Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3709

Добрий вечір, Допоможіть найти відповідь на питання "Економічний зміст та склад видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення". Дякую.

Гриб Оксана
2011-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3708

документальне управління комерційної установи роздрібна торгівля)

Демидчук Алла Валеріївна
2011-03-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел на паперових і електронних носіях:

Саркісян Л.Г. Технологія торговельних процесів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г.Саркісян, О.Б.Казакова, 2007. - 296 с.

Сирохман, Ганна Михайлівна. Організація і технологія торговельних процесів : навч. посіб. / Г.М.Сирохман, 2007. - 204 с.

Теорія та практика торговельного обслуговування : навч. посіб. / В.В. Апопій, І.П. Міщук, С.І. Рудницький та ін; За ред. В.В. Апопій, 2005. - 496 с.

Яковлєв, Юрій Прокопович. Економіка торгівлі : [навч. посіб.] / Ю. П. Яковлєв, 2009. - 356 с.

Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище / Л.І. Дідківська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 119-125.

Грищенко І. М. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3. - С. 103 - 107

Голошубова Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку / Н. Голошубова // Економіка України. - 2008. - № 9. - С. 74-85

Бровченко, Володимир. Технологічні інновації для роздрібних мереж / В. Бровченко // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 1. - С. 54-56

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3706

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу за темою "Казначейське обслуговування місцевих бюджетів". Заздалегідь вдячна за допомогу.

Тетяна
2011-03-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

65.9(4УКР)26 К14
Казначейська справа : підручник/ Є. О. Галушка [та ін.]; М-во освіти і науки України. -Чернівці: Книги - ХХІ, 2008.-464 c.

65.9(4УКР)26 Ю71
Юрій С.І. Казначейська система : підручник/ С.І. Юрій , В.І. Стоян, О.С. Даневич. -2-е вид., змінене. і доп.. -Тернопіль: Карт-бланш, 2006.-820 с.

Батура О.В. Державне казначейство України: місце і роль у виконанні бюджету [Текст] / О.В. Батура // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 3-10.

Шуляк П. Казначейство як система виконання бюджету України [Текст] / П. Шуляк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №3. - С. 15-20.

Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / К.В. Павлюк // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 68-75.

Кондратюк С.Я. Послуги Державного казначейства: сутність і тенденції розвитку [Текст] / С.Я. Кондратюк // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 16-25.

Стоян В.І. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів Державного казначейства [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Стоян, А.В. Лучка // Фінанси України. - 2005. - №12. - С. 42-51.

Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання Державного бюджету [Текст] : общественно-политическая литература / К.В. Павлюк // Фінанси України. - 2006. - №2. - С. 78-90.

Макуцький Р.Т. Особливості реформування процедури казначейського обслуговування держбюджету [Текст] : общественно-политическая литература / Р.Т. Макуцький // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №1. - С. 38-47.

Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Стоян // Фінанси України. - 2006. - №7. - С. 21-29.

Коваленко, Анатолій Анатолійович. Контрольні повноваження органів Державного казначейства України щодо місцевих фінансів : сутність та проблеми правового закріплення [Текст] / А. А. Коваленко // Наше право. - 2009. - № 1 ч. 2. - С. 81-86

2011-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3705

Яка є інформація про "Суд і розправа в правах малоросійських 1750"?

Бор
2011-03-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3704

Мова О. Духновича" Проблеми кодифікації.

Копчка М.
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь на це питання Ви знайдете серед матеріалів, які були запропоновані Вам у попередній довідці.2011-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3703

Доброго дня! Підкажіть мені будь ласка літературу і джерела до наступних тем: 1. "Літературні твори О.Духновича: естетичне та ідейне наповнення"
2."Питання національної ідентичності у творах О. Духновича: між регіональним русинством і всеруськістю"
3. " Історіографічні дискучії навколо постаті О. Духновича."

