Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3799

Добрий вечір,напишіть будь ласка список літератури на тему:Ефективність бюджетної політики в Україні.

Олена
2011-04-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдена нами література стане Вам у нагоді:


Алєксєєв І.В. Бюджетна система : навч. посіб./ І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько; Національний ун-т "Львівська політехніка". -К.: Хай-Тек Прес, 2007.-376 c.

Благун І.Г. Фінанси : навч. посіб./ І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. -Львів: Магнолія-2006, 2007.-316 c.

Засади формування бюджетної політики держави : наукова монографія/ Нац.академія управління; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. -К.: НАУ, 2003.-284 с.

Буковинський, Станіслав. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі / С. Буковинський // Вісник Національного банку України. - 2006. - №6. - С. 14-21.

Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання / М.Я. Азаров // Фінанси України. - 2006. - № 9. - С. 3-9.

Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 3-12.

Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку / В.П. Кудряшов // Фінанси України. - 2007. - № 7.- С.3-19.

Дем"янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України / В.Г. Дем"янишин // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 133- 156.

Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні / С.А. Буковинський // Фінанси України. - 2007. - №11.- С.3-30.

Филюк Г.М. Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні / Г. М. Филюк // Фінанси України. - 2009. - № 5.- С.56-65.

Макаренко Є.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку через механізм бюджетної політики держави / Є. В. Макаренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 8. - С. 19-22.

Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / І. О. Лютий // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.13-19.

Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні / І. Сторонянська // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 43-52.

Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України / В. Ф. Піхоцький // Фінанси України. - 2010. - № 3.- С.30-37.

Гордей О. Д. Соціальний аспект бюджетної політики / О. Д. Гордей // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 194 – 198.

Рожко О.Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні / Л.Д. Федорова // Фінанси України. - 2011. - № 1.- С.64-72.

2011-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3798

День добрий! Підскажіть,будь ласка,чи наявні у вашій бібліотеці публікації про аналіз виконання бюджету м.Ужгород за 2009 та 2010 роки. Дуже потрібно! дякую..

Олександра Ч.
2011-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 66
Р 25
Ратушняк, С. Звіт 2006-2010. Програма 2010-2015 / Сергій Ратушняк. - Ужгород : ТОВ ТЕФ "Олбі", [2010]. - 24 с. : кол.іл.
***
Звіт про виконання бюджету : рішення Ужгород. міськради V сес. V скликання (двадцять п`яте пленарне засід.) від 10 верес. 2010 р. № 1547 м. Ужгород додано 23.09.2010 р. // Ужгород. - 2010. - 25 верес. - С. 2.2011-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3797

Добрий день!Підкажіть,будь-ласка,де можна знайти таку інформацію:"Освітній абсолютизм Катерини II:Данина моді чи ідеологія реформ?"

Педан Валентина Петрівна
2011-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3796

Підкажіть,будь-ласка,де можна знайти інформацію на таку тему:"Ідея спадкової монархії.Від Гетьманщини Хмельницького до Кирила Розумовського".Дякую

Акіншина Ганна Петрівна
2011-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Багацький В. В. Історія України : підручник/ В. В. Багацький, Л. І. Кормич; М-во освіти і науки України. -Вид. 3-тє, допов. та переробл. . -К.: Алерта, 2010.-388 c.

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : [навч. посіб.]/ П. С. Гончарук. -2-е вид.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-526 c.

Енциклопедія історії України : у 10 т./ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; ред. рада В. М. Литвин [та ін.] ; редкол. В. А. Смолій [та ін.]. -К. : Наукова думка. -2003.

Історія України : для дітей сер. шк. віку/ авт.- упоряд. А. Г. Чередниченко. -Х.: Фоліо, 2004.-320 c. :a-іл. -(Дитяча енкциклопедія).

Кульчицький С.В. Історія України : довід. для абітурієнтів та школярів : повний курс підготовки для вступу до вищ. навч. закл./ С. В. Кульчицький, Мицик Ю.А. Юрій Андрійович, В. С. Власов. -К.: Літера, 2010.-528 c.

Реєнт О.П. Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії./ О. П. Реєнт, І. А. Коляда ; відп. за вип. О. А. Кравець. -Х.: Фоліо, 2007.-416 c. -(Історичне досьє).

Смолій В.А. Богдан Хмельницький : соц.-політ. портр./ В. А. Смолій, В. С. Степанков; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. -3-є доопрац. вид.. -К.: Темпора, 2009.-680 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3795

Підкажіть, будь-ласка, де можна знайти монографії на тему "Типологізація конфліктів"Дякую

Гойзан Мар’яна Мирославівна
2011-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

Барышников, Дмитрий Николаевич. Конфликты и мировая политика [Текст] : учеб. пособ. / Д. Н. Барышников, 2008. - 384 с.

Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру [Текст] / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 20 с.

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2008. - 398 с.

Наукові записки [Текст] / С. Л. Азізян [та ін.] ; редкол.: Ю. А. Левенець [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. Вип. 41 : Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання : Курасівські читання-2008, 2008. - 268 с.

Пуригіна, Ольга Георгіївна. Міжнародні економічні конфлікти [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Г. Пуригіна, 2008. - 276 с.

Транскордонне співробітництво як альтернатива новій "залізній завісі" та конфліктам [Текст] : [комплекс. дослід.] / Ін-т траскордон. співробітництва, 2007. - 240 с.

Хаббард, Л. Рон. Как разрешать конфликты [Текст] : Из работ Л. Рона Хаббарда / Л.Р. Хаббард, [2003]. - 24 с.

Цюрупа, Михайло Володимирович. Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа, 2009. - 192 с.

Радимо ще переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2011-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3794

допоможіть будь-ласка з пошуком інформації на тему :"Основні способи пошуку роботи безробітними людьми"

Йовбак Анна Євгенівна
2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3793

Добрий день! Чи можна у вас замовити (не безкоштовно) фото окремих статей із обласних газет Закарпаття за 1957-90 рр.?

Стадниченко Олександр
2011-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! У нас можна зробити ксерокопіювання (або зфотографувати)необхідні Вам статті тільки безпосередньо прийшовши до бібліотеки у відділ краєзнавчої літератури.


< />    < />... 65 | 66 | 67 | 68 | 69| 70 | 71 | 72 | 73 | ... >>     >>>