Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
отопление | Я глубоко задумался о витаминах. Соковыжималки для цитрусовых. Заберу в интернет-магазине.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3784

Твір з української мови на тему "Якби я був Президентом України"

Андрущенко Алла Анатоліївна
2011-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3783

Маліновська Н.В. Методика використання лінгводидактичних ідей С.Ф.Русової у ... 1997.

2011-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання в бібліотеці відсутнє.2011-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3782

Допоможіть будь-лска знайти матеріал на тему-Роль НБУ як головного регулюючого органу банківської системи України, його завдання та функції

Богдан
2011-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)26 А28
Адамик Б.П. Центральний банк і грошово - кредитна політика : навч. - метод. посіб./ Б. П.Адамик; Терноп. держ. екон. ун-т. -Тернопіль, 2005.-160 c.

65.26 М 71
Міщенко В.І. Центральні банки: організаційно-правові засади : учебное пособие/ В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. -К.: Знання, 2004.-376 с.

67.9(4УКР)302 П68
Правові засади діяльності Національного банку України : навч. посіб./ Ю. М. Бисага [та ін.]; М-во освіти і науки України [та ін.]. -Ужгород: Ліра, 2008.-264 c.

65.9(4УКР)26 Р 64
Розвиток банківської системи України : [монографія]/ О. І. Барановський, В. Г. Барановська [та ін.] ; за ред. О. І. Барановський; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". -К., 2008.-584 c.

Латковська Т. Національний банк України - особливий центральний орган державного управління / Т. Латковська // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№9. - C. 21-24.

Чуніхіна, Людмила. Вплив фінансового контролю НБУ на боротьбу з організованою злочинною діяльністю / Л. Чуніхіна // Юридична Україна. - 2005. - №11. - С. 72-74.

Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право. -2006. -№3. - C. 53-56.

Заставна З. Становлення Національного банку України як головного суб"єкта грошово-кредитного регулювання / З. Заставна // Регіональна економіка. -2006. -№2. - C. 163-166.

Близнюк О. Юридичні особливості діяльності Національного банку України з управління грошовим обігом / О. Близнюк // Підприємництво, господарство і право. -2006. -№4. - C. 119-122.

Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб'єктів фінансового моніторінгу/ Д. Лучанінов // Підприємництво, господарство і право. -2007. -№ 4. - C. 95-97.

Романчукевич, Віталій. Проблеми та перспективи висвітлення грошово-кредитної політики НБУ (комунікаційний аспект) / В. Романчукевич // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 4. - С. 52-55.

Буткевич С. Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу/ С. Буткевич // Юридична Україна. -2010. -№ 3. - C. 52-57.

Биховченко В.П. Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави/ В. П. Биховченко // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 5. - C. 175-180.

Сирота А. Напрями вдосконалення правового статусу Національного банку України - уроки світової фінансової кризи початку XXI століття/ А. Сирота // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 8. - C. 49-51.

Плотнікова, Марія Володимирівна. Індивідуальні правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків / М. В. Плотнікова // Держава і право. - 2010. - Вип. 49. - С. 379-384.

Ковальчук, Трохим. Нове керівництво НБУ як передумова для кардинальної зміни валютно-курсової політики держави / Трохим Ковальчук // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 3-8.

2011-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3781

Доброго дня!
Підкажіть будь-ласка літературу на тему: Інформаційні програми ЮНЕСКО.

Марина
2011-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних ресурсів:

Одерій С. ЮНЕСКО та оновлення підходів до забезпечення якості вищої освіти : методические рекомендации/ С. Одерій // Рідна школа. -2006. -№10. - C. 5-7.

Каткова Т.Г. Культурна спадщина України у списку всесвітньої спадщини Юнеско : общественно-политическая литература/ Т.Г. Каткова // Наше право. -2006. -№3(ч.1). - C. 29-32.

Ковальчук Г. Прграма ЮНЕСКО "Память світу": діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання/ Г. Ковальчук , Л. Муха // Бібліотечний вісник. -2007. -№ 2. - C. 42-47.

Кравцова О.А. Архівний портал ЮНЕСКО - структура, принципи формування та доступу : научно-популярная литература/ О.А. Кравцова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2007. -№ 3. - C. 53-56.

Бакальчук В.О. Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО/ В. О. Бакальчук // Стратегічні пріоритети. -2008. -№ 4. - C. 64 - 69.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
2011-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3780

добрий день!де можна подивитись матеріал про ранкові зустрічі на ранній вік. дякую!

страхонюк оксана
2011-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористуйтесь наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
2011-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3779

ФАНТАЗІЯ ДІВЧИНИ В ЧЕРВОНОМУ КАПЕЛЮСІ

2011-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних сайтів:

посилання 1
посилання 22011-04-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3778

Добрий вечір!Допоможіть знайти інформацію про"Теоретичні засади та методика проведення експертизи цінності документів".Спасибі!

Юлія
2011-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 67 | 68 | 69 | 70 | 71| 72 | 73 | 74 | 75 | ... >>     >>>