Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7119

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Лаконічні спартанські вислови

Матьола К. В.
2015-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:

94.8 В 27
Великие мысли великих людей. Антология афоризма : в 3-х т. - М., 1999. - Т 1. : Древний мир / сост. : И. И. Комарова, А. П. Кондрашов. - 512 с.

94.8 А 14
Абельмас Н. В. Великие афоризмы. Крылатые выражения / Н. В. Абельмас ; сост. О. В. Завязкин. - Донецк: БАО, 2012. - 160 c.

94.8 И 32
Из копилки мудрости : афоризмы от древности до наших дней / сост. А. В. Кривошей. - Донецк: Глория Трейд, 2012. - 432 c.

94.8К 14
Казаченок, Тамилла Григорьевна.
Античные афоризмы : темат. сб. / Т. Г. Казаченок, И. Н. Громыко. - Минск, 1987. - 318 с.

94 К 85
Крылатые слова : Энциклопедия / Авт.-сост. В. Серов. - М.: Локид-Пресс, 2003. - 831 с. :a-іл.

посилання 1
посилання 2
посилання 32015-02-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7118

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:література на тему "Парламентська діяльність політичних партій". Бажано останніх років.Дякую!

Капралова Инна Игоревна
2015-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

67.300 К 80
Кречмер, Г. Фракції: Партії в парламенті / Г. Кречмер; Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. -2-ге вид. - К.: Геопринт, 2004. - 300 c.

66.69(4УКР) П 50
Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року : кол. монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; за ред. М. С. Кармазіна. -К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса , 2013.- 400 c.

67.9(4УКР)300.6 Т 31
Теліпко, В. Е. Парламентське право : академ. курс : підручник / В. Е. Теліпко. - К.: Центр учбової л-ри, 2011.- 654 c.

Галай, Юрій. Парламентсько-президентська республіка та політичні партії / Ю. Галай // Персонал. - 2006. - №7. - С. 20-23.

Галай Ю. Роль та значення політичних партій в парламентсько- президентській республіці / Ю. Галай // Юридична Україна. - 2007. - № 4. - С. 15-18.

Гладуняк, І. Законодавець як воля народу : Питання трансформації ролі парламентів у процесі політичного управління в контексті розвитку партійної системи / І. Гладуняк // Віче. - 2007. - № 19. - С. 21-23.

Семенюк, Тетяна. Фінансування політичних партій на парламентських виборах / Т. Семенюк // Політичний менеджмент. - 2008. - № 1. - С. 39-45.

Ангеліна, Кристіна Георгіївна. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва / К. Г. Ангеліна // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - С. 672-679.

Ганжуров, Юрій. Політична реклама як засіб формування парламентської еліти / Ю. Ганжуров // Політичний менеджмент. - 2008. - Спецвипуск. - С. 33-40.

Кресіна, І. О. Парадокс політичної відповідальності в парламентській республіці / І. О. Кресіна, О. М. Стойко // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - C. 608-613.

Бевз, Т. А. Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" на старті парламентської виборчої кампанії 2012 р. / Т. А. Бевз // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - Вип. 3(59) (травень-червень). - С. 119-157.

Гай-Нижник, П. П. Всеукраїнське об’єднання "Свобода" на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. - лютий 2012 р.) / П. П. Гай-Нижник // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - Вип. 3(59) (травень-червень). - С. 157-196.

Парламент має ефективно й продуктивно працювати // Віче. - 2012. - № 23. - С. 4-11.

Колесников, Олексій. Стратегії позиціонування політичних партій на парламентських виборих 2012 року в Україні / О. Колесников // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 3(27). - С. 44-50.

Литвин, Віталій. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості: концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі / В. Литвин, А. Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - Вип. 2. - С. 473-504.2015-02-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7117

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Наукові статті з 2009-2014р. на тему: Заохочення службовців публічної служби (державних службовців) досвід Німечини.
ДЯКУЮ!

Краснова Ксенія
2015-02-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Цуркан, Михайло. Визначення поняття та сутності державної служби / М. Цуркан // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2009. - № 1. - С. 10-14.

Циц, Сергій Віталійович. Культура праці державних службовців місцевих державних адміністрацій / С. В. Циц // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 251-255.

Чапала, Ольга Юріївна. Державна служба в Україні : призначення та функції / О. Ю. Чапала // Наше право. - 2009. - № 2. - С. 78-81.

Кірмач А. Поняття й основи правового регулювання проходження державної служби / А. Кірмач // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 46-49.

Кірмач, Андрій Віталійович. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання / А. В. Кірмач // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 4. - С. 175-180.

Кірмач, Андрій Віталійович. Конкурсна процедура прийняття на державну службу : європейський досвід правового регулювання / А. В. Кірмач // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 1. - С. 135-140.

Пільгун, Лариса Вікторівна. Визначення, критерії та методи оцінювання професійної компетентності державних службовців / Л.В. Пільгун // Вища освіта України. - 2010. - № 1. - С. 48-53.

