Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3741

Добрий день! Підкажіть праці таких закарпатських вчених, як Пітюлич , Мікловда, Слава, Ледєл. Дякую!

Вплерія
2011-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Ось відповідь на Ваш запит:

Пітюлич, М. І. Формування економічного механізму регулювання зайнятості в умовах становлення ринкових відносин : регіон. аспект / М. І. Пітюлич, В. П. Мікловда. – Ужгород : Карпати, 1994. – 153 с.

Пітюлич, М. І. Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу : моногр. / М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловди ; Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. – Ужгород : Карпати, 2008. – 200 с.

Пітюлич, М. І. Економічна теорія : посіб. для студ. природн. ф-тів / М. І. Пітюлич, Ю. Б. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії. – Ужгород : Карпати, 2008. – 168 с.

Мікловда В. П. Область еколого-економічного розвитку : (до постановки питання про формув. концеп. соц.-екон. розв. Закарпат. обл.) / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич. – Ужгород : Патент, 1999. – 67 с.

Мікловда, В. П. Ринкова трансформація економіки регіону : (на матеріалах Закарпат. обл.) / В. П. Мікловда. – Ужгород : Карпати, 2000. – 185 с.

Соціальні ресурси регіону: активізація трудового потенціалу : моногр. / В. П. Мікловда [та ін.] ; під ред. В. П. Мікловди ; Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. – Ужгород : Карпати, 2008. – 248 с.

Регіональні механізми розвитку і підтримки малого підприємництва : моногр. / В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2005. – 152 с.

Мікловда, В. П. Регіональна стратегія розвитку підприємництва : моногр. / В. П. Мікловда. – Ужгород : Карпати, 2006. – 216 с.

Маркетинговий потенціал регіону: проблеми та шляхи їх подолання : [моногр.] / В. П. Мікловда, [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукач. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2009. – 208 с.

Мікловда, В. П. Зовнішньоекономічні зв’язки на регіональному прикордонному рівні : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. П. Мікловда, П. Ю. Студеняк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2009. – 128 с.

Мікловда, В. П. Стратегія подолання бар’єрів входу на ринок : моногр. / В. П. Мікловда, О. В. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукач. держ. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2009. – 224 с.

Транскордонне співробітництво в умовах розширення Європейського Союзу на Схід : моногр. / Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України ; за ред. : В. П. Мікловди, М. А. Лендєла [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2006. – 496 с.

На порозі тисячоліть: сучасні підходи до розвитку громад та реґіонів = At the threshold of millennium: modern approaches to development of communities regions : матеріали міжнар. конф., 14-15 берез., 2000 р., Ужгород, Україна: доп. і повідомл. / Екон. ф-т УжДУ, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку УжДУ, Закарпат. Облрада ; уклад. С. Слава. – Ужгород, 2000. – 300 с.
(Спец. випуск журналу "Науковий вісник Ужгородського державного університету". Серія "Економіка". Вип. № 3).

Лендєл, М. А. Аграрні відносини на Закарпатті: уроки минулого і сучасність : моногр. / М. А. Лендєл ; відп. ред. П. Т. Саблук. – Ужгород : Патент, 1999. – 276 с.

Лендєл, М. А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : моногр. / М. А. Лендєл, П. Ю. Студеняк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с.

Лендєл, М. А. Виробничий потенціал регіону в умовах ринкових перетворень: проблеми формування і використання : моногр. / М. А. Лендєл, С. А. Товканець ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукач. держ. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2009. – 232 с.

Ємець, Г. С. Регіональний підхід до управління економічними процесами (на прикладі Закарпатської області України) / Г. С. Ємець, М. А. Лендел. – К. : Наук. думка, 1992. – 146 с.2011-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3740

актуалізація зарубіжного досвіду керування документаційними процесами та вивчення проблематики його застосування в працях Бездрабко

2011-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Бездрабко В.В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства [Текст] / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 8-22.

Бездрабко, Валентина. Московський державний історико-архівний інститут як центр становлення документознавства (1930-1960 - і рр.) [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 3. - С. 48-54.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.

Бездрабко В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51.

