалений, а шалено хитрий і лиш вдає безумство" : урок-психологічна характеристика Гамлета за одноіменною трагедією В. Шекспіра / А. В. Градовський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 24-27.

Мараховська , Наталія. "Хто я в цьому світі?" В. Шекспір "Гамлет, принц Данський". Моральна та соціальна суть основного конфлікту твору / Н. Мараховська // Зарубіжна література. - 2010. - Ч. 14-15. - С. 3 - 6.

Доновський, Сергій. "Бути чи не бути - ось питання..." Образ Гамлета. Проблема морального вибору та вчинку / С. Доновський // Зарубіжна література. - 2010. - Ч. 14-15. - С. 13 - 16.2011-04-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3813

Допоможіть будьласка підібрати список літератури на туму:"Аналіз фінансово- господарської діяльності підприємства"

Дорош Татяна
2011-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу:

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : Навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін, 2005. - 240 с.

Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування) [Текст] : Терміни. Поняття. Персоналії: навч. економ. слов.-довід. для студентів вищих закл. освіти усіх рівнів акредитації / Уклад. В.С. Іфтемічук та ін., За наук. ред. Г.І. Башнянин, В.С. Іфтемічук, 2007. - 684 с.

Гетьман, Оксана Олександрівна. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал, 2007. - 308 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : Навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін., 2005. - 400 с.

Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко, 2006. - 112 с.

Прокопенко, Іван Федорович. Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, 2008. - 430 с.

Савицька, Глафіра Вікентіївна. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Савицька, 2005. - 664 с.

Чорна Л.О. Методологічні засади обгрунтування довгострокових цінових рішень на підприємствах [Текст] : общественно-политическая литература / Л.О. Чорна // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 47-52.

Зюкова І. О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства [Текст] / І. О. Зюкова // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 2. - С. 3-7.

Ковальчук Т.М. Розвиток внутрішньогосподарського оперативного аналізу [Текст] / Т.М. Ковальчук // Економіка АПК. - 2007. - № 2.- С.42-49.

Мних, Євген. Економічний аналіз у системі антикризового управління підприємством [Текст] / Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 33-37.

Черниш С.С. Аналіз стратегічного розвитку підприємства в умовах фінансової нестабільності [Текст] / С.С. Черниш // Економіка АПК. - 2007. - № 7.- С.115-119.

Підскунова О. В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств [Текст] / О. В. Підскунова // Фінанси України. - 2007 . - № 8 .- С. 119 – 129.

Беликова, Виктория. Due Diligence: экспертиза предприятий в Украине [Текст] / В. Беликова // Менеджмент и менеджер. - 2008. - № 1. - С. 20-26.

Варавка В. В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства / В. В. Варавка // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 184 – 191.

Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства [Текст] / О. І. Клімова // Економіка та держава. - 2008. - № 4. - С. 54-58.

Шурпенкова Р. К. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством [Текст] / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко // Регіональна економіка. - 2008. - № 3.- С.161-166.

Маргасова В.Г. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб"єктів господарювання / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 207- 213.

Стецюк Л. С. Організація планування аналізу в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Л. С. Стецюк // Економіка АПК. - 2009. - № 7.- С.90-95.

Матукова Д. Г. Стратегія розвитку підприємства: аналіз його готовності до виробничої діяльності [Текст] / Д. Г. Матукова // Держава та регіони. - 2010. - № 1. - С. 135 - 140.

Шмиголь Н. М. Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці [Текст] / Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 233 - 236.

Турило А.М. Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 8. - С. 177-182.

Марченко О. І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств [Текст] / О. І. Марченко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 .- С. 136 – 143.

Ляшенко О. М. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємства / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 4. - С. 17 – 25.
2011-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3812

Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для курсової роботи на тему "Керування документаційними процесами як сфера професійної діяльності".

Челнок Ирина
2011-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

65.050.9(4УКР)2 У 59
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

65.050.2 У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 184 с. : іл, табл.

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.

Бездрабко В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 28 – 30.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.
2011-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3811

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

2011-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3810

Допоможіть, будь-ласка знайти інформацію на тему: "Система рахунків бухгалтерського обліку"

Дякую

2011-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3809

Дисципліна "Теорія систем і системний аналіз".
Зміст:
1.Схарактеризувати етапи побудови математичної моделі системи.
2.Розкрити принципи загальної теорії систем.
3.На прикладі 2-х систем різної природи проаналізувати фактори середовища, що впливають на систему.
Будь ласка допоможіть знайти третій пункт змісту.Дякую)

Ганна
2011-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Згуровский, Михаил Захарович. Системный анализ : проблемы, методология, приложения [Текст] : Монография / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова, 2005. - 744 с.

Катренко, Анатолій Васильович. Системний аналіз [Текст] : підручник / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічник, 2009. - 396 с.

Качинський, Анатолій Броніславович. Засади системного аналізу безпеки складних систем [Текст] : учебно-методический комплекс / А.Б.Качинський, 2006. - 336 с.

Чорней, Наталія Борисівна. Теорія систем і системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н.Б. Чорней, Р.К. Чорней, 2005. - 256 с.

Шамровський, Олександр Дмитрович. Системний аналіз: математичні методи та застосування [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Шамровський, 2010. - 280 с.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

2011-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3808

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Міжбюджетні відносини як економічна категорія". Дякую

Болюк А.
2011-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Волохова, Ірина Семенівна. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. С. Волохова, 2010. - 236 с.

Міжбюджетні відносини центру та регіонів [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 червня 2004 року / редкол.: П. І. Гайдуцький ; В. М. Геєць ; В. І. Кравченко [та ін], 2004. - 160 с.

Фурдичко Л. Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах [Текст] / Л. Фурдичко, Н. Гайдис // Регіональна економіка. - 2004. - №2. - С. 225-229.

Алієва В. Міжбюджетні відносини в Україні: тенденції та перспективи [Текст] / В. Алієва // Економіка України. - 2004. - №12. - С. 23-26.

Корчинський В.Є. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання [Текст] / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 12-19.

Старостенко Н.В. Методологія формування міжбюджетних трансфертів [Текст] / Н.В. Старостенко // Фінанси України. - 2005. - №7. - С. 39-44.

Гончаренко О. В. Механізм організації міжбюджетних відносин в Україні [Текст] / О. В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 4. - С. 75 – 85.

Бондарук Т. Г. Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 146 – 153.

Кузьменко О. Теоретико-правові засади поняття, особливостей та спосіб правового регулювання міжбюджетних відносин як форма соціального регулювання міжбюджетних відносин як форма соціального регулювання [Текст] / О. Кузьменко // Право України. - 2008. - № 9.- С.63-68.

Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи [Текст] / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2009. - № 1.- С.86-97.

Кузьменко О. Методологічні основи праворозуміння поняття, сутності та правової природи міжбюджетних відносин [Текст] / О. Кузьменко // Право України. - 2009. - № 5.- С.149-155.

Кузьменко О. Вплив категорії "бюджет" на концептуальні засади сутності міжбюджетних відносин: теоретичні питання [Текст] / О. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 63-67.

Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади визначення місця інституту міжбюджетних відносин у системі фінансового права [Текст] / О. Кузьменко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 1. - С. 195-205.< />    < />... 63 | 64 | 65 | 66 | 67| 68 | 69 | 70 | 71 | ... >>     >>>