Герман Г.Ю. Правове забезпечення кар`єри на державній службі / Г. Ю. Герман // Статистика України. - 2010. - № 3. - С. 76-80.

Дейнега Х.М. Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні / Х. М. Дейнега // Економіка та держава. - 2011. - № 1. - С. 151-153.

Герман Г. Ю. Організаційні засади кар’єри на державній службі / Г. Ю. Герман // Статистика України. - 2011. - № 1. - С. 72-77.

Єфремова, Олена Петрівна. Становлення і розвиток правового регулювання конкурсу в державній службі України / О. П. Єфремова // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 281-287

Ганоцька С.О. Стандарти управління якістю як інструмент мотивації в професійній діяльності державних службовців / С. О. Ганоцька // Економіка та держава. - 2011. - № 5. - С. 147-150.

Реформа державної служби - вагома складова реформ, спрямованих на модернізацію держави : коментар до основних положень закону України "Про державну службу" (нова редакція) // Праця і зарплата. - 2012. - № 4. - С. 3-7.

Ґендер і державна служба: зарубіжний досвід // Ґендерні аспекти державної служби : монографія / за заг. ред. Б. Кравченка. - К. : Основи. - С. 45-95.

Етика державного службовця: гендерний вимір // Ґендерні аспекти державної служби : монографія / за заг. ред. Богдана Кравченка. - К. : Основи, 2002. - С. 133-179.

Іншин, Микола. Значення державної служби для розвитку сучасної України / М. Іншин, О. Середа // Публічне право. - 2012. - № 3(7). - С. 248-255.

Клемпарський, Микола. Уточнення сучасної концепції державної служби в Україні як різновиду трудової діяльності / М. Клемпарський // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 218-226.

Пашковська, Тетяна. Державна служба по- новому : як це буде? : за матеріалами прес-конференції / Т. Пашковська // Юридична газета. - 2013. - № 35-36. - верес. - С. 10-11.

Москальчук К. Міжнародні стандарти муніципальної служби й право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування / К. Москальчук // Юридичний вісник. - 2013. - № 3. - С. 60-85.

Желюк Т. Л. Трансформаційні процеси в рамках модернізації національної моделі державної служби / Т. Л. Желюк // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 132-136.

Бровченко, Святослав. Реформування державної служби в умовах інтеграції до європейського співтоватиства / С. Бровченко // Фінансовий контроль. - 2014. - № 12. - С. 5-8.

Бровченко, Святослав. Реформування державної служби в умовах інтеграції до Європейського співтовариства / С. Бровченко // Фінансовий контроль. - 2015. - № 1. - С. 12-15.

2015-02-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7116

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Південна Україна в політиці імперського уряду в другій половині 18століття?

Сай Ольга Ю
2015-02-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

63.3(4УКР) Г 65
Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : [навч. посіб.] / П. С. Гончарук. - 2-е вид. - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 526 c.

84(4УКР)6 З-11
З-під булави - під корону. Друга половина ХVІІІ ст. : Страчена пісня. Максим Залізняк. Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове. Кінець автономії України. Історичні портрети. Чужинці про Україну. Сторінками давніх джерел / Уклад. і авт. передм. О.К. Струкевич, Гол.ред. В. Смолій. - К.: Україна, 2002. - 384 с. - (Історія України в прозових творах та документах).

91.9:76.11(4УКР) І- 90
Історія Півдня України в книгах : Бібліогр. покажч. л-ри Всеукраїнського державного видавництва "Маяк" 1945-1990 рр. / Вступ. ст. Д. Буханенко. - Одеса: Маяк, 2004. - 352 c.

63.3(4УКР)4 К 19
Канцелярія Новосербського корпусу / Запоріз. наук. т-во ім. Я. П. Новицького, Серб.-укр. т-во, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня, Схід. ін-т українознав. ім. Ковальських, Запоріз. філ.; упоряд.: В. І. Мільчев, О. Посунько. - Запоріжжя, 2005. - 444 c. :a-іл. - (Джерела з історії Південної України; т. 7).

63.3(4УКР) К 66
Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч. посіб./ Л.І. Кормич; М- во освіти і науки України; Одеська нац. юридична академія. -4-е вид. - Х.: Одіссей, 2004. - 480 с.

86.3(4УКР) Л 58
Лиман І. І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775-1861) : монографія / І. І. Лиман; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України - Запорізьке відділення, Бердянський держ. педагог. ун-т, Запорізьке наукове т-во ім. Я. Новицького, Східний ін-т українознавства ім. Ковальських - Запорізька філія. - Запоріжжя: Тандем -У, 2004. - 400 c.

86.3(4УКР) Л 58
Лиман І. І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII - середини ХІХ століття : монографія / І. І. Лиман; Бердянський держ. педагог. ун-т, Східний ін-т українознавства ім. Ковальських - Запорізька філія. - Запоріжжя: Тандем -У, 2004. - 488 с.

