Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3724

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання курсової роботи на тему: "Креативні та когнітивні методи навчання іноземної мови". Дякую!

Уляна
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!
Зверніть увагу!

Мудрицька І.В. Використання комп’ютерних технологій на уроках іноземної мови / І.В. Мудрицька // Комп’ютер у шк.. та сім`ї. – 2002. - № 1. – С. 27-29.

Низковська, О. Іноземна мова у дошкільному закладі: Методичні рекомендації [Текст] / О. Низковська // Дошкільне виховання. - 2007. - № 4. - С. 3-7.


Петров, О. Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх учителів іноземних мов як педагогічне поняття [Текст] / О. Петров // Рідна школа. - 2008. - № 6. - С. 52-54. - бібліогр.: 14 назв.

Котовська, А. Система роботи вчителя іноземної мови в школі повного дня [Текст] / А. Котовська // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 34-37. - Бібліогр.: 6 назв.

Князян, М. Роль самостійно-дослідницької діяльності в підготовці вчителя іноземних мов6 компетентісний підхід [Текст] / М. Князян // Рідна школа. - 2008. - № 12. - С. 10-13. - Бібліогр.: 21 назв.

Зайчикова, Л. Значення гри у навчанні іноземних мов [Текст] / Л. Зайчикова // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 68

Редько, В. Проектувальна діяльність автора шкільного підручника з іноземної мови [Текст] / В. Редько // Рідна школа. - 2009. - № 11. - С. 26-32. - Бібліогр.: 8 назв.

Полонська, Т. К. Питання допрофільного навчання іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів у педагогічній теорії і практиці [Текст] / Т. К. Полонська // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 3. - С. 99-110. - Библиогр.: с. 110 (10 назв)

Нефедова, Олена. Іноземна мова в бізнесі: вирушаємо за кордон [Текст] / О. Нефедова // Сучасна освіта. - 2011. - № 3. - С. 13.

Дойко, С. Мені кави, будь ласка. - I'm sry, what?. або Іноземна мова як умова політичного комфорту [Текст] / С. Дойко
// Віче. - 2007. - № 21-22. - С. 52-53

Булка Н.І. Креативність і соціальна компетентність / Н.І.Булка // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 10. - С. 46-49. - Бібліогр.:12 назв.. - Бібліогр.:12 назв.

Булка Н.І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність / Н.І. Булка // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 6. - С. 43-53 : граф. - Бібліогр.6: назв.

Ганжа, Игорь. Великий Миф о Креативе / Игорь Ганжа // Маркетинг и реклама. - 2008. - № 5. - С. 20-29

Данилова А.Г. Креативная педагогика: побуждение к творчеству / А.Г. Данилова // Химия в школе. - 2005. - № 4. - С. 26-29

Диагностика невербальной креативности : ( Краткий вариант теста Торренса) // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - № 1. - С. 25-37

Иванова Т.В. Остроумие и креативность / Т.В.Иванова // Вопросы психологии. - 2002. - № 1. - С. 76-87. - Бібліогр.: 14 назв.. - Бібліогр.: 14 назв.

Креативність та її діагностика (Тести Дж. Гілфорда) // Обдарована дитина. - 2001. - № 6. - С. 22-27

Лучанська, Вікторія. Проблема креативності в сучасній психології / Вікторія Лучанська // Соціальна психологія. - 2007. - № 3. - С. 154-161. - Бібліогр.: с. 160-161 ( 13 назв.). - Бібліогр.: с. 160-161 ( 13 назв.)

Лучанська, Вікторія. Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків / Вікторія Лучанська // Соціальна психологія. - 2006. - № 5. - С. 94-102. - Бібліогр.: 9 назв.. - Бібліогр.: 9 назв.

Медик С. Диагностикм вербальной креативности : Адаптация теста С.Медика - подростковый и взрослый варианты / С. Медик // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - № 1. - С. 17-24

Самородова, Дарья. Креативность: мифы и реальность / Дарья Самородова // Смена. - 2008. - № 1. - С. 44-51

Слободенюк Л. І. Тренінг креативності / Л. І. Слободенюк // Обдарована дитина. - 2010. - № 2. - С. 47-59

Томків, Наталія. Як сформувати креативну особистість / Наталія Томків // Школа. - 2007. - № 11. - С. 49-63

Федотова Т.В. Основні підходи до проблеми розвитку креативності особистості / Т.В. Федотова // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 9. - С. 60-64. - Бібліогр. : 8 назв. . - Бібліогр. : 8 назв.

Шубин А.В. Асимметрия мозга и особенности вербальной креативности / А. В. Шубин // Вопросы психологии. - 2007. - № 4. - С. 89-98. - Библиогр. :20 назв.. - Библиогр. :20 назв.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 32011-03-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3723

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Сутність і мета національного виховання" (курс "Психологія і педагогіка"). Дякую!