Копча Мирослава
2011-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

Александр Духнович и русинске питанє. – Нови сад : Руске слово, 1990-1991. – 139 с.
Вайда, М. Великий пробудитель Закарпаття : в пам’ять 150-літнього ювілею народж. о. А. Духновича / Микола Вайда. – Філадельфія : Карпат. голос, 1953. – 48 с.
Волошин, А. Пам’яті Олександра Духновича / Августин Волошин. – Ужгород : Ґражда, 2001. – 34 с.
Гарапко, В. Творчість Олександра Духновича : (на допомогу вчителям і учням у вивченні л-ри рід. краю) / Вікторія Гарапко. – Мукачево : Карпат. вежа, 2003. – 27 с.
Літературна та педагогічна спадщина О. Духновича : тези доп. та повідомл. до наук. сес., присвяч. 100-річчю з дня смерті О. Духновича / редкол. : Ю. І. Балега [та ін.]. – Ужгород, 1965. – 87 с.
Манько, М. О. До другого варіанту "Краткой Біографії" О. В. Духновича / Михайло Олександрович Манько. – Суми : ВВП Мрія-1 ЛТД, 1996. – 52 с.
Микитась, В. О. В. Духнович : літературно-крит. нарис / Василь Микитась. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1959. – 101 с.
Невідомий Олександр Духнович. – Ужгород : Срібна Земля, 1993. – 61 с.
Олександр Духнович : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня смерті (1865–1965) / редкол. : М. Ричалка [та ін.]. – [Б. м. : б. и.].
Олександр Духнович (1803–1865) : бібліограф. покажч. – Ужгород : Патент, 1995. – 282 с.
О. В. Духнович і Слов’янський світ : прогр. наук. конф. 23-24 квіт. 1993 р. – Ужгород : Патент, 1993. – 196 с. + програмка.
Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з дня смерті О. Духновича. – Ужгород, 1990. – 57 с.
* * *
Алмашій, М. О. В. Духнович – патріарх народної освіти на Закарпатті : до 190-річчя від дня народж. О. В. Духновича / Михайло Алмашій // Календар "Просвіти" на 1993 рік. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 86-90.
Данилюк, Д. 200-річчя з дня народження Олександра Васильовича Духновича, видатного громадсько-культурного діяча-будителя, поета, письменника, педагога, публіциста, збирача фольклору : (1803–1865) / Дмитро Данилюк // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік : реком. бібліограф. посіб. / уклад. : Т. І. Васильєва, Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 74-80. – Бібліогр. наприкінці ст.
Данилюк, Д. Д. О. Духнович (1803–1865) як історик : [письм., нар. будитель] / Дмитро Дмитрович Данилюк // Данилюк, Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець XVIII – середина XIX ст.). – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – С. 148-176. : іл.
Данилюк, Д. Олександр Васильович Духнович (1803-1865) / Дмитро Данилюк // Данилюк, Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.). – Ужгород : Патент, 1997. – С. 138-155.
Жупанин, С. Олександр Духнович про виховання в дітей почуття патріотизму / С. Жупанин, Г. Рего // Календар "Просвіти" на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 1998. – С. 106-107.
З думок Олександра Духновича // Календар "Просвіти" на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2003. – С. 108.
Нариси та статті Василя Пагирі про О. Духновича : [перелік] // Пагиря, В. Серце диктує перу : нариси, статті, рецензії, есеї. – Мукачево : Карпат. вежа, 2009. – С. 75-76.
Сенько, І. Будитель Олександр Духнович / Іван Сенько // Сенько, І. Земля з іменем : краєзн. Студії / Іван Сенько. – Ужгород : Патент, 1998. – С. 54-60.
Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства «Просвіта» : до 130-річчя від дня смерті О. Духновича // Федака, П. Пам’ять рідної землі. – Ужгород, 1996. – С. 246-250.
Федака, Д. Під знаком Духновича : до 200-річчя від дня народж. / Дмитро Федака // Календар "Просвіти" на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2003. – С. 103-107.
Федака, Д. Сходинки у безсмертя : (до 195-річчя від дня народж. О. Духновича) / Дмитро Федака // Календар "Просвіти" на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 1998. – С. 102-105.
о. Холошняй, М. Александер Духнович и бачванско-сримски руснаци з окремним огляднуцом на єден його нєпознати твор / о. Михаил Холошняй // Карпатские русины в славянском мире : актуал. прблемы. – М. : Издатель Степаненко, 2009. – С. 171-181.
* * *