Бездрабко, Валентина. Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці [Текст] / В. Бездрабко // Мандрівець. - 2009. - № 1. - С. 23-29.

Бездрабко В.В. Сучасні історичні студіювання документа: et bloc et en detail [Текст] / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - С. 157-184.

Шандра В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток/ В. С. Шандра // Український історичний журнал. -2009. -№ 5. - C. 217-219.

Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. [Текст] / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 137-166.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

2011-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3738

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з пошуком матеріалів на тему "Еволюція кривої Філіпса"

Саханда Марія Петрівна
2011-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3737

Шановні колеги! Підкажіть будь ласка, де знайти стандарт опису творів друку.

Леся
2011-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися з наступними джерелами :

посилання 12011-03-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3736

Література по темі краєзнавство Харківська обл

Подлісевич Аліна Василівна
2011-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна п. Аліно! Ми не маємо достатньо матеріалів по вашій темі і Ви не вірно сформулювали свій запит. Радимо Вам звернутися на віртуальну довідку Харківської державної бібліотеки ім. В. Короленка:

посилання 12011-03-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3735

форми і методи підприємницької діяльності

мацигін
2011-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Г 13
Гаєвська, Лариса Миколаївна. Підприємницька діяльність та її оподаткування [Текст] : навч. посібник / Л.М. Гаєвська; Академія держ. податкової служби України. - Ірпінь : Академія ДПС Ураїни, 2003. - 218 с.

65.9(4УКР)09 В 18
Варналій, Захарій Степанович. Основи підприємництва [Текст] : навч. посібник / З.С. Варналій. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 285 с. : іл.

65.9(4УКР)29 П 32
Підприємництво та управління малим бізнесом [Текст] = Entrepreneurship small business management : навч. посібник / УжНУ ; Лютонський ун-т; Заг. ред.:В.П. Мікловда, К. Калантарідіс. - Ужгород : Карпати, 2004. - 328 с. - Укр., англ.

65.9(4УКР)290я73 В49
Виноградська, Алла Миколаївна. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А.М.Виноградська. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 544 с. + Додатки.

65.9(4УКР)09 В18
Варналій, Захарій Степанович. Основи підприємницької діяльності [Текст] : підручник для учнів 10-11 класів загальноосвіт. шкіл, ліцеїв та гімназій / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. - К. : Знання України, 2004. - 404 с.

К 65.6-04 М59
Мікловда, Василь Петрович. Регіональна стратегія розвитку підприємництва [Текст] : монографія / В.П.Мікловда. - Ужгород : Карпати, 2006. - 216 с. : табл.

65.9(4УКР)09 В18
Варналій, Захарій Степанович. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / З.С. Варналій. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання- Прес, 2006. - 352 с. + Додатки. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)29 Ц58
Цигилик, Іван Іванович. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / І.І.Цигилик, З.М.Криховецька, Т.М.Паневник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

65.29 К49
Клівець, Павло Григорович. Стратегія підприємництва [Текст] : навч. посіб. / П.Г.Клівець. - К. : Академвидав, 2007. - 320 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 318-319.

65.9(4УКР)29 П 54
Полянко, Валентина Василівна. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Полянко, А. В. Круглянко ; М-во освіти і науки України. - К. : Дакор : КНТ, 2008. - 176 с. : табл. - Бібліогр.: с. 172-174. - ISBN 978-966-8379-45-1 (в опр.).

65.9(4УКР)29 С34
Сизоненко, Віктор Онисимович. Сучасне підприємництво [Текст] : навч. посіб. / В. О. Сизоненко. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 433-440.

65.09 Я77
Ярошевич, Наталя Богуславівна. Підприємництво і менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 408 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 397-407.2011-03-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3734

Скажіть, будь-ласка, де можна знайти підручник Говорушко Т.А. Малий бізнес в електронному вигляді, безкоштовно.

Рудецька Л.О.
2011-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, потрібна Вам книга в електронному варіанті в доступному (безкоштовному)секторі мережі не представлена.


< />    < />... 68 | 69 | 70 | 71 | 72| 73 | 74 | 75 | 76 | ... >>     >>>