63.3(4УКР) М 70
Мицик Ю. А. Історія України : З найдавніших часів до кінця ХVIII ст.: посібник для вступників до вузів, Ч. 1 / Ю.А. Мицик, В.С. Власов. - К.: Академія, 2001. - 208 с.

63.3(4УКР)4 М 60
Мільчев В. І. Болгарські переселенці на півдні України 1724-1800 рр. : [монографія] / В. І. Мільчев; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня, Запоріз. наук. т-во ім. Я. П. Новицького. - Київ; Запоріжжя: Тандем-У, 2001. -198 c.

63.3(4УКР)5 Я 22
Яворницький Д. І. До історії степової України / Д.І. Яворницький; Пер. з рос. Г.В. Ніколенко, Т.О. Абрамова, А.О. Овсянникова. - Дніпропетровськ: Січ, 2004. - 444 c.

Мільчев В. Серби в Україні у першій половині ХVІІІ століття / В. Мільчев // Канцелярія Новосербського корпусу. - Запоріжжя, 2005. - (Джерела з історії Південної України. Том 7). - C. 19-42.

Посунько О. Нова Сербія та слов’яносербія - військово-землеробські поселення на півдні України (1751-1764 рр) / О. Посунько // Канцелярія Новосербського корпусу. - Запоріжжя, 2005. - (Джерела з історії Південної України. Том 7). - C. 43-96.2015-02-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7115

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Будова коробки передач Т-150К

Сай О.Ю
2015-02-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2015-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7114

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить, що у Вас є по психології творчості письменників та критика про творчість Максима Рильського (статті)?

Цібеленко Ганна Олександрівна
2015-02-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88 Е63
Еникеев М. И. Психологический энциклопедический словарь : справочное издание / М. И. Еникеев. - М.: Проспект, 2008. - 560 c.

88.37 З 13
Завгородня О. В. Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект : монографія / О. В. Завгородня; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. - К.: Наук. думка, 2007. - 264 c.

88.4 Т87
Туриніна О. Л. Психологія творчості : навч. посіб. / О. Л.Туриніна; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2007. - 160 c.

Агеєва В. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського / Віра Агеєва // Дивослово . - 2013. - № 1. - C. 39-46.

Базилевський В. Перемінне і незмінне : Максим Рильський (1895-1964) / В. Базилевський // Слово Просвіти. - 2012. - 5-11 квіт. (Ч. 14). - C. 8-9.

Генералюк Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю / Леся Генералюк // Слово і час. - 2012. - № 5. - C. 3-19.

Куєвда В. Національні психотипи у творчості Т.Шевченка / В. Куєвда // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 11. - C. 52-56.

Лисиченко Т. Ю. Мовна особистість Максима Рильського в контексті поетичних шукань початку ХХ ст. / Т. Ю. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 34-36. - C. 60-63.

Логвиненко О. Письменник як об'єкт інтерв'ю журналіста: психологічний аспект / Олена Логвиненко // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 4. - C. 11-14.

Мовчан О. А. Ідейно-художній зміст віршів М. Рильського "Ознаки весни", "Порада" / О. А. Мовчан // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 4. - C. 27-28.

Назарчук О. М. Максим Рильський : [біогр.] / О. М. Назарчук // Видатні постаті в історії України ХХ ст. - К.: Вища школа. - 2011. - C. 305-307.

Максим Рильський (1895-1964) // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Х.: Торсінг плюс. - 2009. - C. 67-71.

Рильський Максим // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. - К.: Велес. - 2013. - C. 203-207.

Руда П. Максим Рильський в історії вітчизняного перекладацтва / П. Руда // Слов’янські обріїї: [зб. наук. праць]. Вип. 4 / Нац. академія наук України. - К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - C. 132-139.

Скиба Т. Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918) / Тетяна Скиба // Слово і час. - 2013. - № 10. - C. 65-73.

Славинський М. Максим Рильський: " Я багато й тяжко думав" : 28 квітня 1931 року видатний поет написав останні свідчення в Лук’янівській в’язниці / Микола Славинський // Віче. - 2013. - № 7. - C. 68-71.

Юдкін І. Неокласицизм М. Рильського: рефлексія історії / І. Юдкін // Формування визначників української культури. - Київ: Ін-т культурології Акад. мистец. України. - 2008. - C. 87-106.2015-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7113

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: УДК до статті під назвою "Дещо про національну ідею, націоналізм та борців за Україну" (мова йде про погляди ідеологів українського націоналізму другої половини ХІХ - початку ХХ ст.)

Олашин Микола Васильович
2015-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На такі запити служба "Віртуальна довідка" не відповідає. Вам потрібно звернутись у Відділ каталогізування (І поверх), де надаються такі послуги.


< />    < />... 68 | 69 | 70 | 71 | 72| 73 | 74 | 75 | 76 | ... >>     >>>