Алмашій, М. І. О. Духнович про освіту дорослих / М. І. Алмашій // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 44-45.
Алмашій, М. Мадярська революція "благословила" Духновича на національний подвиг / М. Алмашій // Карпат. євроміст. – 2003. – 15 лют. – С. 2.
Бача, Ю. Олександр Духнович в нашій сучасності / Юрій Бача // Дукля. – 1993. – № 2. – С. 30-38.
Белень, М. Будитель доброї волі : [О. Духнович] / М. Белень // Новини Закарпаття. – 1997. – 24 квіт.
Гаврош, О. За що боролися закарпатські будителі? : із зап. О. Духновича : [урив. із щоденника] / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 1-7 квіт. – С. 20.
Голонич, С. Олександр Духнович : [життя та діяльн. культур. діяча Закарпаття] / С. Голонич // Вісті Свалявщини. – 1996. – 27 квіт.
Густі, В. Сім раз відміряй, а раз відріж : [О. Духновичу – 200!] / В. Густі // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 5.
Жупанин, С. І. Народознавча педагогіка Олександра Духновича / С. І. Жупанин // Дукля. – 1992. – № 4. – С. 32-40.
Козубовська, І. В. Проблема відхилень у поведінці в педагогічній спадщині О. Духновича та А. Волошина / І. В. Козубовська, А. Р. Досін // Освіта Закарпаття. – 2006. – № 3. – С. 86-89.
Костак-Боржавський, В. Олександр Духнович – просвітитель рідного краю : [поет, прозаїк, драматург, вчений, педагог...] / Василь Костак-Боржавський // Срібна Земля. – 2009. – 21 листоп. – С. 14.
Кулинич, М. М. Олександр Духнович – постійний дописувач часопису "Вістник для русинів Австрійської держави" / М. М. Кулинич // Наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 27-32.
Листи О. В. Духновича до М. Ф. Раєвського / публікатор О. Рудловчак // Карпат. край. – 1999. – № 1-3. – С. 57-59.
Лявинець, М. Рассуждения Александра Духновича / М. Лявинець // Русинськый світ. – 2009. – Чис. 68 (май). – С. 7-9.
Орос, В. На народній основі : [до пит. про мову творів О. Духновича] / В. Орос // Карпат. край. – 1995. – № 9-12. – С. 51-52.
Офіцинський, Р. Русинське питання від О. Духновича до В. Балоги / Роман Офіцинський // Екзиль. – 2007. – № 10-12. – С. 28-31.
Пагиря, В. Просвітянин О. Духнович і Галичина / Василь Пагиря // Новини Закарпаття. – 1999. – 30 січ.
Патрус-Карпатський, А. Предтеча за Бескидами : поема : [про письм., просвітителя, культур. діяча Закарпаття А. Духновича] / Андрій Патрус-Карпатський // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 42-49.
Педагог національного відродження : [про о.О. В. Духновича] // Слово вчителя. – 2008. – 20 берез. – С. 5.
Повх, Л. Олександр Духнович і сьогодні – ВЧИТЕЛЬ / Лідія Повх // Новини Закарпаття. – 1998. – 23 квіт.
Рудловчак, О. Заповіт Олександра Духновича / О. Рудловчак // Дукля. – 1992. – № 5. – С. 48-53.
Туряниця, Ю. Великий Будитель : [О. Духнович] / Юрій Туряниця // Ужгород. – 2007. – 30 черв. – С. 12.
Туряниця, В. В. Ідеї О. В. Духновича про фізичне виховання і спорт та модель їх реалізації в сучасних умовах / В. В. Туряниця, І. Ф. Шанта // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 56-61.
Туряниця, В. Концептуальні положення Олександра Духновича про виховання гармонійної особистості / Василь Туряниця, Іван Шанта // Слово вчителя. – 2009. – 19 листоп. – С. 4, 5.
Холошняй, М. Александер Духнович и Бачванско-Сримски руснаци з окремним огляднуцом на єден його нєпознати твор / Михаіл Холошняй // Русин. – 2009. – № 5. – С. 18-21.
Чумак, Т. Будитель нашого сумління : [О. Духнович] / Т. Чумак // Карпат. край. – 1998. – № 1-2. – С. 4-7.
Я русин був, єсьм і буду... : до 140-річчя з дня смерті О. Духновича : [вечір у будинку школяра в м. Мукачеві] // Старий Замок. – 2005. – 15-21 квіт. – С. 14.2011-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3702

Чи можу я скористуватись книгою - Яворська О.С Правове регулювання відносин власності?

Матущак Мар'яна Романівна
2011-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки таке видання є:

67.9(4УКР)304.1 Я22
Яворська, Олександра Степанівна. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України [Текст] : навч. посіб. / О. С. Яворська. - К. : Атіка, 2008. - 256 с. - Бібліогр.: с. 246-255.


< />    < />... 72 | 73 | 74 | 75 | 76| 77 | 78 | 79 | 80 | ... >>     >>>