Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Квартиры посуточно Харьков. Снять квартиру посуточно в г. Харьков.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3776

Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика
Гадзевич О. І. 2008
Допоможіть знайти в електронному варіанті. дякую.

ольга
2011-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному варіанті видання не знайдено. Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.24
Г13
Гадзевич О.І.
Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб./ О. І. Гадзевич. -К.: Кондор, 2008.-402 c.2011-04-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3775

"Проблемні питання бухобліку в бюджетних установах". Наперед вдячна.

Марія
2011-04-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052(4УКР) Д19
Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 206 с.

65.052(4УКР) А 92
Атамас, Петро Йосипович. Основи обліку в бюджетних організаціях [Текст] : навч. посібник / П.Й. Атамас; Дніпропетровський ун-т економіки та права ; Дніпропетровський університет економіки та права . - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 284 с.

65.052.9(4УКР)247 С22
Сахарцева, Ирина Ивановна. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях [Текст] : учеб. пособ. / И.И.Сахарцева, Т.П.Романенко. - К. : Кондор, 2003. - 326 с. - Библиогр.: с. 321-325.

65.052 О-64
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2002. - 592 с. + Додатки.

65.052.9(4УКР) Б94
Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Панкевич та ін. - Львів : Аверс, 2002. - 320 с. - Бібліогр.: с. 305-311.

65.052.9(4УКР)247 О-17
Облік у бюджетних організаціях [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / О. П. Гаценко [и др.] ; за наук. ред. Г. І. Купалова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 260 с. : табл. - (Мережа дистанційного навчання). - Бібліогр.: с. 251-252.

65.052 Г97
Гуцайлюк, Лідія Орестівна. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Гуцайлюк, В.В. Сопко, Ю.М. Іванечко ; Міністерство освіти і науки України, Університет економіки та права "КРОК". - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 156-157.

65.052.9(4УКР) А92
Атамас, Петро Йосипович. Основи обліку в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський університет економіки та права . - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 286 с. + Додаток с. 272-279. - Бібліогр.: с. 268-271.

65.052.9(4УКР)247 О-17
Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 368 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 257-258.2011-04-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3774

Добрий день! Підберіть будь-ласка літературу, якщо є в наявності на тему "Чинники і механізми формування моральних якостей студентів".

Грицак Р.
2011-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб./ Т.Ю. Осипова та ін.; За заг. ред. Т.Ю. Осипова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. -Одеса: Фенікс, 2006.-288 c.

Іова В. Ю. Орієнтири морально-духовного виховання особистості : наук.-метод. посіб./ В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. -Кам'янець-Подільський: МЕДОБОРИ-2006, 2009.-272 c.

Коренюгина Т.Ю. Диалог как средство нравственного развития студентов - медиков : методические рекомендации/ Т.Ю. Коренюгина // Вопросы психологии. -2007. - № 3. - C. 169 - 176.

Миськів Л.І. Сутність та зміст морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України / Л.І. Миськів // Наше право. -2007. -№ 3. - C. 58-63.

Артімонова Т.П. Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформацій / Т.П. Артімонова // Вища освіта України. -2008. -№ 1. - C. 72-75.

Миськів Л.І. Проблеми морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України/ Л. І. Миськів // Наше право. -2008. -№ 1. - C. 60-65.

Руденко Л. Студенти - люди не байдужі/ Л. Руденко // Рідна школа. -2008. -№ 10. - C. 36-37.

Завгородня О. Моральність як психологічна проблема/ О. Завгородня // Психологія і суспільство. -2009. -№ 2. - C. 60-77.

Афанасьєв А. Проблеми формування ідеалів патріотичного виховання та ціннісних орієнтацій студентів на сучасному етапі/ А. Афанасьєв // Рідна школа. -2009. -№ 12. - C. 18-21.

Бех І.Д. Життя особистості як шлях до духовної далини/ І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. -2010. -№ 3. - C. 15-32. -Библиогр.: с. 32.

Романовський О. Корпоративна культура вищого навчального закладу/ О. Романовський // Рідна школа. -2010. -№ 11. - C. 69-73.