Болюк А.
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:

Бех І. Психологічні резерви виховання особистості [Текст] / І. Бех // Рідна школа. - 2005. - №2. - С.11-13.

Кононенко, Петро. Концепція національної системи освіти [Текст] / П. Кононенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 24-32.

Москаленко В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості [Текст]/ В. Москаленко // Соціальна психологія. - 2005. - № 2. - С. 3-17.

Сележан, Йосип Юрійович. Основи національного виховання: Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: хрестоматія / Й.Ю. Сележан. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - 272 с.

Сухомлинська, Ольга. Програми національного виховання в умовах освітніх модернізаційних змін [Текст] / Ольга Сухомлинська // Шлях освіти. - 2010. - № 4. - С. 4-8.

Теленик С. Національна ідея та національне виховання молоді в Україні [Текст] / С. Теленик // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 2. - С. 56-63.

Форми національного духу [Текст] // Лук’яненко Л.Г. Національна ідея і національна воля. - К., 2008. - Розділ 3. - С. 47-114.

Інтернет-ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 32011-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3722

потрібний реферат на тему: до 90 річчя з дня народження письменникаА.Малишко, шсторична проза

Бабченко Віталій Борисович
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


84(4УКР)6 М 19
Малишко, Андрій Самійлович (1912-1970). Далкі орбіти [Текст] : вибрані твори / А.С. Малишко; Вступ. ст. В.О. Базилевський. - К. : Криниця, 204. - 608 с. : портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

Висоцький, Анатолій. Поезія, перелита у пісню [Текст] / А. Висоцький // Пам'ять століть. - 2007. - № 4-5. - С. 220-224.
Аннотация: Біографія одного із найвидатніших поетів 20 ст., лауреата Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка і тричі - Державної премії СРСР Андрія Малишко.
Логвиненко, М. Андрій Малишко дома і за океаном : До 90-річчя з дня народження поета. [Текст] / М. Логвиненко // Демократична Україна. - 2002. - 8 листоп. - С. 3.


Щириця , П. "... Україну серцем голим хистив і боронив, як міг". : До 90-річчя від дня народження Андрія Малишка. [Текст] / П. Щириця // Україна молода. - 2002. - 3 груд. - С. 12.


Скорський, М. "І породив ... слово" : (Т.Г. Шевченко в поезії Андрія Малишка). [Текст] / М. Скорський // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002. - №6. - С. 45-48.

Почтар, К. Система уроків з вивчення творчості А. Малишка [] / К. Почтар // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 8. - С. 39-46


Почтар, Ксенія. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка (уроки української літератури) [Текст] / К. Почтар // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 5. - С. 41-44.


Дячков, Володимир. Етюди у настрої чекань. Пам'яті Андрія Малишка [Текст] : [новели] / В. Дячков // Дзвін. - 2008. - № 10. - С. 75-76 : портр.

Мельничук, Богдан. Шевченкіана Андрія Малишка [Текст] / Б. Мельничук // Слово і час. - 2009. - № 3. - С. 34-44. - Бібліогр.: с. 44

Євдоченко, Валентина. Поезія Андрія Малишка [Текст] : читання. 4-й клас / В. Євдоченко // Початкова освіта. - 2010. - № 17. - С. 23 - 25.

Гаврилюк, Надія. Поліметричні конструкції Андрія Малишка [Текст] : литературная критика / Н. Гаврилюк // Український поліметричний вірш. - Київ : Фенікс, 2009. - С. 146-173


Майорчикова, Вікторія. Андрій Малишко - поет-пісняр [Текст] : урок-дослідження-концерт в 11-му класі / В. Майорчикова // Українська мова та література. - 2010. - Ч. 46-47. - С. 7-10.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4


2011-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3721

Оцінка впливу макроекономічних факторів

2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.012 Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Макроекономіка [Текст] : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. - К. : Атіка, 2002. - 368 с.

65.012 Б17
Базілінська, Олена Яківна. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О.Я. Базілінська ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 442 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 409.

65.9(4УКР) К 85
Крючкова, Ірина Володимирівна. Структурні чинники розвитку економіки України [Текст] : [Монографія] / І.В. Крючкова ; Нац. академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - К. : Наук. думка, 2004. - 320 с. : мал., табл.

65.012 Б 33
Башнянин, Г. І. Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г.І. Башнянин, Л.С. Томашик, А.Р. Середа; За ред. Г.І. Башнянин, Л.С. Томашик. - Львів : Новий Світ- 2000, 2005. - 552 с. + Додатки с. 547- 550. - (Вища освіта в Україні).

65.012 П 16
Панчишин, Степан Михайлович. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / С.М.Панчишин. - 3-є вид., стереотип. - К. : Либідь, 2005. - 616 с. - Алф. покаж.: с. 538-614.