Артемова Л. Виховання чи лише навчання студентів/ Любов Артемова // Вища освіта. -2011. -№ 1. - C. 93-104.2011-04-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3773

Вкажіть будь ласка джерела, з яких можна дізнатися про Петра Попенка (1887-1919) та про цей рід?

Орест С.
2011-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Конкретизуйте свій запит.2011-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3772

залучення інвестицій в сша... допоможіть знайти інформаці,будь ласка..

форс м.м.
2011-04-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР) І -58
Інвестиції та капітал [Текст] / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 126 с. - (Нова бухгалтерія).

65.9(4УКР) Л 22
Лановий, Володимир. Інвестиції та розвиток [Текст] : научно-популярная литература / В. Лановий, В. Дубровський. - К. : [б. и.], 2002. - 88 с.

65.26 І-58
Інвестування [Текст] : навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; А.А.Пересада, О.О.Смірнова та ін. - К. : КНЕУ, 2001. - 251 с.

65.053 П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович. Інвестиційний аналіз [Текст] : навч.-метод. посібник / А.А. Пересада, С.В. Онікієнко, Ю.М. Коваленко. - К. : КНЕУ, 2003. - 134 с.

65.9(4УКР) Д 33
Денисенко, Микола Павлович. Основи інвестиційної діяльності [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко. - К. : Алерта, 2003. - 338 с.

65.9(4УКР) М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна. Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с.

65.29 Б 68
Бланк, Игорь Александрович. Управление инвестициями предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 480 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.3).

65П 85
Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пост-радянських країнах [Текст] : научно-популярная литература / Під ред. Д. Дайкер, Пер. з англ. І.Ю. Єгоров, А.І. Войтович, Т.В. Гончарова. - К. : К.І.С., 2003. - 202 с. : табл.

65.9(4УКР) М 89
Музиченко, Анатолій Степанович. Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403.

65.9(4УКР) Ч 46
Череп, Алла Василівна. Інвестознавство [Текст] : навч. посіб. / А. В.Череп. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с. 395-396.

65.5 М58
Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / Д.Г. Лук’яненко та ін.; За ред. Д.Г. Лук’яненко ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 389 с.

65.9(4УКР) М74
Мойсеєнко, Ірина Павлівна. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / І.П.Мойсеєнко. - К. : Знання, 2006. - 496 с.

65.5 С14
Сазонець, І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / І.Л.Сазонець, О.А.Джусов, О.М.Сазонець ; Дніпропетр. нац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. - Бібліогр.: с. 288-297.

67.9(4УКР)303.3 Б93
Бутузов, В. М. Правові основи інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В.М.Бутузов, А.І.Марущак ; Міністерство освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 256 с. - Бібліогр.: с. 250-251.

67.9(4УКР)302 З19
Законодавство України: іноземні інвестиції [Текст] : законы и законодательные акты. Т. 1 / упоряд. І. Євич ; пер. С. Ковтюк. - Ужгород : ІВА, 1997. - 166 с. - Текст укр., угор., нім., англ.

65.9(4УКР)29 С14
Сазонець, Ігор Леонідович. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Сазонець. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 297-303.

65.26 І 58
Інвестування [Текст] : підручник / В. М. Гриньова [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 456 с.2011-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3771

Де знайти статтю Ярчук О. Відстоювати своє знання як лицар честь//Всесвітня література, 1998. - № 3

Інна
2011-04-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
У фондах нашої бібліотеки такий журнал є.
Звертайтесь у відділ читальної зали.
Успіхів!2011-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3769

Яким чином визначається розмір штрафу,коли дитина принесла пошкоджену літературу

Петренко Світлана Дмитрівна
2011-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

В залежності від того, на скільки книга пошкоджена. Якщо книгу не можна реставрувати, тоді Ви маєте принести книгу рівноцінну за змістом і ціною пошкодженій книзі.


< />    < />... 64 | 65 | 66 | 67 | 68| 69 | 70 | 71 | 72 | ... >>     >>>