65.01 Б61
Білецька, Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л.В.Білецька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 654 с. - Бібліогр.: с. 648-651.

65.012 Ш37
Шевчук, Василь Якович. Макроекономічні проблеми сталого розвитку [Текст] : научное издание / В.Я.Шевчук ; Інститут законодавства Верховної Ради України, Центр досліджень сталого розвитку. - К. : Геопринт, 2006. - 200 с. - Бібліогр.: с. 192-198. -

65.012 К84
Круш, П. В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / П. В.Круш, С. О.Тульчинська ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с.

65.012 М16
Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / За ред. Г.І. Башнянин, Л.С. Томашик. - 2-е вид., стереотип. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 552 с. + Додатки. - (Вища освіта в Україні).

65.012 Х21
Харкянен, Людмила Василівна. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2008. - 176 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці тем.

65.012 Б17
Базілінська, Олена Яківна. Макроекономіка [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська. - 2-е вид., випр. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 448 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 409.

65.012 М16
Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. : А. Ф. Мельник ; Т. Л. Желюк [та ін.] ; наук. ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2008. - 704 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр. у підрядк. прим.

65.012 Г 87
Гронтковська, Галина Еразмівна. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 672 с. : рис., табл. - Бібліогр. у підрядк. прим. - Покажч.: с. 654-660. - Абет. покажч.: с. 661-669. - Імен. покажч.: с. 670-671.2011-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3720

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи на тему: "Оцінка збутової політики підприємства та розробка рекомендацій щодо її покращення"

Марина
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Ф 59
Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О. М. Бандурка [и др.]. - К. : Либідь, 2002. - 384 с

65.9(4УКР)29 Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.

65.29Ф 53
Філімоненко, Олександр Сергійовч. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненко. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 360 с.

65.9(4УКР)26 Ф59
Фінанси ( теоретичні основи ) [Текст] : підручник / М.В. Грідчіна та ін.; Під керівництвом і за наук. ред. М.В. Грідчіна , В.Б. Захожай ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2007. - 312 с. - Бібліогр.: с. 299-303.

65.29 Ф53
Філіна, Галина Ісаївна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

65.29 Л 93
Любенко, Ніна Миронівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 272 с. : табл. - Бібліогр.: с. 257-262 та наприкінці тем.

65.29 К 78
Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с. : рис., табл. - Предм. покажч.: с. 495-501. - Імен. покажч.: с. 502. - Бібліогр.: с. 484-494 та наприкінці тем.

65.29 Б 48
Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с. : рис., табл. - Абет.-Предм. покажч.: с. 337-343. - Бібліогр.: с. 344-350.

65.29 І-23
Івахненков, Сергій Володимирович. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології [Текст] : [монографія] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. - К. : Знання, 2009. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 306-319 та у підрядк. прим.


Автоматизация управления финансовыми ресурсами предприятия // Справочник экономиста. - 2008.-№2. - С. 42-45;
Билык М.: Анализ финансовой стабильности и устойчивости предприятия // Справочник экономиста. - 2008. - №1. - С. 53 - 60;
Ванькович Д. Організація системного підходу в управлінні фінансовими ресурсами // Регіональна економіка. - 2001.- №3. - С.225-231
Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. - 2001. - №2. - С. 77 -86
Гузенко О.П. Фінансове планування на промислових підприємствах // Фінанси України. - 2007. - №11.- С. 73 - 76
Гуляєва Н.М., Сьомко О.В. Фінансові ресурси підприємств // Фінанси України. -2007. - №12. - С.58-62
Дорошенко Т. В. Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві // Фінанси України. - 2006. - №9 - 134 - 137
Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. -2000. - №4. - С.25-27.
Ильяшенко С. Маркетинговые риски и методы их анализа // Справочник экономиста. - 2008. - №2. - С. 28-34.
Ильяшенко С. Согласование мотивов всех участников инновационного процесса // Справочник экономиста. - 2008. - №1. - С. 31 -39.
Лещенок И. Анализ рынка: стратегия и методы сегментации // Справочник экономиста. - 2008. - №2. - С. 28 -34.
Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-практическое пособие.-М.:ТК Велби,Изд-во Проспект,2007. - 264 с.
Лихота У.П. Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України. - 2001. - №2; - С. 86 -88.
Ляшенко А., Спивак Е. Формирование финансовых ресурсов предприятия // Бизнес-Информ. - 1999. - №3-4. - С. 127-129.
Марченко А.А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів // Фінанси України. - 2006. - №9. - С. 102 -107.
Марченко А.А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів// Фінанси України. - 2006. - №9. - С. 102-108.
Мних Є. Оцінка фінансового стану підприємства за умов застосування методів точкової статистичної експертизи // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - №2. - С.27-30
Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Вісник НБУ. -2000. -№5. - С 11- 14
Пащенко І.Л. Прогнозування фінансової діяльності підприємства // Фінанси України. - 2001. - №4. - С. 45-50.
Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств// Фінанси України. - 2000. - №6. - С. 91-95.
Пройда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. -2007. - №1. - С.96-102
Савчук В.П. Стратегическое бюджетирование // Финансовая консультация. - 2008. -№20. -С. 22-30
Терещенко Т.: Количественная оценка инвестиционных рисков // Справочник экономиста №3. - С. 21-27
Устенко А., Петрина М. Стратегічне планування як метод удосконалення управління підприємством // Регіональна економіка. - 2007.- №2.-С.98-105
Федотов А.И. Бюджетный метод управления финансовыми ресурсами на предприятии // Регіональні перспективи. - 2007. - №2-3. - С.175-177
Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація// Фінанси України. - 2007. - №4. - С. 77 - 81
Шафран В.: Кредитный рынок Украины: перспективы развития // Справочник экономиста. - 2008. - №2. - С. 28 -34;2011-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3719

Володимир Щербицький політичний портрет,допоможіть знайти інформацію????

Яворський Василь Романович
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!


63.3(4УКР)6 Щ65
Володимир Щербицький [Текст] : спогади сучасників / За ред. В.Ф. Возіанов, В.К. Врублевський, Ю.Н.Єльченко, Б.В.Іваненко. - К. : Ін Юре, 2003. - 588 с. : фото. - (Зірки і терни долі).


91.9:63.3(4УКР) Щ 65
Володимир Васильович Щербицький [Текст] : бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Г. Коротоножкіна ; Є. Прудченко ; відп. за вип. Т. Абраїмова. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2003. - 49 с.

66.01(4УКР) П 50
Політична історія України [Текст] : посібник / За ред. В.І. Танцюра. - К. : Академія, 2001. - 488 с. - (Альма-матер).

63.3(4УКР) Л 22
Лановик, Богдан Дмитрович. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 733 с

63.3(4) І-42
Іконников, Володимир Степанович. Історичні портрети [Текст] : научное издание / В.С. Іконников; Уклад. В. Ульяновський, Худ. О. Григір. - К. : Либідь, 2004. - 428 с. - (Пам'ятки історичної думки України).

63.3(4УКР) І-49
Ілюстрована енциклопедія історії України [Текст] : в 3-х т. / Авт. тексту О.Кучерук; Іл. та худож. оформ. Л. Голембовська, С. Голембовська, С. Білостоцький. - Доп. і перероб. вид. - К. : Спалах, 2004 -
Т. 1 : (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). - 2004. - 216 с. : кол.іл + Додатки: с.210-215.

Щербицький Володимир Васильович // УРЕС в 3-х т. – 2-ге вид. – К.: Голов. Ред.. УРЕ,1987. – Т.3. С. 697-698.

Щербицький В.В. (про нього) // Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область. – К .: УРЕ, 1969. – С.51, 101, 102, 181.

Ирина Лесниченко. Рассказывает дочь Щербицких Ольга. / И. Лесниченко // Факты. – 13 нояб . – 2010. – С.4.

Довгаль С. Не закиданий камінням Щербицький досі залишається на своїй батьківщині найвідомішим земляком / С. Довгаль //Україна молода. – 2002. – 3груд. С.10

Феномен Щербицького / Демократ. Україна. – 1998. – 17 февр. – С.3

Табачник А. Апостол застою : ескіз до політичного портрета Володимира Щербицького // Вітчизна. – 1992. - № 9.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
2011-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3718

Доброго дня!Допоможіть знайти інформацію на тему: "Правопорушення, як підстава для притягнення до юридичної відповідальності"

Марина
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Аземша, Ілона Борисівна.
Юридична відповідальність: сучасні погляди, дискусії та концепції/ І. Б. Аземша // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 2. - С. 54-57. - Бібліогр. наприкінці ст.

Болсунова, Оксана Мілетіївна.
Аксіологія юридичної відповідальності/ О. М. Болсунова // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 2. - С.62-65. - Бібліогр. наприкінці ст.

Болсунова, Оксана Мілетіївна.
Сутністні засади принципів юридичної відповідальності/ О. М. Болсунова // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.

Гусарєв, Станіслав Дмитрович.
Теорія права і держави: навч. посіб./ С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : Правова єдність, 2008. - 272 с.

Іванський, А.Й.
Визначення відповідальності у праві/ А. Й. Іванський // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 430-436. - Бібліогр. в кінці ст.

Скакун, Ольга Федорівна.
Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - вид. 2-е, допов. і переробл. - К. : Правова єдність, 2010. - 520 с.

Інтернет-ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3


< />    < />... 70 | 71 | 72 | 73 | 74| 75 | 76 | 77 | 78 | ... >>     >>>